انجیل یوحنا

فصل سوم

عیسی و نیقودیموس

۱یک نفر از پیروان فرقۀ فریسی به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، ۲یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: «ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای زیرا هیچکس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد، مگر آنکه خدا با او باشد.» ۳عیسی جواب داد: «بیقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند.» ۴نیقودیموس گفت: «چطور ممکن است شخص سالخورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رَحِم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟» ۵عیسی جواب داد «بیقین بدان که هیچ کس نمی تواند داخل پادشاهی خدا شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. ۶آنچه از جسم تولد بیابد، جسم است و آنچه از روح متولد گردد روح است. ۷تعجب نکن که به تو می گویم همه باید دوباره متولد شوند. ۸باد هرجا که بخواهد می وزد. صدای آن را می شنوی اما نمی دانی از کجا می آید یا به کجا می رود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد می شود همینطور است.» ۹نیقودیموس در جواب گفت: «این چطورممکن است؟» ۱۰عیسی گفت: «آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی، این چیزها را نمی دانی؟ ۱۱بیقین بدان که ما از آنچه می دانیم سخن می گوییم و به آنچه دیده ایم شهادت می دهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. ۱۲وقتی دربارۀ امور زمینی سخن می گویم و آن را باور نمی کنید، اگر دربارۀ امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ ۱۳کسی هرگز به آسمان بالا نرفت، مگر آنکس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. ۱۴همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای چوبی قرار داد، پسر انسان هم باید بلند کرده شود ۱۵تا هر کس به او ایمان بیآورد صاحب زندگی ابدی گردد.

۱۶زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. ۱۷زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات بخشد. ۱۸هر کس به او ایمان بیآورد از او بازخواست نمی شود اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می ماند، زیرا به اسم پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است. ۱۹حکم بازخواست این است که نور به دنیا آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانستند، ۲۰زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملالت واقع شود. ۲۱اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در خداترسی انجام شده است.»

عیسی و یحیی

۲۲بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آن ها مانده مردم را تعمید می داد، ۲۳یحیی نیز در عینون، نزدیک سالیم، به تعمید دادن مردم مشغول بود. درآن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، ۲۴زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود.

۲۵بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه ای در مورد مسئلۀ طهارت پیدا شد. ۲۶پس آن ها نزد یحیی آمده به او گفتند: «ای استاد، آن کسی که در آن طرف اُردن با تو بود که تو دربارۀ او شهادت دادی، در اینجا به تعمید کردن مردم مشغول است و همه پیش او می روند.» ۲۷یحیی در جواب گفت: «انسان نمی تواند چیزی جز آنچه خدا به او می بخشد به دست آورد. ۲۸شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم، بلکه پیشاپیش او فرستاده شده ام. ۲۹عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد، که در کناری ایستاده و صدای داماد را می شنود، لذت می برد. خوشی من هم همینطور کامل شده است. ۳۰او باید ترقی کند، و من باید از نظر بیفتم.»

کسی که از آسمان می آید

۳۱کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و دربارۀ امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالا تر است ۳۲و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. ۳۳هرکه شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. ۳۴کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند زیرا خدا روح خود را بی حد و اندازه به او عطا می فرماید. ۳۵پدر به پسر محبت دارد و همه چیز را به او سپرده است. ۳۶آن کسی که به پسر ایمان بیاورد زندگی ابدی دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند زندگی را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا می باشد.

مطالب مرتبط

محبت خدا نسبت به دنیا

محبت خدا نسبت به دنیا (کلام خدا برای شما )
همه چیز با محبت خدا نسبت به جهان شروع می‌شود. خداوند خدای تمام عالم بشر است. تنها بر انسان انتخاب دو راه وجود دارد یکی حیات و دومی هلاکت! اگر کسی به عیسی ایمان آورد هلاک نخواهد گردید؛ بلکه حیات ابدی خواهد یافت.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۶-۲۱ (۳۰ دقیقه)

تولد از جسم و روح چیست؟

تولد از جسم و روح چیست؟ (کلام خدا برای شما )
آیا انسان می‌‌‌تواند که با شرط و شرایط مذهبی و اعمال نیک وارد ملکوت خدا شود؟ آنچه نیقودیموس بدان نیاز داشت شریعتی نو نبود؛ بلکه دل نو بود. احتیاج به قدرت روحانی و طبیعت باطنی او بود که باید تغیر می‌‌کرد تا مقبول خدا شود. یعنی از بالا از نو متولد شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۵ (۳۰ دقیقه)

محبت خدا نسبت به ما

محبت خدا نسبت به ما (نسیم پرستش)
خدای متعال خدای عظیم و متعال است. باید به پرستش و ستایش او بپرداریم. او در همه حالت با ماست. در سختی‌ها و مشکلات او دست ما را می‌گیرد، به خاطریکه او خدای محبت است. باید از دل او را عبادت و پرستش کینم. چقدر زیباست که ای خدای پُرجلال در سختی‌ها و مشکلات ما را با ضعف‌های ما رها نمیکند. او با ما می‌استد و حتی برای ما می‌جنگد و ما را از منجلاب سیاه روزی نجات می‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟

آیا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد؟ (باشما)
هدف مرگ عیسی مسیح این بود که ما حیات ابدی را نصیب شویم. هنگامی که هنوز گناهکار بودیم، مسیح برای ما مُرد. او آمد تا جان خود را فدای بسیاری کند. مسیح جان خود را برای چه کسانی داد؟ برای تمام کسانی که به او ایمان دارند. «ایمان داشتن» معنی بسیار عمیقی دارد. معنی آن باور کردن کامل و عمیق است؛ یعنی تماماً وابسته بودن به مسیح، یعنی اعتماد کردن به او و نه به خود. اگر ایمان ما منجر به اطاعت از مسیح نشود، ایمانی کاذب است. مسیح چه نوع حیاتی می‌‌‌‌‌دهد؟ وی حیات ابدی می‌‌‌‌‌بخشد. حیات ابدی فقط به معنی زندگی‌یی نیست که تا ابد دوام می‌‌‌‌‌یابد. حیات ابدی یعنی زندگی با خدا، زندگی‌یی مملو از شادی، آرامش و عدالت، آن زندگی است بدون اشک و اندوه یا درد. حیات ابدی یعنی پاداش و میراث آسمانی برای تمام کسانی که به عیسی ایمان می‌‌‌‌‌آورند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۴ (۲۸ دقیقه)

آیا مسیحیان عید دارند؟

آیا مسیحیان عید دارند؟ (آرامش و شادی در مسیح)
عید قیام مسیح از مردگان را کلیسا در سده اول عید بزرگ می‌نامیدند و عید میلاد مسیح را عید خورد می‌گفتند. اما در واقع همه اعیاد در جای خود مهم و بزرگ هستند هم عید میلاد و هم عید رستاخیز مسیح. چرا؟ چون اگر می‌لادی نبود؛ مرگ و رستاخیزی نمی بود. اگر عیسی به دنیا نمی آمد؛ نه صلیبی به خاطر گناهان بشر وجود می‌داشت؛ و نه قیام زنده شدن مسیح. آیا شما حق ماندن در نسل انسان اول را دارید یا جدا شدن از آن و ملحق شدن به نسل آدم دوم؛ یعنی عیسی مسیح را انتخاب می‌کنید؟

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

زن، همدم مناسب

زن، همدم مناسب (باشما)
خداوند تمام قسمت آفرینش خود را نیکو نامید، اما ناگهان او گفت که یک چیز نیکو نیست: ”خوب نیست که آدم تنها بماند“. انسانی که او آفریده بود به نحوی کامل نبود؛ او نیاز به یک همدم مناسب داشت. زن به چه مفهومی می‌‌‌توانست یک همدم مناسب باشد؟ اول از اینکه، انسان برای داشتن فرزندانی در آینده، نیاز به همدم داشت. دوم، انسان نیاز به یک هم صحبت و همراه داشت؛ بنابراین، او نیاز به شخصی داشت که به شباهت خودش باشد. سوم ، انسان نیاز به شخصی داشت تا او را کامل کند، و نقص او را برطرف کند. پیش خدا، مرد و زن یک سان است ولی مرد را به یک منظور و زن را به منظور دیگری خلق کرده است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۲۸ دقیقه)

قربانی کامل

قربانی کامل (باشما)
یهودیان برای کفارۀ گناهانشان، حیواناتی را برای خدا قربانی می‌‌‌کردند. حیوان به عنوان فدیۀ گناه بکار برده می‌‌‌شد. جرم قوم به واسطۀ قربانی حیوانات برداشته شده، آمرزش الهی را به همراه می‌‌‌آورد. به همان طریق عیسی مسیح قربانی شد تا گناه جهان یعنی گناهان تمامی کسانی را که به او ایمان دارند «بردارد». وی بره‌ای بود که به مذبح برده می‌‌‌شد و اشعیای نبی نیز در مورد او نبوت کرده بود. او قربانی گناه بود. ایمانداران به واسطۀ قربانی شدن او، یکبار و برای همیشه از گناهانشان پاک می‌‌‌شوند. یحیی نبی می‌‌‌دانست که عیسی نه تنها مسیح موعود است، بلکه همچنین برۀ خدا نیز می‌‌‌باشد که تمامی گناهان جهان را خواهد شست. قربانی شدن مسیح آنقدر عظیم بود که تمامی انسانها را قادر می‌‌‌سازد تا به واسطۀ آن طاهر شوند. عظمت آن از این جهت بود که مسیح پسر یگانۀ خدا بود. مسیح به عنوان نجات دهنده آمد تا نجات را برای انسانها به ارمغان آورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶ (۲۹ دقیقه)

حمله ای انتحاری در کوثر دانش و دانشگاه ای کابل

حمله ای انتحاری در کوثر دانش و دانشگاه ای کابل (باشما)
حمله بر دانشگاه کابل و کوثر دانش اولین حمله بر یک مرکز علمی و تحصیلی نیست. حملات بسیاری از این دست در سال‌های اخیر به ویژه در کابل رخ داده و تلفات زیادی به همراه داشته است. دانشگاه و موسسات تعلیمی جای فراگیری علم و دانش است. در موسسات تعلیمی قلم حکمروایی دارد نه گلوله و بربریت.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۳ (۲۹ دقیقه)

بهار نو- روز نو و طبیعت نو

بهار نو- روز نو و طبیعت نو (کلام خدا برای شما )
روز نوروز یکی از رسوم دیرنه باستانی ساکنان آریانا زمین؛ افغانستان و ایران و تاجکستان؛ بوده اولین روز سال است. این روز بخاطر تغیر طبعیت که زمستان سرد می‌گزرد و بهار نو می‌اید؛ مردم این روز را جشن می‌گرند و شادمانی می‌کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

انجیل چیست؟

انجیل چیست؟ (باشما)
انجیل چه است؟ آیا انجیل صرف یک کتاب دینی است که با خواندن آن ثواب کمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؟ معنی انجیل خبر خوش است. پس خبر خوش چیست؟ در اثر گناه بین انسان و خدا دوری ایجاد شد. خدا نجات دهنده را به جهان فرستاد تا انسان را با خود آشتی دهد. این نجات دهنده عیسی مسیح است که به خاطر گناه بشر به روی صلیب رفت تا گناه بشر را بدوش بگیرد و بمیرد و در روز سوم از مرگ قیام کرد. عیسی با این عمل خود ناامیدی ما را به امید تبدیل کرد که این خودش، خبر خوش و یا انجیل است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶-۱۷ (۲۹ دقیقه)

نوروز و سال نو شمسی

نوروز و سال نو شمسی (کلام خدا برای شما )
روز نوروز یکی از رسوم دیرنه باستانی ساکنان آریانا زمین؛ افغانستان و ایران و تاجکستان؛ بوده اولین روز سال است. این روز بخاطر تغیر طبعیت که زمستان سرد می‌گزرد و بهار نو می‌اید؛ مردم در این روز را جشن می‌گرند و شادمانی می‌کنند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶ (۳۰ دقیقه)

عیسی با نیقودیموس صحبت می‌کند

عیسی با نیقودیموس صحبت می‌کند
یهودیان به این افتخار می‌‌کردند که قوم خدا هستند. چون یهودیان از نسل ابراهیم بودند، بناً خود را قوم مخصوص شمردند. این افتخار ایشان بود. عیسی یک افتخار جدید، یک راه جدید برای داخل شدن به خانواده الهی را می‌‌آموزاند که متفاوت از تولد طبیعی است. يک شخص بايد دوباره متولد شود، با قبول كردن و تسليم شدن به عيسى مسيح. اين تولد تازه زندگى جديد به وجود می‌‌آورد.

مقاله شامل آیه ۱-۱۶

چرا ما در باره نجات صحبت می‌کنیم. نجات از چی؟

چرا ما در باره نجات صحبت می‌کنیم. نجات از چی؟ (باشما)
خوانندگان گرانقدر! شاید با خواندن صفحات قبلی سوالی برای شما ایجاد شده باشد که ما چرا دربارۀ نجات صحبت می‌‌‌کنیم، نجات از چه؟ طوری که یکی از دوستان عزیز ما نیز این سوال را ضمن مکالمۀ تلفونی از ما پرسیدند که واقعاً سوال خوب و جالب است و اکنون جهت دریافت پاسخ به این سوال، بیائید به کلام خدا یعنی کتاب مقدس رجوع کنیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه معلوماتی برای ما می‌‌‌دهد؟ تا نه تنها سوال دوست عزیز ما جواب پیدا کند بلکه آنعده از دوستان عزیز ما که ممکن است برای آنها نیز این سوال پیدا شده باشد و یا دقیقاً متوجه هدف ما نشده باشند، در این مورد آگاهی حاصل کنند. بیائید به رسالۀ اول تسالونیکیان فصل اول آیۀ دهم مراجعه کنیم: درضمن ، بازگو می‌‌‌کنند که با چه اشتیاقی منتظر بازگشت فرزند خدا یعنی عیسی می‌‌‌باشند، که خدا او را پس از مرگ زنده کرد. او تنها کسی است که ما را از غضب خدا نجات خواهد داد. از عضبی که خدا بر گناه وارد خواهد ساخت. دوستان عزیز! نجات از چه؟ ما بسیاری اوقات می‌‌‌گوئیم که نجات از گناه، دوزخ و در اینجا کلام خداوند به بسیار وضاحت این موضوع را شرح داده است که عیسی مسیح شما را از غضب خداوند نجات خواهد داد. از عضبی که خدا بر گناه وارد خواهد ساخت. اگر به کتاب صفنیا مراجعه کنیم، در فصل اول آیات 14 الی 18 چنین می‌‌‌خوانیم: ۱۴ آن روز هولناك نزدیك است و بسرعت فرا می‌‌‌رسد. در آن روز مردان قدرتمند به تلخی خواهند گریست. ۱۵ آن روز، روزی است كه غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود. روز سختی و اضطراب است، روز خرابی و ویرانی، روز تاریكی و ظلمت، روز ابر‌ها و سیاهی‌ها ! ۱۶ شیپور به صدا در می‌‌‌آید، جنگ شروع می‌‌‌شود، شهرهای حصاردار و برجهای بلند واژگون می‌‌‌گردند.  ۱۷ خداوند می‌‌‌فرماید: «شما را مثل آدم كوری كه بدنبال راه می‌‌‌گردد، درمانده خواهم نمود، چون نسبت به من گناه ورزیده اید. بنابراین ، خون شما بر خاك ریخته خواهد شد و بدنهایتان همانجا روی زمین خواهد گندید. ۱۸ در آن روزِ غضبِ خدا، طلا و نقره شما نخواهد توانست جان شما را از مرگ برهاند، زیرا تمام زمین از آتش غیرت او گداخته خواهد شد. او بسرعت زمین را از وجود ساكنان آن پاك خواهد ساخت . دوستان عزیز! طوری که از کلام خدا خواندیم، خداوند می‌‌‌خواهد ما را از غضب خود نجات بدهد. وقتی که ما پیام انجیل را می‌‌‌رسانیم، پیام انجیل پیامیست که ما را از غضب خداوند نجات می‌‌‌دهد. روز غضب خداوند روزی نیست که کسی بتواند با طلا و نقره و جواهرات جان خود را باز خرید کرده، نجات بدهد. آنروز روزیست که هیچ چیزی نمیتواند ما را نجات بدهد بجز از عیسی مسیح. در ایام کودکی فکر می‌‌‌کردم که حال کوچک هستم و چه وقتی می‌‌‌رسد که به مکتب بروم و آن روز رسید، بعد فکر می‌‌‌کردم که چه وقت باشد که بیشتر درس بخوانم تا به کار کردن آغاز کنم و آن روز نیز رسید. همچنان زمانیکه فصل بهار می‌‌‌رسید بسیار خوش می‌‌‌شدم و فصل بهار را بسیار دوست داشتم و تا هنوز هم دوست دارم، زیرا زمانی که کودک بودم در فصل بهار پدرم صبح زود دستم را می‌‌‌گرفت و با خود به نانوائی می‌‌‌برد و برای چای صبح، نان گرم و تازه می‌‌‌خریدیم و یادم هست که وقتی به نانوایی می‌‌‌رسیدیم، پدرم به نانوای می‌‌‌گفت که دو دانه نان روغنی بده ... بهر صورت وقتی بهار سپری میشد و بعد از تابستان و خزان و حتی در زمستان نیز من منتظر بهار می‌‌‌بودم و اگر من می‌‌‌خواستم یا نمیخواستم بهار، تابستان ، خزان و زمستان می‌‌‌آمدند و در اینجا نیز وقتی کلام خداوند را می‌‌‌خوانیم می‌‌‌بینیم که اگر بخواهیم و یا نخواهیم روز غضب خداوند آمدنی است. چرا ؟ بخاطریکه انسان بر ضد خداوند گناه کرد و مزد گناه مرگ است. مرگ یعنی غضب خداوند. وقتی که ما بر ضد خداوند گناه می‌‌‌کنیم، غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود و خداوند در طول زندگی، برای ما وقت می‌‌‌دهد تا از گناهان خویش توبه کنیم و زمانی که از گناهان خود توبه می‌‌‌کنیم، خداوند می‌‌‌خواهد که ما به او به پیام و کلام او ایمان داشته باشیم. اگر به حضرت آدم و حوا نظر بیاندازیم، آنها خداوند را دیدند و خداوند به آنها امر کرد که از درخت ممنوعه نخورند مگر آدم و حوا از فرمان خداوند سر پیچی کرده، گناه ورزیدند. غضب خداوند افروخته شد و آدم و حوا از خداوند دور شدند و خداوند برایشان گفت که بعد از این شما نمیتوانید با من یکجا باشید و بعداً می‌‌‌بینیم که مشکلات و سختی‌های شان شروع شد و خداوند برایشان گفت که شما می‌‌‌میرید. همانطوری که شما را از خاک بنا کردم دوباره به همان خاک بر می‌‌‌گردید. چرا ؟ یعنی شما می‌‌‌توانستید که حیات داشته باشید و با من ارتباط داشته باشید مگر شما نا اطاعتی را انتخاب کردید و ما انسان‌ها نیز نسل همان آدم و حوا هستیم و گناه در ذات ما نهفته است و در اثر گناهان ما غضب خداوند افروخته می‌‌‌شود. چطور می‌‌‌توانیم از گناهان خود پاک شویم؟ چطور می‌‌‌توانیم از غضب خداوند نجات پیدا کنیم؟ باز هم به کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل اول آیۀ دهم بر می‌‌‌گردیم و می‌‌‌خوانیم که فقط عیسی مسیح هست که می‌‌‌تواند ما را از غضبی که خداوند بر گناه وارد خواهد ساخت، نجات بدهد. چرا تنها عیسی مسیح می‌‌‌تواند ما را نجات بدهد؟ بیائید از انجیل یوحنا فصل سوم آیۀ شانزدهم را بخوانیم که چرا عیسی مسیح به دنیا آمد؟ و جواب خود را از کلام خداوند دریافت کنیم: زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. در کتاب صفنیا خواندیم که غضب خداوند تباهیست، مرگ است، ویرانیست و هیچ چیزی نمیتواند ما را نجات بدهد به جز از عیسی مسیح و چرا عیسی مسیح می‌‌تواند ما را نجات بدهد؟ بخاطریکه خداوند آنقدر جهان را محبت کرد ... دوستان عزیز ! خداوند ما و شما را بسیار دوست دارد. او می‌‌خواهد که ما نجات پیدا کنیم. مگر خداوند به ما فکر، احساست و اراده داده است که این هم از محبت بیکران خداوند است تا ما نجات پیدا کنیم. در انجیل یوحنا فصل سوم آیۀ 17 می‌‌خوانیم : خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله او نجاتشان دهد. خداوند می‌‌خواهد که ما را نجات بدهد و روز داوری و غضب خداوند آمدنی است ولی حالیکه خداوند نجات را برای ما فرستاده، می‌‌خواهد برای ما وقت بدهد تا ما نجات پیدا کنیم در آیات 18 الی 21 چنین می‌‌خوانیم که:“کسانی که به او ایمان بیاورند، هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست ؛ ولی کسانی که به او ایمان نیاورند، از همین اکنون محکوم اند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاورده اند. ۱۹ محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. ۲۰ مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌‌خواهند در تاریکی ، گناه ورزند؛ پس به نور نزدیک نمی شوند، مبادا کار‌های گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ۲۱ ولی درستکاران با شادی به سوی نور می‌‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌‌کنند، پسندیدۀ خداست .” دوستان گرامی! از آیاتی در بالا خواندیم چنین نتیجه می‌‌گیریم که کسانی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌اورند نجات می‌‌ابند کسانی ایمان نمی آوردند از اهمین اکنون محکوم به مجازات استند زیرا عیسی مسیح که نور دنیا هست به جهان آمد، همانطوری که خودش می‌‌فرماید که من نور دنیا هستم، و نور دنیا از خداوند صادر شد و در این جهان آمد ولی مردم تاریکی را از نور بیشتر دوست داشتند چرا؟ بخاطریکه گناه در تاریکی صورت می‌‌گیرد و وقتی در نور باشیم نمیتوانیم گناه کنیم. ما و شما می‌‌بینیم که اکثراً دزدان از طرف شب به دزدی می‌‌روند و بسیاری از گناهان درشب صورت می‌‌گیرد و کسانی که گناه را دوست دارند از نور دوری می‌‌کنند و دلیل‌های مختلف می‌‌اورند: یکی می‌‌گوید که انجیل دست خورده است، دیگری می‌‌گوید شما عیسی مسیح را فرزند خدا می‌‌گوئید و بدون اینکه کلام خداوند را بخوانند و در موردش فکر کنند و بدون اینکه معنای اصلی آنرا بفهمند، می‌‌خواهند که دفعتاً حمله کنند زیرا نمیخواهند که در نور خداوند قرار بگیرند و از گناهان خود توبه کنند و بگویند که بلی خداوندا ! ما بر ضد تو گناه کرده ایم و می‌‌خواهیم که از روح تو پُر شویم و زندگی درست، طبق خواست و ارادۀ تو داشته باشیم. بناً با دلایل غیر منطقی کلام خداوند را رد می‌‌کنند. باید گفت که این کلام خداست و ما نه چیزی از آن کم کرده می‌‌توانیم و نه چیزی به آن اضافه کرده می‌‌توانیم و کسانی که از نور ، از خداوند نفرت دارند، کوشش می‌‌کنند که در تاریکی زندگی کنند و عیسی مسیح را انکار نمایند.چرا؟ کلام خدا می‌‌گوید: مبادا کار‌های گناه آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ولی درستکاران با شادی به سوی نور می‌‌آیند تا همه ببینند که آنچه می‌‌کنند، پسندیدۀ خداست.” دوستان عزیز! هر کدام از ما و شما گناه کرده ایم و گناهکار هستیم و کلام خدا می‌‌گوید که اگر یک دروغ بگویی گناه می‌‌کنی و گناه، گناه است چه یک دروغ باشد و چه هزار دروغ و ما گناهکار هستیم. پس بناً خداوند برای ما راه را مهیا کرد و عیسی مسیح آمد تا ما به او ایمان بیاوریم، به گنهکار بودن خود اعتراف کنیم و حیات ابدی را که در خداوند است حاصل کنیم. پس جواب به این سوال که از چه نجات می‌‌ابیم اینست که از غضب خداوند نجات پیدا می‌‌کنیم و نجات از روز غضب خداوند را عیسی مسیح برای ما می‌‌دهد و ما امیدوار هستیم آنعده از دوستانی که امروز کلام خدا را می‌‌خوانند، درباره اش فکر کنند. زیرا کلام خداوند نور و حیات بخش است و عیسی مسیح خودش کلام زندۀ خداوند هست که در این دنیا آمد تا ما را نجات بدهد، تبدیل کند و زندگی نو برای ما بدهد تا بتوانیم مطابق خواست خداوند زندگی کنیم و اگر بخواهیم که راۀ درست را طبق خواست خدا به پیش بگیریم باید روح خداوند ما را هدایت کند و ما به قدرت خود نمیتوانیم و کلام خداوند می‌‌گوید که روح قویست ولی جسم ضعیف . پس ما باید از روح خداوند پُر شویم و بگوئیم که خداوندا ما می‌‌خواهیم که از روح تو پُر باشیم و از تو پیروی کنیم مگر به قدرت خود نمی توانیم زیرا ما ضعیف هستیم پس خداوندا تو ما را قدرت بده تا ما بتوانیم مطابق خواست و ارادۀ تو زندگی کنیم و تا بتوانیم از غضب تو در امان باشیم و حیات جاودانی را که می‌‌خواهی برای ما بدهی دریافت کنیم و خداوند می‌‌فرماید که من شما را دوست دارم. طوری که در انجیل یوحنا فصل سوم آیت 16 خواندیم که خداوند آنقدر جهان را محبت نمود ... و هر کدام از ما و شما می‌‌توانیم از غضب خداوند نجات پیدا کنیم فقط زمانیکه به عیسی مسیح ایمان بیاوریم. عیسی مسیح فرموده است که من یگانه راهی هستم که شما می‌‌توانید به وسیلۀ من به پدر برسید. من راه، راستی و زندگی ابدی هستم و امیدوار هستیم که همۀ ما و شما بتوانیم این راه را قبول کنیم و تعقیب کنیم تا بتوانیم از آتش ابدی و غضب خداوند نجات پیدا بکنیم و دوستان گرامی خود را نیز تشویق می‌‌کنیم که کلام خداوند را بخوانید و چند لحظۀ در تنهایی بنشینید، دعا کنید تا آنچه را خوانده اید به کمک خداوند درک کنید و در مورد آنچه در این بخش خوانده اید، تفکر کنید و ما مطمئن هستیم که خداوند حتماً از طریق کلام خود با شما صحبت می‌‌کند و فکر شما را باز می‌‌سازد. خداوند می‌‌خواهد که ما از غضب نجات پیدا کنیم و مزد گناه مرگ است مگر ایمان به عیسی مسیح حیات ابدیست.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

صلیب

صلیب (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

آیا پیروان عیسی مسیح از نوروز تجلیل به عمل می‌آورند؟

آیا پیروان عیسی مسیح از نوروز تجلیل به عمل می‌آورند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

تولد تازه چه معنی می‌‌دهد؟

تولد تازه چه معنی می‌‌دهد؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

مقلاقات نیقودیموس با عیسی مسیح.

مقلاقات نیقودیموس با عیسی مسیح. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

در های بسته، داستان کوتاه. قسمت دوم

در های بسته، داستان کوتاه. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳-۷ (۲۹ دقیقه)

آیا عیسی مسیح خودش می‌‌فهمید که مصلوب می‌‌شود؟

آیا عیسی مسیح خودش می‌‌فهمید که مصلوب می‌‌شود؟ (باشما)
خوانندگان عزیز! طوری که همه می‌‌دانید، مسیحیان جهان از عید قیام جشن گرفتند و جمعة الصلیب بود، یعنی جمعۀ که عیسی مسیح مصلوب شد و در روز سوم از مردگان قیام کرد، زنده شد و کلام خداوند به وضاحت می‌‌فرماید که اضافه از پنجصد نفر عیسی مسیح را زنده دیدند و شاگردان با وی نان خوردند و تمام واقعات را در کلام خدا خوانده می‌‌توانیم. یکی از دوستان ما در این مورد سوالی را مطرح کردند که آیا عیسی مسیح می‌‌دانست که مصلوب می‌‌شود؟ سوال بسیار خوبی است و بخاطری که بتوانیم به این سوال پاسخ ارائه کنیم باید چند آیاتی را از انجیل مقدس بخوانیم که در انجیل متی فصل ،26 ، آیۀ 28، عیسی مسیح می‌‌فرماید : ...  خون من ریخته می‌‌شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود ؛ و چندین بار که با شاگردان خود بود، از مرگ خود یاد می‌‌کند که ,, من باید کشته شوم ،، و در اینجا نیز خواندیم که عیسی مسیح به زبان خود می‌‌فرماید که خون من ریخته می‌‌شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود، بناً جواب ما ” بلی ” است. بلی ! عیسی مسیح می‌‌دانست، معنی نام عیسی مسیح نجات دهنده هست و او می‌‌دانست که باید برای کفارۀ گناهان قربانی شود. اگر به انجیل یوحنا فصل سوم آیات 14 تا 16 مراجعه کنیم، می‌‌خوانیم:  ۱۴همانگونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرغی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنند و از مرگ نجات یابند، ۱۵ من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده ، از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند.  ۱۶ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. دوستان عزیز! اگر ما به این آیات دقت کنیم تا بدانیم هدف عیسی مسیح از این سخنان چه بود؟ باید به کتاب اعداد، فصل 21 آیات 4 تا 9 در عهد عتیق کتاب مقدس مراجعه کنیم تا ببینیم هدف عیسی مسیح در این آیات چیست؟ ۴ بعد از آن، قوم اسرائیل از کوه هور حرکت کرد تا از راهی که به دریای احمر می‌‌رفت، سرزمین اَدوم را دور بزنند. امّا بنی اسرائیل از این سفر طولانی به تنگ آمدند  ۵ و از خدا و حضرت موسی شکایت کردند و گفتند: «چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا در این بیابان بمیریم؟ نه چیزی است که بخوریم و نه آب است که بنوشیم. ما از خوردن این خوراک بی مزه خسته شده ایم.« ۶ آنگاه خداوند مار‌های سمی را در میان ایشان فرستاد و بسیاری از قوم گزیده شدند و مردند.  ۷ مردم اسرائیل نزد موسی آمدند و گفتند: » ما گناه کرده ایم، زیرا علیه خداوند و علیه تو شکایت نموده ایم. پس به حضور خداوند دعا کن که ما را از شر این مارها نجات بدهد. «پس موسی برای آنها دعا کرد.  ۸ خداوند به موسی فرمود: » یک مار برنزی بساز و بر تیری بیاویز . اگر هر مارگزیده ای به آن نگاه کند، زنده می‌‌ماند. « ۹ پس موسی یک مار برنزی ساخت و آن را بر سر تیری آویخت و همین که مار گزیده ای، به آن نگاه می‌‌کرد، شفا می‌‌یافت. خوانندگان گرامی! منظور از خوراک بی مزه، همان نان منا است که خداوند همه روزه به قوم اسرائیل در صحرا می‌‌داد تا بخورند و قوم بخاطر این خوراک شکایت می‌‌کنند که خسته شده ایم و آن وقت بود که خداوند آنها را به وسیلۀ مار‌های زهری، به سزای ناشکری شان رسانید. زیرا آنها در سر زمین مصر برده و غلام بودند و مصریان از آنها مانند حیوانات کار می‌‌گرفتند و آنها را لت و کوب می‌‌کردند و زمانیکه خداوند صدای گریه و درد و واویلا و فریاد شان را شنید، حضرت موسی را برای نجات شان فرستاد و زمانی که حضرت موسی آنها را از مصر بیرون کشید، باید دشت و صحرای را عبور می‌‌کردند ولی قوم شروع به ناشکری و گله و شکایت می‌‌کنند و کلام خدا می‌‌فرماید که از خدا و موسی شکایت کردند و آنگاه می‌‌بینیم که خداوند بخاطری گناهی که کردند مار‌های زهری را در میان شان فرستاد و مار‌ها بسیاری از آن‌ها را گزیدند و کشتند. آنگاه مردم اسرائیل نزد حضرت موسی آمدند و گفتند که ما در مقابل خداوند و تو گناه کرده ایم. قوم به گناۀ خود پی می‌‌برند و توبه می‌‌کنند و به حضرت موسی می‌‌گویند که برای شان نزد خداوند دعا کند تا از شر این مار‌ها نجات حاصل کنند و خواندیم که موسی برای آنها دعا کرد تا این بلا دفع شود و خداوند به موسی فرمود یک مار برنجی بساز و بر پایۀ بیاویز و هر گزیده شدۀ که به آن نگاه کند، زنده می‌‌ماند. پس موسی یک مار برنجی ساخت و به مجردی که یک مارگزیده به آن نگاه می‌‌کرد، شفا می‌‌افت. سوال اینجاست که چرا خداوند تمام شانرا شفا نداد؟ خداوند می‌‌خواست که خود این مردم به شفای که خداوند عطا می‌‌نماید ایمان پیدا کنند. خداوند یک نمونۀ از به صلیب رفتن عیسی مسیح را به ما نشان می‌‌دهد. خداوند یک نمونه را نشان داد که شما بطرف این مار ببینید، شفا پیدا می‌‌کنید و همینطور بعد از این قصه ما و شما می‌‌بینیم که نسل انسان گناه کرده و همیشه در گناه بوده اند و خداوند همانطوری که عیسی مسیح در انجیل یوحنا، فصل سوم آیات 14 تا 16 گفت، همانطوری که موسی مار برنجی را از چوب آویزان کرد تا مردم ببینند و شفا بیابند من هم باید به صلیب آویخته شوم. چرا؟ تا مردم به من ایمان بیاورند و از گناه نجات حاصل نموده زندگی ابدی را حاصل کنند. دوستان عزیز! عیسی مسیح کاملاً همه چیز را می‌‌دانست. او خودش از خدا بود، خودش خداوند بود که در جسم انسان آمد و تمام این چیز‌ها را می‌‌فهمید و نمونۀ را که نشان داد، در وقت حضرت موسی نشان داد، مگر در زمان خود عیسی مسیح عملی شد. در زمان حضرت موسی فقط از قوم اسرائیل کسانی را که مار گزیده بود، و به آن مار برنجی نگاه کردند، و ایمان داشتند که خداوند می‌‌تواند آنها را از این طریق شفا بدهد، شفا پیدا کردند. مگر امروز ما مار برنجی نداریم. حتی دیگر اقوام از مار برنجی خبر نبودند مگر حال با شکر گزاری از خداوند همۀ ما از صلیب عیسی مسیح، از محبت خدا در صلیب عیسی مسیح و نجات از گناهان، می‌فهیم و خداوند پلانش همین است تا هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و امید شان به عیسی مسیح باشد، حیات جاودانی را می‌توانند دریافت کنند. خوانندگان گرانقدر! ما نه تنها از این چند جای کتاب مقدس می‌توانیم بفهیم بلکه کلام خدا برای ما نشان می‌دهد که هر چیزی که سر عیسی مسیح باید واقع میشد، توسط اشیعای نبی، صد‌ها سال پیش از آمدن عیسی مسیح، پیشگویی شده بود. ما و شما می‌توانیم فصل 53 کتاب اشعیای نبی را بخوانیم و بدانیم که چطور نبی خداوند این موضوع را پیشگوئی کرده بود زیرا خداوند برایش نشان داده بود. بیائید فصل 53 کتاب اشعیای نبی را یکجا بخوانیم: 1 اما چه‌ كم‌ هستند كسانی‌ كه‌ این‌ حقیقت‌ را باور می‌‌كنند! چه‌ كم‌اند كسانی‌ كه‌ خداوند این‌ حقیقت‌ را به‌ آنان‌ آشكار ساخته‌ است‌!  ۲ در نظر خدا او مانند درخت‌ سبزی‌ بود كه‌ در زمین‌ خشك‌ و شوره‌زار روئیده‌ و ریشه‌ دوانده‌ باشد؛ اما در نظر ما او زیبایی‌ و جلوه‌ای‌ نداشت‌ كه‌ مشتاقش‌ باشیم‌.  ۳ ما او را خوار شمردیم‌ و رد كردیم‌، اما او درد و غم‌ را تحمل‌ كرد. همه‌ ما از او رو برگردانیدیم‌. او خوار شد و ما هیچ‌ اهمیت‌ ندادیم‌.  ۴ این‌ دردهای‌ ما بود كه‌ او به‌ جان‌ گرفته‌ بود، این‌ رنجهای‌ ما بود كه‌ او بر خود حمل‌ می‌‌كرد؛ اما ما گمان‌ كردیم‌ این‌ درد و رنج‌ مجازاتی‌ است‌ كه‌ خدا بر او فرستاده‌ است‌.  ۵ برای‌ گناهان‌ ما بود كه‌ او مجروح‌ شد و برای‌ شرارت‌ ما بود كه‌ او را زدند. او تنبیه‌ شد تا ما سلامتی‌ كامل‌ داشته‌ باشیم‌. از زخمهای‌ او ما شفا یافتیم‌.  ۶ ما همچون‌ گوسفندانی‌ كه‌ آواره‌ شده‌ باشند، گمراه‌ شده‌ بودیم‌؛ راه‌ خدا را ترك‌ كرده‌ به‌ راه‌های‌ خود رفته‌ بودیم‌. باوجود این‌، خداوند تقصیرها و گناهان‌ همه‌ ما را به‌ حساب‌ او گذاشت‌!  ۷ با او با بی‌رحمی‌ رفتار كردند، اما او تحمل‌ كرد و زبان‌ به‌ شكایت‌ نگشود. او را مانند بره‌ به‌ كشتارگاه‌ بردند؛ و او همچون‌ گوسفندی‌ كه‌ نزد پشم‌ برنده‌اش‌ بی‌زبان‌ است‌، خاموش‌ ایستاد و سخنی‌ نگفت‌.  ۸ به‌ ناحق‌ او را به‌ مرگ‌ محكوم‌ كرده‌، كشتند و مردم‌ نفهمیدند كه‌ او برای‌ گناهان‌ آنها بود كه‌ كشته‌ می‌‌شد بلی‌، او بجای‌ مردم‌ مجازات‌ شد.  ۹ هنگامی‌ كه‌ خواستند او را همراه‌ خطاكاران‌ دفن‌ كنند، او را در قبر مردی‌ ثروتمند گذاشتند؛ اما هیچ‌ خطایی‌ از او سر نزده‌ بود و هیچ‌ حرف‌ نادرستی‌ از دهانش‌ بیرون‌ نیامده‌ بود.  ۱۰خداوند می‌‌فرماید: «این‌ خواست‌ من‌ بود كه‌ او رنج‌ بكشد و بمیرد. او جانش‌ را قربانی‌ كرد تا آمرزش‌ گناهان‌ به‌ ارمغان‌ آورد، بنابراین‌ صاحب‌ فرزندان‌ بی‌شمار خواهد شد. او زندگی‌ را از سر خواهدگرفت‌ و اراده‌ من‌ بدست‌ او اجرا خواهد شد. ۱۱ هنگامی‌ كه‌ ببیند عذابی‌ كه‌ كشیده‌ چه‌ ثمری‌ به‌ بار آورده‌، راضی‌ و خشنود خواهد شد. خدمتگزار عادل‌ من‌ بار گناهان‌ بسیاری‌ ازمردم‌ را به‌ دوش‌ خواهد گرفت‌ و من‌ بخاطر او آنها را خواهم‌ بخشید.  ۱۲ به‌ او مقامی‌ بزرگ‌ و قدرتی‌ عظیم‌ خواهم‌ داد، زیرا او خود را فدا كرد، از خطاكاران‌ محسوب‌ شد، بار گناهان‌ بسیاری‌ را بر دوش‌ گرفت‌ و برای‌ خطاكاران‌ شفاعت‌ كرد.« دوستان عزیز! اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید لطفاً تمام این مطالب را بخوانید و خواهید دید که تمام چیز‌های را که انبیای عهد عتیق در موردش گفته بودند، یکایک در زندگی عیسی مسیح عملی شد. عیسی مسیح محکوم به مرگ شد. چرا ؟ کلام خدا می‌فرماید که او قدوس بود، پاک بود و هیچ گناهی در او نبود، مگر به خاطر گناهان ما جان خود را فدا نمود تا که فدیۀ گناهان را به وجود بیاورد و عیسی مسیح بخاطر گناۀ ما کشته شد. عیسی مسیح می‌فهمید، خداوند می‌فهمید و نقشۀ خداوند همین بود و باز هم می‌خواهیم به جواب دوستان عزیز ما بگوئیم که بلی عیسی مسیح می‌دانست که باید مصلوب شود و او آمد تا کشته شود. زیرا کلام خدا اینرا به ما یاد می‌دهد. بخاطری اینکه برای ما و شما بخشایش از گناهان را میسر بسازد. تا ما کسانی که هیچ امیدی نداشتیم، امید داشته باشیم و تا حتی ما کسانی که خدا را نمیشناختیم و از خدا دور بودیم بتوانیم دوباره با خدا زندگی ابدی داشته باشیم. پس دوستان گرامی ! چیزی را که ما باید بگوئیم اینست که خداوندا شکرت می‌کنم که تو آمدی تا بخاطر گناهان ما فدیه شوی و همۀ ما می‌دانیم که مزد گناه مرگ است و تو با خون پاک ات، گناهان ما را پاک ساختی و شکر می‌کنیم که زمانیکه ما به تو ایمان می‌اوریم، می‌توانیم امید بخشایش را داشته باشیم و هرگاه به انجیل مقدس دقت بکنیم در هر چهار انجیل عیسی مسیح سه بار دربارۀ مرگ خود پیشگوئی کرده بود و خصوصاً در انجیل مرقُس به شکل بسیار واضح و روشن به شاگردان در مورد این موضوع یاد آوری می‌کند و می‌فرماید که بطرف اورشلیم می‌روم و در آنجا دستگیرم می‌کنند تا کشته شوم ولی در آخر همیشه می‌فرماید که خون من ریختانده می‌شود تا گناۀ بسیاری بخشیده شود. خون عیسی مسیح خون مقدس هست. خونی پاکی است که می‌تواند بالای گناهان ما ریختانده شود و گناهان ما را پاک بسازد و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان دارد، حیات جاودانی را می‌تواند حاصل کند. البته باید گفت که با خواندن کتاب مقدس بیشترین سوالات شما حل خواهند شد و جواب بسیاری از سوالات تانرا در انجیل مقدس می‌توانید پیدا کنید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۴-۱۶ (۳۰ دقیقه)

خدای واحد( تثلیث)

خدای واحد( تثلیث)
ما پیروان مسیح به این اعتقاد داریم: خدا واحد است. در وجود این خدای واحد، سه شخصیت متمایز و جدا وجود دارد، به اسم خدای پدر، خدای پسر و خدای روح‌القدس. این سه شخصیت ، یک خدای واحد را تشکیل می‌دهد.

مقاله شامل آیه ۱۶

مژده نجات مسیح

مژده نجات مسیح
عیسی مسیح به جهان آمد تا خدا را به انسان ظاهر سازد وانسان را به خدا نزدیک کند و ملکوت خدا را در زمین پایه گزاری كند. انسان بر ضد خدا عصیان کرد ونه تنها بوسیله دیوار گناه از خدای مقدس جدا شد بلکه ناتوان نیز گردیدند. چون خدا محبت و قدرتمند است، دیوار گناه را از بین برده وقلب شرارت آمیز بشر را تغییر دهد تا اینکه انسان هم تمایل داشته باشد وهم قدرت پیدا کند که خدا را محبت واطاعت نماید.

مقاله شامل آیه ۱۶

حیات جاودان

حیات جاودان
یکی از آیه‌های معروف در کتاب مقـدس در انجیل یوحنا در فصل سه آیه شانزده است که می‌فرماید:« زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود» این آیه برای ما می‌گوید كـه عیسـی مسیح آمـد و بـرای گناهـان مـا مـرد تـا مـا هلاك نگردیـم. این یک حقیقت است که هدف آمدن عیسی مسیح و قربانی شدن او برای ما انسان‌های گناهکار این است که: به حیات جاودانی دست یابیم.

مقاله شامل آیه ۱۶

صلیب عیسی مسیح افتخار ماست

صلیب عیسی مسیح افتخار ماست
صلیب عیسی مسیح تمام بهای گناهان ما را به خدا پرداخت کرد و ما اکنون دیگر خجل و شرمنده نیستیم عیسی مسیح به ما محبت کرد و محبتش را با دادن جان خود بخاطر ما در روی صلیب نشان داد. از اینجا مشخص می‌شود که محبت تنها در حرف نیست، بلکه عملکرد و بخشیدن می‌طلبد. شاید حرفی به کسی بزنید، تشویقش کنید، قسمتی از وقت تانرا صرف او نمایید به او پول بدهید و غیره. اما موضوع این است که محبت تانرا در عمل بدهید . محبت آماده حمایت در حین احتیاج است.

مقاله شامل آیه ۱۶

خدا به دنیا محبت داشت ... ما تاریکی را

خدا به دنیا محبت داشت ... ما تاریکی را
احتمالاً این آیه مشهورترین آیه در کل کتاب مقدس باشد: « زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود.» ( یوحنا ۱۶:۳) این آیه از محبت بزرگ خداوند سخن می‌گوید. خدا کل جهان را دوست دارد. او هر کسی را از هر قشر و طبقه ای، ثروتمند و فقیر، سیاه یا سفید، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک... را دوست دارد. او آنقدر ما را دوست دارد که پسر یگانۀ خود را برای نجات ما داد تا هر به او ایمان بیاورد هلاک نگردد.

مقاله شامل آیه ۱۶