۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش یوحنا

فصل سوم

نیقودیموس می خواهد عیسی را بشناسد

۱ یک شب مردی از فرقۀ فریسیان، به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، ۲ نزد عیسی آمده و به او گفت: «استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند نشانه های حیرت انگیزی را که تو می کنی انجام دهد، مگر آن که خدا با او باشد.» ۳ عیسی در جواب او گفت: «به یقین بدان تا شخصی از نو تولد نشود، نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.» ۴ نیقودیموس به او گفت: «چطور ممکن است، شخص سالخورده یی از نو تولد شود؟ آیا می تواند باز به رَحِم مادر خود برگردد و دوباره تولد شود؟» ۵ عیسی جواب داد «به یقین بدان که هیچ کس نمی تواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آن که هم به شکل طبیعی و هم در روح مقدس تولد یابد. ۶ آنچه از جسم تولد شود، جسم است و آنچه از روح تولد شود، روح است. ۷ تعجب نکن که به تو می گویم که باید از نو تولد شوی. ۸ باد هر جا که بخواهد می وزد. صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید و یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا تولد یافته است، همین طور است.»

۹ نیقودیموس پرسید: «این چیزها چطور ممکن است؟» ۱۰ عیسی در جواب گفت: «آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی، این چیزها را نمی دانی؟ ۱۱ به یقین به تو می گویم، ما آنچه را که می دانیم، از آن سخن می گوییم و چیزی را که دیده ایم، به آن شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. ۱۲ وقتی دربارۀ چیزهای دنیوی برای تان سخن می گویم، آن را باور نمی کنید، پس اگر دربارۀ چیزهای آسمانی برای تان سخن بگویم، چگونه باور خواهید کرد؟ ۱۳ کسی هرگز به آسمان بالا نرفته است مگر آن کس که از آسمان پایین آمده است، یعنی پسر انسان که از آسمان است. ۱۴ همان گونه که موسی مار برنجی را در بیابان بلند کرد، پسر انسان هم باید بلند کرده شود، ۱۵ تا هر کسی که به او ایمان می آورد، زندگی ابدی یابد.

۱۶ خدا به جهان آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر کسی به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. ۱۷ خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند بلکه تا مردم جهان به وسیلۀ او نجات یابند. ۱۸ هر کس به او ایمان آورد، محکوم نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد، هم اکنون محکوم شده است، زیرا به پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است. ۱۹ داوری خدا این است که نور به جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون کارهای شان پُر از شرارت است. ۲۰ کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش افشا گردد. ۲۱ اما شخص راستکار به سوی نور می آید تا آشکار شود که همه کارهایش مطابق ارادۀ خداست.»

یحیای تعمید دهنده، مسیح را جلال می دهد

۲۲ پس از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفته و در آنجا مدتی ماندند و او مردم را غسل تعمید می داد. ۲۳ یحیی نیز در عینون، نزدیک سالیم، مردم را غسل تعمید می داد زیرا در آنجا آب فراوان بود و مردم می آمدند و تعمید می گرفتند. ۲۴ چون یحیی هنوز زندانی نشده بود.

۲۵ بین شاگردان یحیی و یک یهودی مباحثه یی در مورد مراسم پاک شدن پیدا شد. ۲۶ سپس آنها نزد یحیی آمده و به او گفتند: «استاد، آن کسی که در آن طرف دریای اُردن با تو بود و تو دربارۀ او شهادت دادی، در اینجا به تعمید دادن مردم مشغول است و همه پیش او می روند.» ۲۷ یحیی جواب داد: «انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. ۲۸ شما خود شاهد هستید که گفتم من مسیح نیستم بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. ۲۹ عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کناری ایستاده و صدای او را می شنود، لذت زیاد می برد. خوشی من هم همین طور کامل شده است. ۳۰ او باید ترقی کند و من باید از نظر بیفتم.»

کسی که از آسمان می آید

۳۱ کسی که از بالا می آید برتر از همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارۀ امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید برتر از همه است ۳۲ و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. ۳۳ هر کسی شهادت او را پذیرفت، راستی خدا را تصدیق کرده است. ۳۴ کسی را که خدا فرستاده است، کلام خدا را بیان می کند، چون که خدا روح خود را به اندازۀ کامل به او عطا می کند. ۳۵ پدر، پسر را دوست دارد و همه چیز را به دست او سپرده است. ۳۶ آن که به پسر ایمان دارد، زندگی ابدی دارد اما آن که از پسر اطاعت نمی کند، زندگی را نخواهد دید بلکه همیشه مورد غضب خدا می باشد.

مطالب مرتبط

محبت خدا نسبت به دنیا

محبت خدا نسبت به دنیا (کلام خدا برای شما )
همه چیز با محبت خدا نسبت به جهان شروع می‌شود. خداوند خدای تمام عالم بشر است. تنها بر انسان انتخاب دو راه وجود دارد یکی حیات و دومی هلاکت! اگر کسی به عیسی ایمان آورد هلاک نخواهد گردید؛ بلکه حیات ابدی خواهد یافت.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۶-۲۱ (۳۰ دقیقه)

رستاخیز مسیح چه پیام دارد؟

رستاخیز مسیح چه پیام دارد؟ (آرامش و شادی در مسیح)
در چنین روزهایی در دنیا می‌لیون‌ها تن عید رستاخیز مسیح را که به عید پاک نیز شهرت دارد، جشن می‌‌گیرند. عیسی مسیح هنوز در کاری مشغول است که دو هزار سال پیش به آن مشغول بود. چه کاری؟ جواب در یوحنا ۱۰:‏۱۰ یافت می‌‌شود: … من آمده‌ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. چرا از مرگ می‌ترسیم و دوست نداریم درباره‌اش صحبت کنیم؟ چون که حیات در مسیح را نمی‌شناسند - جالب است که عیسای مسیح نخستین کلامی که پس از رستاخیزش به زبان آورد این بود: "مترسید!

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۷ (۳۰ دقیقه)

دلیل تولد دوباره در زندگی من چیست؟

دلیل تولد دوباره در زندگی من چیست؟ (آرامش و شادی در مسیح)
تولد دوباره روحانی مانند کرمی است که می‌خواهد از پیله خود به عنوان موجودی نو بیرون می‌‌آید. اما چگونه می‌‌توانیم بدانیم که از نظر روحانی دوباره تولد می‌شویم؟ آیا تجربه خاصی وجود دارد که باید به دنبال آن باشیم؟ احساس خاصی که باید داشته باشیم چیست؟. تولد دوباره روحانی (تولد تازه) زمانی اتفاق می‌‌افتد که شخص به عیسی به مرگ و رستاخیز عیسی ایمان داشته باشد و بخشش گناه را از خداوند دریافت کند. بدون تولد دوباره هیچکس نمیتوانید وارد پادشاهی خدا شوید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۰ (۳۰ دقیقه)

تولد از جسم و روح چیست؟

تولد از جسم و روح چیست؟ (کلام خدا برای شما )
آیا انسان می‌‌‌تواند که با شرط و شرایط مذهبی و اعمال نیک وارد ملکوت خدا شود؟ آنچه نیقودیموس بدان نیاز داشت شریعتی نو نبود؛ بلکه دل نو بود. احتیاج به قدرت روحانی و طبیعت باطنی او بود که باید تغیر می‌‌کرد تا مقبول خدا شود. یعنی از بالا از نو متولد شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۵ (۳۰ دقیقه)

محبت خدا نسبت به ما

محبت خدا نسبت به ما (نسیم پرستش)
خدای متعال خدای عظیم و متعال است. باید به پرستش و ستایش او بپرداریم. او در همه حالت با ماست. در سختی‌ها و مشکلات او دست ما را می‌گیرد، به خاطریکه او خدای محبت است. باید از دل او را عبادت و پرستش کینم. چقدر زیباست که ای خدای پُرجلال در سختی‌ها و مشکلات ما را با ضعف‌های ما رها نمیکند. او با ما می‌استد و حتی برای ما می‌جنگد و ما را از منجلاب سیاه روزی نجات می‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۵ (۲۸ دقیقه)

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟ (باشما)
هدف مرگ عیسی مسیح این بود که ما حیات ابدی را نصیب شویم. هنگامی که هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مُرد. او آمد تا جان خود را فدای بسیاری کند. مسیح جان خود را برای چه کسانی داد؟ برای تمام کسانی که به او ایمان دارند. «ایمان داشتن» معنی بسیار عمیقی دارد. معنی آن باور کردن کامل و عمیق است؛ یعنی تماماً وابسته بودن به مسیح، یعنی اعتماد کردن به او و نه به خود. اگر ایمان ما منجر به اطاعت از مسیح نشود، ایمانی کاذب است. مسیح چه نوع حیاتی می‌‌‌‌‌دهد؟ وی حیات ابدی می‌‌‌‌‌بخشد. حیات ابدی فقط به معنی زندگی‌یی نیست که تا ابد دوام می‌‌‌‌‌یابد. حیات ابدی یعنی زندگی با خدا، زندگی‌یی مملو از شادی، آرامش و عدالت، آن زندگی است بدون اشک و اندوه یا درد. حیات ابدی یعنی پاداش و میراث آسمانی برای تمام کسانی که به عیسی ایمان می‌‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۸ دقیقه)

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا

نجات از گناه، مرگ ابدی و از غضب خدا (باشما)
آن که انسان را از گناه، از مرگ ابدی و غضب خدا نجات می‌‌‌دهد جز عیسی مسیح کسی دیگری نیست. او بره‌ای قربانی است که خون‌اش گناهان انسان گناهگار را پاک می‌‌‌کند. زیرا او بی عیب، کاملاً بی گناه و پاک بود. عیسی همان نجات دهنده‌ای است که خدا وعده‌اش را داده بود او همان مسیح موعودی است که تمام یهودیان امید و انتظارش را داشتن.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۲۹ دقیقه)

معنی نام عیسی چیست؟

معنی نام عیسی چیست؟ (باشما)
در این دنیا، هیچ کسی جز عیسی، باعث نجات انسان نمیگردد. انسان گناهکار به نجات دهنده نیاز دارد نه به دین و مذهب. نه تنها جسم انسانها به واسطه نام عیسی از بیماری جسمانی شفا می‌‌‌یابد بلکه مهم‌تر از آن روحشان از بیماری روحانی یعنی گناه نیز رستگار می‌‌‌گردد. بعضی می‌‌‌پرسند: چرا مسیحیان اینقدر تبلیغ می‌‌‌کنند؟ چرا مردم را راحت نمی‌گذارند تا مذهب خود را دنبال کنند؟ به خاطریکه ایمان به عیسی مسیح باعث نجات و زندگی انسان می‌‌گردد. از این خاطر پیروان عیسی مسیح رسالت دارند تا این خبر مهم را به جهانیان برسانند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۷ (۲۸ دقیقه)

صلح با همنوع ما

صلح با همنوع ما (باشما)
همانطور که پدر یا مادر، خود را وقف خدمت به فرزندانش می‌‌‌کند، ما نیز باید آماده‌ای وقف خود به دیگران باشیم. یک مسیحی باید همۀ انسانها را دوست بدارد، باید دیگران را به همان نحوی محبت کند که مسیح ما را محبت نمود. کسی که محبت دارد، به دیگران احترام می‌‌‌گذارد و کسی که برادر یا خواهر خود را محبت می‌‌‌کند، عزت و احترام ایشان را حفظ خواهد نمود. باید همیشه دیگران را بهتر از خود بشماریم. اگر به این اصل ساده عمل نماییم، هرگز شقاق و جدایی در بین ما و خانواده‌ها نخواهد بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۲۸ دقیقه)

صلح با خدا

صلح با خدا (باشما)
در زند‌ه‌گی انسان‌ها، گاهی اوقات حوادثی رخ می‌‌‌دهند که بالای زند‌ه‌گی روزمره‌ای انسان تاثیر می‌‌‌گذارند و باعث دیگرکونی زند‌ه‌گی انسان می‌‌‌گردند. بعضی اوقات شخص علت این حوادث در زند‌ه‌گی خویش را نیمداند و فکر می‌‌‌کند که این از جانب خدااست و یا خدا باعث این حادثه شده است و همین جاست که با خدا جنگ و دعوا را شروع می‌‌‌کند و خدا را ملامت قرار می‌‌‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۲۸ دقیقه)

آیا مسیحیان عید دارند؟

آیا مسیحیان عید دارند؟ (آرامش و شادی در مسیح)
عید قیام مسیح از مردگان را کلیسا در سده اول عید بزرگ می‌نامیدند و عید میلاد مسیح را عید خورد می‌گفتند. اما در واقع همه اعیاد در جای خود مهم و بزرگ هستند هم عید میلاد و هم عید رستاخیز مسیح. چرا؟ چون اگر می‌لادی نبود؛ مرگ و رستاخیزی نمی بود. اگر عیسی به دنیا نمی آمد؛ نه صلیبی به خاطر گناهان بشر وجود می‌داشت؛ و نه قیام زنده شدن مسیح. آیا شما حق ماندن در نسل انسان اول را دارید یا جدا شدن از آن و ملحق شدن به نسل آدم دوم؛ یعنی عیسی مسیح را انتخاب می‌کنید؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

زن، همدم مناسب

زن، همدم مناسب (باشما)
خداوند تمام قسمت آفرینش خود را نیکو نامید، اما ناگهان او گفت که یک چیز نیکو نیست: ”خوب نیست که آدم تنها بماند“. انسانی که او آفریده بود به نحوی کامل نبود؛ او نیاز به یک همدم مناسب داشت. زن به چه مفهومی می‌‌‌توانست یک همدم مناسب باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندانی در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت؛ بنابراین، او نیاز به شخصی داشت که به شباهت خودش باشد. سوم ، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، و نقص او را برطرف کند. پیش خدا، مرد و زن یک سان است ولی مرد را به یک منظور و زن را به منظور دیگری خلق کرده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۲۸ دقیقه)

قربانی کامل

قربانی کامل (باشما)
یهودیان برای کفارۀ گناهانشان، حیواناتی را برای خدا قربانی می‌‌‌کردند. حیوان به عنوان فدیۀ گناه بکار برده می‌‌‌شد. جرم قوم به واسطۀ قربانی حیوانات برداشته شده، آمرزش الهی را به همراه می‌‌‌آورد. به همان طریق عیسی مسیح قربانی شد تا گناه جهان یعنی گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان دارند «بردارد». وی بره‌ای بود که به مذبح برده می‌‌‌شد و اشعیای نبی نیز در مورد او نبوت کرده بود. او قربانی گناه بود. ایمانداران به واسطۀ قربانی شدن او، یکبار و برای همیشه از گناهانشان پاک می‌‌‌شوند. یحیی نبی می‌‌‌دانست که عیسی نه تنها مسیح موعود است، بلکه همچنین برۀ خدا نیز می‌‌‌باشد که تمامی گناهان جهان را خواهد شست. قربانی شدن مسیح آنقدر عظیم بود که تمامی انسانها را قادر می‌‌‌سازد تا به واسطۀ آن طاهر شوند. عظمت آن از این جهت بود که مسیح پسر یگانۀ خدا بود. مسیح به عنوان نجات دهنده آمد تا نجات را برای انسانها به ارمغان آورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۲۹ دقیقه)

حمله ای انتحاری در کوثر دانش و دانشگاه ای کابل

حمله ای انتحاری در کوثر دانش و دانشگاه ای کابل (باشما)
حمله بر دانشگاه کابل و کوثر دانش اولین حمله بر یک مرکز علمی و تحصیلی نیست. حملات بسیاری از این دست در سال‌های اخیر به ویژه در کابل رخ داده و تلفات زیادی به همراه داشته است. دانشگاه و موسسات تعلیمی جای فراگیری علم و دانش است. در موسسات تعلیمی قلم حکمروایی دارد نه گلوله و بربریت.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

بهار نو- روز نو و طبیعت نو

بهار نو- روز نو و طبیعت نو (کلام خدا برای شما )
روز نوروز یکی از رسوم دیرنه باستانی ساکنان آریانا زمین؛ افغانستان و ایران و تاجکستان؛ بوده اولین روز سال است. این روز بخاطر تغیر طبعیت که زمستان سرد می‌گزرد و بهار نو می‌اید؛ مردم این روز را جشن می‌گرند و شادمانی می‌کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

انجیل چیست؟

انجیل چیست؟ (باشما)
انجیل چه است؟ آیا انجیل صرف یک کتاب دینی است که با خواندن آن ثواب کمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ معنی انجیل خبر خوش است. پس خبر خوش چیست؟ در اثر گناه بین انسان و خدا دوری ایجاد شد. خدا نجات دهنده را به جهان فرستاد تا انسان را با خود آشتی دهد. این نجات دهنده عیسی مسیح است که به خاطر گناه بشر به روی صلیب رفت تا گناه بشر را بدوش بگیرد و بمیرد و در روز سوم از مرگ قیام کرد. عیسی با این عمل خود ناامیدی ما را به امید تبدیل کرد که این خودش، خبر خوش و یا انجیل است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶-۱۷ (۲۹ دقیقه)

نوروز و سال نو شمسی

نوروز و سال نو شمسی (کلام خدا برای شما )
روز نوروز یکی از رسوم دیرنه باستانی ساکنان آریانا زمین؛ افغانستان و ایران و تاجکستان؛ بوده اولین روز سال است. این روز بخاطر تغیر طبعیت که زمستان سرد می‌گزرد و بهار نو می‌اید؛ مردم در این روز را جشن می‌گرند و شادمانی می‌کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

چرا ما در باره نجات صحبت می‌کنیم. نجات از چی؟

چرا ما در باره نجات صحبت می‌کنیم. نجات از چی؟ (باشما)
خوانندگان گرانقدر! شاید با خواندن صفحات قبلی سوالی برای شما ایجاد شده باشد که ما چرا دربارۀ نجات صحبت می‌‌‌کنیم، نجات از چه؟ طوری که یکی از دوستان عزیز ما نیز این سوال را ضمن مکالمۀ تلفونی از ما پرسیدند که واقعاً سوال خوب و جالب است و اکنون جهت دریافت پاسخ به این سوال، بیائید به کلام خدا یعنی کتاب مقدس رجوع کنیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه معلوماتی برای ما می‌‌‌دهد؟ تا نه تنها سوال دوست عزیز ما جواب پیدا کند بلکه آنعده از دوستان عزیز ما که ممکن است برای آنها نیز این سوال پیدا شده باشد و یا دقیقاً متوجه هدف ما نشده باشند، در این مورد آگاهی حاصل کنند. بیائید به رسالۀ اول تسالونیکیان فصل اول آیۀ دهم مراجعه کنیم: درضمن ، بازگو می‌‌‌کنند که با چه اشتیاقی منتظر بازگشت فرزند خدا یعنی عیسی می‌‌‌باشند، که خدا او را پس از مرگ زنده کرد. او تنها کسی است که ما را از غضب خدا نجات خواهد داد. از عضبی که خدا بر گناه وارد خواهد ساخت. دوستان عزیز! نجات از چه؟ ما بسیاری اوقات می‌‌‌گوئیم که نجات از گناه، دوزخ و در اینجا کلام خداوند به بسیار وضاحت این موضوع را شرح داده است که عیسی مسیح شما را از غضب خداوند نجات خواهد داد. از عضبی که خدا بر گناه وارد خواهد ساخت. اگر به کتاب صفنیا مراجعه کنیم، در فصل اول آیات 14 الی 18 چنین می‌‌‌خوانیم: ۱۴ آن روز هولناك نزدیك است و بسرعت فرا می‌‌‌رسد. در آن روز مردان قدرتمند به تلخی خواهند گریست. ۱۵ آن روز، روزی است كه غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود. روز سختی و اضطراب است، روز خرابی و ویرانی، روز تاریكی و ظلمت، روز ابر‌ها و سیاهی‌ها ! ۱۶ شیپور به صدا در می‌‌‌آید، جنگ شروع می‌‌‌شود، شهرهای حصاردار و برجهای بلند واژگون می‌‌‌گردند.  ۱۷ خداوند می‌‌‌فرماید: «شما را مثل آدم كوری كه بدنبال راه می‌‌‌گردد، درمانده خواهم نمود، چون نسبت به من گناه ورزیده اید. بنابراین ، خون شما بر خاك ریخته خواهد شد و بدنهایتان همانجا روی زمین خواهد گندید. ۱۸ در آن روزِ غضبِ خدا، طلا و نقره شما نخواهد توانست جان شما را از مرگ برهاند، زیرا تمام زمین از آتش غیرت او گداخته خواهد شد. او بسرعت زمین را از وجود ساكنان آن پاك خواهد ساخت . دوستان عزیز! طوری که از کلام خدا خواندیم، خداوند می‌‌‌خواهد ما را از غضب خود نجات بدهد. وقتی که ما پیام انجیل را می‌‌‌رسانیم، پیام انجیل پیامیست که ما را از غضب خداوند نجات می‌‌‌دهد. روز غضب خداوند روزی نیست که کسی بتواند با طلا و نقره و جواهرات جان خود را باز خرید کرده، نجات بدهد. آنروز روزیست که هیچ چیزی نمیتواند ما را نجات بدهد بجز از عیسی مسیح. در ایام کودکی فکر می‌‌‌کردم که حال کوچک هستم و چه وقتی می‌‌‌رسد که به مکتب بروم و آن روز رسید، بعد فکر می‌‌‌کردم که چه وقت باشد که بیشتر درس بخوانم تا به کار کردن آغاز کنم و آن روز نیز رسید. همچنان زمانیکه فصل بهار می‌‌‌رسید بسیار خوش می‌‌‌شدم و فصل بهار را بسیار دوست داشتم و تا هنوز هم دوست دارم، زیرا زمانی که کودک بودم در فصل بهار پدرم صبح زود دستم را می‌‌‌گرفت و با خود به نانوائی می‌‌‌برد و برای چای صبح، نان گرم و تازه می‌‌‌خریدیم و یادم هست که وقتی به نانوایی می‌‌‌رسیدیم، پدرم به نانوای می‌‌‌گفت که دو دانه نان روغنی بده ... بهر صورت وقتی بهار سپری میشد و بعد از تابستان و خزان و حتی در زمستان نیز من منتظر بهار می‌‌‌بودم و اگر من می‌‌‌خواستم یا نمیخواستم بهار، تابستان ، خزان و زمستان می‌‌‌آمدند و در اینجا نیز وقتی کلام خداوند را می‌‌‌خوانیم می‌‌‌بینیم که اگر بخواهیم و یا نخواهیم روز غضب خداوند آمدنی است. چرا ؟ بخاطریکه انسان بر ضد خداوند گناه کرد و مزد گناه مرگ است. مرگ یعنی غضب خداوند. وقتی که ما بر ضد خداوند گناه می‌‌‌کنیم، غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود و خداوند در طول زندگی، برای ما وقت می‌‌‌دهد تا از گناهان خویش توبه کنیم و زمانی که از گناهان خود توبه می‌‌‌کنیم، خداوند می‌‌‌خواهد که ما به او به پیام و کلام او ایمان داشته باشیم. اگر به حضرت آدم و حوا نظر بیاندازیم، آنها خداوند را دیدند و خداوند به آنها امر کرد که از درخت ممنوعه نخورند مگر آدم و حوا از فرمان خداوند سر پیچی کرده، گناه ورزیدند. غضب خداوند افروخته شد و آدم و حوا از خداوند دور شدند و خداوند برایشان گفت که بعد از این شما نمیتوانید با من یکجا باشید و بعداً می‌‌‌بینیم که مشکلات و سختی‌های شان شروع شد و خداوند برایشان گفت که شما می‌‌‌میرید. همانطوری که شما را از خاک بنا کردم دوباره به همان خاک بر می‌‌‌گردید. چرا ؟ یعنی شما می‌‌‌توانستید که حیات داشته باشید و با من ارتباط داشته باشید مگر شما نا اطاعتی را انتخاب کردید و ما انسان‌ها نیز نسل همان آدم و حوا هستیم و گناه در ذات ما نهفته است و در اثر گناهان ما غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود. چطور می‌‌‌توانیم از گناهان خود پاک شویم؟ چطور می‌‌‌توانیم از غضب خداوند نجات پیدا کنیم؟ باز هم به کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل اول آیۀ دهم بر می‌‌‌گردیم و می‌‌‌خوانیم که فقط عیسی مسیح هست که می‌‌‌تواند ما را از غضبی که خداوند بر گناه وارد خواهد ساخت، نجات بدهد. چرا تنها عیسی مسیح می‌‌‌تواند ما را نجات بدهد؟ بیائید از انجیل یوحنا فصل سوم آیۀ شانزدهم را بخوانیم که چرا عیسی مسیح به دنیا آمد؟ و جواب خود را از کلام خداوند دریافت کنیم: زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. در کتاب صفنیا خواندیم که غضب خداوند تباهیست، مرگ است، ویرانیست و هیچ چیزی نمیتواند ما را نجات بدهد به جز از عیسی مسیح و چرا عیسی مسیح می‌‌تواند ما را نجات بدهد؟ بخاطریکه خداوند آنقدر جهان را محبت کرد ... دوستان عزیز ! خداوند ما و شما را بسیار دوست دارد. او می‌‌خواهد که ما نجات پیدا کنیم. مگر خداوند به ما فکر، احساست و اراده داده است که این هم از محبت بیکران خداوند است تا ما نجات پیدا کنیم. در انجیل یوحنا فصل سوم آیۀ 17 می‌‌خوانیم : خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله او نجاتشان دهد. خداوند می‌‌خواهد که ما را نجات بدهد و روز داوری و غضب خداوند آمدنی است ولی حالیکه خداوند نجات را برای ما فرستاده، می‌‌خواهد برای ما وقت بدهد تا ما نجات پیدا کنیم در آیات 18 الی 21 چنین می‌‌خوانیم که:“کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست ؛ ولی کسانی که به او ایمان نیاورند، از همین اکنون محکوم اند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند. ۱۹ محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. ۲۰ مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌‌خواهند در تاریکی ، گناه ورزند؛ پس به نور نزدیک نمی شوند، مبادا کار‌های گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ۲۱ ولی درستکاران با شادی به سوی نور می‌‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌‌کنند، پسندیدۀ خداست .” دوستان گرامی! از آیاتی در بالا خواندیم چنین نتیجه می‌‌گیریم که کسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌اورند نجات می‌‌ابند کسانی ایمان نمی آوردند از اهمین اکنون محکوم به مجازات استند زیرا عیسی مسیح که نور دنیا هست به جهان آمد، همانطوری که خودش می‌‌فرماید که من نور دنیا هستم، و نور دنیا از خداوند صادر شد و در این جهان آمد ولی مردم تاریکی را از نور بیشتر دوست داشتند چرا؟ بخاطریکه گناه در تاریکی صورت می‌‌گیرد و وقتی در نور باشیم نمیتوانیم گناه کنیم. ما و شما می‌‌بینیم که اکثراً دزدان از طرف شب به دزدی می‌‌روند و بسیاری از گناهان درشب صورت می‌‌گیرد و کسانی که گناه را دوست دارند از نور دوری می‌‌کنند و دلیل‌های مختلف می‌‌اورند: یکی می‌‌گوید که انجیل دست خورده است، دیگری می‌‌گوید شما عیسی مسیح را فرزند خدا می‌‌گوئید و بدون اینکه کلام خداوند را بخوانند و در موردش فکر کنند و بدون اینکه معنای اصلی آنرا بفهمند، می‌‌خواهند که دفعتاً حمله کنند زیرا نمیخواهند که در نور خداوند قرار بگیرند و از گناهان خود توبه کنند و بگویند که بلی خداوندا ! ما بر ضد تو گناه کرده ایم و می‌‌خواهیم که از روح تو پُر شویم و زندگی درست، طبق خواست و ارادۀ تو داشته باشیم. بناً با دلایل غیر منطقی کلام خداوند را رد می‌‌کنند. باید گفت که این کلام خداست و ما نه چیزی از آن کم کرده می‌‌توانیم و نه چیزی به آن اضافه کرده می‌‌توانیم و کسانی که از نور ، از خداوند نفرت دارند، کوشش می‌‌کنند که در تاریکی زندگی کنند و عیسی مسیح را انکار نمایند.چرا؟ کلام خدا می‌‌گوید: مبادا کار‌های گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ولی درستکاران با شادی به سوی نور می‌‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌‌کنند، پسندیدۀ خداست.” دوستان عزیز! هر کدام از ما و شما گناه کرده ایم و گناهکار هستیم و کلام خدا می‌‌گوید که اگر یک دروغ بگویی گناه می‌‌کنی و گناه، گناه است چه یک دروغ باشد و چه هزار دروغ و ما گناهکار هستیم. پس بناً خداوند برای ما راه را مهیا کرد و عیسی مسیح آمد تا ما به او ایمان بیاوریم، به گنهکار بودن خود اعتراف کنیم و حیات ابدی را که در خداوند است حاصل کنیم. پس جواب به این سوال که از چه نجات می‌‌ابیم اینست که از غضب خداوند نجات پیدا می‌‌کنیم و نجات از روز غضب خداوند را عیسی مسیح برای ما می‌‌دهد و ما امیدوار هستیم آنعده از دوستانی که امروز کلام خدا را می‌‌خوانند، درباره اش فکر کنند. زیرا کلام خداوند نور و حیات بخش است و عیسی مسیح خودش کلام زندۀ خداوند هست که در این دنیا آمد تا ما را نجات بدهد، تبدیل کند و زندگی نو برای ما بدهد تا بتوانیم مطابق خواست خداوند زندگی کنیم و اگر بخواهیم که راۀ درست را طبق خواست خدا به پیش بگیریم باید روح خداوند ما را هدایت کند و ما به قدرت خود نمیتوانیم و کلام خداوند می‌‌گوید که روح قویست ولی جسم ضعیف . پس ما باید از روح خداوند پُر شویم و بگوئیم که خداوندا ما می‌‌خواهیم که از روح تو پُر باشیم و از تو پیروی کنیم مگر به قدرت خود نمی توانیم زیرا ما ضعیف هستیم پس خداوندا تو ما را قدرت بده تا ما بتوانیم مطابق خواست و ارادۀ تو زندگی کنیم و تا بتوانیم از غضب تو در امان باشیم و حیات جاودانی را که می‌‌خواهی برای ما بدهی دریافت کنیم و خداوند می‌‌فرماید که من شما را دوست دارم. طوری که در انجیل یوحنا فصل سوم آیت 16 خواندیم که خداوند آنقدر جهان را محبت نمود ... و هر کدام از ما و شما می‌‌توانیم از غضب خداوند نجات پیدا کنیم فقط زمانیکه به عیسی مسیح ایمان بیاوریم. عیسی مسیح فرموده است که من یگانه راهی هستم که شما می‌‌توانید به وسیلۀ من به پدر برسید. من راه، راستی و زندگی ابدی هستم و امیدوار هستیم که همۀ ما و شما بتوانیم این راه را قبول کنیم و تعقیب کنیم تا بتوانیم از آتش ابدی و غضب خداوند نجات پیدا بکنیم و دوستان گرامی خود را نیز تشویق می‌‌کنیم که کلام خداوند را بخوانید و چند لحظۀ در تنهایی بنشینید، دعا کنید تا آنچه را خوانده اید به کمک خداوند درک کنید و در مورد آنچه در این بخش خوانده اید، تفکر کنید و ما مطمئن هستیم که خداوند حتماً از طریق کلام خود با شما صحبت می‌‌کند و فکر شما را باز می‌‌سازد. خداوند می‌‌خواهد که ما از غضب نجات پیدا کنیم و مزد گناه مرگ است مگر ایمان به عیسی مسیح حیات ابدیست.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

صلیب

صلیب (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

آیا پیروان عیسی مسیح از نوروز تجلیل به عمل می‌آورند؟

آیا پیروان عیسی مسیح از نوروز تجلیل به عمل می‌آورند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

تولد تازه چه معنی می‌‌دهد؟

تولد تازه چه معنی می‌‌دهد؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

مقلاقات نیقودیموس با عیسی مسیح.

مقلاقات نیقودیموس با عیسی مسیح. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

در های بسته، داستان کوتاه. قسمت دوم

در های بسته، داستان کوتاه. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳-۷ (۲۹ دقیقه)