۰:۰۰ / ۰:۰۰

کتاب مزامیر

مزمور یکصد و دوازدهم

سعادت شخص خداترس

۱هَلّلِویاه، سپاس به خداوند!

خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. ۲فرزندان او در زمین نیرومند می شوند و نسل راستکاران برکت می بیند. ۳ثروت و دارائی در خانۀ او می باشد و عدالتش تا به ابد پایدار است.

۴نور برای راستکاران در تاریکی طلوع می کند، او بخشنده و رحیم و عادل است. ۵سعادتمند است شخصی که رحیم و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را با انصاف انجام می دهد. ۶او هرگز جنبش نمی خورد. شخص عادل تا به ابد یاد می شود. ۷از خبر بد نمی ترسد، دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد. ۸دل او استوار است و نمی ترسد تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند. ۹از روی سخاوت به نیازمندان کمک می کند، عدالتش تا به ابد پایدار است و عزتمند و با قدرت می گردد. ۱۰شخص شریر این را دیده، غضبناک می شود و دندانهای خود را فشرده، دلش آب می گردد. آرزوی شریران زایل می شود.

مطالب مرتبط

اطاعت و برکت

اطاعت و برکت (آرامش و شادی در مسیح)
آروزی انسان برای رسیدن به سعادت؛ خوشبتختی و کامیابی زمانی بر آورده می‌شود که مطیع احکام خدا باشد. اما شخص شریر و بدکار بی قدرت و بی قوت به زندگی پوچ و بی ارزش خود ادامه می‌دهد. اما انسان راستکار همیشه وقت به وصیت‌های و کلام خدا توجه تفکر می‌کند تا از جمع خوشابحال‌ها باشد. خدا نور است و نور خدا برای راستکاران در تاریکی طلوع می‌کند. عیسی خطاب به مردم فرمود: من نور عالم هستم. امیدوارم که نور مسیح بر قلب‌های تاریک هر انسان طلوع کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۰ (۳۰ دقیقه)

مزامیر ۱۱۲ - سعادت شخص خدا ترس

مزامیر ۱۱۲ - سعادت شخص خدا ترس (مزامیر)

سمعی شامل آیه ۱-۱۱ (۳ دقیقه)

خدا ترسی ما را خوشبخت می‌سازد

خدا ترسی ما را خوشبخت می‌سازد (شناخت خدا از طریق مزامیر )
خداوند نسبت به هریک ما محبت دارد رحمت و برکت او جاریست. خوشبختی واقعی را وقتی بدست می‌آوریم که تابع اراده خداوند باشیم وبه جلال او بنگریم . تمام تحایف الهی را بواسطه عیسی مسیح دریافت می‌توانیم، عیسی مسیح خوشبختی و راه سعادت ابدی است. با عیسی مسیح طلوع خورشید خوشبختی را در زندگی خویش دعوت می‌کنیم،زیرا بدون شناخت خداوند زندگی ما تاریک و خوفناک است. تنها در خداوند زندگی ما متبارک است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۱ (۲۹ دقیقه)