انجیل متی

فصل ششم

صدقه دادن

۱هوشیار باشید که کار های نیک خود را برای جلب توجه مردم پیش چشم دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. ۲پس هرگاه صدقه می دهی آن را با دُهل و سُرنا اعلام نکن، چنانکه منافقان در کنیسه ها و سرکها می کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! ۳و اما تو، هرگاه صدقه می دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند آگاه شود. ۴از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.

دعا

(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴)

۵وقتی دعا می کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! ۶هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. ۷در وقت دعا مانند دیگران وِردهای باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب می شود. ۸پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می داند. ۹پس شما اینطور دعا کنید: «ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. ۱۰پادشاهی تو بیاید. ارادۀ تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. ۱۱نان روزانۀ ما را امروز به ما بده. ۱۲خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند می بخشیم. ۱۳ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از تو است. آمین.»

۱۴چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. ۱۵اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید.

روزه

۱۶وقتی روزه می گیرید مانند منافقان، خود را افسرده نشان ندهید. آنها چهره های خود را تغییر می دهند تا روزه دار بودن خود را به رُخ دیگران بکشند. بیقین بدانید که آن ها اجر خود را یافته اند! ۱۷اما تو وقتی روزه می گیری، سرت را چرب کن و صورت خود را بشوی ۱۸تا مردم از روزۀ تو با خبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.

گنج آسمانی

(همچنین در لوقا ۱۲: ۴۳ - ۴۴)

۱۹گنج های خود را بر روی زمین، جایی که کُویه و زنگ به آن زیان می رساند و دزدان نقب زده آن را می دزدند، ذخیره نکنید. ۲۰بلکه گنج های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که کُویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند، ذخیره کنید. ۲۱زیرا هرجا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

چراغ بدن

(همچنین در لوقا ۱۱: ۳۴ - ۳۶)

۲۲چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است ۲۳اما اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت بزرگی خواهد بود!

خدا و دارایی

(همچنین در لوقا ۱۶: ۱۳ و ۱۲: ۲۲ - ۳۱)

۲۴هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم بندۀ خدا باشید و هم در بند مال.

۲۵بنابر این به شما می گویم: برای زندگی خود تشویش نکنید، که چه بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. ۲۶پرندگان را ببینید: آن ها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آن ها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر نیست؟ ۲۷کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟

۲۸چرا برای لباس تشویش می کنید؟ سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو می کنند، آن ها نه زحمت می کشند و نه می ریسند. ۲۹ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آن ها آراسته نشد. ۳۰پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را، ای کم ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد پوشانید! ۳۱پس پریشان نباشید و نگویید: «چه بخوریم؟»، «چه بنوشیم؟» و یا «چه بپوشیم؟» ۳۲تمام ملتهای دنیا برای به دست آوردن این چیز ها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. ۳۳اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید، و همۀ این چیز ها نیز به شما داده خواهد شد. ۳۴پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.

مطالب مرتبط

ارتباط ما با خدا که آفریدگار ماس به چه شکل اس

ارتباط ما با خدا که آفریدگار ماس به چه شکل اس (نسیم پرستش)
آیا خدای قادر متعال که شایستۀ جلال و شکوه اس و آفریدگار ماست، به خاطر خودش او را دوست داریم و پرستش می‌کنیم، یا به خاطر برکاتش و یا پاسخ دادن به نیاز‌های ما؟ یکی از نقیصه‌های ما انسان‌ها این است که بسیاری از ما نمیتوانیم کسی را بدون مطلب دوست داشته باشیم و همین موضوع بالای مناسبات ما با خداوند نیز تاثیر گذاشته است. از همین خاطر معمولا ما به عوض اینکه تمام فکر و توجه خوده به خدا که مقدس است متمرکز نماییم، به برکات او که نصیب ما می‌شود توجه و تمرکز می‌کنیم. او را به خاطر قدوسیتش و خالق ماست باید بپرستیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۳۳ (۳۰ دقیقه)

روزۀ واقعی

روزۀ واقعی (باشما)
در مسیحیت هدف روزه فقط غذا نخوردن و آب نه نوشیدن نیست بلکه عمق دادن به رابطه ما با خدای آفریدگار است. در مسیحیت می‌‌توان در زمان‌های مختلف روزه گرفت و خود می‌‌توانیم با خدا تعیین کنیم که چند روز در باره موضوع خاصی یا برای ملاقات با خدا یا برای شنیدن صدای خدا در باره موضوع خاصی یا دریافت جواب دعایی می‌‌خواهیم روزه بگیریم. در ضمن نوع روزه گرفتن را نیز خود تعیین می‌‌کنیم. مثلا" بعضی تصمیم می‌‌گیرند 4 روز هیچ چیز نخورند و فقط کمی آب بنوشند و بعضی تصمیم می‌‌گیرند چند روز فقط غذای ساده بخوردند ویا مثلا از صبح تا ظهر چیزی نمیخوردند و نمی نوشند. برای درک بهتر موضوع از شما دعوت می‌‌کنیم که به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۱۸ (۲۹ دقیقه)

اِخطار به ثرونتمندان

اِخطار به ثرونتمندان (باشما)
زمانیکه به این آیات توجه می‌‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که چطور ثروتمندان از افراد بی‌‌چاره و مظلوم سوء استفاده می‌‌‌کنند. از انرژی و نیروی آنها استفاده می‌‌‌کنند و برای شان مزد نمیدهند. خداوند فریاد این چنین اشخاص را می‌‌‌شنود و آلام و مصیبت را بالای ثروتمندانی که پول دوست است نازل می‌‌‌کند. از این آیات یاد می‌‌‌گیریم که چه کارفرما باشیم و چه کارگر باید خدا را در زنده‌گی خود حاضر ببینیم و عدالت را پیشه کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۹-۲۱ (۲۸ دقیقه)

در مورد روزه

در مورد روزه (باشما)
خدای متعال آن روزه‌ای را تأیید می‌‌‌کند که با دلائل درست انجام شود. مسیحیان روزه می‌‌‌گیرند تا خود را نزد خدا فروتن سازند و بدنهای خود را تحت کنترل قرار دهند و هدایت و قدرت بیشتری از روح‌القدس دریافت دارند. روزه‌ای که مورد پسند خدا است، فروتنی و اعمال محبت آمیز است. بدون فروتنی و کارهای محبت آمیز روزه تنها تظاهری بیش نیست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۱۸ (۲۹ دقیقه)

چطور دعا کنیم؟

چطور دعا کنیم؟ (باشما)
بسیاری کسانیکه در وقت دعا، عبادت و پرستش، مرتکب اشتباه می‌‌‌شوند، این است که فکر می‌‌‌کنند برای دریافت پاسخی از خدا باید به طریق خاصی دعا کنند. این تیپ اشخاص فکر می‌‌‌کنند که باید کلمات خاصی را به کار برند یا به مدت طولانی یا در مکانی خاص دعا کنند. چنین چیزی ضروری نیست. خدا برحسب ایمان ما به دعاهای ما پاسخ می‌‌‌دهد، نه برحسب کلمات یا شیوه‌ای که برای دعا به کار می‌‌‌بریم. خدای ما، خدای دانای مطلق است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۸ (۲۸ دقیقه)

پیروان عیسی مسیح چطور عبادت و دعا می‌کنند؟

پیروان عیسی مسیح چطور عبادت و دعا می‌کنند؟ (باشما)
دعا و عبادت، برقراری رابطه بین خداوند و شخص دعا کننده است. خداوند آرامش دهنده روح است. دعا و راز و نیاز با خداوند باعث آرامش روح انسان می‌‌‌‌‌شوند. در زندگی یک مسیحی، دعا کردن از جایگاهی خاصی برخوردار است. زمانیکه که دعا می‌‌‌‌‌کنیم، تمام روح و روان ما باید به طرف خدا و کلام خدا باشد. صرف به خداوند و فیض و رحمت او تمرکز کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۱۳ (۲۸ دقیقه)

دعا _ مشارکت با خدا

دعا _ مشارکت با خدا (باشما)
دعا رازو نیاز و صحبت با خداوند است. وقتی دعا می‌‌‌‌کنیم خدا بیش از هر چیز به قلب ما علاقه دارد تا به لغات و کلمات ما.در دعا، ما باید آن چه را در قلب خود داریم بحضور خدا ببریم، نه اینکه فقط کلمات حفظ کرده را برای خدا تکرار کنیم و یا کلماتی را بیان کنیم که خود معنی آن را نمیدانیم. در دعا خدا بیش از هر چیزی علاقمند به ایجاد برقراری رابطه با ماست و اینکه کلمات از ته قلبی ما بیرون بیایند نه فقط لغات خاصی که استفاده می‌‌‌کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵ (۲۹ دقیقه)

خوش به حال گرسنگان وتشنگان عدالت

خوش به حال گرسنگان وتشنگان عدالت (اخلاق زندگی۲)
چرا فقط از راه ایمان به عیسی مسیح است که انسان عادل شمرده می‌شود؟ انجیل به ما می‌گوید که فقط عیسی مسیح می‌تواند مارا ازقید گناه و مرگ آزاد سازد، آزادی که با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛۹بلکه با خون گرانبهایی او که مانند بره ای بی نقص و عیب، در راه ما قربان شد. (اول پطرس ۱ :۱۸ – ۱۹)

Tنمایش تلویزیونی بیشتر در مورد آیه ۶ (۲۹ دقیقه)

چطور دعا کنیم؟

چطور دعا کنیم؟ (باشما)
بسیاری کسانیکه در وقت دعا، عبادت و پرستش، مرتکب اشتباه می‌‌‌شوند، این است که فکر می‌‌‌کنند برای دریافت پاسخی از خدا باید به طریق خاصی دعا کنند. این تیپ اشخاص فکر می‌‌‌کنند که باید کلمات خاصی را به کار برند یا به مدت طولانی یا در مکانی خاص دعا کنند. چنین چیزی ضروری نیست. خدا برحسب ایمان ما به دعاهای ما پاسخ می‌‌‌دهد، نه برحسب کلمات یا شیوه‌ای که برای دعا به کار می‌‌‌بریم. خدای ما، خدای دانای مطلق است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۹ (۲۸ دقیقه)

برکت

برکت (پرستش از خلیل و نذیره)
یک آهنگ عبادی برای برکت کشور ما ، افغانستان. از انجیل متی ۶: ۹-۱۳، و برکت از کتاب اعداد ۶: ۲۴-۲۶.

ویدئو بیشتر در مورد آیه ۹-۱۳ (۷ دقیقه)

روزۀ حقیقی چیست؟

روزۀ حقیقی چیست؟ (برنامه‌های خاص)
روزه در لغت به معنی امساک و خوداری از خوردن غذا و سایر اعمالی بد و شیطانی است. بلی، وقتی روزه می‌گیریم، خدا از ما نمیخواهد که صرف دهان خود را بسته کنیم و خود را گرسنه نگهداریم. روزی که خدا از ما می‌‌خواهد این است که از گناهای خود توبه کنیم. مال مردم را نخوریم، خون مردم را نریزانیم. برای مردم و وطن خود صادق و وفادار باشیم. حرام را از حلال تفکیک کنیم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱۶-۱۸ (۲۹ دقیقه)

بی عدالتی قیوم را به فساد کشاند

بی عدالتی قیوم را به فساد کشاند (رنگ زندگی )
انسان‌ها برای رسیدن به آرزو‌ها و اهدافی که دارند، تمام فراز و نشیب‌ها و سختی‌ها را نادیده گرفته، زحمات فراوانی را متحمل می‌شوند. تلاش می‌کنند، هر نوع موانع را که همانند سایۀ سیه ابر‌های نا امیدی، از هر سو، آسمان صاف آرزو‌های شان را می‌پوشاند، از راه شان دور نمایند. ولی گاه گاهی این ابر‌ها، طوفانی عظیمی را در زندگی شخص برپا می‌کند، و بجز یاًس، درد و ناامیدی، چیزی بر جا نمی گذارد. و انسان را مجبور می‌سازد، وجدانش را زیر پا کرده دست به کار‌های بزند که در خواب هم از آن کوچه نگذشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم برای درک بهتر موضوع به این برنامه گوش دهید. تشکر!

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۱ (۳۰ دقیقه)

تقوا در خفا

تقوا در خفا (شریعت مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۶ (۳۰ دقیقه)

گرسنگی

گرسنگی (روزهای حيرت انگيز)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۴ (۳۰ دقیقه)

صدقه و دعا

صدقه و دعا (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۲۹ دقیقه)

عیسی مسیح در مورد روزه و دعا چی تعلیم می‌دهد؟

عیسی مسیح در مورد روزه و دعا چی تعلیم می‌دهد؟ (باشما)
آیا در باره اینکه عیسی مسیح در باره دعا، روزه، و صدقه دادن چی تعلیم می‌دهد فکر کرده‌اید؟ در باره صدقه، عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که صدقه را برای خداوند بدهید، نه بخاطر ستایش مردم. در باره دعا عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که مانند منافقان بخاطر دیدن مردم دعا نکنید. عیسی مسیح طریق دعا را برای ما یاد می‌دهد. و در باره روزه، عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که وقتی روزه می‌گیرید مانند منافقان خود را افسرده نشان ندهید تا دیگران ببینند. بگزارید که تنها خداوند صدقه، دعا، و روزه شما را ببیند تا اجر شما را خداوند بدهد، نه اینکه اجر آن را از دیگران بگیرید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۷ (۳۰ دقیقه)

امثال ۱۷: ۹- ۱۲، ۱۳-۱۵

امثال ۱۷: ۹- ۱۲، ۱۳-۱۵ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۸ (۳۰ دقیقه)

صدقه و دعا.

صدقه و دعا. (زندگی عیسی مسیح)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۹ (۳۱ دقیقه)

در مورد قسم خوردن و صدقه دادن.

در مورد قسم خوردن و صدقه دادن. (چشمۀ حیات)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱ (۳۰ دقیقه)

دست بخشش

دست بخشش (روزنه ای زندگی مسيحی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳ (۳۰ دقیقه)

ریا کاری چیست؟

ریا کاری چیست؟
ریا کاری چه است؟ ریاکار به کسی گفته می‌شود ظاهر و باطنش یکی نباشد. یعنی در ظاهر خود را به مردم یک چیز معرفی می‌نماید، اما در باطن چیز دیگر می‌باشد. بسیار مردم از ریا کاری ضرر‌های زیاد را متقبل شده اند. ریاکاری باعث بر هم زدن رابط‌ها فامیلی شده است، دوستی‌ها را خدشه دار نموده و در مناسبات کاری صدمات زیاده وارد نموده است. عیسی مسیح در موعظۀ مشهور سر کوه خود در باره ریاکاری می‌فرماید: «وقتی دعا می‌کنید مانند منافقان نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه‌ها و گوشه‌های سرکها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنها را ببینند.

مقاله شامل آیه ۵-۷

افكار ما در باره ای روزه

افكار ما در باره ای روزه (برنامه‌های خاص)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۸ (۳۰ دقیقه)

معلومات دربارۀ دعا و روزۀ مسیحی

معلومات دربارۀ دعا و روزۀ مسیحی (باشما)
دوستان ما از ما خواسته اند تا دربارۀ دعا و روزۀ مسیحی برای شان معلومات بدهیم. به کلام خداوند در انجیل متی فصل ششم آیات 5 الی 18 مراجعه می‌‌‌‌کنیم زیرا بیشترین معلومات در همین فصل از زبان خود خداوند ما عیسی مسیح نگاشته شده است، که برای شاگردان خود و کسانی که در آنجا موجود بودند، تعلیم داده است: ۵ و اما درباره دعا. هرگاه دعا می‌‌‌‌كنی ، مانند ریاكاران نباش كه دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و كنار خیابانها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب كنند و خود را مؤمن نشان دهند. مطمئن باش اجری را كه باید از خدا بگیرند، همین جا از مردم گرفته اند. ۶  اما تو هرگاه دعا می‌‌‌‌كنی ، در تنهایی و در خلوت دل ، پدر آسمانی را عبادت نما؛ و او كه كارهای نهان تو را می‌‌‌‌بیند، به تو پاداش خواهد داد. ۷  وقتی دعا می‌‌‌‌كنید، مانند كسانی كه خدای حقیقی را نمی شناسند، وِرد‌های بی معنی تكرار نكنید. ایشان گمان می‌‌‌‌كنند كه با تكرار زیاد، دعایشان مستجاب می‌‌‌‌شود. ۸  اما شما این را بیاد داشته باشید كه پدرتان ، قبل از اینكه از او چیزی بخواهید، كاملا از نیازهای شما آگاه است . ۹  پس شما اینگونه دعا كنید: » ای پدر ما كه در آسمانی، نام مقدس تو گرامی باد. ۱۰ ملكوت تو برقرار گردد. خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست ، بر زمین نیز اجرا شود.۱۱  نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. ۱۲ خطاهای ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنانی را كه به ما بدی كرده اند، می‌‌‌‌بخشیم .  ۱۳ ما را از وسوسه‌ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما؛ زیرا ملكوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین !  ۱۴ پدر آسمانی ، شما را بشرطی خواهد بخشید ۱۵ كه شما نیز آنانی را كه به شما بدی كرده اند، ببخشید.  ۱۶ و اما درباره روزه . وقتی روزه می‌‌‌‌گیرید، مانند ریاكاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. ایشان با این كار می‌‌‌‌خواهند به مردم بفهمانند كه روزه گرفته اند. مطمئن باشید كه ایشان تمام اجر خود را به همین صورت از مردم می‌‌‌‌گیرند. ۱۷ اما تو وقتی روزه می‌‌‌‌گیری، سر و صورت خود را تمیز و مرتب كـن،  ۱۸ تا كسی متوجه نشود روزه گرفته ای . آنگاه پدر آسمانی تو كه از همه چیز آگاه است ، تو را اجر خواهد داد. دوستی که از ما این سوال را پرسیده اند، فکر می‌‌‌‌کردند که ما شاید مثل دیگران روزانه چند مرتبه، در جایی مخصوصی رفته و باید دعا کنیم، در حالیکه خداوند عیسی مسیح در آیۀ پنجم می‌‌‌‌فرماید که هرگاه دعا می‌‌‌‌کنی مانند ریا کاران نباش كه دوست دارند در عبادتگاه‌ها یا در گوشه و كنار خیابانها نماز بخوانند تا توجه مردم را به خود جلب كنند و خود را مؤمن نشان دهند. یعنی اعمال ما نباید نمایشی یا از روی تظاهر باشد، یعنی صرف پنج وقت و بعد از آن خودم می‌‌‌‌فهمم و زندگی ام. عیسی مسیح به ما می‌‌‌‌گوید: مگر هر وقت که می‌‌‌‌خواهید دعا کنید، فقط در خلوت رفته بنشینید و مثلی اینکه یک طفل با پدر خود صحبت می‌‌‌‌کند با خداوند صحبت کنید. خداوند از قلب ما آگاه است پس ما مسیحیان کدام وقت دقیقی برای دعا کردن نداریم. ما باید هر وقت، هر لحظه و دقیقه، ارتباط شخصی با خداوند داشته باشیم. وقتی می‌‌‌‌خواهیم دعا کنیم، چشمان خود را می‌‌‌‌بندیم و فکر و ذهن و حواس خود را به طرف خداوند متمرکز می‌‌‌‌سازیم و به درگاۀ خداوند دعا می‌‌‌‌کنیم. خداوند ما را در آیات 7 و 8 از تکرار ورد‌های بی معنی منع می‌‌‌‌کند. البته همۀ ما شاید کسانی را در وطن یا جا‌های دیگر دیده باشیم که همان چند کلمۀ محدودی راکه یاد گرفته اند، بار، بار تکرار می‌‌‌‌کنند و در حین حال معنی اش را نیز نمیدانند و فکر می‌‌‌‌کنند که خداوند دعا‌های شانرا می‌‌‌‌شنود. خداوند نمیخواهد که ما فقط با آن چند ورد تکراری و بی مفهوم او را ستایش کنیم و یا کورکورانه دعا کنیم. خداوند می‌‌‌‌خواهد چیزی را که در قلب خویش داریم، به زبان مادری خود در حضورش بگوئیم. خداوند، خدای نیست که تنها یک زبان مخصوص را بفهمد و دیگر زبان‌ها را نداند. خداوند، خدائیست که تمام زبان‌ها را می‌‌‌‌داند و دانای مطلق است و می‌‌‌‌خواهد که ما به زبان مادری خود او را ستایش و پرستش کنیم. پس باید متوجه شده باشیم که نباید ورد‌های تکراری یا به زبانی که معنی آنرا نمیدانیم، دعا کنیم. هدف اصلی خداوند عیسی مسیح در آیت نهم این نیست که شما فقط همین دعا را بخوانید بلکه خداوند هدف اصلی خود را در یک چار چوکات برای ما نشان می‌‌‌‌دهد که باید به این ترتیب دعا کنیم. وقتی دعا می‌‌‌‌کنیم که ای پدر ما که در آسمانی، به این معنیست که ارتباط ما با خداوند بسیار نزدیک است. همانطوری که یک طفل آزادانه نزد پدر خود می‌‌‌‌اید و می‌‌‌‌گوید پدر ! ما نیز می‌‌‌‌توانیم بگوئیم، پدرجان، خداوند! و محبت قلبی خود را به او بگوئیم و نشان بدهیم که او پدر ماست و ما باید ارتباط خود را با خداوند بگوئیم و بعداً او را جلال بدهیم زیرا نه تنها او پدر ماست بلکه خداوند ما نیز است و او قابل ستایش و پرستش است، طوری که در همین آیت آمده است : نام مقدس تو گرامی باد! ما می‌‌‌‌توانیم بگوئیم که خداوندا شکرت می‌‌‌‌کنیم، تو پُر قدرت و پُر جلال هستی. بعداً گفته شده که ملکوت تو برقرار گردد. یقیناً که ما ملکوت خداوند را در روی زمین می‌‌‌‌خواهیم یعنی خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست ، بر زمین نیز اجرا شود. خواست خداوند خوشی و نیکبختی ماست. خواست خداوند ارتباط شخصی ما با اوست. خواست خداوند همان حکم اعظمی است که بما داده است : خداوند، خدای خود را با تمام دل ، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فکر دوست داشته باش و همسایه ات را مثل خودت محبت کن. البته نه تنها دعا کنیم بلکه عملاً در این راستا پیشرفت کنیم تا خواست خداوند را در زندگی شخصی خود ما اجرا کنیم و دعا کنیم که خواست خداوند در زندگی دوستان و همسایگان ما نیز اجرا گردد. در آیۀ یازدهم دربارۀ نان روزانه می‌‌خوانیم که نان روزانۀ ما را امروز نیز به ما ارزانی دار. ما باید از خداوند احتیاجات خود را بخواهیم و از تمام چیز‌های که ما به آنها ضرورت داریم آگاه است. ما چقدر خوشحال می‌‌شویم وقتی طفل ما آمده و می‌‌گوید که پدر جان این چیز را برایم بده یا این چیز را برایم بخر ولی شاید بعضی وقت نتوانیم آرزویش را برآورده بسازیم و یا آنچه برای طفل ما ضرر دارد برایش نمیدهیم ولی خوش می‌‌شویم که طفل ما در آغوش ما بنشیند و همرای ما گپ بزند و راز و نیاز کند و خواسته‌های خود را با ما در میان بگذارد. آیۀ دوازدهم می‌‌فرماید که خطا‌های ما را بیامرز چنانكه ما نیز آنان را كه به ما بدی كرده اند، می‌‌بخشیم. ما نکتۀ بسیار مهمی را که در این آیه دیده می‌‌توانیم، اینست که خداوند می‌‌گوید: فرزندم اگر می‌‌خواهی بخشیده شوی باید از گناۀ دیگران بگذری و تو هم ببخشی. پس ما مسیحیان باید دیگران را ببخشیم. خداوند عیسی مسیح می‌‌فرماید که اگر کسی به روی راست تان با سیلی زد، روی چپ تانرا نیز جلو ببرید. بناً ما فرزندان خداوند و پیروان مسیح باید از خطا‌های دیگران بگذریم و باید اینرا بدانیم که چون ما بخشیده شده ایم ما نیز می‌‌توانیم دگران را ببخشیم. آیه سیزدهم ما را از وسوسه‌های شیطان، مشکلات و کار‌های شیطانیِ ناشی از وسوسه، خبر می‌‌دهد و ما ضرورت داریم تا به وسیلۀ دعا از خدا بخواهیم تا ما را از وسوسه‌ها و دام‌های شیطانی دور نگاه کند تا در دام نیفتیم. در آخر دعائیه هم گفته شده که: زیرا ملكوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. همانطوری که ما دعای خود را با جلال دادن خداوند و پدر آسمانی خود شروع کردیم باید با جلال دادن نام او دعای خود را ختم کنیم. در مورد روزه باید بگوئیم که بلی! ما مسیحیان روزه می‌‌گیریم ولی کدام وقتی معینی برای روزه نداریم ما هر وقتی بخواهیم می‌‌توانیم روزه بگیریم. ما می‌‌توانیم نمونه‌های زیاد از روزه گرفتن را در کلام خدا ببینیم که بعضی‌ها برای چهل روز ، بعضی برای سه روز روزه گرفتند و بعضی کس‌های هستند که از خوردن یک خوراک خاصی پرهیز می‌‌کنند مثلاً از گوشت روزه می‌‌گیرند و یا بعضی‌ها از چیزی که زیاد دوست دارند روزه می‌‌گیرند مثلاً می‌وه‌ها را دوست دارند ولی نمیخورند و یا بعضی‌ها کاملاً روزه می‌‌گیرند و وقت خود را با دعا و خواندن کلام و داشتن ارتباط شخصی با خداوند وقف می‌‌کنند. پس باید گفت که ما کدام قانونی خاصی را برای روزه گرفتن نداریم که باید در این روز و یا در این ماه و یا به این قسم روزه بگیریم. دوستان ما می‌‌توانند مطابق هدایت خداوند روزه بگیرند. هدف اصلی روزۀ مسیحی نزدیک شدن با خداوند است. پس شما می‌‌توانید که روزه بگیرید و یک وقتی را خودتان تعیین کنید مثلاً دوازده ساعت، بیست و چهار ساعت ، شش ساعت و می‌‌توانید کمی آب بنوشید و یا کاملاً در روزه باشید. مگر باید گفت که این موضوع چگونگی گرفتن روزه باید بین شما و خداوند باشد زیرا ما نمیخواهیم کدام قانونی بسازیم و هر طوری که خداوند شما را هدایت می‌‌کند به همان ترتیب می‌‌توانید روزه بگیرید. بعضی اوقات ما مسیحیان برای تقویت دعا روزه می‌‌گیریم. بطور مثال اگر دعا می‌‌کنید و جواب دعایتان را نمیگیرید با روزه می‌‌توانید دعایتان را تقویه کنید. مثلاً در کتاب اَستر می‌‌بینیم که اَستر به پسر کاکای خود می‌‌گوید که برو و به تمام قوم بگو که برای سه روز روزه بگیرند و بعد از آن من درخواست خود را به نزد پادشاه می‌‌برم. در نتیجه اگر شما دعای دارید که ما ایمان داریم، خداوند جواب دعای تانرا در نام پُرقدرت عیسی مسیح، می‌‌دهد، ولی اگر تا هنوز دعای تان جواب داده نشده است، می‌‌توانید روزه بگیرید. روزۀ ما روزۀ جبری نیست و یا آنکه برای زجر و شکنجۀ بدنی ما باشد بلکه به ارادۀ خود ماست که به خوشی خود مدت زمانی را روزه بگیریم. بیاد می‌‌اورم که در ماه روزه به خانۀ یکی از دوستان رفته بودم و پسر خانواده که روزه گرفته بود و تقریباً نزدیک شام بود، هر چند از گاهی به سوی ساعت خود می‌‌دید و به طرف دیگ می‌‌دید و یا بیرون را تماشا می‌‌کرد و منتظر بود که چه وقت می‌‌تواند روزۀ خود را افطار نماید ولی خداوند ما این نوع روزه را نمی خواهد بلکه خداوند قلب شکستۀ ما را می‌‌بیند که روزۀ ما بخاطر خداوند باشد نه بخاطر وصول ثواب برای خود ما و یا به شکل جبری که یک مدت وقت را در روزه سپری کنیم و بعد هر چه دل ما خواست انجام بدهیم که خداوند اینطور روزه را نمیخواهد و اصلاً به آن ضرورت ندارد. خداوند می‌‌خواهد که ما با آرزو و قلب خود و نسبت به محبت، صمیمیت و احترامی که به خداوند داریم، روزه بگیریم که نباید جبری یا برای نمایش دادن به دیگران باشد مثلی که در آیۀ شانزدهم گفته شده که مانند ریاکاران خود را افسرده و ناتوان نشان ندهید. بعضی اشخاص را می‌‌توانیم ببینیم که وقتی در بس سوار می‌‌شوند افسرده و جگرخون و یا با اعصاب بسیار خراب و لبان خشک که نشان می‌‌دهند روزه دار هستند، در حالی که معلوم می‌‌شود همۀ اینها تظاهر است نه از قلب. اگر کسی می‌‌خواهد برای خداوند روزه بگیرد باید شاد باشد و اصلاً کسی نباید بفهمد که این شخص روزه دارد یا نه؟ و خصوصاً که ما در بس‌ها و در بین شهر می‌‌بینیم که چقدر مردم با هم جنگ می‌‌کنند. که زیادترین جنگ درماۀ روزه صورت می‌‌گیرد و همچنان زیادترین مصرف اقتصادی هم در ماۀ روزه است. ولی خداوند نمیخواهد که ما بخاطر این چیز‌ها روزه بگیریم. بلکه خداوند می‌‌خواهد که ما باید با دل شکسته در حضورش بیائیم و روزۀ ما روزۀ حقیقی باشد نه روی ریاگاری و فریب که به مردم نشان بدهیم که ما روزه گرفته ایم و من شخص خدا ترس و خداپرست هستم ولی شاید در تنهایی کار‌های کنیم که خواست خدا و شایستۀ خدا پرستان نباشد. من خودم شاهد این موضوع بودم که شخصی در ماۀ روزه در حضور خودم نان خورد و لبان خود را خشک کرد و زمانیکه از خانه بیرون شدیم، شخصی ریش سفیدی را دیدیم که مردم به دورش جمع شده بودند و بخاطریکه نسوار کشیده بود، می‌‌گفتند که باید لت و کوب شود و همین آدم بیشتر از دیگران قهر بود و زیادترین حمله را بطرف آن شخص می‌‌کرد و من حیران ماندم که بعضی مردم چقدر می‌‌توانند ریا کار باشند. ولی وقتی کلام خدا را دربارۀ روزۀ مسیحی می‌خوانیم ، می‌بینیم که خداوند چقدر مقبول می‌فرماید و حقیقت را می‌گوید که ریا کاری نکنید. پس زمانیکه ما مسیحیان روزه می‌گیریم، باید روزۀ حقیقی باشد و واقعاً بتوانیم که خداوند را با روزۀ خود خشنود بسازیم و ارتباط شخصی خود را با خداوند بیشتر از پیش قائم کنیم. خدمت دوستان عزیز به عرض می‌رسانیم که متن‌های زیادی را می‌توان در مورد روزه، در کتاب مقدس یافت. مثلاً اشعیای نبی نیز در مورد روزه مطالبی مفیدی را ارائه نموده است. پس باید بدانیم که ما بخاطر چی روزه می‌گیریم و برای کی روزه می‌گیرم برای خدا یا برای نشان دادن به مردم؟ و اگر برای تظاهر و نشان دادن به مردم روزه می‌گیرم تنها خود را شکنجه می‌کنیم و زجر می‌دهیم و چیزی دیگری به دست نمی آوریم ولی اگر روزه را بخاطر خداوند می‌گیریم باید آنطور روزه بگیریم که خداوند حکم کرده است تا مردم از دست ما آزار نبینند و ضرر ما به مردم نرسد، نان خود را با مردم تقسیم کنیم طوری که پیشتر هم گفتیم بیشترین و گزافترین مصارف ما در ماۀ روزه است که ما با خریدن چیز‌های خوبی که در ماه‌های عادی نمیخریم و یا نمیخوریم، خود را قدر می‌دهیم، نسبت به خداوند بیشتر به فکر خود می‌باشیم و زیادترین خرید و مصرف خود را در ماۀ روزه می‌کنیم در حالیکه ما باید از دل بیچاره و غریب بیائیم وقتی که آنها گرسنه می‌باشند باید فکر کنیم که آنها از کجا می‌توانند نان خود را تهیه کنند. امیدوار هستیم که دوستان عزیز ما جواب خود را در مورد روزه و دعای مسیحی گرفته باشند و باز هم اگر کدام سوالی ایجاد می‌شود می‌توانید آزادانه از ما بپرسید و ما در خدمت شما خواهیم بود.

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۱۸ (۳۰ دقیقه)

عیسی مسیح در بارۀ دعا و روزه چه تعلیم میدهد؟

عیسی مسیح در بارۀ دعا و روزه چه تعلیم میدهد؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۱۸ (۲۹ دقیقه)

آیا پیروان عیسی مسیح روزه میگیرند؟

آیا پیروان عیسی مسیح روزه میگیرند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۵-۱۸ (۳۰ دقیقه)