رسالۀ اول یوحنای رسول

فصل دوم

شفیع ما

۱ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند ـ یعنی عیسی مسیح که عادل است ـ ۲زیرا خود مسیح کفارۀ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان تمام دنیا. ۳فقط وقتی ما از احکام خدا اطاعت می کنیم، می توانیم مطمئن باشیم که او را می  شناسیم ۴و اگر کسی بگوید که او را می شناسد ولی مطابق احکام او عمل نمی کند، دروغگو و از حقیقت دور است. ۵اما وقتی کسی مطابق کلام خدا زندگی می کند، محبت خدا در او به طور واقعی به کمال رسیده است. از این راه می توانیم مطمئن باشیم که در خدا زندگی می کنیم: ۶هرکه بگوید که در خدا زندگی می کند، زندگی او باید درست مانند زندگی عیسی مسیح باشد.

فرمان نو

۷ای عزیزان، امری که به شما می نویسم حکم نو نیست، بلکه امری است قدیمی؛ یعنی همان است که شما از ابتدا داشته اید. و این همان پیامی است که از اول شنیده اید. ۸در هر حال امر نو به شما می نویسم و حقیقت آن، هم در مسیح و هم در شما دیده می شود، زیرا ظلمت در گذر و نور حقیقی در حال درخشیدن است.

۹اگر کسی ادعا کند که در نور است و در عین حال از برادر خود نفرت دارد، او هنوز در ظلمت است. ۱۰هر که برادر خود را دوست بدارد در نور زندگی می کند و باعث لغزش خود و یا دیگران نخواهد شد، ۱۱اما هرکه از برادر خود نفرت داشته باشد در ظلمت است. در ظلمت راه می رود و نمی داند به کجا می رود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است.

۱۲ای فرزندان کوچک، به شما می نویسم زیرا گناهان تان به خاطر نام مسیح آمرزیده شده اند. ۱۳ای پدران، به شما می نویسم، زیرا او را که از ازل بوده است می شناسید. ای جوانان، به شما می نویسم، زیرا که بر شیطان پیروز شده اید.

۱۴ای کودکان، به شما نوشته ام، زیرا شما پدر را می شناسید. ای پدران، به شما نوشته ام، زیرا او را که از ازل بوده است، می شناسید. ای جوانان، به شما نوشته ام، زیرا قوی هستید و کلام خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شده اید.

۱۵به دنیا و آنچه به آن تعلق دارد دل نبندید، کسی که دنیا را دوست دارد، محبت خدای پدر در او نیست. ۱۶هر آنچه به دنیا تعلق دارد، ـ یعنی آنچه نفس اَماره آرزو می  کند و آنچه چشمان می بیند و طلب می کند و آنچه مایۀ فخر و غرور است ـ از پدر نیست. اینها همه به دنیا تعلق دارند. ۱۷جهان و تمایلات دنیوی از بین خواهند رفت، اما هرکه ارادۀ خدا را به جا آورد، تا به ابد زیست خواهد کرد.

دشمن مسیح

۱۸ای فرزندان من، ساعت آخر فرا رسیده است و چنانکه شما شنیدید که «دشمن مسیح» در زمان آخر ظاهر خواهد شد؛ و حالا می بینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده اند زیادند و از این رو می فهمیم که ساعت آخر نزدیک است. ۱۹این دشمنان مسیح از بین ما رفته اند. آن ها در واقع هیچ وقت به ما تعلق نداشتند. اگر متعلق به ما می بودند، می ماندند. اما رفتند تا معلوم گردد که هیچ یک از آن ها در حقیقت از ما نبودند.

۲۰اما مسیح شما را با روح القدس خود مسح کرده است و از این رو همۀ شما حقیقت را می دانید. ۲۱من این را به آن منظور ننوشتم که شما از حقیقت بی خبرید، بلکه چون آن را می دانید و آگاه هستید که هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمی گیرد.

۲۲پس آن دروغگوی واقعی کیست؟ کسی است که بگوید عیسی، «مسیح» نیست، این شخص «دشمن مسیح» است، چون او هم پدر و هم پسر را رد می کند. ۲۳هرکه پسر را رد کند، پدر را نیز رد کرده است و هرکه پسر را بپذیرد، پدر را نیز پذیرفته است.

۲۴بگذارید تأثیر پیامی را که از اول شنیدید در دلهای شما باقی بماند. اگر تأثیر آنچه که از اول به شما گفته شده است در دل های شما بماند، شما همیشه در پدر و پسر خواهید ماند. ۲۵و وعدۀ عیسی مسیح این است که او، زندگی ابدی را به شما می بخشد.

۲۶من این چیزها را در بارۀ اشخاصی که می خواهند شما را گمراه سازند، نوشته ام. ۲۷اما شما نیازی ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، زیرا مسح روح القدس که مسیح به شما داده است در شما ثابت است. روح خدا در هر مورد به شما تعلیم می دهد و تعالیم او بر حق است و در آن ناراستی نیست. پس همان طور که روح خدا به شما تعلیم می دهد، در مسیح بمانید.

۲۸خلاصه، ای فرزندان من، در او بمانید تا در وقت ظهور او، نه تنها احساس شرمندگی نکنیم، بلکه با اطمینان به حضورش حاضر شویم. ۲۹اگر درک کرده اید که مسیح عادل است، این حقیقت را نیز بدانید که هر که عدالت را به جا آورد، فرزند خداست.

مطالب مرتبط

این اشتباه من نبوده من این کار را نکردیم!

این اشتباه من نبوده من این کار را نکردیم! (آرامش و شادی در مسیح)
خداوند از ما وفاداری کامل می‌خواهد. زندگی کردن برای عیسی باید تمام جنبه‌های زندگی ما را دربر بگیرید از قبیلی افکار ما خواسته‌ها اراده احساسات بدن ما انتخابها و آینده ما. ما چه بپذیریم چه نپذیریم به بخشش از جانب خدا و دیگران نیازمندیم تا در زندگی ما یک رابطه سالم با خداوند ایجاد شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵-۱۷ (۳۰ دقیقه)

علاقه به مادیات و دنیا

علاقه به مادیات و دنیا (باشما)
لذت ناپاک انسان را به گناه می‌‌‌کشاند. ولی در رسالهٔ خود یعقوب كه برادر عيسی مسيح و رهبر كليسای اورشليم بود فقط دربارهٔ تمایلات بد و پلید سخن نمی‌گوید. بلکه منظور وی آن دسته از آرزوهای به ظاهر پاک و خوبی هستند که از خود خواهی سر چشمه می‌‌‌گیرند. طوری مثال، درس خواندن، شب و روز کار کردند و در پی موفقیت بودن و به دنبال کار و پیشه تلاش کردن، همگی خوب هستند؛ ولی امکان دارد که شخصی این چیز‌ها را از روی خود پرستی و خود خواهی طالب باشد. چرا این تمایلات و آرزوها باعث جدال و نزاع می‌‌‌گردند؟ علت این است که این تمایلات و آرزوها از خود خواهی منشا می‌‌‌گیرند. ما به خاطر نفع خود در پی آنها می‌‌‌باشیم. انگیزه ما از کار و درس و تلاش، رساندن منفعت به خود ما است و در بنای ملکوت خدا و نفع رسانی به دیگران و جلال دادن خدا نمی‌باشیم. آرزوهای به ظاهر پاک ما، تنها نفع شخصی ما را در پی دارند. این خود خواهی است و هر گونه خودخواهی گناه محسوب می‌‌‌شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۵-۱۷ (۲۸ دقیقه)

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است
عیسی مسیح از مردگان برخاسته تا ما زندگی جاودان داشته باشیم زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می‌ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است

مقاله شامل آیه ۱-۲

کفاره

کفاره
کفاره در ادیان بت پرست به اساس هدیه و یا رشوه دادن به خدایان مختلف بنا شده است. اما کتاب مقدس انسان‌ها را از دنیایی بت پرستی دور نموده و به عوض چندین خدا، خدای یگانه و حقیقی را به بشر معرفی نمود که همۀ نیکی و خوبی از او سرچشمه می‌گیرد و با هر نوع نا راستی و شرارت سر سازگاری ندارد. خدای قادر مطلق که کتاب مقدس به ما معرفی می‌نماید، در آن سوی نیت و یا بدبینی هرگز وجود ندارد، اما فکر می‌کنیم که در چنین یک ایمان و عقیده لازم است که موضوع کفاره هیچ جای نداشته باشد. در حالیکه اینطور نیست.

مقاله شامل آیه ۱-۲

کفاره گناهان بشریّت با قربانی شدن مسیح!

کفاره گناهان بشریّت با قربانی شدن مسیح!
مسیحیت برای کفاره گناهان، حیوانی را قربانی نمی نماید. خون حیوان آنقدر پاک نیست که کفاره گناهان بشر شود. زيرا هر كی گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ برای رهایی انسان از گناه باید خون خودش را بریزد و خودش را قربانی کند. اما چه کسی حاضر است خون خودش را بریزد و بمیرد ؟

مقاله شامل آیه ۲

بخشیدن گناهان

بخشیدن گناهان (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲ (۸ دقیقه)

۱یوحنا ۲: ۳ - ۱۴ فرمان جدید خدا

۱یوحنا ۲: ۳ - ۱۴ فرمان جدید خدا (۱یوحنا برای همه)
آیا شما خدا را به چه شکل عبادت و پرستش می‌کنید؟ با شور دادن سر و بدن، با تکرار کردن کلمات، با به فکر فروفرتن به چه شکل؟ وقتیکه یوحنای رسول محبت کردن را حکم نو و حکم قدیمی می‌داند مقصد او چیست؟ محبت جوهر همه فرمان‌ها است.

فصل کتاب شامل آیه ۳-۱۴

۱یوحنا ۲: ۱۵ - ۲۹  مردم دروغگو

۱یوحنا ۲: ۱۵ - ۲۹ مردم دروغگو (۱یوحنا برای همه)
شخص درغگو حافظه ندارد. آیا بزرگترین دروغ‌ها کدام است؟ دشمن و یا دشمنان مسیح کی‌ها هستند و از چه آنها را می‌شناسیم؟ دنیا چیست خوب است و یا بد؟ آیا از نعمات دنیا پیرهیز کرده زندگی سختی را سپری کنیم تا بتوانیم لیاقت حضور خدا را پیدا کنیم؟ پس چه قسم باید زندگی کنیم؟

فصل کتاب شامل آیه ۱۵-۲۹

اول یوحنا ۲: ۲۸- ۲۹.

اول یوحنا ۲: ۲۸- ۲۹. (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸-۲۹ (۲۹ دقیقه)