رسالۀ پولُس رسول به رومیان

فصل دوازدهم

زندگی جدید در مسیح

۱بنابراین ای برادران، با توجه به این رحمت های خدا، از شما درخواست می کنم بدن های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیدۀ خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. ۲همشکل این جهان نشوید بلکه به وسیلۀ تجدید افکار، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید.

۳من به عنوان کسی که فیض خدا نصیبش شده است، به همۀ شما می گویم دربارۀ خود فکر بلند و مغرور نداشته باشید؛ بلکه به نسبت ایمانی که خدا به هر یک از شما داده است، خود را با اعتدال درست بسنجید. ۴همان طور که در یک بدن اعضای مختلف هست و تمام اعضا یک وظیفه ندارند، ۵ما نیز اگرچه بسیاریم، در پیوستگی با مسیح همۀ ما یک بدن را تشکیل می دهیم و فرداً فرد نسبت به هم اعضای یکدیگریم. ۶بنابراین ما باید عطایای مختلفی را که خدا مطابق فیض خود به ما داده است به کار ببریم: اگر عطیۀ ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. ۷اگر خدمت کردن است، باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است، باید تعلیم بدهیم. ۸اگر تشویق دیگران است، باید چنان کنیم. مرد بخشنده باید با سخاوت باشد، آن که رهبر است با کوشش رهبری کند و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.

۹محبت شما صمیمی و حقیقی باشد. از بدی بگریزید و به نیکی بچسپید. ۱۰یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید و هرکس به دیگری بیشتر از خود احترام نماید. ۱۱با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق، خدا را خدمت کنید. ۱۲امید تان مایۀ خوشی شما باشد و در رنج و مصیبت صابر باشید و از دعا کردن خسته نشوید. ۱۳در رفع احتیاجات ایمانداران شرکت نمائید و همیشه مهمان نواز باشید.

۱۴برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید، برای آنها طلب برکت کنید، نه لعنت. ۱۵با خوشحالان خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمائید. ۱۶برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید! مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نکنید و خود را از دیگران داناتر نشمارید.

۱۷به هیچ کس به عوض بدی، بدی نکنید. متوجه باشید که تمام کارهای شما در پیش مردم نیکو باشد. ۱۸حتی الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همۀ مردم در صلح و صفا زندگی کنید. ۱۹ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات خدا واگذار کنید، زیرا نوشته شده است: «خداوند می گوید: من مجازات می کنم و من جزا خواهم داد.» ۲۰بلکه: «اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت.» ۲۱مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.

مطالب مرتبط

سال نو 2021

سال نو 2021 (باشما)
سال 2021 فرا رسید ولی هنوز هم کرونا جان‌های مردم را می‌‌گیرد. آرزو می‌‌بریم که سالی 2021 را برای مردم و کشور ما سالی با برکت، پُربار و خالی از مشکلات باشد. سالی باشد که چشم و گوش مردم ما زیادتر به کلام خداوند آشنا شود، تا در این سال بسیاری از وطندارای عزیز ما نجات رایگان خداوند متعال را تجربه بکنند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲ (۲۸ دقیقه)

قلبی شکستۀ ناصر

قلبی شکستۀ ناصر (رنگ زندگی )
در زنده گی نباید که در اثر تصمیم‌های نادرست و غلط به بی راهه رفت. در مقابل سختی‌ها باید که از خود پایداری نشان داد. برای زنده ماندن و زنده گی نمودن با مشکلات باید دست و پنجه نرم کرد، و در غم‌ها و اندوه‌ها خوشی‌ها وامید‌ها را باید جستجو کرد. برای درک بیشتر مطلب ازشما دعوت به عمل می‌‌آوریم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۲ (۲۹ دقیقه)

عید فطر

عید فطر (باشما)
منحیث پیرو عیسی مسیح، ما باید در خوشی دوستان و همسایه‌های خویش خوشی و شادمانی کینم و در غم و اندوه شان متأثر باشیم. این چیزی است که یک مسیحی باید آنرا انجام بدهد. البته نه از روی اجبار بلکه از قلب و از روی راستی. این روحیه باعث نزدیکی بیشتر ما با دوستان عریزان ما می‌شود. این روحیه زیادتر باعث این می‌شود که بیشتر یک مسیحی را به ایشان معرفی کنیم. یک مسیحی باید در بین مردم باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴-۱۵ (۲۹ دقیقه)

صلح با طبیعت، حیوانات و پرنده‌گان

صلح با طبیعت، حیوانات و پرنده‌گان (باشما)
عشق و توجه به محیط زیست در زند‌ه‌گی انسان از اهمیت و جایگاهی برخوردار است، که باید به آن پابند باشیم. استفاده‌ی درست از منابع طبیعت به خصوص معادن، جنگلات و توجه به حیوانات و پرند‌ه‌گان از وظایف هر انسان در روی زمین است. تمام چیزهای را که خداوند برای استفاده‌ی ما خلق کرده است، نه تنها که به خاطر آن شکرگزار باشیم بلکه از آن مواظبت نیز نماییم. در صید حیوانات و پرند‌ه‌گان اسراف نکنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۳۰ دقیقه)

صلح با همنوع ما

صلح با همنوع ما (باشما)
همانطور که پدر یا مادر، خود را وقف خدمت به فرزندانش می‌‌‌کند، ما نیز باید آماده‌ای وقف خود به دیگران باشیم. یک مسیحی باید همۀ انسانها را دوست بدارد، باید دیگران را به همان نحوی محبت کند که مسیح ما را محبت نمود. کسی که محبت دارد، به دیگران احترام می‌‌‌گذارد و کسی که برادر یا خواهر خود را محبت می‌‌‌کند، عزت و احترام ایشان را حفظ خواهد نمود. باید همیشه دیگران را بهتر از خود بشماریم. اگر به این اصل ساده عمل نماییم، هرگز شقاق و جدایی در بین ما و خانواده‌ها نخواهد بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۸ (۲۸ دقیقه)

خان ولی: مردی که در برابر ناپسند ها سنت شکنی میکند

خان ولی: مردی که در برابر ناپسند ها سنت شکنی میکند (رنگ زندگی )
موضوع بد دادن دختر، که یک رسم بسیار زشت است در وطن ما رواج دارد. خان ولی مردی که علیۀ رسم و رواج‌های زشت و ناپسند زادگاهش در پکتیا برخاسته و می‌‌خواهد این رواج‌های زشت اجتماعی نه تنها از زادگاهش بلکه از سراسر کشورش برچیده شود. او قصه‌های دردناکی از زادگاهش بری گفتن دارد. دخترانی که در افغانستان به نام بد وارد خانه دشمن می‌‌شوند، دیگر، با آن‌ها رفتار انسانی صورت نمی گیرد، بلکه به چشم دشمن و قاتل به سوی آن‌ها نگاه می‌‌‎شود، لت و کوب همه روزه، کار شاقه و انواع مظالم دیگر نسبت به آنها روا داشته می‌‌شود حتا به گونه مرموز و پنهان به قتل می‌‌رسند. آنچه در برابر این دختران که به بد داده می‌‌شوند، صورت می‌‌گیرد جنایت، وحشت و ظلم است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹ (۲۸ دقیقه)

زنده‌گی نو در مسیح

زنده‌گی نو در مسیح (باشما)
در هیچ دینی عبارتی مشابه این عبارت یافت نمی‌شود که در صورت ایمان آوردن به پیامش، پیروان آن مذهب «خلقت تازه‌ای» خوانده شوند. ولی زمانی که شخص در مسیح باشد، انسانی نو خواهد شد، او خلقت تازه‌ای است. انسانیت کهنه با مسیح مصلوب شده است و «مخلوقی نو» بوجود آمده است. همان طوریکه یک شاخه، جزیی از درخت است و در درخت می‌‌‌‌باشد؛ به همان گونه پیروان مسیح باید در مسیح باشند. در آن صورت است که ما و شما تازه‌گی و زنده‌گی نو را تجربه خواهیم کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲ (۲۹ دقیقه)

اهمیت پرستش

اهمیت پرستش (نسیم پرستش)
پرستش واقعی فقط مستلزم شکرگزاری نیست بلکه مستلزم تسلیم کامل به خداست. همانطور که پولس می‌‌‌فرماید: در پرتو رحمت‌‌های خدا، از شما استدعا می‌‌‌کنم که بدن‌‌های خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیدۀ خدا، به او تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

کلیسا چه است؟

کلیسا چه است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۲۹ دقیقه)

خداوند میخاید ما تبدیل شویم

خداوند میخاید ما تبدیل شویم (کلام خدا برای شما )
خداوند می‌خواهد که ما از درون تبدیل شویم؛ اما تبدیل شدن به قوت و خاست ما انجام نمی شود. وقتی به عیسی مسیح؛ ایمان می‌اوریم عطیه روح القدس به ما داده می‌شود؛ عمل تبدیل شدن در در ذهن و زندگی ما شروع می‌شود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲ (۳۰ دقیقه)

کلیسا چه است؟ قسمت دوم.

کلیسا چه است؟ قسمت دوم. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۶-۱۳ (۲۹ دقیقه)

عبادت گاه یهودیان در هرات باز سازی میشود

عبادت گاه یهودیان در هرات باز سازی میشود (رنگ زندگی )
در «هرات کهنه»، جایی‌که می‌راث کهن گذشته را در خود جای داده، در محله‌ی مهمندها، معروف به محله‌ی موسایی‌ها، عمارت قدیمی‌یی است که روایت بسیار متفاوتی از گذشته‌ی دور هرات به دست می‌دهد. کنیسه‌ی «یو آو» عبادت‌گاه معروف یهودیان، مکانی که ۳۰۰ سال قدمت تاریخی دارر و مشهورترین آبده‌ی تاریخی یهودیان در شهر هرات است که یهودیان قدیم او را به نام کنشت «یو آو» یاد می‌‌کردند. این کنیسه در دل شهر قدیمی هرات واقع شده و محل عبادت یهودیانی مهاجری بوده که گفته می‌‌شود در زمان نادر افشار به هرات مسکن‌گزین شده بودند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰ (۲۹ دقیقه)

کلیسا چه است؟ قسمت سوم.

کلیسا چه است؟ قسمت سوم. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۲۱ (۲۹ دقیقه)

دشمنان خود را محبت کنید

دشمنان خود را محبت کنید (شریعت مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۲۱ (۳۰ دقیقه)

وحدت ملی (قسمت اول)

وحدت ملی (قسمت اول) (به سوی صلح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۲۱ (۳۰ دقیقه)

در مورد عید ۲۰۱۳

در مورد عید ۲۰۱۳ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۵ (۲۹ دقیقه)

مسیح راه صلح

مسیح راه صلح
انسان‌ها آرزوی صلح را دارند و برای آن تلاش می‌نمایند. کتاب مقدس در مورد صلح همه چیز را برای ما آشکار می‌کند. تاریخ، داستان درگیری، خشونت و جنگ‌های انسان‌ها را به نمایش می‌گذارد. اما اینطور نیست که قلب انسان آرزوی صلح را نداشته باشد. هستند کسانی که زندگی خود وقف تلاش برای می‌انجیگری درگیری‌ها و ترویج صلح نموده اند. کسانی که بی وقفه برای صلح تلاش می‌کنند باید مورد تشویق قرار گیرند. اما متاسفانه تلاش آنها اغلب بیهوده است.

مقاله شامل آیه ۱۶-۲۱

تعلیم عیسی مسیح در مورد دوست داشتن دشمنان

تعلیم عیسی مسیح در مورد دوست داشتن دشمنان
اما به شما که سخن مرا می شنوید می گویم: به دشمنان خود محبت نمایید، به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای آنانی که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید. وقتی کسی به صورت تو می زند طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. وقتی کسی چپن تو را می برد، بگذار پیراهنت را هم ببرد. به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی کسی آنچه را که مال توست می برد، آن را باز مخواه. با دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید آن ها با شما رفتار کنند.

مقاله شامل آیه ۱۹-۲۱

گسترش گناه

گسترش گناه (فریاد زن)
انتقام گرفتن عملی است که باعث بیشتر شرارت در میان ما می‌شود. به اساس کتاب مقدس انتقام هرگز یک راه حل خوب نبوده است. به خاطر که انتقام نه تنها که مشکل را حل نمی کند بلکه مشکل را بیشتر می‌سازد. انتقام در طول تاریخ هرگز راه حل نبوده است. پیروان حقیقی مسیح حتی در باره انتقام فکر نمی کنند، چون قلب‌های آنان پر از محبت و بخشش هست. به همین دلیل، هیچ ضرورتی برای انتقام گرفتن نیست، خداوند همه ناعدالتی‌ها را قضاوت می‌کند. انتقام گرفتن روش عیسی مسیح نیست او انتقام را با بخشش و محبت عوض کرده است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۹ (۳۰ دقیقه)