۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به رومیان

فصل ششم

نسبت به گناه مُرده ایم، اما با مسیح زندگی می کنیم

۱ پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا زیاد شود؟ ۲ هرگز نه! ما که نسبت به گناه مُرده ایم، چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟ ۳ آیا نمی دانید که وقتی ما در عیسای مسیح تعمید گرفتیم، در مرگ او شریک شدیم؟ ۴ پس با تعمید خود با او دفن شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان گونه که مسیح به وسیلۀ جلال خدای پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی جدید قدم برداریم. ۵ زیرا اگر ما در اتحاد با مسیح مانند او مُردیم، به همان طریق در رستاخیز مسیح نیز با او متحد خواهیم بود. ۶ این را می دانیم که آن انسانی که در گذشته بودیم با مسیح بر روی صلیب کُشته شد تا نفس گناهکار نابود گردد و دیگر برده گان گناه نباشیم، ۷ زیرا آن کسی که مُرد، از تسلط گناه آزاد شده است. ۸ همان طور که با مسیح مُردیم، ایمان داریم که همچنان با او خواهیم زیست. ۹ زیرا می دانیم چون مسیح پس از مرگ زنده شده است، او دیگر نخواهد مُرد یعنی مرگ دیگر بر او تسلط ندارد. ۱۰ مسیح با مرگ خود، یک بار و برای همیشه نسبت به گناه بشر مُرد اما او زنده شد و حال برای خدا زندگی می کند. ۱۱ همین طور شما نیز خود را نسبت به گناه مُرده بشمارید اما نسبت به خدا در اتحاد با عیسای مسیح، خود را زنده بدانید.

۱۲ دیگر نباید گناه بر بدن فانی شما حاکم باشد و شما را تابع هوسهای خود سازد. ۱۳ اعضای بدن خود را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه به کار روند، بلکه خود را مانند کسانی که از مرگ زنده شده اند، تسلیم خدا کنید و اعضای بدن خود را در اختیار او قرار دهید تا برای مقاصد عدالت به کار روند. ۱۴ گناه نباید بر وجود شما حاکم باشد چونکه شما تابع حکم شریعت نیستید بلکه زیر فیض خدا می باشید.

نتیجۀ آزاد شدن از غلامی گناه

۱۵ پس چه بگوییم؟ چون تابع حکم شریعت نیستیم بلکه زیر فیض خدا می باشیم، آیا اجازه داریم گناه کنیم؟ هرگز نه! ۱۶ مگر نمی دانید که هرگاه شما خود را به عنوان غلام در اختیار کسی بگذارید، شما در واقع غلام آن کس هستید که از او اطاعت می کنید؟ خواه غلامی از گناه باشد که نتیجۀ آن مرگ است و خواه اطاعت از خدا که نتیجۀ آن عدالت می باشد. ۱۷ خدا را شکر که اگر چه قبلاً غلامان گناه بودید، ولی اکنون با تمام دل از معیار تعلیمی که به شما داده شده است، اطاعت می کنید. ۱۸ پس شما با آزاد شدن از گناه، غلامان عدالت گشته اید. ۱۹ من به خاطر ضعف طبیعی انسانی تان، به طور ساده سخن می گویم: همان طور که قبلاً تمام اعضای بدن خود را برای انجام گناه، در خدمتِ اهداف ناپاک و شرارت آمیز سپرده بودید، اکنون تمام اعضای بدن خود را برای اهداف مقدس در خدمتِ عدالت بسپارید.

۲۰ وقتی شما غلامان گناه بودید، مجبور نبودید از عدالت اطاعت کنید. ۲۱ از انجام آن اعمالی که اکنون از آنها شرم دارید چه سودی بُردید؟ عاقبت انجام دادن آن اعمال، مرگ است. ۲۲ اما اکنون از گناه آزاد گشته و غلامان خدا شده اید. در نتیجه زندگی شما در این دنیا به سوی قدوسیت می رود و به زندگی ابدی می انجامد. ۲۳ زیرا مزد گناه مرگ است اما نعمت رایگان خدا در پیوسته گی با سَروَر ما عیسای مسیح، زندگی جاویدان است.

مطالب مرتبط

آزادی در مسیح

آزادی در مسیح (نسیم پرستش)
خداوند متعال که خدای مهربان است، اگر به او پناه ببریم و از او بخواهیم که ما را از درد‌های ما آزاد بسازد، او آزاد می‌سازد. این خدای که ما را از خیالات واهی ما آزاد می‌سازد خدایی که آزاد، شایسته پرستش اس. این خدا حتماً در زندگی ما، ما را از حقارت‌‌ها، طرد‌‌شدگی‌‌ها، دیده نشدن‌‌ها و تلخی‌‌ها آزاد کرده. ما را از جامعه‌‌ای که طرد ما کرده، از خانواده‌‌ای که رهای‌‌ما کرده، از دستِ عزیزانی که ما را نفهمیدن و تلخی که همه وجود ما را در بر گرفته رهایی بخشیده است. او حتماً زندگی بی‌‌ثمر ما را ثمر بخشیده تا با دیده شدن آن ثمر، نگاه دیگران نسبت به ما عوض شود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۶ (۲۹ دقیقه)

نجات ثمره ای فیض خدا است

نجات ثمره ای فیض خدا است (آرامش و شادی در مسیح)
خدای محبت و حاکم بر همه امور؛ محبت خود را بدون هیچ دلیل واضحی؛ با بخشیدن گناهان انسان هایی که شایستگی چنین بخششی را ندارند؛ نشان می‌دهد. آمرزش و بخشش الهی بیانگر فیض خداست. فیض؛ لظف و بخششی است که با توانایی شخصی نمی توان آن را به دست آورد. خدا در محبت خود پسرش را فرستاد تا تاوان گناهکاران را بپردازد و آنها را از قدرت گناه آزاد نماید و به آنها به گونه ای نگاه کند که اینبار گناهی مرتکب نشده اند. این فیض است! نجات؛ فیض؛ بخشش خدا برای انسان هایی است که شایستگی دریافت آن را ندارند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

نام عیسی مسیح چه معنی دارد؟

نام عیسی مسیح چه معنی دارد؟ (باشما)
در فرهنگ ما زمانیکه یک طفل تولد می‌‌شود، اعضای خانواده به خصوص پدرکلان و مادرکان، کاکا، ماما، عمه، خاله، پدر و مادر طفل، همه جمع می‌‌شوند. باهم صحبت می‌‌کند تا یک نام برای طفل نو تولد پیدا کنند. اکثرأ نام‌های را انتخاب می‌‌کنند که معنی خوب و درست داشته باشد. اما در مورد نام عیسی مسیح می‌بینیم، پیش از تولد عیسی نام او از طرف خداوند انتخاب می‌شود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۳ (۲۷ دقیقه)

تعمید چیست؟

تعمید چیست؟ (باشما)
تعمید نشانه‌ای آغاز زنده‌گی نو است. با گرفتن تعمید گناه ما بخشیده نمیشود. با خون عیسی مسیح گناه ما بخشیده می‌‌‌شود. با تعمید نشان می‌‌‌دهیم که از امر عیسی مسیح اطاعت می‌‌‌کنیم. پیروان عیسی مسیح تعمید نمیگیرند تا ایماندار شوند، بلکه تعمید می‌‌‌گیرند چون ایماندار هستند. نجات انسان به داشتن تعمید بستگی ندارد. همچنان تعمید مرگ و قیام عیسی مسیح را به جهان نشان می‌‌‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۴ (۲۸ دقیقه)

مُردن در گناه، یعنی چه؟

مُردن در گناه، یعنی چه؟ (آرامش و شادی در مسیح)
اکنون شب تاریک و زمان پیروزی و سلطۀ شیطان و گناه، منقضی شده است. روز بازگشت عیسی مسیح و شکست نهایی شیطان، رو به نزدیک شدن است. پس چرا هنوز هم با گناه سازش می‌کنیم و خوش هستیم؟برخی افراد ممکن است وسوسه شده، بگویند بسیار خوب، بیایید هر قدر که خواستیم گناه کنیم و از بابت روز قضا و داوری و مکافات جای نگرانی وجود ندارد. آخر الامر، خدا تمامی گناهان ما را خواهد بخشید! زیرا هر چه بیشتر گناه کنیم، خدا فیض بیشتر از خود نشان خواهد داد. کلام خدا می‌گوید حاشا! از این طرز فکر اشتباهی دیگری وجود ندارد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۶ (۳۰ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۳ (۲۹ دقیقه)

برتری ایمان بر شریعت

برتری ایمان بر شریعت (باشما)
"من چه آدم بدبختی هستم!" این ناله‌ی مردی است که از گناهٔ خود آگاه است، و خواهان نجات از دست گناه است. پولس رسول سوال می‌‌‌کند: "کسیت که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟" و در این حالت خود پولس جواب می‌‌‌دهد: "خدا را شکر می‌‌‌کنم" چرا؟ "چون که بوساطت خداوند ما عیسی مسیح از جسم این مرگ رهایی خواهم یافت." رهایی دهندۀ ما عیسی مسیح است. او نه تنها پولس بلکه هر کس را که با ایمان نام او را بخواند نجات خواهد داد. این عیسی مسیح است که بما قدرت پیروزی بر شریعت گناه در جسم را خواهد بخشید. این مسیح است که ما را از مکافات گناهان ما که همان مرگ باشد، نجات خواهد بخشید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۹ دقیقه)

تعمید چیست ؟ چرا پیروان عیسی مسیح تعمید میگیرند؟

تعمید چیست ؟ چرا پیروان عیسی مسیح تعمید میگیرند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴ (۲۹ دقیقه)

  آیا در انجیل مقدس در باره جهاد چیزی گفته شده ؟

آیا در انجیل مقدس در باره جهاد چیزی گفته شده ؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۶-۷ (۳۰ دقیقه)

عقیده مسیحیان در باره امور آینده

عقیده مسیحیان در باره امور آینده (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹ (۸ دقیقه)

گناه پیروان عیسی مسیح آمرزیده می‌شود، پس آیا می‌‌توانند گناه کنند؟

گناه پیروان عیسی مسیح آمرزیده می‌شود، پس آیا می‌‌توانند گناه کنند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۵-۲۳ (۲۹ دقیقه)

فرق بین صلیب و بت چیست؟

فرق بین صلیب و بت چیست؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)