رسالۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل سوم

۱مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این صورت به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. ۲دربارۀ آنچه در عالم بالا است بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. ۳زیرا شما مُرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. ۴وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد.

۵بنابراین، تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوی و هوس، شهوت و طمع را (که یک نوع بُت پرستی است) در خود نابود سازید. ۶به سبب این اعمال است که مردم سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. ۷زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید اعمال شما نیز مانند دیگران بود.

۸اکنون شما همچنین خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهای تان و تهمت و حرف های زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. ۹دیگر دروغ نگوئید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عادت های او قطع رابطه کرده اید. ۱۰و زندگی را به صورت انسان تازه ای شروع کرده اید، ـ انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه ای در می آید ـ تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. ۱۱پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، با تمدن و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد.

۱۲پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید. ۱۳متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شِکوَه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. ۱۴به همۀ اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم پیوندد و تکمیل می کند. ۱۵سلامتی ای که مسیح به شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این سلامتی فراخوانده است و سپاسگزار باشید. ۱۶اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندی اش سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دل های خود مزامیر و سرودهای ستایشی و روحانی برای خدا بخوانید. ۱۷هرچه می کنید، چه گفتار، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائماً سپاس گوئید.

وظایف اجتماعی یک مسیحی

۱۸ای زنان، مُطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفۀ مسیحی شماست. ۱۹ای شوهران، زنان تان را دوست بدارید و با آنها تندی نکنید. ۲۰ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خشنود می سازد. ۲۱ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند.

۲۲ای غلامان در کلیۀ امور مُطیع اربابان خود که مانند شما بشر اند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید. ۲۳کارهایی را که به شما رجوع می کنند با جان و دل انجام دهید، چنانکه گویی برای خداوند کار می کنید، نه برای بشر. ۲۴زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان اجر به شما عطا خواهد کرد. چون مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. ۲۵شخص بدکار جزای بدی خود را خواهد دید و نزد خدا طرفداری نیست.

مطالب مرتبط

ازدواج فرزانه پس از 25 سال

ازدواج فرزانه پس از 25 سال (رنگ زندگی )
هر انسانی چه مرد و چه زن، برای بهتر زیستن کار، سعی و تلاش می‌‌نماید، و با قبول زحمات بیشمار، وسایل آرامش خانواده و فرزندان خود را تهیه می‌‌کنند. ریس خانواده مسولیت دارد تا ضروریات خانواده اش را فراهم کند. برای درک بیشتر مطلب از شما دعوت می‌‌کنیم که به این برنامه گوش دهید که مطالب خوبی در آن نهفته است. تشکر!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹ (۲۹ دقیقه)

رفتار فرزندان گلالی

رفتار فرزندان گلالی (رنگ زندگی )
گاه گاهی، نسیم بهاران و عطر دلاویز گل‌های رنگارنگ، روح و روان انسان را نوازش می‌دهند و زمانی هم تلخی‌های جان کاۀ روز گار، بیرحمانه و سیل آسا از هر سو حمله ور می‌شوند. زوج‌های که تازه به آرزو‌های شان دست یافته اند، بی صبرانه انتظارْ بدنیا آمدن ثمره زندگی مشترک شان را می‌کشند. پدران، شب و روز را یکی کرده، برای آرامش و دیدن لبان پرخندۀ فرزندانشان زحمت می‌کشند. مادران خواب‌های شیرین و راحتی خود را فدای لحظهْ خوشی فرزندانشان می‌کنند ، و هزاران مشکل و خسته گی‌های شان تنها با لبخندی فرزندانشان مداوا می‌شود. ولی زمانیکه فرزندان صاحب جا و مقام و منزلت می‌شوند، تمام آن زحمات و تکالیف و بی خوابی‌ها را نه تنها نادیده می‌گیرند، بلکه بعضی شان حتا، وقت برای دیدن والدین شان ندارند. از شما دعوت می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰ (۲۹ دقیقه)

کارزار جمع آوری سیم کارت های غیرقانونی دوامدار باشد

کارزار جمع آوری سیم کارت های غیرقانونی دوامدار باشد (رنگ زندگی )
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اخیرأ، کارزار جمع‌آوری سیم‌کارت‌های غیرقانونی در جاده‌ها را آغاز کرد. شهروندان کابل علاوه‌ بر استقبال از این عمل، خواستار دوام‌دار و مکانیزه شدن این پروسه هستند. باید بر‌اساس شیوه‌ای مشخص، شبکه‌های مخابراتی مجبور به جلوگیری از فروش سیم‌کارت‌های‌شان در جاده‌های شهر شوند. اجازه دادن به شبکه‌های مخابراتی برای فروش سیم‌کارت‌های‌شان در جاده‌ها و فعال کردن این سیم‌کارت‌ها، ریشه‌ی اصلی ای معضل به شمار می‌‌روه. با قانونمند ساختن فروش سیم کارت‌ها، دزدان و جنایتکاران نمیتوانند از آن سوی استفادۀ کنند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۳ (۲۸ دقیقه)

جلسۀ اضطراری مجلس نمایندگان

جلسۀ اضطراری مجلس نمایندگان (رنگ زندگی )
یک منبع معتبر امنیتی می‌‌‌گوید، وسایط نقلیه این اعضای مجلس به دلیل داشتن شیشه‌های سیاه در ایست بازرسی توقف داده شده است. به گفته او، هنگامی که نیروهای امنیتی قصد پاک کردن شیشه‌های سیاه این واسطه‌ها را داشتند، اعضای مجلس نمایند‌گان به محافظان‌شان دستور دادن که در حالت آماده‌باش قرار گیرند. از همین رو میان نیروهای امنیتی و محافظان نمایند‌گان مجلس درگیری صورت گرفته است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)

مشارکت با دیگر ایمانداران

مشارکت با دیگر ایمانداران (باشما)
کسی که با خدا مشارکت حقیقی دارد همیشه در اشتیاق مشارکت با کسانی است که خدا را دوست دارند. در مشارکت است که ایمانداران در ایمان خود رشد می‌کنند و باعث بنای یک دیگر می‌گردند. مشارکت به ما قدرت بیشتری در رویارویی با دشمن عطا می‌‌‌کند. یکی از حربه‌های شیطان نیز همین است که ایمانداران را از کلیسا و مشارکت دور نماید تا بهتر بتواند او را تضعیف نموده و از پا درآورد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۱۷ (۲۸ دقیقه)

یکشنبه نخل

یکشنبه نخل
یکشنبه نخل آخرین یکشنبه قبل از عید پاک است امروز را ما پیروان مسیح یکشنبه نخل می‌نامیم. این هفته، هفته مقدس است. این آخرین هفته رنج‌ها و درد‌ها است که خداوند ما عیسی مسیح از آن می‌گذرد. در انجیل مرقس فصل یازدهم ما می‌خوانیم که عیسی مسیح چگونه پیروزمندانه وارد اورشلیم شد و مردمان آن شهر از عیسی مسیح مانند پادشاه استقبال نمودند.

مقاله شامل آیه ۱-۳

برنامۀ نوروزی!

برنامۀ نوروزی! (باشما)
خوانندگان عزیز و گرانقدر! با استفاده از فُرصت می‌‌‌خواهیم سال نو را به تمام شما عزیزان تبریک بگوئیم. خداوند را شکرگزاریم که باز هم وقت آن رسیده که سبزه‌ها سر بزند و لاله‌ها در دشت و دمن برویند و همۀ ما و شما به خانه‌های یکدیگر برویم و سال و نو و بهار نو را تبریک بگوئیم. امیدوار هستیم صمیمانه ترین تبریکات ما را بمناسبت نوروز و سال نو پذیرا شوید و دعا می‌‌‌کنیم که این سال، سال جدید در خداوند و سال صلح و آرامش و پُر از شادی و برکات برای وطن و هموطنان عزیز ما باشد. زمانی که ما به نوروز می‌‌‌اندیشیم، می‌‌‌بینیم که تنها مربوط به کشور ما نیست بلکه یک ساحۀ وسیع را مثل کشور ما افغانستان، ایران، تاجیکستان، آسیای می‌‌‌انه و بعضی از قسمت‌های هند و چین را نیز در بر می‌‌‌گیرد. چون طبع و هوای نوروز بر همه حکمفرماست ما هم می‌‌‌خواهیم اندکی دربارۀ نوروز و خاطرات طفولیت مان صحبت کنیم. دوستان گرامی! فکر می‌‌‌کنیم همۀ ما این تجارب را از زندگی خود داریم که مادران ما از چندین روز قبل برای نوروز آمادگی می‌‌‌گرفتند، یعنی اولین کاری که می‌‌‌کردند خانه تکانی بود که فرش‌ها را می‌‌‌کشیدند و می‌‌‌شستند و بخاری و صندلی را جمع می‌‌‌کردند و خانه‌ها را پاک می‌‌‌کردند. و بعداً هر کس بنابر استعداد مالی و توان خود خوراک‌های را تهیه می‌‌‌کردند مثلاً بعضی مردم هفت میوه تهیه می‌‌‌کردند و شب نوروز پلو و سبزی چلو و کوفته و ترتیبات بسیار زیادی را برای تجلیل از آمدن سال نو می‌‌‌گرفتند و عموماً همه اعضای خانواده و فامیل‌های ما جمع می‌‌‌شدند و روز اول سال نو را یکجا با هم می‌‌‌گذشتاندند و مخصوصاً که خوردسالان خانواده برای تبریکی سال نو نزد بزرگان فامیل می‌‌‌رفتند و بعداً به بیرون از منزل به خاطر سبزه لگد کردن به تپه‌ها و کوه‌ها می‌‌‌رفتند و ما که طفل‌های کوچک بودیم به چرخ فلک، دولی‌ها و اسپک‌های چوبی سوار می‌‌‌شدیم و یک قسم سامان بازی که بنام غرغرانک یاد میشد می‌‌‌خریدیم و هر طرف که می‌‌‌رفتیم صدای آنرا می‌‌‌کشیدیم که در آنزمان اطفالی که به اصطلاح بهترین تحفۀ نوروزی را داشتند همین غرغرانک بود. بازی‌های دیگری هم از قبیل تخم مرغ جنگی و در تپه‌های بی بی مهرو، شهدای صالحین، یا باغ بالا کاغذ پران یا گُدی پران بازی می‌‌‌کردند و مردم زیاد دعا می‌‌‌کردند در روز نوروز باران نبارد و تصادفاً بعضی اوقات باران هم می‌‌‌بارید ولی مانع خوشی و ساعت تیری مردم شده نمیتوانست. البته یادم نرود که اکثر مردم برای خانواده و بخصوص اطفال خود لباس‌های نو می‌‌‌خریدند یا خودشان می‌‌‌دوختند و کاری که مادرم انجام می‌‌‌داد این بود که بعد از آن که نان شب را می‌‌‌خوردیم و همه اطفال به بستر می‌‌‌رفتند می‌‌‌امد و دست‌های ما را خینه می‌‌‌کرد. جالب این بود که فرق میان پسر و دختر نبود و دست‌های همه ما را خینه می‌‌‌کرد. البته خاطرات بسیار جالب و شیرینی داریم که همین اکنون هم چشمان خود را می‌‌‌بندیم و از آنها یاد می‌‌‌کنیم، باعث خوشی و شادمانی ما می‌‌‌شوند. درست یادم می‌‌‌اید که پدرم در آن ایام در شهر بلخ کار می‌‌‌کرد و وظیفه داشت و واقعاً در آنزمان از نوروز لذتی دیگری می‌‌‌بردیم وقتی به دشت و دمن و مخصوصاً دشتی به نام دشت شادیان معروف است می‌‌‌رفتیم آنقدر گل لاله می‌‌‌دیدیم که فکر نمیکردیم گل لاله باشد بلکه مانند یک فرش یا قالین بسیار مقبول و سرخ رنگ معلوم میشد و آب و هوای ملایم و گوارای بهاری آنقدر بالای ما اطفال تأثیر می‌‌‌گذاشت که نا خودآگاه به طرف گل‌ها و لاله‌ها می‌‌‌دویدیم و جیغ می‌‌‌زدیم و خنده می‌‌‌کردیم و خوشی می‌‌‌کردیم. خدا را شکر می‌‌‌کنیم و یقین داریم که همه ما و خوانندگان عزیز ما نیز وقتی به طفولیت خود فکر می‌‌‌کنیم، حتماً همین نوع خاطرات خوش و خوب در اذهان ما زنده می‌‌‌شود ولی متأسفانه سالیان دراز جنگ همه چیز ما را خراب کرد و خوشی‌های ما و مردم را از ایشان گرفت. دوستان عزیز! وقتی ما دربارۀ نوروز صحبت می‌‌‌کنیم، همیشه چیز‌های خوب، نو و تازگی را می‌‌‌بینیم که درخت‌ها و سبزه‌ها سبز می‌‌‌شوند. هوا تغییر می‌‌‌کند و صاف و تازه می‌‌‌شود و به ما یک امید نو می‌‌‌بخشد و اگر ما زمستان را مد نظر بگیریم، همیشه زغال و سنگ زغال، چوب، سیاهی تیل، دود، تاریکی، سردی که حتی پنجره‌ها را می‌‌‌بستیم و حتی پنجره‌ها را به خاطر آنکه سردی در داخل خانه‌ها نفوذ نکند، از پشت سر پلاستیک می‌‌‌گرفتیم و در دروازۀ خانه هم یک لحاف یا کمبل را آویزان می‌‌‌کردیم تا هوای گرم داخل خانه به بیرون نرود و هوای تازه بیرون نیز نمیتوانست داخل خانه بیاید و در زمستان از بسیاری چیز‌های مانند، آزادی و تازگی دور می‌‌‌باشیم ولی با آمدن بهار تازگی و آزادی بوجود می‌‌‌اید و آمدن بهار امید را به همراه دارد. چقدر خوب است وقتی دربارۀ این تازگی حرف می‌‌‌زنیم دربارۀ خود هم فکر کنیم. زندگی سابق را که داشتیم و زندگی نوی را که خداوند در انجیل مقدس برای ما وعده می‌‌‌دهد. چقدر خوب است اگر فکر می‌‌‌کنیم که انجیل چیست؟ انجیل پیام خوش است و آیا در این پیام خوش چه گفته شده است؟ دوستان عزیز! همانطوری که می‌‌‌فهمید که برنامه‌های رادیوی صدای زندگی، همه برنامه مسیحی است و کارکنان برنامه‌های ما، مثل شاهد جان ، فریبا جان و خودم ( جواد ) همۀ ما به مسیح ایمان داریم و ما می‌‌‌توانیم دربارۀ زندگی جدید همانطوری که از تجربه‌های سابق خود می‌‌‌گوئیم و همان طوری که از زمستان و بهار، نوروز و شروع امید حرف می‌‌‌زنیم، می‌‌‌توانیم تمام این خوشی و آرامش را در مسیح تجربه کنیم. یک چیزی که من فکر می‌‌کنم اینست که خداوند نوروز و بهار را منحیث یک نمونۀ برای ما برقرار ساخته است تا واقعاً تمام این خوشی‌ها را بچشیم و بعداً وقتی انجیل را می‌‌خوانیم، واقعاً همین زندگی تازه را در عیسی مسیح و زندگی‌های ما نیز تجربه کنیم، نه تنها اینکه طبیعت زنده و تازه می‌‌شود بلکه در مسیح قلب‌ها و زندگی ما نیز می‌‌توانند تازه شوند. ما بخاطر صلح و آرامش وطن خویش ، هرسال چه از طریق رادیو، تلویزیون و یا زمانی که مردم گرد هم جمع می‌‌شوند، دعا می‌‌کنیم. ولی چه بهتر است که دعا کنیم تا خداوند این صلح و آرامش را از قلب ما و از زندگی شخصی ما شروع کند و بعد از آن همین خوشی و آرامش و تازگی که در ما شروع شده، از ما سرازیر شود و به خانوادۀ ما، به قریۀ ما به شهر ما و مردم ما و بالاخره به تمام کشور ما برسد. بخاطری که در عیسی مسیح امید هست، تازگی است و ما و شما این موضوع را در کلام خداوند هم دیده می‌‌توانیم. خوانندگان عزیز! بیائید از کلام خدا بخوانیم که در این مورد چه می‌‌فرماید، کولسیان، فصل سوم را از آیۀ اول می‌‌خوانیم:  ۱ اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادیـهای آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا، بر تخت عزت و قدرت نشسته است . دوستان عزیز! وقتی که ما عیسی مسیح را منحیث نجات دهندۀ خود قبول می‌‌کنیم، همانطوری که با آمدن نوروز تمام خوشی و شادی و امید ما برای بهار است. کلام خدا نیز می‌‌فرماید که به برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید. امروز ما در وطن عزیز خود رنج می‌‌بیریم، مشکلات، جنگ و تباهی تمام ما را خسته ساخته است و اینجا نیز می‌‌خوانیم که اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادیـهای آسمان چشم بدوزید، زیرا زمانیکه ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌آوریم دیگر چشمان ما به چیز‌های خورد و ریزه نیست بلکه به برکات آسمانی است که ما می‌‌توانیم به نام عیسی مسیح برای صلح و آرامش دعا کنیم و خداوند دعای ما را جواب می‌‌دهد. چرا ؟ بخاطریکه عیسی مسیح زنده است او دعا را می‌‌شنود و دعا را اجابت می‌‌کند و همین اکنون قلبم می‌‌تپد و می‌‌خواهم امسال از دل و جان دعا کنیم که محبت بیکران خدا را در عیسی مسیح بچشند و وقتیکه در نام عیسی مسیح دعا کنیم، صلح و آرامش در وطن ما می‌‌آید. ما و شما بسیار ناامید شده ایم، بسیار زجر و مشکلات را دیده ایم و خدا را شکر، همانطوری که از طفولیت خود یاد کردیم، ما بسیار چیز‌های خوبی در نوروز‌های گذشته دیده ایم ولی اطفال ما، اولاد‌های ما بسیار شان این خوشی‌ها را ندیده اند. ولی باید گفت که خوشی را که مسیح به ما می‌‌دهد آنقدر خوشی عظیم و بزرگ است که هیچ کس نمیتواند این خوشی را برای ما بدهد. بنابر تجربۀ ما عیسی مسیح هرگز در زندگی کسی به زور داخل نمیشود. عیسی مسیح در پشت دروازۀ قلب ما ایستاده است و صبورانه در می‌‌کوبد. شاید برای مردم روز‌ها و سالها را در بر بگیرد ولی هنوز هم مسیح در پشت در قلب ما ایستاده است و تک تک می‌‌زند تا روزی که ما در قلب خود را بر رویش باز کنیم تا این زندگی نو را در مسیح تجربه کنیم. کلام خداوند می‌‌فرماید: بچشید و ببینید و خدا را شکر که ما می‌‌توانیم جستجو کنیم و کلام خدا را بخوانیم و سوال کنیم. ما کسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم کورکورانه ایمان نیاورده ایم، ما چندین سال خواندیم، سوال‌های خود را پرسیدیم تا وقتیکه کلام خدا، روح القُدس خداوند جوابش را صد در صد برای گفت و به ما نشان داد و از طریق دوستان و از طریق کلام خدا یاد گرفتیم که واقعاً کلام خدا، کلام زندۀ خدا، می‌‌تواند زندگی‌ها را تبدیل کند، امید، خوشی و تازگی ببخشد. پس ما با جرأت می‌‌توانیم بگوئیم که دوستان عزیز شما نیز بجوئید و دریافت خواهید کرد. همانطوریکه کلام خدا می‌‌گوید در بزنید و در بروی شما گشوده خواهد شد. اگر شک دارید یا اگر سوال دارید و یا اگر می‌‌خواهید صحبت کنید لطفاً با کسانی که می‌‌دانید مسیحی هستند و می‌‌توانند جواب شما را بدهند و یا با رادیو صدای زندگی تماس بگیرید تا زندگی نو، نوروز نو و سال نو را در زندگی خود شروع کنید. دعای ما در این سال نو اینست که هموطنان، دوستان، برادران و خواهران ما بتوانند سوال کنند و همانطوری که امید نو، بهار نو و نوروز نو را شروع می‌‌کنند، امید نو را نیز در عیسی مسیح پیدا کنند. در آیۀ هشتم، فصل سوم کتاب کولسیان چنین می‌‌خوانیم: اما اکنون وقت آن است که خشم و کینه و فحش و سخنان زشت را همچون جامه ای پوسیده از تن خود درآورید و دور بیندازید. دوستان عزی! در بهار ما تمام چیز‌های را که در زمستان چرک و دود آلود و سیاه شده بود دور می‌‌کنیم و می‌‌شوئیم و خانه تکانی می‌‌کنیم تا پاک شوند و کلام خدا نیز می‌‌گوید که اکنون خشم، کینه، فحش و مزاح‌های خراب و هر چیز بد را مانند لباس‌های کهنه و پوسیده از تن خود بیرون بیارید و دور بیاندازید. در آیۀ نهم می‌‌خوانیم: به یکدیگر دروغ نگویید، زیرا آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ می‌‌گفت ، دیگر مرده و از بین رفته است ؛ باز هم می‌‌بینیم که ما خانۀ خود را پاک می‌‌کنیم و کلام خدا نیز دقیقاً همین را می‌‌گوید که به یکدیگر دروغ نگوئید، دوستان عزیز! من در سابق دروغ می‌‌گفتم و شاید هر کدام ما تجربه کرده باشیم و چقدر در ترس زندگی می‌‌کردیم و می‌‌ترسیدیم اگر دروغ ما افشأ شود ما در جنجال می‌‌مانیم و کلام خدا می‌‌گوید تا دیگر دروغ نگوئیم تا آزاد شویم. آن طبیعت کهنه و فاسد شما که دروغ می‌‌گفت، دیگر مرده و از بین رفته است؛ چه وقت؟ از زمانیکه به عیسی مسیح ایمان می‌‌اورید. بلی ! وقتی به عیسی مسیح ایمان می‌‌اوریم تمام آن چیز‌های کثیف و دود پُر از ما دور می‌‌شوند و خداوند به ما زندگی جدیدی را می‌‌دهد. آیۀ دهم می‌‌فرماید: و اکنون زندگی کاملا تازه ای را در پیش گرفته اید، که طی آن در شناخت راستی ترقی می‌‌کنید و می‌‌کوشید هر روز بیشتر شبیه مسیح، خالق این زندگی تازه شوید. دوستان عزیز! واقعاً چیزی را که کلام خدا در آیۀ دهم فرموده که حال شما زندگی جدیدی را در پیش گرفته اید، همانطوریکه پیشتر گفتم خدا را شکر می‌کنم که از وقتی که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، زندگی نو را داریم و به همان خاطر است که می‌توانیم به شما دوستان بگوئیم که وقتی ما زندگی نو را در عیسی مسیح پیدا می‌کنیم، ما روز به روز به طرف مسیح می‌رویم و در محبت خداوند رشد می‌کنیم. سابق ما فحش و دشنام می‌دادیم، مردم را بد می‌دیدیم. اما آیا شما عیسی مسیح را دیده اید که کسی را در کلام خدا فحش گفته باشد؟ نخیر! کلام خدا به ما می‌گوید که از چشمۀ که آب شیرین می‌آید امکان آمدن آب شور از آنجا نیست یعنی دو قسم آب از یک چشمه بیرون نمی آید. بناً با همین زبانی که ما خداوند را جلال می‌دهیم، نمیتوانیم فحش و دشنام بگوئیم یا چیز‌های بد بگوئیم و یا مردم را بد بگوئیم. پس بناً خداوند برای ما زندگی جدید را می‌دهد. نکتۀ دیگری را که باید یاد آور شویم اینست که اکثراً با فرا رسیدن نوروز ، خود ما کوشش می‌کنیم تا خانه‌های خود را پاک کنیم و خانه تکانی کنیم ولی وقتی قلب خود را به مسیح می‌سپاریم دیگر این کار مسیح است که قلب ما را پاک می‌کند، کار روح القدوس است که هر جایی را که تاریکست، با نور خود روشن نماید و تمام جا هایی را که در آن گناه است آنرا پاک کند و از محبت خدا لبریز کند و همانطوری که در رسالۀ غلاتیان آمده، آن وقت است که ما ثمرۀ روح را در زندگی خود می‌بینیم. ما نمیتوانیم زبان خود را کنترول کنیم، بخاطریکه ما گناهکار هستیم و جسماً ضعیف هستیم ولی خداوند می‌فرماید که جسم شما خانه یا هیکل و جایگاۀ روح القدس است و وقتی خدا در ما می‌اید و زندگی می‌کند، قلب ما را پاک می‌کند و آنرا شفاف و صاف می‌سازد و آنوقت است که می‌توانیم یکدیگر خود را محبت کنیم، آنوقت است که می‌توانیم ببخشیم و واقعاً یکدیگر خود را بدون توقع خدمت کنیم. همانطوری که کلام خدا می‌فرماید، خداوند گنهکاران را دوست می‌دارد و عیسی مسیح دوست گنهکاران خوانده شده است ولی گناه را دوست ندارد ولی ما را هر طوری که هستیم دوست دارد و می‌خواهد تا قلب خود را به رویش باز کنیم و وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان می‌اوریم، آنوقت است که خدا، یعنی عیسی مسیح در ما زندگی می‌کند و آهسته، آهسته زندگی ما را تبدیل می‌کند و این زندگی نو را می‌توانیم تجربه کنیم. در آیۀ یازدهم چنین می‌خوانیم.  ۱۱ در این زندگی تازه ، ملیت شخص ، نژاد، سواد و مقام اجتماعی او اهمیت و ارزشی ندارد، چون همه مردم می‌توانند به یک اندازه به حضور مسیح بیایند. آنچه واقعاً اهمیت و ارزش دارد، حضور مسیح در زندگی شخص است . دوستان عزیز! چه یک خبری خوشی ! چه یک آیۀ مقبولی. در کشور ما افغانستان می‌بینیم که بخاطر اینکه تاجیک هستیم، هزاره هستیم، اوزبیک هستیم یا پشتون هستیم، متأسفانه شیطان نفاق را انداخته و ما به جان یکدیگر افتاده ایم و این کار شیطان است ولی کلام خدا چقد مقبول می‌فرماید که در این زندگی نو نه ملیت تو، نه سواد، نه مقام و هیچ چیز تو اهمیت ندارد، خدا را شکر! و مهمترین چیز حضور روح خداوند در زندگیت است و از این به بعد زندگی نو داری. دیگر تاریکی نداری و طوریکه پیشتر گفتیم که می‌رفتیم و به خوشی از هوای گوارای بهاری تنفس می‌کردیم، همانطور یک زندگی نو را می‌توانی در عیسی مسیح تجربه کنی یعنی نوروز را نه تنها در طبیعت بلکه در زندگی شخصی ات نیز می‌توانی تجربه کنی و خدا را که شاۀ شاهان است، خداوندی که تمام زمین و آسمان را هست کرده، محبت خداوند را می‌توانی بچشی و آن محبت بیکران خداوند را به دیگران برسانی واقعاً بسیار مقبول فرموده است و خداوند را به خاطر کلام اش شکر می‌کنم و باز هم دوستان عزیز همانطوری که این برنامه را می‌شنوید و یا این صفحات را می‌خوانید و نوروز را تجلیل می‌کنید، اگر تا به حال قلب تانرا به خداوند نسپرده اید، دعا می‌کنیم که قلب‌ها و زندگی‌های تان را به روح خدا بسپارید تا که خداوند زندگی‌های تانرا تبدیل کند و خوشی و آرامش و امید را از همین نوروز شروع کنید و تمام سال حضور پُر قدرت خدا را در زندگی‌های تان ببینید. خداوند را شکر گزار هستیم که ما در عیسی مسیح خلقت نو را دریافت کرده ایم و نوروز روحانی را در عیسی مسیح تجربه می‌کنیم. همانطوری که در نوروز می‌بینیم، درختان شگوفه می‌کنند و همه چیز نو می‌شوند، ما و شما شکر می‌کنیم که از نکاۀ روحانی در عیسی مسیح نو می‌شویم و قلب نو، ذهن نو و انسان نو می‌شویم و شما دوستان عزیز نیز دعا نمائید تا خداوند از شما برای جلال خود استفاده نماید و زندگی نو روحانی را ، در عیسی مسیح به شما عطا نماید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

اهمیت صعود عیسی مسیح

اهمیت صعود عیسی مسیح
عیسی مسیح بخاطر ما افغانها، ایرانی‌ها ، هندی‌ها ، امریکایی‌ها و ... مهم نیست که از کدام کشور هستیم، جان داد تا ما بتوانیم حیات نو و زندگی تازه را بدست بیاوریم. عیسی مسیح بعد از قیامش به زنان برای تدهین بدن عیسی با روغن و عطر به آنجا رفتند ظاهر شد. هم چنان عیسی مسیح بعد قیام خود را به پِترُس و سپس به آن دوازده حواری و یک بار هم به بیش از پنجصد نفر خود را ظاهر ساخت.

مقاله شامل آیه ۴

شخصیت مسیح

شخصیت مسیح
وقتی که من عیسی مسیح را به حیث نجات دهندۀ خود شناخته بودم، یک بار یک سوال در باره عیسی مسیح در ذهنم خطور نمود و بسیار می‌خواستم یک جواب قانع کننده دریافت نمایم. سوال من این بود: " عیسی مسیح را که من در قلب خود دعوت نمودم او کی است؟" خواستم که پاسخ این سوال خود را از انجیل مقدس داشته باشم. در انجیل مقدس این فرموده‌های عیسی مسیح که خود را به ما معرفی نموده پاسخ سوال خود را دریافت نمودم

مقاله شامل آیه ۴

ایمان افسر رومی باعث تعجب عیسی شد!

ایمان افسر رومی باعث تعجب عیسی شد! (کلام خدا برای شما )
افسر رومی نه تنها ایمان داشت که عیسی قادر است شفا دهد؛ بلکه ایمان داشت که از راه دور هم می‌‌تواند این کار را بکند. ما به وسیلۀ چشمان ایمان، به عیسی ببینیم و به قدرت عیسی و شفا‌های او مطمئن باشیم که امروز هم قادر است ما را شفا بخشد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۷-۸ (۳۰ دقیقه)

انسان سقوط کرد

انسان سقوط کرد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۰ (۳۰ دقیقه)

بازگشت ازدواج-  نفرين برداشته شد

بازگشت ازدواج- نفرين برداشته شد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۰ (۳۰ دقیقه)

بازگشت ازدواج-  يک فاميل يک سر

بازگشت ازدواج- يک فاميل يک سر (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۰ (۳۰ دقیقه)

فاميل - کوچکترين واحد

فاميل - کوچکترين واحد (ما و خانواده ما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۹-۱۰ (۳۰ دقیقه)

انجیل در مورد اتفاق چه میگوید؟

انجیل در مورد اتفاق چه میگوید؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲ (۳۰ دقیقه)

عیسی بردبار و در عین وقت پر جلال است 2

عیسی بردبار و در عین وقت پر جلال است 2 (این عیسی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۱۳ (۲۹ دقیقه)

عیسی بردبار و در عین وقت پر جلال است

عیسی بردبار و در عین وقت پر جلال است (این عیسی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۱۳ (۲۹ دقیقه)

شیا طین هم به خداایمان دارند و ار ترس میلرزند

شیا طین هم به خداایمان دارند و ار ترس میلرزند (این عیسی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۲-۱۳ (۲۹ دقیقه)

رابطه زن و شوهر

رابطه زن و شوهر (شریعت مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۱۹ (۳۰ دقیقه)

ما و اطفال ما

ما و اطفال ما (شریعت مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰-۲۱ (۳۰ دقیقه)

شهروند خوب

شهروند خوب (شریعت مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۲-۲۶ (۳۰ دقیقه)

اختلاس ۸۷ میلیون افغانی در شهرک معلمین هرات

اختلاس ۸۷ میلیون افغانی در شهرک معلمین هرات (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

غذای های تاریخ گذشته در پایتخت به فروش میرسد

غذای های تاریخ گذشته در پایتخت به فروش میرسد (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۳۰ دقیقه)

مجلس نمایندگان امتیازات ویژۀ را برای خود تصویب نمود

مجلس نمایندگان امتیازات ویژۀ را برای خود تصویب نمود (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۲۹ دقیقه)

پارلمان و عمل کرد آن

پارلمان و عمل کرد آن (سلام هموطن)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۳ (۲۹ دقیقه)