۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل دوم

از مرگ روحانی به سوی زندگی

۱ شما در گذشته به علت نافرمانی و گناهان تان مُرده بودید، ۲ در راه های دنیوی قدم می گذاشتید و از سردار قدرتهای هوا، یعنی همان روح شیطانی که اکنون در اشخاص نافرمان عمل می کند، پیروی می کردید. ۳ همۀ ما مانند آنها در بند خواهشهای نفسانی بودیم و مطابق هوسهای جسمی و ذهنی خود رفتار می کردیم و سزاوار خشم و غضب خدا بودیم. ۴ اما خدایی که سرشار از رحمت است، از روی محبت بزرگ خود ما را محبت کرد. ۵ اگر چه به علت گناهان خود مُرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید، پس از روی فیض خداست که شما نجات یافته اید. ۶ خدا ما را با عیسای مسیح برخیزانید و در جایگاه آسمانی با او نشاند ۷ تا در آینده ثروت سرشار از فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در عیسای مسیح نشان دهد. ۸ پس شما در نتیجۀ فیض خدا و از طریق ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه یی از جانب خداست. ۹ این نجات نتیجۀ اعمال شما نیست، پس کسی نمی تواند به خود فخر کند. ۱۰ زیرا ما ساختۀ دست او هستیم و در عیسای مسیح از نو آفریده شدیم تا آن کارهای نیکویی را که خدا پیش از پیش برای ما مقرر داشته بود، انجام دهیم.

یگانه گی در مسیح

۱۱ پس به یاد داشته باشید که شما غیر یهود به دنیا آمده بودید. در آن وقت توسط قوم خدا، مردم ختنه نشده نامیده می شدید، در حالی که ختنه کردن یک عمل جسمانی است و به دست انسان صورت می گیرد. ۱۲ در آن زمان، شما از مسیح جدا بوده و متعلق به قوم خدا نبودید و وعدۀ خدا در پیمان با اسرائیل شامل حال شما نمی شد. شما در این دنیا، نا امید و دور از خدا به سر می بُردید. ۱۳ اما اکنون در عیسای مسیح با آن که از خدا دور بودید، به وسیلۀ خون مسیح نزدیک شده اید. ۱۴ مسیح صلح و سلامتی ماست و یهود و غیر یهود را با هم یکی ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیوار دشمنی را که باعث جدایی آنها می شد، فرو ریخت. ۱۵ زیرا شریعت موسی را با مقررات و احکامش، در بدن خود باطل کرد، تا از این دو گروه در خود یک انسانِ نو را به وجود آورد و به این طور صلح و سلامتی را میسر بسازد. ۱۶ مسیح با مرگ خود بالای صلیب، این دو گروه را در یک بدن با خدا آشتی داد، تا دشمنی میان یهود و غیر یهود را از بین ببرد. ۱۷ مسیح آمد تا مژدۀ صلح را به شما که از خدا دور بودید و به ما که به خدا نزدیک بودیم، اعلام کند. ۱۸ پس اکنون همۀ ما به وسیلۀ مسیح در یک روح مقدس به سوی خدای پدر نزدیک می شویم. ۱۹ پس شما دیگر بیگانه و اجنبی نه بلکه با ایمانداران به خدا هموطن بوده و اعضای خانوادۀ او می باشید. ۲۰ شما بر تهدابی که به دست رسولان و پیامبران گذاشته شده است، بنا شده اید، تهدابی که عیسای مسیح سنگ اصلی آن است. ۲۱ در اتحاد با اوست که تمام تعمیر شکل مناسب را به خود می گیرد و به یک خانۀ مقدس برای خداوند مبدل می گردد. ۲۲ در اتحاد با او شما نیز با هم به صورت تعمیری بنا خواهید شد که خدا از طریق روح خود در آن ساکن است.

مطالب مرتبط

چرا انسان به تولد تازه نیاز دارد؟

چرا انسان به تولد تازه نیاز دارد؟ (باشما)
زمانیکه ما عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده‌ای خود قبول می‌‌کنیم، تولد تازه پیدا می‌‌کنیم. باید در مسیح باشیم و بمانیم تا تولد تازه در ما ریشه بگیرد. در مسیح بودن یعنی ایمان داشتن به او، یعنی اطاعت از وی، و او را به طور شخصی و روحانی شناختن است. در مسیح بودن یعنی او را به عنوان پادشاهٔ زندگانی، خداوند و نجات دهندۀ خود پذیرفتن است. همانگونه که یک شاخه، جزیی از یک درخت و یک بته است به همان گونه ما باید در مسیح باشیم. اگر در مسیح باشیم، مسیح نیز در ما خواهد بود، و بوسیلۀ روح‌القدس در ما زندگی خواهد کرد، و ما مخلوقی نو خواهیم شد. زمانیکه در مسیح تولد تازه را تجربه می‌‌کنیم، باید با انسانیت کهنه خود که دوری از خدا بود وداع کنیم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱ (۲۸ دقیقه)

آیا شما با خدا رابطه دارد؟ چطور؟

آیا شما با خدا رابطه دارد؟ چطور؟ (آرامش و شادی در مسیح)
دوست عزیز: وقتی کلمه گناه را می‌شنوید به چه چیزی فکر می‌کنید؟ شاید به این عقیده باشید که مردم بد هستند! به همین دلیل کارهای بد و نادرست انجام می‌دهند. شاید هم فکر کنید که مردم بیشتر شان خوب هستند ولی در شرایط نامساعدی خراب قرار دارند؛ به این دلیل آنها را وادار می‌کند که کارهای بد انجام دهند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۳ (۳۰ دقیقه)

عهد فیض در قدرت انجیل

عهد فیض در قدرت انجیل (آرامش و شادی در مسیح)
مژدۀ انجیل، یک خبر معمولی نمی‌باشد؛ انجیل قوت خداست برای نجات، بشر که از طریق خبر خوش قلب خود را به عیسی می‌سپارند. کتاب مقدس یک کتاب عادی و معمولی نیست، بلکه کلام پُر قوت خداست که اگر فردی کلام خدا را خوانده، به آن ایمان بیاورد، نجات و حیات جاودانی را در عیسی مسیح دریافت خواهد کرد. پس عیسی با مرگ خویش این دیوار جدایی که بین انسان و خدا قرار داشت آنرا از بین برد و ما را دوباره با قدرت فیض خویش همرای خدا آشتی داد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۳-۲۲ (۳۰ دقیقه)

علاقه به مادیات و دنیا

علاقه به مادیات و دنیا (باشما)
لذت ناپاک انسان را به گناه می‌‌‌کشاند. ولی در رسالهٔ خود یعقوب كه برادر عيسی مسيح و رهبر كليسای اورشليم بود فقط دربارهٔ تمایلات بد و پلید سخن نمی‌گوید. بلکه منظور وی آن دسته از آرزوهای به ظاهر پاک و خوبی هستند که از خود خواهی سر چشمه می‌‌‌گیرند. طوری مثال، درس خواندن، شب و روز کار کردند و در پی موفقیت بودن و به دنبال کار و پیشه تلاش کردن، همگی خوب هستند؛ ولی امکان دارد که شخصی این چیز‌ها را از روی خود پرستی و خود خواهی طالب باشد. چرا این تمایلات و آرزوها باعث جدال و نزاع می‌‌‌گردند؟ علت این است که این تمایلات و آرزوها از خود خواهی منشا می‌‌‌گیرند. ما به خاطر نفع خود در پی آنها می‌‌‌باشیم. انگیزه ما از کار و درس و تلاش، رساندن منفعت به خود ما است و در بنای ملکوت خدا و نفع رسانی به دیگران و جلال دادن خدا نمی‌باشیم. آرزوهای به ظاهر پاک ما، تنها نفع شخصی ما را در پی دارند. این خود خواهی است و هر گونه خودخواهی گناه محسوب می‌‌‌شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۲ (۲۸ دقیقه)

زیبایی فیض در عهد

زیبایی فیض در عهد (آرامش و شادی در مسیح)
فیض محبت و رحمت خداوند؛ نسبت به انسان است. همه سزاوار دریافت محبت و رحمت خداوند نیستند، زیرا گناهکار هستند؛ اما خداوند فیض خود را بطور رایگان در ایمان به عیسی به انسان می‌‌بخشد. با وجود اینکه انسان لایق محبت خداوند نیست، اما خداوند انسان را محبت می‌‌کند. یوناتان با داود عهد و پیمان دوستی که بسته است می‌خواهد آن وفاداری عهد را به بازماندگان وی برسد؛ دیده می‌شود که داود آن تعهد عهد را در پذیرفتن مفیبوشت پسر یوناتان وفادارانه عملی می‌سازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴-۵ (۳۰ دقیقه)

برتری ایمان بر شریعت

برتری ایمان بر شریعت (باشما)
"من چه آدم بدبختی هستم!" این ناله‌ی مردی است که از گناهٔ خود آگاه است، و خواهان نجات از دست گناه است. پولس رسول سوال می‌‌‌کند: "کسیت که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟" و در این حالت خود پولس جواب می‌‌‌دهد: "خدا را شکر می‌‌‌کنم" چرا؟ "چون که بوساطت خداوند ما عیسی مسیح از جسم این مرگ رهایی خواهم یافت." رهایی دهندۀ ما عیسی مسیح است. او نه تنها پولس بلکه هر کس را که با ایمان نام او را بخواند نجات خواهد داد. این عیسی مسیح است که بما قدرت پیروزی بر شریعت گناه در جسم را خواهد بخشید. این مسیح است که ما را از مکافات گناهان ما که همان مرگ باشد، نجات خواهد بخشید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۸-۹ (۲۹ دقیقه)

خانه‌ای خدا

خانه‌ای خدا (باشما)
وقتی به کتاب مقدس مراجعه می‌کنیم، در می‌یآبیم که پولس به ایمانداران خاطر نشان می‌‌سازد که آنها هیکل یا خانه‌ای مقدس خدا هستند و روح خدا در آنجا ساکن است. البته درست است که هر ایماندار نیز هیکل خدا است و روح‌القدس در وی ساکن می‌‌باشد، لهذا باید در پاکی و منزه نگهداشتن این هیکل یعنی خانه‌ای خدا، هر ایماندار بکوشد. زیرا خدا قدوس است، پس ما باید که منحیث یک ایماندار پاک زنده‌گی کنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۶-۲۲ (۲۸ دقیقه)

نوروز ۱۳۸۹

نوروز ۱۳۸۹ (برنامه‌های خاص)
ایام نوروز و شروع فصل بهار فرصت خوبی است که نه فقط خدا را به خاطر همۀ چیز‌های نو و برکات روحانی شکر کنیم، بلکه اجازه بدهیم که روح خداوند یک کار نو در قلب‌های ما انجام بدهد و طوری ما را عوض و تبدیل کند که دیگران بتوانند تشخیص بدهند که ما در مسیح هم یک خلقت تازه و نو شده هستیم٠

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۴-۵ (۳۰ دقیقه)

فیض خدا

فیض خدا (باشما)
فیض هدیۀ نجات خداست که به طور مجانی به توسط عیسی مسیح در اختیار ما قرار داده شده است و ما می‌‌‌توانیم آن هدیه را به وسیله ایمان به دست آوریم. ایمان آوردن به این معنی نیست که ما عمل ایمان را انجام می‌‌‌دهیم، بلکه به این معنی است که با ایمان دریافت می‌‌‌کنیم. ایمان خود، هدیۀ خداوند است و توسط شنیدن کلام خدا ایجاد می‌‌‌گردد. ما نمی‌توانیم که ایمان را به دست بیاوریم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸ (۲۹ دقیقه)

ایمان و عمل

ایمان و عمل (باشما)
گفتن اینکه من ایمان دارم، بسیار آسان و ساده است، ولی ایمانی که فقط به زبان باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید از خود بپرسیم: آیا ایمان من حقیقی است؟ ما به وسیلۀ ایمان راستین نجات یافته‌ایم. چگونه می‌‌‌توان فهمید که ایمان ما حقیقی است یا نه؟ روش تشخیص این امر آسان است، با توجه به اعمال خود متوجه خواهیم شد که آیا ایمان ما راستین است یا خیر. حقیقت ایمان ما به وسیلۀ اعمال محبت و اطاعت، ثابت خواهد شد. اگر اعمال نیکو ایمان ما را همراهی نکنند، آنگاه آن ایمان پوچ و میان تهی خواهد بود، و قدرت نجات دادن هیچ کس را ندارد. ایمان واقعی مانند محبت است که باید به وسیلۀ اعمال محبت آمیز به نمایش گذارده شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۱۰ (۲۹ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم

هویت من در عیسی مسیح - نجات یافته هستم (باشما)
ما نمی توانیم خود را نجات دهیم. در عوض، با ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم. بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمان ما به عیسی مسيح است كه نجات می‌‌‌‌‌‌یابیم؛ و اين در اثر سعی و زحمت ما نيست، بلكه هديۀ خداست. نجات نتيجۀ اعمال خوب ما نيست، از اينرو هيچكس نمی‌تواند به خود ببالد. کتاب مقدس می‌‌‌‌گوید که اگر نجات بر حسب تلاش خود ما حاصل می‌‌‌‌‌شد، هیچ کس نجات پیدا نمی کرد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۹ (۲۹ دقیقه)

مسیحی بودن یعنی چه؟

مسیحی بودن یعنی چه؟ (مسیحی کی است؟)

برنامه رادیویی شامل آیه ۸-۹ (۳۰ دقیقه)

داود و پسر یوناتان

داود و پسر یوناتان (کلام خدا برای شما )
در دوره ای که داود زندگی می‌کرد روش پادشاهان دیگر این بود که همه خانواده ای پادشاه قبلی را ازبین ببرند. داود به مفیبوشت که پدرش شاهزاده یوناتان و پدرکلانش شائول بود محبت کامل و وفادارانه نشان داد. داود و یوناتان که دوستان صمیمی بودند وباهم عهد و قول داده بودند داود به قول خود وفا کرد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۸ (۳۰ دقیقه)

بخش چهارم - یونس از رحمت خدا خشمگین می‌شود

بخش چهارم - یونس از رحمت خدا خشمگین می‌شود (کلام خدا برای شما )
یونس خشمگین بود از اینکه خدا مردم نینوا را به هلاکت نرسانیده بود. او از یاد برده بود که خدا گناه و نافرمانی خود او را بخشیده و از مرگ نجات یافته بود. چقدر بهتر می‌بود که او از توبه گناهکاران شاد می‌شد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۹ (۳۰ دقیقه)