فصل بعدی

انجیل متی

فصل بیست و هشتم

رستاخیز عیسی

(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱ - ۱۰ و لوقا ۲۴: ۱ - ۱۲ و یوحنا ۲۰: ۱ - ۱۰)

۱بعد از روز سَبَت، در سپیده دَم صبح روز یکشنبه، مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ۲ناگاه زلزله شدیدی رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شده بسوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانیده بر روی آن نشست. ۳صورت او مثل برق می درخشید و لباس هایش مانند برف سفید بود. ۴از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند.

۵آنگاه فرشته به زنان گفت: «نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. ۶او اینجا نیست. چنانکه خود او قبلاً گفته بود، پس از مرگ زنده گشت. بیائید و جائی را که او خوابیده بود، ببینید ۷و زود بروید و به شاگردان او بگوئید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.» ۸آن ها با عجله و ترس و در عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. ۹در بین راه، ناگهان عیسی با آنها روبرو شده گفت: «سلام بر شما!» زنان پیش آمدند و بر قدم های او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. ۱۰آنگاه عیسی به آنها فرمود: «نترسید، بروید و به برادران من بگوئید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.»

گزارش نگهبانان

۱۱وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع شده بود، به سران کاهنان گزارش دادند. ۱۲سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با بزرگان قوم پول زیادی به عساکر دادند ۱۳تا اینکه آن ها بگویند: «شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم، جسد را دزدیدند.» ۱۴و نیز افزودند: «اگر این موضوع به گوش والی برسد، ما خود ما او را قانع می کنیم و نمی گذاریم که شما به زحمت بیفتید.» ۱۵پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر آنها عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است.

ظهور عیسی به شاگردان

(همچنین در مرقُس ۱۶: ۱۴ - ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶ - ۴۹ و یوحنا ۲۰: ۱۹ - ۲۳ و اعمال ۱: ۶ - ۸)

۱۶یازده شاگرد عیسی به جلیل، به آن کوهی که عیسی گفته بود آنها را در آنجا خواهد دید، رفتند. ۱۷وقتی آن ها عیسی را دیدند، او را پرستش کردند. هر چند که بعضی در شک بودند. ۱۸آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنها صحبت کرد و فرمود: «تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. ۱۹پس بروید و همۀ ملتها را شاگرد من سازید و آن ها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید ۲۰و به آنها تعلیم دهید که همۀ چیزهایی را که به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم.»

فصل بعدی

مطالب مرتبط

برخورد عیسی مسیح با زنان چگونه بود؟

برخورد عیسی مسیح با زنان چگونه بود؟ (باشما)
وقتی که ما به اناجیل نگاه می‌کنیم، به خوبی درمییابیم که عیسی مسیح برخورد دوگونه با مردان و زنان نداشت. همان برخوردی را که با مردان داشت با زنان نیز داشت. به حرف‌های آنها گوش می‌داد، آنها را شفا می‌داد. در تعالیم و کارهای خود به زنان به اندازۀ مردان عنایت و توجه داشته ‌است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۹ (۲۸ دقیقه)

برای پیروانی مسیح، رفتن به مسجد روا است یا نه؟

برای پیروانی مسیح، رفتن به مسجد روا است یا نه؟ (باشما)
منحیث پیروی مسیح، زمانیکه به زندگی عیسی مسیح در روی زمین نگاه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که زجر کشید، توهین شد، به رویش تف انداخته شد و در نهایت به دار کشیده شد. کلام خدا مرا به اطاعت فرا می‌‌خواند و برای ما یادآور می‌‌شود که نترسید. عیسی مسیح به قلب ما نگاه می‌‌کند و می‌‌بیند که آیا واقعأ به او ایمان داریم، آیا او در زندگی ما جای اول را دارد. در هر جای که می‌‌روییم با مسیح باید برویم و در نام او دعا و عبادت کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۰ (۲۸ دقیقه)

تعمید چیست و چرا باید که تعمید بگیرییم؟

تعمید چیست و چرا باید که تعمید بگیرییم؟ (باشما)
در عهد جدید، تعمید با آب در نام پدر و پسر و روح‌القدس انجام می‌‌شود. تعمید نشانه‌ای است از توبه ایماندار، آمرزش گناهان او، و پاک شدنش از گناه. در ضمن، تعمید نشانه‌ای است از اتحاد ایماندار با مسیح. وقتی ایماندار تعمید می‌‌گیرد، در مرگ مسیح شریک می‌‌شود. او نسبت به گناه و طبیعت قدیمی و گناه آلود خود می‌‌میرد. در همان زمان، او با قیام عیسی شریک و سهیم می‌‌گردد. از طریق ایمان، او زندگی روحانی جدیدی دریافت می‌‌کند و سرانجام، تعمید نشانه این است که ما عضو بدن مسیح گشته‌ایم. به طور خلاصه، تعمید نشانه این است که ما نجات را دریافت داشته‌ایم. تمام این برکات تعمید را به واسطه ایمان به مسیح دریافت می‌‌داریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۸-۲۰ (۲۷ دقیقه)

مصلوب شدن قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان

مصلوب شدن قیام و صعود عیسی مسیح به آسمان (داستان های كتاب مقدس برای اطفال)
پیلاطس که حاکم ولایت رومی‌ها در یهودیه بود، دستور داد که عیسی مسیح مصلوب شود. آنها اول عیسی مسیح را شکنجه کردند. سپس او را مصلوب کرده و کشتند. عیسی مسیح بعد از سه روز از مرگ قیام کرد، در واقع او مرگ را شکست داد. او به مدت چهل روز در میان مردم بود و خودش را به ۵۰۰ نفر به شمول شاگردانش ظاهر ساخت. و بعداْ روز یکشنبه در حضور پدرش به آسمان صعود نمود. عیسی مسیح به شاگردانش گفت که بعد از او روح القدس خواهد آمد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۰ (۳۰ دقیقه)

خبر خوش که عیسی از مرگ بر خاسته است

خبر خوش که عیسی از مرگ بر خاسته است (شناخت خدا از طریق مزامیر )
عیسی مسیح برای رهایی بشریت از قید گناهان جسم انسانی پوشید و روی صلیب قربانی شد مسیح موعود بر مرگ غلبه کرد تا خداوندی اش را برای بشریت به اثبات برساند. چنانچه عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد، با ایمان آوردن و پیروی از او مانیز در پیروزی او سهیم می‌شویم. عیسی مسیح مژده نجات برای همه ملت هاست، او راه رهایی از قید بردگی شیطان را برای همگان باز نهاده است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۱ (۲۹ دقیقه)

جشن نوروز در افغانستان و قیام مسیح

جشن نوروز در افغانستان و قیام مسیح (شناخت خدا از طریق مزامیر )
همانگونه که در فرهنگ کشور عزیز ما افغانستان، مردم نوروز را به عنوان یک روز خاص و روز شاد مانی می‌‌‌پذیرد، در حقیقت هر روز زندگی ما باید خاص و مملو از شاد مانی باشد، این امید شاد مانی را تنها از طریق عیسی مسیح بدست می‌‌‌آوریم. زندگی ما زیبا می‌‌‌شود اگر رهبری زندگی خویش را بدستان عیسی مسیح بسپاریم و شاد مانی ابدی او را بدست آوریم. در عیسی مسیح هر لحظه زندگی خویش را در حضور خداوند جشن می‌‌‌گیریم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۲۱ (۲۹ دقیقه)

چطور ما می‌‌توانیم به عیسی مسیح اعتماد کنیم؟

چطور ما می‌‌توانیم به عیسی مسیح اعتماد کنیم؟ (باشما)
سوالی جالبی که از طرف دوستان ما مطرح شده اینست که چطور می‌‌‌‌توانیم به عیسی مسیح اعتماد کنیم؟ و یا شما مسیحیان چرا به عیسی مسیح اعتماد می‌‌‌‌کنید؟ باید گفت که سوالی بسیار خوبیست و می‌‌‌‌خواهیم در این باره مختصراً توضیح بدهیم. وقتی این دوست ما این سوال را مطرح کرد من به فکر افتادم که بسیاری از مردم با طیاره پرواز می‌‌‌‌کنند یعنی از خطوط هوایی مختلف در جهان و کشور ما استفاده می‌‌‌‌شود. مگر تا به حال در هیچ کشوری اینطور اتفاق نیافتاده که کسی نزد پیلوت طیاره رفته باشد و گفته باشد لطفاً لایسنس پرواز یا پیلوتی تانرا برایم نشان بدهید و هیچ کس این کار را نمیکند زیرا می‌‌‌‌دانند که پیلوتان همه مسلکی هستند که طیاره‌ها را پرواز می‌‌‌‌دهند. بسیاری از مردمان دربارۀ عیسی مسیح می‌‌‌‌فهمند که یگانه کسی است که از مرگ قیام کرده و زنده هست و اینکه مرده‌ها را زنده کرد. عیسی مسیح کور‌های مادر زاد را شفا داد و قدرت خود را بر طبیعت نشان داد. با وجودیکه بسیاری از مردم این چیز‌ها را دربارۀ عیسی مسیح می‌‌‌‌دانند، باز هم سوال می‌‌‌‌کنند که چطور می‌‌‌‌توانیم به عیسی مسیح اعتماد کنیم؟ دوستان عزیز! می‌‌‌‌خواهم دراین سطور برایتان چهار دلیلی را بنویسم که چرا به عیسی مسیح می‌‌‌‌توانیم اعتماد کنیم؟ • نکتۀ اول را که می‌‌‌‌خواهم ارائه کنم اینست که عیسی مسیح زنده هست و به این دلیل ما می‌‌‌‌توانیم بر او اعتماد کنیم. کلام مقدس اینرا برای ما می‌‌‌‌گوید. اگر ما به کلام خدا مراجعه کنیم، در انجیل متی فصل 28، آیات 5 و 6 می‌‌‌‌خوانیم که عیسی مسیح، دفن شده و پس از سه روزی که خودش پیشگویی کرده بود، زنده می‌‌‌‌شود، شاگردانش سر قبرش رفتند تا مطابق رسم و رواج، بدنش را مواد خوشبو بزنند و زمانی که به قبر رسیدند، فرشتۀ خداوند با ایشان روبرو شد و فرشته به زنان گفت : «نترسید! می‌‌‌‌دانم به دنبال عیسای مصلوب می‌‌‌‌گردید؛  ۶ او اینجا نیست ! همانطور که خودش گفته بود، زنده شده است . جلو بیایید و جایی که جسد او را گذاشته بودند، به چشم خود ببینید. اینجا فرشته واضحاً برایشان می‌‌‌‌گوید که عیسی مسیح زنده شده است. اگر به انجیل مرقُس در فصل 16 آیات 6 و 7 نظر بیاندازیم، عین چیز را در آنجا نیز می‌‌‌‌خوانیم: ۶ ولی فرشته به ایشان گفت : “نترسید. مگر بدنبال عیسای ناصری نمی گردید که روی صلیب کشته شد؟ او اینجا نیست . عیسی دوباره زنده شده است ! نگاه کنید، این هم جایی که جسدش را گذاشته بودند!  ۷ اکنون بروید و به شاگردان او و پطرس مژده دهید که او پیش از شما به جلیل می‌‌‌‌رود تا شما را در آنجاببیند، درست همان طور که پیش از مرگ به شما گفته بود.” باز ما می‌‌‌‌بینیم که انجیل نویس می‌‌‌‌گوید عیسی مسیح زنده هست. همچنان در انجیل لوقا در فصل 24 آیۀ 5 که بسیار مقبول گفته شده : چرا زنده را در بین مردگان می‌‌‌‌پالید؟ پس عیسی مسیح زنده است. پس اگر ما می‌‌‌‌خواهیم حیات ابدی را داشته باشیم، باید به زنده اعتماد داشته باشیم. عیسی مسیح زندۀ ابدی است. چرا ما ایمان داریم؟ بخاطریکه عیسی مسیح زنده هست و بر زنده می‌‌‌‌شود که اطمینان کنیم. اگر ما و شما در یک چهار راهی می‌‌‌‌رسیم و می‌‌‌‌خواهیم راه را بپرسیم و ببینیم که یک نفر زنده ایستاده است و چند نفر مرده هم افتاده اند، ما راه را از کی می‌‌‌‌پرسیم؟ طبیعی است که از زنده می‌‌‌‌پرسیم. پس بناً ما بر عیسی مسیح می‌‌‌‌توانیم اعتماد کنیم. چرا که زنده است. • نکتۀ دوم را که می‌‌‌‌خواهیم برایتان خاطر نشان بسازیم اینست که تمام چیز همه روزه در تغییر است مثلاً اگر آب و هوا را ببینیم، سال گذشته بسیار برفباری داشتیم ولی امسال بسیار کم است و یا در بهار اگر ببینیم گاهی زیاد باران می‌‌‌‌شود و گاهی کم. انسان نیز روز به روز نه تنها از لحاظ جسمی بلکه فکری نیز تغییر می‌‌‌‌کند یعنی ما و شما پیر می‌‌‌‌شویم و تمام چیز‌های دنیا در تغییر است. مگر خبر خوش اینست که عیسی مسیح در انجیل متی فصل 24 آیۀ 35 می‌‌‌‌فرماید: آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما سخنان من تا ابد باقی خواهد ماند. عیسی مسیح به شاگردان خود می‌‌‌‌گوید که متوجه باشید که آسمان و زمین از بین خواهند رفت ولی کلام من تا ابد باقی خواهد ماند. ما انسان‌ها بعضی اوقات از حرف خود می‌‌‌‌گردیم یعنی به آن وفا نمیکنیم و یا از کاری که در گذشته انجام داده ایم پشیمان می‌‌‌‌شویم اما عیسی مسیح می‌‌‌‌فرماید که کلام من هرگز از بین نمیرود. پس ما باید سر کسی که به قول خود، سر قرار خود، سر حرف خود ایستاده است و کلامش ابدی است حساب کنیم و ما می‌‌‌‌توانیم بر او اعتماد کنیم. ما و شما حتی اگر در بین همکاران و دوستان خود، یک، دو، سه نفر را ایستاد کنیم و با وجودیکه یک انسان است ، همیشه بر سر قول و قرار خود استوار می‌‌‌‌باشد و یا اگر تصمیم انجام کاری را می‌‌‌‌گیرد، آنرا انجام می‌‌‌‌دهد، نسبت به دو سه نفر دیگری که در شعبه یا دفتر ما است، یا خویش و قوم ما که دروغ می‌‌‌‌گویند، بالای او زیادتر حساب می‌‌‌‌کنیم و اعتماد می‌‌‌‌کنیم. بالای دروغگوی به هیچ وجه اعتماد کرده نمیتوانیم زیرا حتی اگر او راست هم بگوید کسی قبول نمیکند زیرا همیشه در دروغ زندگی کرده و کسی بر او اعتبار نمیکند. ولی عیسی مسیح می‌‌‌‌فرماید که هرگز کلام من از بین نمیرود. ما می‌‌‌‌بینیم که هزاران سال شد که کلام خداوند همانطور استوار و پا بر جاست، کلام خداوند زندگی می‌‌‌‌لیون‌ها می‌‌‌‌لیون مردم را در این دنیا تغییر داده است و کلام خداوند را می‌‌‌‌بینیم که حقیقت و راستی است، کلام خداوند غذای روحانی ماست. پس بناً کلامی را که تغییر نخورد باید بر آن اعتبار کرد. • نکتۀ سومی را که می‌‌‌‌خواهیم در اینجا یاد آوری کنیم اینست که عیسی مسیح قادر مطلق است. اگر یک طفل بیاید و برای ما بگوید که چیزی سنگین یا گران وزنی را برایم بده مثل یک بوجی آرد را که می‌‌‌خواهیم آنرا خانه ببریم و زمانی که از دکان می‌‌‌خریم بعضی اطفالی هستند که با کراچی‌های دستی خود می‌‌‌ایند و می‌‌‌گویند که کاکا جان بده که من این بوجی را ببرم و ما اعتبار می‌‌‌کنیم که توسط کراچی دستی امکان نقل دادن این بوجی است ولی اگر همان بوجی را بر شانه هایش بگذاریم او هرگز نمیتواند که آنرا انتقال بدهد و اینرا ما خود نیز می‌‌‌دانیم و به این صورت بالایش اعتبار نمیکنیم اما کسی را که می‌‌‌بینم قوی است می‌‌‌گوئیم که این کار را کند و حتی کسانی که می‌‌‌خواهند اشخاصی را برای کار بیارند، کوشش می‌‌‌کنند کسانی را بیارند که قوی هیکل باشند و بتوانند کار کنند و ما اگر در کلام خدا نظر بیاندازیم، می‌‌‌بینیم که عیسی مسیح قادر مطلق هست او خداوند تمام زمین و آسمان است . ما بالای یک طفل بخاطری اعتبار کرده نمیتوانیم که می‌‌‌دانیم ضعیف است و کسی که قویتر است بالای او اعتبار می‌‌‌کنیم. پس چرا ما بر کسی که قادر مطلق هست اعتبار نکنیم؟ باید اعتبار کنیم. اگر از انجیل متی، فصل 28 آیۀ 18 را بخوانیم: آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنها صحبت نموده فرمود: » تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. « در آیۀ هژدهم خواندیم که عیسی مسیح به بسیار صراحت و واضح می‌‌‌فرماید که تمام قدرت در آسمان و زمین به من داده شده است. ما و شما چند نفر دیگر را می‌‌‌شناسیم که چنین حرفی را گفته باشد؟ به جزء از عیسی مسیح هیچ کسی چنین ادعایی را نکرده است و اگر گفت که من قادر مطلق هستم ، دروغگوی نبود و کدام کسی نبود که لاف بزند. او کسی نبود که صرف یک حرفی بزند و برود. باز هم می‌‌‌گوئیم که او کسی بود که مرده‌ها را زنده ساخت، خودش از مرگ قیام کرد و زنده هست. پس او دروغگوی نیست زیرا حتی ادیان دیگر هم این را نمیتوانند انکار کنند که عیسی مسیح زنده نیست یا عیسی مسیح گمشده هست و یا قبرش در آن جاست که دفن شده است. او زنده هست و هیچ کس نمیتواند زنده بودن او را، قدرت شفای او را و قدرت زنده ساختن مرده‌ها را بوسیلۀ او انکار و یا پنهان کند. پس دوستان عزیز! شما بالای کی اعتبار می‌‌‌کنید؟ زمانیکه من می‌‌‌بینم که عیسی مسیح قادر مطلق هست، بالایش اعتبار می‌‌‌کنم. چرا اعتبار نکنیم؟ وقتیکه می‌‌‌بینیم عیسی مسیح قادر مطلق هست. • نکتۀ چهارم را که می‌‌‌خواهیم بگوئیم اینست که عیسی مسیح ما را دوست دارد، خداوند ما را دوست دارد و زمانیکه او ما را دوست داشته باشد ما می‌‌‌توانیم صد فیصد بالای او اعتماد کنیم و زمانیکه ما کسی را دوست داشته باشیم کوشش می‌‌‌کنیم که در برابر او با مسئولیت برخورد کنیم و با او راست می‌‌‌باشیم و بالای او حساب می‌‌‌کنیم. پس چرا ما بر خداوندی که قادر مطلق هست، زنده هست، خدائی که هرگز کلامش تغییر نمیخورد، اعتماد نکنیم؟ بیائید در بارۀ محبت خدا در خود کلام خدا بخوانیم که در اول یوحنا فصل سوم آیات اول و دوم چنین می‌‌‌فرماید:  ببینید خدای‌ پدر چقدر ما را دوست‌ می‌‌‌‌دارد که‌ ما را “فرزندان‌” خود خوانده‌ است‌، و همینطور نیز هستیم‌. اما مردم‌ دنیا این‌ مطلب‌ را درک‌ نمی‌کنند، زیرا خدا را آنطور که‌ هست‌ نمی‌شناسند.  ۲ بلی‌ عزیزان‌، ما اکنون‌ حقیقتا فرزندان‌ خدا هستیم‌ ..... پس اینجا می‌‌‌بینیم که خداوند ما را دوست دارد و زمانیکه محبت خدا باشد ما می‌‌‌توانیم بالای او حساب کنیم و همچنان در فصل اولِ رسالۀ دوم قرنتیان در آیات 3 و 4 گفته شده که باید ما چقدر خدا را شکر کنیم، خدای که سر چشمۀ لطف و مهربانیست و در زحمات و سختی‌ها ما را تسلی و قوت قلب می‌‌‌دهد و در ادامه آن می‌‌‌گوید که ما را تسلی می‌‌‌دهد تا ما همین تسلی را به کسانی برسانیم که در زحمت و سختی هستند و به همدردی و تشویق ما ضرورت دارند. دوستان عزیز ! ببینید که خداوند هم ما را دوست دارد و هم دیگران را دوست دارد که در زحمت و سختی هستند و همانطوری که خداوند ما را دوست دارد می‌‌‌خواهد که ما محبت بیکران اش را به سایر مردم نیز برسانیم. انجیل متی فصل 10 آیۀ 30 چنین می‌‌‌فرماید: تمام مو‌های سر شما شمرده شده است. دوستان عزیز ! کدام پدر و مادر موی‌های سر اولاد خود را شمرده اند؟ این کار از شوق و علاقۀ خداوند و از محبت او نسبت به ماست که حتی حساب مو‌های سر ما را نیز می‌‌‌داند و این از محبت بیکران خداوند نسبت به ماست. پس یناً ما می‌‌‌توانیم بالای خداوندِ ما عیسی مسیح اعتماد کنیم که او نجات دهنده، خداوند و قادر مطلق هست. پس باید صد در صد بالای او اعتماد کنیم. زمانیکه ما عیسی مسیح را داشته باشیم با اطمینان به کلام خدا، اینرا برایتان می‌‌‌گوئیم که دیگر ما از جمله انسان‌های شکست خورده و نا امید نیستیم. مثلی که بسیاری از مردم دنیا در نا امیدی زندگی می‌‌‌کنند و یا شکست خورده هستند و اگر به کتاب زَکریا فصل 4 آیۀ 6 مراجعه کنیم می‌‌‌خوانیم : نه به قدرت و نه به قوت بلکه با روح او با جرأت. وقتیکه ما روح خدا را در خود داشته باشیم، قدرت پیدا می‌‌‌کنیم تا بتوانیم برای خداوند زندگی کنیم، کامیاب باشیم و زندگی ابدی را داشته باشیم. چرا ؟ چون با قدرت خود ما نمیتوانیم چیزی انجام بدهیم و من نمیتوانم بالای خود اعتماد کنم بخاطری که من انسانی ضعیف هستم ولی وقتی اجازه می‌‌‌دهم که روح خدا در من زندگی کند و زمانیکه زندگی خود را به دست روح خدا، عیسی مسیح می‌‌‌سپارم آنوقت است که می‌‌‌توانم زندگی کامیاب داشته باشم البته نه به قدرت و نه به قوت بلکه با روح خداوند، و با جرأت می‌‌‌توانیم بالای خداوند اعتماد کنیم و اگر شما دوست‌های عزیز تا به امروز به عیسی مسیح اعتماد نکرده اید، و یا تا به حال در اینباره سوال داشتید که آیا بر عیسی مسیح اعتماد کنیم یا نکنیم؟ امیدوار هستیم که امروز جواب سوال تانرا یافته باشید. و ما خواهش می‌‌‌کنیم که اگر تا به حال زندگی خود را به عیسی مسیح نسپرده اید، زندگی تانرا به روح خداوند بسپارید و خواهید دید که زندگی شما تغییر می‌‌‌کند و شما قدرت خداوند را در زندگی تان می‌‌‌بینید و دیگر آدم شکست خورده و ناامید نه بلکه آدم امیدوار می‌‌‌باشید. دوستان عزیز! نجات ما به این قسم نیست که ما منتظر بنشینیم که بعد از مردن آیا به بهشت برسیم یا نرسیم ؟ ولی عزیزان ! از ساعتیکه شما عیسی مسیح را در زندگی تان اجازۀ ورود می‌‌دهید و زندگی تانرا به دست‌های او می‌‌سپارید، همه چیز کامل می‌‌شود و از همان لحظه نجات شما شروع می‌‌شود و شما می‌‌توانید که اطمینان کنید، خوشی کنید و دیگر شما خداوند را دروغگوی نمیشمارید. دیگر شما خداوند را ضعیف و بیچاره به حساب نمی آورید و شما خواهید دانست که باید بالای خداوند اعتماد کنید. بخاطریکه خداوند قادر مطلق هست و زندگی شما را می‌‌تواند تبدیل کند. خدا را شکر می‌‌کنیم که خداوند عیسی مسیح برای هر یک از ما صخرۀ محکم هست و زمانیکه ما بر او اعتماد می‌‌کنیم و ایمان می‌‌اوریم، صاحب زندگی ابدی می‌‌شویم و هرگز نیز از اینکار پشیمان نخواهیم شد زیرا خوشی ما روز به روز دو چندان و بیشتر شده می‌‌رود. زیرا ما حقیقت را انتخاب کرده ایم، همان راۀ راستی را بر گُزیده ایم که خداوند از ما می‌‌خواهد و آنرا از طریق کلامش به نشان داده است.

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۶ (۳۲ دقیقه)

معنی و اهمیت صعود عیسی مسیح

معنی و اهمیت صعود عیسی مسیح
عیسی مسیح به آسمان صعود کرد و فعلاً در دست راست پدر نشسته تا برای ما شفاعت کند عیسی مسیح بخاطر ما افغانها و بخاطر تمام مردم جهان روی صلیب رفت جان داد تا ما بتوانیم حیات نو و زندگی خاویدان را داشته باشیم. روز صعود عیسی مسیح یک جشن مسیحی است که پیروان عیسی مسیح بازگشت عیسی مسیح را به آسمان و آخرین لحظاتی که عیسی مسیح به عنوان یک انسان در روی زمین قدم میزد و آخرین کلماتی که مستقیماً با شاگردان می‌گفت تجلیل می‌نمایند.

مقاله شامل آیه ۱۸

تعمید چیست ؟ چرا پیروان عیسی مسیح تعمید میگیرند؟

تعمید چیست ؟ چرا پیروان عیسی مسیح تعمید میگیرند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۸-۲۰ (۲۹ دقیقه)

پیدایش کلیسا

پیدایش کلیسا
عيسی مسيح خداوند، پس از زنده شدن از مردگان در طول چهل روز، بارها خود را بر شاگردان و پيروانش ظاهر کرد و درباره پادشاهی خدا با آنها سخن گفت. اما در روز چهلم، او از کوه زيتون، در برابر چشمان شاگردان، با همان بدنی که پس از قيام از مردگان داشت، به آسمان صعود نمود. وقت عیسی مسیح به آسمان صعود می‌نمود به شاگردان خود وعده داد که پدر آسمانی شما را پس از چند روز با آتش تعمید خواهد داد (عید پنطیکاست یا پنجاهه) و وعده آمدن روح القدس داد و گفت یک روز به این جهان باز خواهد گشت.

مقاله شامل آیه ۱۹

هویت مسیحی و فرهنگ افغانها

هویت مسیحی و فرهنگ افغانها
ما به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است بعد از اینکه خلقت تازه را در اثر فیض خدا بدست آوردیم آن رسم و رواج‌های ما، که خوب است از آن استفاده کنیم و حتی بر ما، به حیث پیروان عیسی مسیح لازم است که آن رسم و رواج‌های که خوب هستند آنها را صیقل نموده خوب تر بسازیم. منجی ما عیسی مسیح نیز این چنین می‌‌نمود. پس هویت ما در مسیح هویت غربی نیست بلکه مسیح برای ما هویت دیگر می‌‌دهد که او در تغییر هویت وطنی ما کار ندارد. هویت ما پیروان مسیح در مسیح، عبارت است از این، که ما با مسیح: در مرگ او، در دفن شدن او، در قیام او، در صعود او، در حیات او، در قدرت او، در وراثت او یکی شدیم. پس وقتیکه ما با او یکی شدیم، ما نور جهان هستیم، نمک جهان هستیم، فرزند خدا هستیم، شاخۀ تاک حقیقی هستیم، دوست مسیح هستیم، خلقت تازه هستیم، مقدس هستیم، صنعت دست خدا هستیم، ما هموطن مقدسین و اهل خانۀ خدا خوانده می‌‌شویم. چه هویتی فوق العادۀ که ما درمسیح نصیب شدیم. آیا این‌ها هویت غربی است. البته که نیست.

مقاله شامل آیه ۱۹

تثلیث اقدس

تثلیث اقدس (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۹ (۷ دقیقه)

می‌ترسم در باره مسیح صحبت کنم چون مردم به ضدم می‌شوند. چی کنم ؟

می‌ترسم در باره مسیح صحبت کنم چون مردم به ضدم می‌شوند. چی کنم ؟ (باشما)
خوانندگان عزیز! یکی از دوستان ما ضمن تماس با ما گفتند که برنامه‌های رادیو را می‌‌‌شنود و کلام خدا را نیز در دسترس دارند و آنرا می‌‌‌خوانند و واقعاً خوشحال هستند که خداوند او را دوست دارد و حال می‌‌‌خواهند که همان برکاتی را که از خداوند گرفته اند به اعضای خانوادۀ خود نیز برسانند ولی حال که شروع کرده اند تا پیام خداوند را به فامیل خود برسانند، ازطرف فامیل سرزنش می‌‌‌شوند و مشکلات شان زیاد شده و طوری به نظر می‌‌‌رسد که کم کم به طرف نا امیدی روان هستند و فکر می‌‌‌کنند که شاید فامیلشان او را قبول نکنند و حتی این پیامی را که برای شان می‌‌‌رسانند، قبول نکنند. همچنان یکتن از دوستان دیگر ما که مدتی زیادی می‌‌‌شود با ما در تماس هستند ضمن تماس با ما، برخلاف دفعات قبلی، کمی جگر خون به نظر می‌‌‌رسیدند و به ما گفتند که من با پدر و مادرم کم کم دربارۀ مسیح حرف زدم و دربارۀ زندگی جدیدم برایشان گفتم، برایم مشکلات ایجاد کردند و قبل از اینکه من همرایشان حرف بزنم، برایشان جالب بود و متوجه تغییر کلی و خوب در زندگی ام شده بودند، از من پرسیدند و من هم کمی دربارۀ عیسی مسیح با ایشان صحبت کردم که بسیار قهر شدند و اکنون با من حرف نمیزنند و می‌‌‌خواهند که حتی مرا از خانه بیرون کنند و وقتی این موضوعات را از این دوستان عزیز ما شنیدیم، می‌‌‌خواهیم که ایشان را در این موارد تسلی بدهیم و بگوئیم که دنیا ما و شما را رد می‌‌‌کند ولی عیسی مسیح هرگز ما و شما را ترک نمیکند. ما می‌‌‌خواهیم در این بخش کمی بیشتر از کلام خداوند با دوستان عزیز ما بخوانیم زیرا این مشکل، مشکل یکی دو نفر نیست بلکه ممکن است که دامنگیر بسیاری از دوستان شده باشد و یا در آینده شود و ما خوانندگان عزیز خود را تشویق می‌‌‌نمائیم تا آیاتی را در زیر می‌‌‌خوانیم آنها را حفظ کنند زیرا کلام خداوند ما را در مشکلات و سختی‌ها بسیار کمک می‌‌‌کند و دلگرم می‌‌‌سازد. در انجیل متی فصل 28 آیات 19 و 20 چنین می‌‌‌فرماید: ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛ ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دور ترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!« این فرمانیست که عیسی مسیح پیش از آنکه به آسمان صعود نماید، به شاگردان خود می‌‌‌دهد. در کتاب مکاشفه فصل 5 آیۀ نهم چنین می‌‌‌خوانیم: ایشان‌ برای‌ او سرود جدیدی‌ می‌‌‌‌خواندند و می‌‌‌‌گفتند: “تو لیاقت‌ داری‌ که‌ طومار را بگیری‌ و مُهرش‌ را باز کرده‌، آن‌ را بخوانی‌، زیرا جانت‌ را قربانی‌ کردی‌ و مردم‌ را از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و ملت برای‌ خدا خریدی‌. در اینجا می‌‌‌بینیم که خداوند می‌‌‌خواهد در پیش روی تخت او از هر نژاد و زبان‌ و قوم‌ و ملت ایستاده باشند و او را که شاۀ شاهان است و خداوند خدایان هست، ستایش و پرستش کنند و عیسی مسیح می‌‌‌خواهد که تمام مردم نجات پیدا کنند. حال می‌‌‌خواهیم از انجیل متی فصل 24 آیۀ 14 را بخوانیم ولی خوانندگان ما می‌‌‌توانند خودشان تمام فصل را بخوانند زیرا در این فصل خداوند عیسی مسیح از زمان‌های آخر صحبت می‌‌‌کند و به شاگردان می‌‌‌گوید که شما مشکلات و سختی می‌‌‌بینید، بخاطری آنکه شما به من ایمان دارید، مردم از شما متنفر می‌‌‌باشند زیرا مردم دنیا به دنیا تعلق دارند و چیزی که از دنیاست آنرا دوست دارند ولی وقتی که شما شاگرد و پیرو من هستید مردم از شما نفرت خواهند داشت. آیۀ 14 چنین می‌‌‌فرماید: سرانجام وقتی مژده انجیل به گوش همه مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند، آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. چقدر جالب است که خداوند عیسی مسیح می‌‌‌فرماید بروید و مژدۀ انجیل را به همه برسانید و وقتی همه از آن با خبر شدند آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید و وقتی مردم پیام انجیل را شنیدند زمان به آخر می‌‌‌رسد. آخر یعنی چه ؟ اگر ما از دیدگاۀ شیطان ببینیم، یعنی زمانی که شیطان در دریاچۀ آتش می‌‌‌افتد و کار شیطان تمام می‌‌‌شود. پس بخاطری که شیطان به سر انجام خود نرسد چی می‌‌‌کند؟ او کوشش می‌‌‌کند تا ما را زجر بدهد، مشکلات و سختی‌ها را ایجاد کند تا ما نتوانیم پیام انجیل را به تمام مردم برسانیم و به این خاطر شیطان خوش نیست و در نتیجه کوشش می‌‌‌کند که چه از فامیل، دوست، خویشاوند، از اهل قریۀ ما، مردم را به ضد ما بسازد. چرا؟ بخاطری که نمیخواهد به سرانجام خود نزدیک شود و به دریاچۀ آتش بیافتد و پیش از آنکه به دریاچه بیافتد کوشش می‌‌‌کند که با ما و شما جنگ کند و این جنگ را کلام خداوند به نام جنگ روحانی یاد می‌‌‌کند. پس چطور می‌‌‌توانیم که در این جنگ روحانی پایدار بمانیم؟ اگر همسایۀ ما، فامیل ما، دوست ما، خویش و قوم ما و یا هموطن ما به ضد ما می‌‌‌باشد، چطور می‌‌‌توانیم که استوار باشیم و پیام خوش انجیل را که پیام حیات است به مردم خود برسانیم؟ اگر از زمان پیدایش تا حال ببینیم که خداوند همۀ کائینات را خوب درست کرد و آدم و حوا را خلق کرد و انسان با خداوند ارتباط نزدیک داشتند و با یکدیگر صحبت می‌‌‌نمودند ولی شیطان نمیخواست و خوش نبود و می‌‌‌خواست تمام چیز‌های را که خداوند به طور نیک آفریده خراب بسازد و حتی ارتباط انسان را با خداوند نیز خراب ساخت و حوا را وسوسه کرد که از آن امری خداوند گفته بود نکنند، سرپیچی کند. بناً شیطان در آن زمان کامیاب شد تا ارتباط انسان و خداوند را بر هم بزند ولی عیسی مسیح آمد و فرمود که می‌‌‌خواهم شما را حیات نو بدهم و آن ارتباطی را که شکسته و از بین رفته است، دوباره احیا کنم. پس شیطان از اینکار عیسی مسیح خوش نیست زیرا تباهی و مرگِ شیطان می‌‌رسد. پس باید ما متوجه باشیم تا اگر با مشکلات و سختی‌ها مواجه می‌‌شویم و می‌‌خواهیم پیام خوش را به مردم برسانیم شیطان هم مقاومت می‌‌کند. مگر وقتی که همین فصل را می‌‌خوانیم به سه قاف بر می‌‌خوریم که در همین فصل گنجانیده شده است : اول قصد یا مقصد است که خداوند هدف دارد تا پیام انجیل را به گوش تمام مردم برساند خداوند می‌‌خواهد که مردم نجات پیدا کنند. قاف دوم ، قیمت است در همین فصل 24 آیۀ نهم می‌‌خوانیم: آنگاه شما را شکنجه داده ، خواهند کشت وتمام دنیا از شما متنفر خواهند شد، زیرا شما پیرو من می‌‌باشید. وقتیکه ما می‌‌خواهیم که هدف خداوند در زندگی ما و زندگی مردم تحقق بیافد، باید قیمتی پرداخته شود، عیسی مسیح بخاطر آزادی ما خودش جان خود را داد تا ما از شر شیطان و غضب خدا نجات پیدا کنیم. پس وقتیکه ما هم می‌‌خواهیم پیام خدا را برسانیم، قیمتی را باید بپردازیم. عیسی مسیح می‌‌فرماید که اگر شما می‌‌خواهید پیرو من باشید صلیب تانرا بردارید و مرا پیروی کنید و ما باید مشکلات و سختی‌ها را ببینیم. چرا؟ بخاطری که ما می‌‌خواهیم محبت خداوند را به مردم برسانیم و شیطان بر ضد ماست و ما باید ایستادگی کنیم حتی اگر به قیمت جان ما تمام شود. اگر به زندگی شاگردان عیسی مسیح نظر بیافگنیم، می‌‌بینیم که همۀ شان جان خود را از دست دادند و اگر تاریخ مسیحیت را بخوانیم ما می‌‌بینیم که چقدر مسیحیان به خاطر ایمان خود جان خود را از دست داده اند ولی بازماندگان، هیچ وقت دل سرد نشدند و ما خدا را شکر می‌‌کنیم که از برکت روح القدس و کوشش آنها است که امروز پیام خوش انجیل برای ما رسیده است و ما امروز می‌‌توانیم این پیام خوش را به خوانندگان عزیز خود برسانیم و آنها نیز به نوبۀ خود به خانواده‌های شان و دوستان شان برسانند. قاف سوم عبارت است از : قول . قول یا وعدۀ عیسی مسیح اینست که وقتی پیام انجیل به تمام مردم برسد من دوباره بر می‌‌گردم و می‌‌آیم و اگر رسالۀ اول و دوم تسالونیکیان را بخوانیم ، می‌‌بینیم که گفته شده : خوشابحال آنانیکه آماده هستند تا خداوند را ببینند. خوشابحال کسانیکه می‌ خواهند سرافراز باشند و خوشا بحال ما و کسانیکه تمام سختی‌ها و مشکلات را متحمل می‌‌شوند تا پیام خوش انجیل را به مردم دنیا برسانند و خوشابحال ما که می‌‌توانیم با خداوند یکجا باشیم به شرطیکه برای همیشه در این راه استوار بمانیم و همیشه ارادۀ خداوند را بخواهیم. دوستان عزیز! انجیل و عیسی مسیح برای ما و شما چه می‌‌گویند؟ عیسی مسیح می‌‌فرماید که خداوند، خدایت را با تمام وجود، با تمام قلب، با تمام عقل و تمام قکر دوست داشته باش و همسایه ات را مثل خود محبت کن. عیسی مسیح نمیگوید که بروئید بکشید و تباه کنید، عیسی مسیح نمیگوید که بروید دزدی، چور و چپاول کنید. عیسی مسیح واضح می‌‌گوید که اگر چشمت باعث گناهت می‌‌شود، بهتر است که چشمت را بیرون بیاوری تا اینکه گناه کنی و یا اگر دستت باعث می‌‌شود که تو گناه کنی بهتر است آنرا ببری تا مرتکب گناه شوی و در آخر هم در دوزخ بیفتی. البته متوجه باشید که عیسی مسیح نگفته است که بطور فزیکی دست خود را قبل از گناه ببریم بلکه او می‌‌خواهد که ریشۀ گناه را در ما قطع بسازد و آنرا بُبرد. عیسی مسیح می‌‌فرماید که اگر دشمنت یا کسی به رویت با سیلی زد، اجازه بده تا به طرف دیگر رویت نیز سیلی بزند. عیسی مسیح محبت بیکران خداوند را برای ما به ارمغان آورد و می‌‌خواهد ما نیز با دیگران محبت کنیم و زمانی که ما خوبی می‌‌کنیم، شیطان که سر چشمۀ تمام بدی هاست در برابر ما ایستاده می‌‌شود و ما شما دوستان عزیز را تشویق می‌‌کنیم که همیشه بیاد داشته باشید که خداوند قصد و هدف دارد که مردم دنیا پیام خوش انجیل را بشنوند و حیات ابدی را در عیسی مسیح دریافت کنند و بخاطری که ما به هدف خود برسیم باید قیمتی را بپردازیم و شاید حتی ما جان خود را از دست بدهیم ولی خوشابحال ما که بخاطر خوبی جان خود را از دست می‌‌دهیم نه اینکه بخاطر دزدی ، زنا ، قتل و تباهی مجازات می‌‌شویم. خوشابحال شما که بخاطر رساندن پیام خوش انجیل، بخاطر رساندن پیام صلح و آشتی، زجر می‌‌بینید و دوم اینکه خوشابحال شما دوستان عزیزی که حتی در وقت زجر دیدن هم برکت می‌‌گیرید زیرا اینرا کلام خدا برای ما درس می‌‌دهد و قاف سوم را نیز بیاد داشته باشید که عیسی مسیح آمدنیست و او می‌‌خواهد که کلیسای خود را پاک، سر بلند و بدون لکه ببینید و همۀ ما و شما را که منتظر آمدنش هستیم سر بلند ببیند و همانطوری که ما یک سرود داریم که در روز آمدن عیسی مسیح مردم می‌‌گویند ای کاش کوه‌ها سر ما بیفتند تا ما از شرم با او رو برو نشویم و کسانی که برای مسیح خدمت می‌‌کنند ، خوشابحالشان که ایستاد می‌‌شوند و می‌‌گویند خداوندا ! بیا! فرموده‌های عیسی مسیح یعنی کلام خدا را نیز خواندیم و اینرا می‌‌دانیم که ما بخاطر ایمان رنج خواهیم برد و با مشکلات دنیا رو برو خواهیم شد ولی رنج ما به خاطر بدی نیست و ما شما را تشویق می‌‌کنیم که همیشه استوار بمانید و همیشه برای کسانی که می‌‌خواهند به شما آزار و اذیت برسانند دعا کنید و همیشه کلام خداوند را بخوانید و کلام خدا را همیشه سرمشق زندگی تان قرار بدهید و خداوند شما را برکت می‌‌دهد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۹-۲۰ (۳۱ دقیقه)

اهمیت بشارت انفرادی

اهمیت بشارت انفرادی (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۹ (۳۰ دقیقه)

قسمت پنجم - نفوس عجیبی مسیح در دنیا

قسمت پنجم - نفوس عجیبی مسیح در دنیا (کلام خدا برای شما )
در زندگی و شخصیت عیسی مسیح؛ همه چیز عجیب بود. عیسی با نفوس ترین شخص در دنیا است. او کتابی ننوشت؛ کدام فتوحات نداشت؛ کدام دولتی نساخت؛ بر تخت سلطنت ننشست. امیدوارم که شما با خواندن کتاب مقدس زیادتر مجذوب کارهای عیسی مسیح خداوند شوید.

برنامه رادیویی به آیه ۱۸-۲۰ (۳۰ دقیقه)