رسالۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل دوم

از موت به زندگی

۱در گذشته، شما به علت خطایا و گناهان خود مُرده بودید. ۲و در راه های کج این دنیا قدم می گذاشتید و از سردار قدرت های هوا، یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می کند، پیروی می کردید. ۳در آن زمان، ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر تمایلات و افکار نفسانی خود بودیم. درست مانند دیگر آدمیان ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. ۴اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که ۵اگرچه به علت خطاهای خود مُرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید (از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید.) ۶و در مسیح ما را سرافراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید. ۷تا ثروت عظیم و بی قیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما، در مسیح عیسی در زمان های آینده نمایان سازد. ۸زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. ۹این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود فخر کند، ۱۰زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم، بجا آوریم.

اتحاد در مسیح

۱۱بنابراین به خاطر داشته باشید که شما در گذشته جسماً جزو اشخاص دور از خدا بودید و به وسیلۀ اهل ختنه (یعنی یک عمل جسمانی که به دست انسان صورت می گیرد) «نامختون» نامیده می شدید. ۱۲در آن زمان از مسیح دور بودید و از برتری قوم اسرائیل محروم و از پیمان هایی که بر وعده های خدا استوار بود، بی بهره بودید. شما در این دنیا بدون امید و بدون خدا به سر می بردید، ۱۳اما اکنون شما که دور بودید به وسیلۀ مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید. ۱۴زیرا مسیح صلح و سلامتی ما است و این دو یعنی یهود و غیر یهود را با هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنها را از هم جدا می کرد و دشمنان یکدیگر می ساخت در هم شکست. ۱۵زیرا شریعت را با مقررات و احکامش، در بدن خود باطل کرد، تا از این دو دسته در خود یک انسانیت نو را بوجود آورد و صلح و سلامتی را میسر بسازد. ۱۶مسیح با مرگ خود بر روی صلیب، این دو را در یک بدن واحد دوستان خدا گردانید، تا دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد. ۱۷به این سبب بود که مسیح آمد و مژدۀ صلح را به شما که دور بودید و آنانی که نزدیک بودند اعلام کرد. ۱۸اکنون هر دو به وسیلۀ مسیح اجازه داریم که در یک روح یعنی روح القدس به حضور خدای پدر بیائیم.

۱۹پس شما غیر یهودیان دیگر بیگانه و اجنبی نیستید بلکه با مقدسین خدا هموطن و اعضای خانوادۀ خدا هستید. ۲۰شما بر تهدابی که به دست رسولان و انبیاء نهاده شد، بنا شده اید و مسیح عیسی سنگ اصلی آن است. ۲۱در پیوستگی با اوست که تمام عمارت به هم پیوست می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک خانۀ مقدس در می آید. ۲۲شما نیز در پیوستگی با او و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیلۀ روح خود در آن زندگی می کند.

مطالب مرتبط

آیا شما با خدا رابطه دارد؟ چطور؟

آیا شما با خدا رابطه دارد؟ چطور؟ (آرامش و شادی در مسیح)
دوست عزیز: وقتی کلمه گناه را می‌شنوید به چه چیزی فکر می‌کنید؟ شاید به این عقیده باشید که مردم بد هستند! به همین دلیل کارهای بد و نادرست انجام می‌دهند. شاید هم فکر کنید که مردم بیشتر شان خوب هستند ولی در شرایط نامساعدی خراب قرار دارند؛ به این دلیل آنها را وادار می‌کند که کارهای بد انجام دهند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

عهد فیض در قدرت انجیل

عهد فیض در قدرت انجیل (آرامش و شادی در مسیح)
مژدۀ انجیل، یک خبر معمولی نمی‌باشد؛ انجیل قوت خداست برای نجات، بشر که از طریق خبر خوش قلب خود را به عیسی می‌سپارند. کتاب مقدس یک کتاب عادی و معمولی نیست، بلکه کلام پُر قوت خداست که اگر فردی کلام خدا را خوانده، به آن ایمان بیاورد، نجات و حیات جاودانی را در عیسی مسیح دریافت خواهد کرد. پس عیسی با مرگ خویش این دیوار جدایی که بین انسان و خدا قرار داشت آنرا از بین برد و ما را دوباره با قدرت فیض خویش همرای خدا آشتی داد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۳-۲۲ (۳۰ دقیقه)

علاقه به مادیات و دنیا

علاقه به مادیات و دنیا (باشما)
لذت ناپاک انسان را به گناه می‌‌‌کشاند. ولی در رسالهٔ خود یعقوب كه برادر عيسی مسيح و رهبر كليسای اورشليم بود فقط دربارهٔ تمایلات بد و پلید سخن نمی‌گوید. بلکه منظور وی آن دسته از آرزوهای به ظاهر پاک و خوبی هستند که از خود خواهی سر چشمه می‌‌‌گیرند. طوری مثال، درس خواندن، شب و روز کار کردند و در پی موفقیت بودن و به دنبال کار و پیشه تلاش کردن، همگی خوب هستند؛ ولی امکان دارد که شخصی این چیز‌ها را از روی خود پرستی و خود خواهی طالب باشد. چرا این تمایلات و آرزوها باعث جدال و نزاع می‌‌‌گردند؟ علت این است که این تمایلات و آرزوها از خود خواهی منشا می‌‌‌گیرند. ما به خاطر نفع خود در پی آنها می‌‌‌باشیم. انگیزه ما از کار و درس و تلاش، رساندن منفعت به خود ما است و در بنای ملکوت خدا و نفع رسانی به دیگران و جلال دادن خدا نمی‌باشیم. آرزوهای به ظاهر پاک ما، تنها نفع شخصی ما را در پی دارند. این خود خواهی است و هر گونه خودخواهی گناه محسوب می‌‌‌شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲ (۲۸ دقیقه)

زیبایی فیض در عهد

زیبایی فیض در عهد (آرامش و شادی در مسیح)
فیض محبت و رحمت خداوند؛ نسبت به انسان است. همه سزاوار دریافت محبت و رحمت خداوند نیستند، زیرا گناهکار هستند؛ اما خداوند فیض خود را بطور رایگان در ایمان به عیسی به انسان می‌‌بخشد. با وجود اینکه انسان لایق محبت خداوند نیست، اما خداوند انسان را محبت می‌‌کند. یوناتان با داود عهد و پیمان دوستی که بسته است می‌خواهد آن وفاداری عهد را به بازماندگان وی برسد؛ دیده می‌شود که داود آن تعهد عهد را در پذیرفتن مفیبوشت پسر یوناتان وفادارانه عملی می‌سازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۵ (۳۰ دقیقه)

برتری ایمان بر شریعت

برتری ایمان بر شریعت (باشما)
"من چه آدم بدبختی هستم!" این ناله‌ی مردی است که از گناهٔ خود آگاه است، و خواهان نجات از دست گناه است. پولس رسول سوال می‌‌‌کند: "کسیت که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟" و در این حالت خود پولس جواب می‌‌‌دهد: "خدا را شکر می‌‌‌کنم" چرا؟ "چون که بوساطت خداوند ما عیسی مسیح از جسم این مرگ رهایی خواهم یافت." رهایی دهندۀ ما عیسی مسیح است. او نه تنها پولس بلکه هر کس را که با ایمان نام او را بخواند نجات خواهد داد. این عیسی مسیح است که بما قدرت پیروزی بر شریعت گناه در جسم را خواهد بخشید. این مسیح است که ما را از مکافات گناهان ما که همان مرگ باشد، نجات خواهد بخشید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۸-۹ (۲۹ دقیقه)

خانه‌ای خدا

خانه‌ای خدا (باشما)
وقتی به کتاب مقدس مراجعه می‌کنیم، در می‌یآبیم که پولس به ایمانداران خاطر نشان می‌‌سازد که آنها هیکل یا خانه‌ای مقدس خدا هستند و روح خدا در آنجا ساکن است. البته درست است که هر ایماندار نیز هیکل خدا است و روح‌القدس در وی ساکن می‌‌باشد، لهذا باید در پاکی و منزه نگهداشتن این هیکل یعنی خانه‌ای خدا، هر ایماندار بکوشد. زیرا خدا قدوس است، پس ما باید که منحیث یک ایماندار پاک زنده‌گی کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۲۲ (۲۸ دقیقه)

نوروز ۱۳۸۹

نوروز ۱۳۸۹ (برنامه‌های خاص)
ایام نوروز و شروع فصل بهار فرصت خوبی است که نه فقط خدا را به خاطر همۀ چیز‌های نو و برکات روحانی شکر کنیم، بلکه اجازه بدهیم که روح خداوند یک کار نو در قلب‌های ما انجام بدهد و طوری ما را عوض و تبدیل کند که دیگران بتوانند تشخیص بدهند که ما در مسیح هم یک خلقت تازه و نو شده هستیم٠

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴-۵ (۳۰ دقیقه)

فیض خدا

فیض خدا (باشما)
فیض هدیۀ نجات خداست که به طور مجانی به توسط عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده شده است و ما می‌‌‌توانیم آن هدیه را به وسیله ایمان به دست آوریم. ایمان آوردن به این معنی نیست که ما عمل ایمان را انجام می‌‌‌دهیم، بلکه به این معنی است که با ایمان دریافت می‌‌‌کنیم. ایمان خود، هدیۀ خداوند است و توسط شنیدن کلام خدا ایجاد می‌‌‌گردد. ما نمی‌توانیم که ایمان را به دست بیاوریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸ (۲۹ دقیقه)

ایمان و عمل

ایمان و عمل (باشما)
گفتن اینکه من ایمان دارم، بسیار آسان و ساده است، ولی ایمانی که فقط به زبان باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید از خود بپرسیم: آیا ایمان من حقیقی است؟ ما به وسیلۀ ایمان راستین نجات یافته‌ایم. چگونه می‌‌‌توان فهمید که ایمان ما حقیقی است یا نه؟ روش تشخیص این امر آسان است، با توجه به اعمال خود متوجه خواهیم شد که آیا ایمان ما راستین است یا خیر. حقیقت ایمان ما به وسیلۀ اعمال محبت و اطاعت، ثابت خواهد شد. اگر اعمال نیکو ایمان ما را همراهی نکنند، آنگاه آن ایمان پوچ و میان تهی خواهد بود، و قدرت نجات دادن هیچ کس را ندارد. ایمان واقعی مانند محبت است که باید به وسیلۀ اعمال محبت آمیز به نمایش گذارده شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۱۰ (۲۹ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۹ (۲۹ دقیقه)

تولد نو در عیسی مسیح

تولد نو در عیسی مسیح
تولد جدید یک تولد روحانی است که از طریق روح القدس، ما از مرگ ابدی به زندگی جاویدان منتقل می‌شویم. وقتی نوزادی به دنیا می‌آید، اگر همه چیز خوب پیش برود، با گریه شروع می‌شود. این یک امر عادی است زیرا همه چیز جدید و عجیب است برای او: روشنی، صداها، چهره‌ها. این یک تغییر کلی است، که زندگی او را کاملاً زیر و رو نمود یعنی تغییرمیدهد.

مقاله شامل آیه ۱

برکات آسمانی در مسیح

برکات آسمانی در مسیح
خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می‌گوییم، زیرا او ما را در مسیح از همۀ برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهره مند ساخته است.» (افسسیان ۱: ۳) مسیحی بودن، یعنی عیسی مسیح در شخص مسیحی زندگی می‌کند و شخص مسیحی هم در عیسی مسیح زندگی می‌نماید ،‌ یعنی پیروی مسیح بسیار نزدیک به عیسی مسیح می‌باشد، که هیچ بخش زندگی او از عیسی مسیح جدا نیست. وقتیکه یک پیروی عیسی مسیح اینقدر زندگی نزدیک با عیسی مسیح داشته باشد، عیسی مسیح در تمام کار و زندگی او دیده می‌شود. او شخص اگر ادعای مسیحی بودن بنماید و یا نه نماید از اعمال و طرز زندگی او معلوم می‌شود که او مسیحی است.

مقاله شامل آیه ۶

مسیحی بودن یعنی چه؟

مسیحی بودن یعنی چه؟ (مسیحی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۹ (۳۰ دقیقه)

داود و پسر یوناتان

داود و پسر یوناتان (کلام خدا برای شما )
در دوره ای که داود زندگی می‌کرد روش پادشاهان دیگر این بود که همه خانواده ای پادشاه قبلی را ازبین ببرند. داود به مفیبوشت که پدرش شاهزاده یوناتان و پدرکلانش شائول بود محبت کامل و وفادارانه نشان داد. داود و یوناتان که دوستان صمیمی بودند وباهم عهد و قول داده بودند داود به قول خود وفا کرد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

بخش چهارم - یونس از رحمت خدا خشمگین می‌شود

بخش چهارم - یونس از رحمت خدا خشمگین می‌شود (کلام خدا برای شما )
یونس خشمگین بود از اینکه خدا مردم نینوا را به هلاکت نرسانیده بود. او از یاد برده بود که خدا گناه و نافرمانی خود او را بخشیده و از مرگ نجات یافته بود. چقدر بهتر می‌بود که او از توبه گناهکاران شاد می‌شد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۹ (۳۰ دقیقه)

صلح در عیسی مسیح

صلح در عیسی مسیح
عیسی مسیح این شهزاده صلح به همه انسان‌های دنیا پیامی را پیشکش نموده، تا باشد آرامش و صلح در جهان و در شخص پدید آید: « ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد» ( انجیل متی ۱۱: ۲۸ )

مقاله شامل آیه ۱۴-۱۸

شکوه صلیب عیسی مسیح

شکوه صلیب عیسی مسیح
صلیب تنها یک نماد مسیحیت نیست. بلکه بهای خونی است که عیسی مسیح برای آزادی ما از گناه پرداخته است. مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب ما را از قدرت مرگ و عذاب جاودانی رهایی بخشید و برای ما زندگی جاودان و ابدی با خدا را فراهم نمود. جد ما آدم و حوا علیه خدا گناه کردند، این بدین معنی است که هر فردی متولد می‌شود با طبیعت گناه ه الود متولد شده که این گناه رابطه ما را با خدا خدشه دار و قطع می‌نماید. یگانه راه بازگشت به سوی خدا، از طریق ایمان آوردن به عیسی مسیح است. عیسی مسیح پسر خدا، به شکل یک انسان متولد شد، عیسی مسیح بیگناه و بی عیب و پاک زندگی کرد. او تاوان گناهان ما را بر روی صلیب با ریختن خون خود پرداخت نمود. بخاطر گناهان ما، خدا پسر خود را در صلیب تنها گذاشت تا او کفاره گناهان ما را بپردازد. سه روز بعد ازمصلوب شدن ، از مردگان قیام نمود. عیسی تنها راه بخدا است. عیسی مسیح به صلیب رفت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت وجان داد تا ما در آزادی قدم برداریم

مقاله شامل آیه ۱۴-۱۶