انجیل یوحنا

فصل دوم

عروسی در قانای جلیل

۱دو روز بعد، در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. ۲عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. ۳وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: «آن ها دیگر شراب ندارند.» ۴عیسی جواب داد: «این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است.» ۵مادرش به نوکران گفت: «هرچه به شما بگوید انجام دهید.»

۶در آنجا شش خُمرۀ سنگی وجود داشت، که هر یک تقریباً هشتاد لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. ۷عیسی به نوکران گفت: «خُمره ها را از آب پُرکنید.» آن ها را لبالب پُر کردند. ۸آنگاه عیسی گفت: «اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید.» و آن ها چنین کردند. ۹رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید، اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند، از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد ۱۰و به او گفت: «همه، بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند و وقتی سر شان گرم شد، آن وقت شراب پست تر را می آورند اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشته ای!»

۱۱این معجزه، که در قانای جلیل انجام شد، اولین معجزۀ عیسی بود و او به وسیلۀ آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. ۱۲بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کپرناحوم رفت و چند روزی در آنجا ماندند.

رفتن عیسی به عبادتگاه

(همچنین در متی ۲۱: ۱۲ - ۱۳ و مرقُس ۱۱: ۱۵ - ۱۷ و لوقا ۱۹: ۴۵ - ۴۶)

۱۳چون عید فِصَح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت. ۱۴در عبادتگاه اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغول بودند، و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته  بودند. ۱۵پس از ریسمان قمچین ساخت و همۀ آنها را با گوسفندان و گاوان از عبادتگاه بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آن ها را چپه کرد. ۱۶آنگاه به کبوتر فروشان گفت: «اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانۀ پدر مرا به بازار تبدیل نکنید.» ۱۷شاگردان عیسی به خاطر آوردند که نوشته شده است: «آتش غیرت نسبت به خانۀ تو در من شعله ور است.» ۱۸پس یهودیان از او پرسیدند: «چه معجزه ای می کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟» ۱۹عیسی در جواب گفت: «این عبادتگاه را ویران کنید و من آن را در سه روز آباد خواهم کرد.» ۲۰یهودیان گفتند: «ساختن این عبادتگاه چهل و شش سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در سه روز بنا کنی؟» ۲۱اما عبادتگاهی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. ۲۲پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کلام خدا و سخنان عیسی ایمان آوردند.

عیسی همه را می شناسد

۲۳در آن روزها که عیسی برای عید فِصَح در اورشلیم بود اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند، به نام او ایمان آوردند ۲۴اما عیسی به آنها اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت ۲۵و لازم نبود کسی دربارۀ انسان چیزی به او بگوید زیرا او به خوبی می دانست که در باطن انسان چیست.

مطالب مرتبط

تبدیل آب به شراب اولین معجزه عیسی

تبدیل آب به شراب اولین معجزه عیسی (کلام خدا برای شما )
عیسی نمی‌خواست که به عنوان یک معجزه گر شهرت یابد. وی می‌‌خواست که مردم بر روی تعالیمش متمرکز شوند. اولین معجزه عیسی نشاندهنده اینست که جلال او آشکار گردد. وقتی معجزه انجام می‌‌شود شاگردان به او ایمان می‌آورند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۱ (۳۰ دقیقه)

ماهیت پرستش

ماهیت پرستش (نسیم پرستش)
ماهیت پرستش ما بر حقیقت استوار باشد. ما باید با راستی خدا را پرستش کنیم یعنی با صمیمیت و صداقت و بدون ریاکاری. عیسای مسیح از مردم زمان خود ایراد می‌‌‌‌گرفت و می‌‌گفت چون این قوم با زبان خود به من احترام می‌‌‌‌گذارند اما دل‌‌های‌‌شان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است. خدا قلب‌های ما را می‌‌‌‌شناسد و می‌‌فهمد که قلب ما در کجا است. عبادت ما باید از دل و جان و بدون ریاکاری باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم

عیسی مسیح کیست؟ قسمت دوم (باشما)
عیسی مسیح نیاز و احتیاج نداشت که کسی دربارۀ انسان به او شهادت بدهد. یعنی وی نیاز به این نداشت که کسی به او بگوید که در دل انسان چه می‌‌‌گذرد. او به خاطر معرفت ماوراءالطبیعی اش، آنچه را که در انسان بود، می‌‌‌دانست. او عارف قلب و فکر و اندیشه‌ی انسان‌ها بود. بنابراین از آنجا که مسیح همه چیز را در مورد ما می‌‌‌داند، کاملاً شایسته است که طبیب جان‌های ما و داور ما باشد و در نهایت منجی ما باشد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۳-۲۵ (۲۸ دقیقه)

عیسی مسیح کیست؟

عیسی مسیح کیست؟ (باشما)
عیسی مسیح، کسی است که تمام پیشگویی‌های کتاب مقدس را تحقق بخشید. پس او همان مسیح وعده شده است که به روی صلیب رفت تا باعث نجات انسان گناهکار شود. آيا شما مشتاق هستيد كه عيسی مسيح را به عنوان منجی زنده‌گی خود بشناسيد؟ عيسی مسیح، اشتياق فراوان دارد تا رابطه‌ای محبت‌آميز و شخصی را با شما آغاز نمايد. عيسی تمامی مقدمات لازم جهت اين كار را انجام داده است. قدم بعدی مربوط شماست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵ (۲۸ دقیقه)

رفتن عیسی به عبادتگاه

رفتن عیسی به عبادتگاه
معبد خانه خدا بود. در اینجا یهودیان خدا را در جای مقدس ملاقات می‌کردند. معبد برای یهودیان از جایگاه بسیار مقدسی برخوردار بود و بزرگترین افتخار ايشان بود. وقتيكه عيسى معبد را پاك ميكرد، رهبران یهود تبسيار خشمگين شدند. عیسی به مردم یک درس بزرگ می‌دهد. او خودش معبد حقیقی خدا است، جایی که خدا در آن ساکن است و مردم در آنجا خدا را ملاقات می‌کنند.

مقاله شامل آیه ۱۳-۲۲

عیسی مرگ خود را پیشگویی میکند.

عیسی مرگ خود را پیشگویی میکند. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۹ (۳۰ دقیقه)

عیسی را یا قبول کنیم و یا رداش کنیم

عیسی را یا قبول کنیم و یا رداش کنیم (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۰-۲۲ (۲۹ دقیقه)