۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل سوم

کار پولُس رسول در میان غیر یهودیان

۱ به همین دلیل من، پولُس، به خاطر رساندن خبر خوش به شما غیر یهودیان و به خاطر ایمان به عیسای مسیح در زندان به سر می برم. ۲ حتماً شنیده اید که خدا فیض خود را به من بخشید و به من این وظیفه را سپرده است که آن را برای شما برسانم. ۳ من قبلاً به طور مختصر به شما نوشته ام که چگونه این راز از طریق مکاشفه برای من آشکار گردید. ۴ اگر آنچه را که نوشته ام بخوانید، خواهید فهمید که من چقدر از راز مسیح آگاهی داشته ام. ۵ این راز در زمانهای گذشته برای نسل بشر روشن نبود اما اکنون به وسیلۀ روح مقدس برای پیامبران و رسولان مقدس او آشکار شده است. ۶ راز این است که به وسیلۀ این خبر خوش، یهودیان و غیر یهودیان اعضای یک بدن هستند و در برکت و وعده یی که خدا در عیسای مسیح داده است، شریک می گردند.

۷ من با قدرت خدا پیام رسان خبر خوش شده ام و این را هدیۀ فیض خدا می دانم. ۸ اگر چه در بین تمام ایمانداران از همه کمتر هستم اما این فیض به من عطا شد تا پیام پُر برکت مسیح را به ملتهای غیر یهود اعلام کنم ۹ و به همه نشان دهم که چگونه نقشۀ خدا مورد اجرا قرار می گیرد. خدا که آفرینندۀ همه چیز است، این راز خود را از ازل پوشیده نگهداشته بود. ۱۰ تا اکنون از طریق کلیسا، حکمت گوناگون خدا به فراوانی به حاکمان و قدرتهای جایگاه آسمانی آشکار شود. ۱۱ خدا مطابق هدف ازلی خود، برنامه اش را به وسیلۀ سَروَر ما عیسای مسیح عملی ساخت. ۱۲ ما در پیوند با مسیح و از راه ایمان به او، جرأت می کنیم که به خدا نزدیک شویم. ۱۳ پس از شما تقاضا می کنم که به خاطر رنجهایی که من برای تان می کشم، دلسرد نشوید، زیرا اینها برای سربلندی شماست.

دعای پولُس رسول برای ایمانداران

۱۴‏-۱۵ بنابر این، من پیش پدر آسمانی که هر خانواده در آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است زانو زده دعا می کنم ۱۶ که خدا از گنجهای جلال خود به شما عطا فرماید تا در درون خود به وسیلۀ قدرت روح او قوی و نیرومند شوید، ۱۷ تا مسیح به وسیلۀ ایمان تان در قلبهای شما ساکن شود، محبت در درون تان ریشه بدواند و بر پایۀ محبت بنا شوید، ۱۸‏-۱۹ تا با همۀ ایمانداران خدا قدرت یابید که پهنا و درازی، بلندی و عمق محبت مسیح را که بالاتر از فهم بشر است، دریابید و از حضور کامل خدا پُر شوید.

۲۰ جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلۀ آن قدرتی که در ما کار می کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم یا حتی تصور کنیم، عمل کند. ۲۱ بر خدا در اجتماع ایمانداران و در عیسای مسیح، در تمامی نسلها، تا به ابد جلال باد! آمین.