Afghan Bibles
English · دری · پښتو

د پيدايښت کتاب

دوهم فصل

۱نو آسمان او ځمکه او نور ټول شيان جوړ شول. ۲په اوومه ورځ خدای پاک هغه ټول کارونه چې کول يې سرته ورسول او کار يې بس کړ. ۳خدای پاک اوومه ورځ مبارکه وبلله او هغه يې خاصه وګرځوله ځکه چې په هغه ورځ هغه پيدايښت پوره کړ او کار يې بس کړ. ۴دا د آسمان او ځمکې پيدا کېدل ؤو.

د عدن باغ

څه وخت چې څښتن خدای آسمانونه او ځمکه جوړ کړل، ۵تر هغه وخته پورې لا هيڅ واښه يا نور بوټي راشنه شوي نه ؤو، ځکه چې څښتن خدای باران نه ؤ اورولی او څوک نه ؤ چې په ځمکه باندې کار وکړي. ۶نو د ځمکې څخه د اوبو ويالې راووتلې او د ځمکې مخ ته يې اوبه ورکړې.

۷څښتن خدای خاوره راواخيستله او د هغې څخه يې آدم * جوړ کړ او د هغه په پوزه کې يې د ژوندون روح پو کړ او هغه ژوندی بدن شو.

۸څښتن خدای په عدن کې لمرخاته خواته يو باغ جوړ کړ او هغه انسان چې هغه جوړ کړی ؤ هغه يې په دې باغ کې واچاوه. ۹خدای پاک په دې باغ کې هر قسم ښايسته او مېوه دارې ونې راشنې کړلې او د باغ په منځ کې دوه نورې ونې وې. يوه د ژوندانه ونه او بله د ښو او بدو د پېژندلو ونه.

۱۰د عدن څخه يو سيند جاري شو چې باغ ته اوبه ورکړي او دا سيند بيا په څلورو سيندونو باندې ووېشل شو. ۱۱د اولني سيند نوم فيشون دی چې د حويلې په ټوله ځمکه باندې راتاو شوی دی او هلته سره زر دي، ۱۲چې د هغه ځای سره زر ډېر ښه دي. د خوشبويۍ مواد او قيمتي تيږې هم په کې پيدا کيږي. ۱۳دوهم يې د جيحون سيند دی چې د کوش د ټولې ځمکې څخه راتاو شوی دی. ۱۴دريم سيند د دجلې په نوم ياديږي چې د آشور لمرخاته خواته بهيږي او څلورم د فرات سيند دی.

۱۵نو څښتن خدای حضرت آدم د عدن په باغ کې واچاوه چې د هغه خدمت او ساتنه وکړي. ۱۶څښتن خدای حضرت آدم ته وفرمايل: ”د باغ د ټولو ونو څخه مېوه خوړلی شې. ۱۷مګر د ښو او بدو د پېژندلو د ونې څخه نه، ځکه کله چې د هغې ونې مېوه وخورې بې شکه چې مړ به شې.“

۱۸څښتن خدای وفرمايل: ”دا ښه نه ده چې آدم دې يوازې اوسي، زه به د هغه دپاره يو مناسب ملګری جوړوم چې د هغه سره مرسته وکړي.“ ۱۹نو بيا څښتن خدای د خاورې څخه ټول حيوانات او مرغان جوړ کړل او هغه يې حضرت آدم ته راوستل ترڅو وګوري چې په هغوى باندې کوم نوم ږدي. په دې ترتيب سره په هغوى ټولو باندې نومونه کېښودل شول. ۲۰بيا حضرت آدم په ټولو کورني او وحشي حيواناتو او مرغانو باندې نومونه کېښودل.

د هغوى څخه يو هم د حضرت آدم دپاره مناسب ملګری نه ؤ. ۲۱نو څښتن خدای حضرت آدم په درانه خوب باندې ويده کړ او د هغه د پوښتيو څخه يې يوه راواخيستله او د هغې ځای يې په غوښه باندې ډک کړ. ۲۲څښتن خدای د هغې پوښتۍ څخه ښځه جوړه کړه او هغه يې حضرت آدم ته راوستله. ۲۳حضرت آدم وفرمايل:

”دلته اوس زما په شان يو څوک شته!

هډوکی يې زما د هډوکي څخه اخيستل شوی او غوښه يې زما له غوښې څخه

د هغې نوم ښځه ده ځکه چې هغه د سړي څخه اخيستل شوې ده“

۲۴له همدې کبله سړی خپل مور او پلار پرېږدي او د خپلې ښځې سره يوځای شي او سره يو وجود شي.

۲۵سره د دې چې حضرت آدم او د هغه ښځه دواړه لوڅ ؤو، خو دوى نه شرمېدل.