۰:۰۰ / ۰:۰۰
مخکینۍ څپرکۍ

نامۀ پولُس رسول به کولسیان

فصل اول

۱ از سوی پولُس که به خواست خدا، رسول عیسای مسیح است و از طرف برادر ما تیموتاووس، ۲ به ایمانداران مقدس و وفادار به مسیح که در شهر کولسیه می باشند، از سوی پدر آسمانی ما خدا، فیض و سلامتی به شما باد.

دعای شکرگزاری

۳ ما خدا را که پدر سَروَر ما عیسای مسیح است همیشه به خاطر شما شکر و سپاس می گوییم و برای شما دعا می کنیم. ۴ زیرا ما دربارۀ ایمان شما به عیسای مسیح و محبت شما به همۀ ایمانداران شنیده ایم. ۵ این ایمان و محبت از همان امیدی سرچشمه می گیرد که در آسمان برای شما نگهداری شده است و شما از همان اول با شنیدن کلام حقیقت یعنی خبر خوش، آن را دریافت کرده اید. ۶ این خبر خوش عیسای مسیح همان گونه که به شما رسید، در تمام دنیا پخش می شود. همان طوری که در دنیا ثمر می آورد، در میان شما هم از همان روزی که از فیض خدا با خبر شده اید و حقیقت آن را درک کردید، ثمر داده است. ۷ شما آن را از اپفراس، همکار عزیز ما، آموخته اید. او یک خدمتگار وفادار مسیح برای شما می باشد. ۸ او همچنان ما را از محبتی که روح مقدس به شما بخشیده، خبر داده است.

۹ به همین خاطر، از روزی که ما این را شنیده ایم، برای شما دعا می کنیم. همیشه از خدا می خواهیم که شما به وسیلۀ حکمت و فهم روحانی، ارادۀ او را کاملاً درک کنید ۱۰ تا آن گونه که شایستۀ خداوند است زندگی کنید، او را کاملاً خوشنود سازید، در همه کارهای نیکو پُر ثمر بوده و در شناخت خدا رشد کنید. ۱۱‏-۱۲ همچنین دعا می کنیم که از قدرت پُر شکوه خدا، نیرو بگیرید تا با صبر و بردباری مشکلات را تحمل کنید. خدای پدر را با خوشی شکر کنید که شما ایمانداران را لایق آن گردانید تا در برکتی که در انتظار مقدسین خدا در پادشاهی نور است، سهم بگیرید. ۱۳ او ما را از قدرت تاریکی آزاد ساخته و به پادشاهی پسر عزیز خود آورده است ۱۴ و به وسیلۀ او ما را نجات داده و گناهان ما را بخشیده است.

شخصیت و کار مسیح

۱۵ مسیح صورت خدای نادیده، نخست زاده و مافوق همۀ آفرینش است، ۱۶ زیرا همه چیز به وسیلۀ او آفریده شد: هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، تختهای پادشاهی و قدرتهای روحی، حکمرانان و صاحبان قدرت، همه به وسیلۀ او و برای او آفریده شدند. ۱۷ او پیش از همه چیز وجود داشت و همه چیز در او با هم ارتباط پیدا می کند. ۱۸ مسیح سَر کلیسا که بدن خود او است، می باشد. او آغاز است و اولین کسی است که پس از مرگ زنده شد تا در همه چیز برتری داشته باشد. ۱۹ زیرا خوشنودی خدا در این بود که با کاملیت خود در مسیح ساکن باشد ۲۰ و به واسطۀ مسیح همه چیز را، چه در آسمان و چه بر زمین، با خود آشتی دهد. خدا به وسیلۀ خون مسیح بر صلیب، صلح را بین خود و خلقت برقرار ساخت.

۲۱ شما زمانی از خدا دور بودید و با اعمال و افکار شریرانۀ خود با او دشمنی داشتید. ۲۲ اما اکنون خدا به وسیلۀ مرگ جسمانی مسیح، شما را با خود آشتی داد تا در حضور او مقدس، بی عیب و دور از هر ملامتی باشید. ۲۳ به شرط آن که پایه های ایمان تان محکم و استوار بماند و آن امیدی را که از خبر خوش دریافته اید، ترک نکنید. این همان خبر خوش است که شما شنیده اید و در سراسر دنیا اعلام شده است و من، پولُس، خدمتگار آن می باشم.

خدمت پولُس در کلیسا

۲۴ اکنون از آن رنجی که به خاطر شما می کشم خوشحال هستم، زیرا به وسیلۀ رنجهای جسمانی خود آنچه را که از رنجهای مسیح برای بدن او، یعنی کلیسا باقی مانده است تکمیل می کنم. ۲۵ من بنابر مأموریتی که خدا به من سپرد، خدمتگار کلیسا گشتم، تا کلام خدا را به طور کامل به شما برسانم، ۲۶ حتی آن رازی که مدتها برای نسلهای گذشته مخفی مانده بود، حال برای ایمانداران آشکار شده است. ۲۷ خدا خواست که راز پُر جلال خود را در میان همه یی ملتها آشکار سازد و آن راز این است که مسیح در بین شما ساکن بوده و مایۀ امید شما در جلال خدا می باشد. ۲۸ ما مسیح را به همه اعلام کرده و با تمام حکمت هُشدار و تعلیم می دهیم تا آنها را به صورت اشخاص کامل در مسیح به خدا تقدیم نماییم. ۲۹ برای انجام این کار، تلاش می کنم و از قدرتی که مسیح به من می دهد و در من نیرومندانه کار می کند، استفاده می نمایم.

مخکینۍ څپرکۍ