کتاب مزامیر

مزمور بیست و چهارم

پادشاه با عظمت

(مزموری از داود)

۱زمین و همه چیزی که در آن است به خداوند تعلق دارد. او مالک جهان و همه موجودات آن است. ۲زیرا که او اساس زمین را بر بحرها نهاد و آنرا بر دریاها استوار کرد. ۳کیست که به کوه خداوند بالا رود؟ و کیست که به جایگاه مقدس او داخل شود؟ ۴آن کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل پاک داشته باشد. آن کسی که بت پرستی نمی کند و قسم دروغ نمی خورد. ۵آن شخص برکت را از خداوند دریافت می کند و عدالت را از خدای نجات خود. ۶این است کسی که جویای خداوند می باشد، جویای روی تو ای خدای یعقوب.

۷ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. ۸این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است که در جنگها شکست نمی خورد. ۹ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود. ۱۰این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر مطلق و همان پادشاه جلال است!

مطالب مرتبط

از خدا اطاعت کنید

از خدا اطاعت کنید (باشما)
ما باید خود را از دنیا و لذات آن دور ساخته، به اطاعت از خدا مشغول شویم. اگر در مقابل شیطان مقاومت کنیم، او از ما فرار خواهد کرد. شیطان همیشه سعی می‌‌کند تا به وسیلۀ لذتهای زودگذر، ما را از خدا دور سازد. پس لازم است که در مقابل او و وسوسه‌های او مقاومت کنیم. ما باید به کمک نیروی مسیح در مقابل شیطان ایستاده شویم. اولین گام در راه مبارزه باشیطان یا ابلیس این است که به یاد داشته باشیم که پیروی از شیطان در حقیقت دشمنی با خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۳-۴ (۲۸ دقیقه)

یکشنبه نخل مبارک

یکشنبه نخل مبارک
یکشنبه نخل، روز ورود مظفرانۀ پادشاه صلح عيسی مسیح به اورشليم، روز پاکسازی دل‌های ما به حیث معبدِ روحِ خدای زنده بر شما عزیزان خداوند مبارک باد

مقاله شامل آیه ۱-۱۰

خلقت تازه و پول

خلقت تازه و پول (زندگی عیسی مسیح)
در این برنامه در مورد ثروت و دارایی صحبت می‌شود و اینکه آیا ثروت خوب است یا نه؟

برنامه رادیویی شامل آیه ۱

مزامیر ۲۴ - پادشاه با عظمت

مزامیر ۲۴ - پادشاه با عظمت (مزامیر)

سمعی شامل آیه ۱-۱۱ (۳ دقیقه)