۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ اول یوحنای رسول

فصل سوم

تفاوت میان فرزندان خدا و فرزندان شیطان

۱ ببینید، چه محبت بزرگی خدای پدر در حق ما کرده است تا ما به نام فرزندان او خوانده شویم و همین طور هم هستیم. از همین خاطر است که مردم این دنیا ما را نمی شناسند، زیرا او را نشناخته اند. ۲ ای عزیزان، اکنون ما فرزندان خدا هستیم، اما معلوم نیست که در آینده چه خواهیم شد. ولی اطمینان داریم آن وقت که مسیح ظهور کند، مانند او خواهیم بود چون او را همان طوری که هست خواهیم دید. ۳ هر کسی که در مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک می سازد، همان گونه که مسیح پاک است.

۴ پس هر کس که گناه می کند شریعت را پایمال می سازد، زیرا هر کاری که بر خلاف شریعت باشد، گناه است. ۵ شما می دانید که مسیح برای آن به دنیا آمد که گناهان ما را از میان بردارد، اما در خود او هیچ گناهی نبود. ۶ پس هر کسی که در مسیح ساکن است، نمی تواند در گناه بسر ببرد، اما هر کسی که در گناه بسر می برد، مسیح را هرگز ندیده و نشناخته است.

۷ ای فرزندان، به کسی اجازه ندهید که شما را گمراه سازد. زیرا هر کسی که عدالت را بجا می آورد، عادل است، همان گونه که عیسای مسیح عادل است. ۸ اما هر کسی که در گناه بسر می برد وابسته به شیطان است، زیرا شیطان از ابتدا گناهکار بوده است. از همین خاطر پسر خدا به دنیا آمد و ظاهر شد تا کار شیطان را نابود سازد.

۹ پس کسی که فرزند خداست نمی تواند در گناه بسر ببرد، زیرا ذات خدا در او ساکن است و او نمی تواند که به گناه کردن ادامه دهد، چون که او فرزند خداست. ۱۰ تفاوت میان فرزندان خدا و فرزندان شیطان در این است که هر کسی که عدالت را بجا نمی آورد و یا برادر خود را دوست نمی دارد، فرزند خدا نیست.

یکدیگر را دوست بدارید

۱۱ پس پیامی که شما از همان ابتدا شنیده اید چنین است: «باید یکدیگر را دوست بداریم.» ۱۲ ما نباید مانند قائن باشیم. او که وابسته به شیطان بود و برادر خود را به قتل رساند. برای چه او را کُشت؟ به خاطر این که اعمال خودش نادرست بود، ولی اعمال برادرش عادلانه بود.

۱۳ ای عزیزان، اگر مردم این دنیا از شما نفرت داشته باشند، تعجب نکنید. ۱۴ ما می دانیم که از مرگ به طرف زندگی عبور کرده ایم، چون برادران ایماندار خود را دوست داریم. هر کسی که برادر خود را دوست ندارد، هنوز در قلمرو مرگ ساکن است. ۱۵ هر کسی که از برادر خود نفرت داشته باشد، قاتل است و شما می دانید که هیچ قاتلی دارای زندگی ابدی نیست. ۱۶ ما معنای محبت را درک کرده می توانیم، زیرا مسیح زندگی خود را برای ما فدا کرد. پس ما نیز باید در زندگی برای یکدیگر فداکاری و از خودگذری کنیم. ۱۷ اما کسی که در این دنیا مال و دارایی دارد و برادر نیازمند خود را می بیند، ولی دروازۀ قلب خود را برای کمک به او می بندد، آیا می تواند ادعا کند که محبت خدا در او ساکن است؟ ۱۸ ای فرزندانم، بیایید که نه فقط در گفتار و زبان بلکه به حقیقت و در کردار محبت کنیم.

اطمینان در حضور خدا

۱۹ وقتی این محبت را داشته باشیم، می دانیم که پیرو حقیقت هستیم و قلبهای ما در حضور خدا به ما این اطمینان را می دهد. ۲۰ حتی اگر قلبهای ما، ما را محکوم کند، خدا از قلبهای ما بزرگتر است و از همه چیز آگاه است. ۲۱ ای عزیزان، اگر قلبهای ما، ما را محکوم نمی کند، پس ما با اطمینان می توانیم به حضور خدا بیاییم، ۲۲ و هر چیزی را که از او بخواهیم به دست می آوریم، زیرا ما مطابق فرمان او عمل می کنیم و هر چیزی را که مورد پسند اوست، بجا می آوریم. ۲۳ و حکم او چنین است که باید به نام پسر او عیسای مسیح ایمان بیاوریم و یکدیگر را دوست بداریم، همان گونه که مسیح به ما فرمان داده است. ۲۴ کسی که از احکام خدا اطاعت می کند، در خدا ساکن است و خدا در او. از آنجا که خدا روح مقدس را به ما بخشیده است، می دانیم که او در ما ساکن است.

مطالب مرتبط

قربانی کامل

قربانی کامل (باشما)
یهودیان برای کفارۀ گناهانشان، حیواناتی را برای خدا قربانی می‌‌‌کردند. حیوان به عنوان فدیۀ گناه بکار برده می‌‌‌شد. جرم قوم به واسطۀ قربانی حیوانات برداشته شده، آمرزش الهی را به همراه می‌‌‌آورد. به همان طریق عیسی مسیح قربانی شد تا گناه جهان یعنی گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان دارند «بردارد». وی بره‌ای بود که به مذبح برده می‌‌‌شد و اشعیای نبی نیز در مورد او نبوت کرده بود. او قربانی گناه بود. ایمانداران به واسطۀ قربانی شدن او، یکبار و برای همیشه از گناهانشان پاک می‌‌‌شوند. یحیی نبی می‌‌‌دانست که عیسی نه تنها مسیح موعود است، بلکه همچنین برۀ خدا نیز می‌‌‌باشد که تمامی گناهان جهان را خواهد شست. قربانی شدن مسیح آنقدر عظیم بود که تمامی انسانها را قادر می‌‌‌سازد تا به واسطۀ آن طاهر شوند. عظمت آن از این جهت بود که مسیح پسر یگانۀ خدا بود. مسیح به عنوان نجات دهنده آمد تا نجات را برای انسانها به ارمغان آورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟

چرا خدا انسان‌ها را چشم پت نمی بخشد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
واقعیت اینست که ما به هیچ وجه قادر نیستیم بر گناهان خود غلبه نمایم. اگر این را باور نمی کنید توجه کنید به حالت واقعیت‌های دنیا چهار اطراف تان مانند اعتیاد؛ طمع؛ قتل و کشت و کشتار؛ دورغ؛ وحشت دیده می‌شود و می‌دانید که گناه همه جا‌ها را فرا گرفته است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۱۰ (۳۰ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۵ (۲۹ دقیقه)

چرا ما گناه نمیکنیم؟ به خاطری از ایکه از خدا می‌ترسیم؟

چرا ما گناه نمیکنیم؟ به خاطری از ایکه از خدا می‌ترسیم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

آیا این درست است یکدیگر را بخاطر مشکلاتی که پیش می‌آید ملامت کنیم؟

آیا این درست است یکدیگر را بخاطر مشکلاتی که پیش می‌آید ملامت کنیم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۷ (۳۰ دقیقه)

چطور بدانیم که تولد تازه پیدا کردیم؟

چطور بدانیم که تولد تازه پیدا کردیم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹ (۳۰ دقیقه)