۰:۰۰ / ۰:۰۰

نامۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل چهارم

اتحاد ایمانداران در مسیح

۱ بنابر این، من که به خاطر عیسای مسیح زندانی هستم، از شما تقاضا می کنم که زندگی شما شایستۀ مقامی باشد که به آن دعوت شده اید. ۲ همیشه فروتن، ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید. ۳ با شوق زیاد کوشش کنید اتحادی را که روح مقدس با صلح و سلامتی به وجود می آورد، نگهدارید. ۴ همان طور که یک بدن و یک روح است، خدا هم شما را به یک امید دعوت کرده است. ۵ یک سَروَر، یک ایمان، یک تعمید ۶ و یک خدا که پدر همه و بالاتر از همه می باشد، در همه کار می کند و در همه ساکن است.

۷ اما به هر یک از ما فیض مطابق با خواست مسیح و به شکل تحفه داده شده است. ۸ از این جهت نوشته شده است:

«وقتی به آسمان بالا رفت،

اسارت را در بند کشید

و تحفه ها به مردم بخشید.»

۹ آیا هدف از رفتن به عالم بالا جز این است که اول مُرد و به عالم پایین رفت؟ ۱۰ پس آن کسی که پایین آمد، همان کسی است که بالا رفت، بالاتر از تمام آسمانها تا همۀ عالم را با حضور خود پُر سازد. ۱۱ همین عیسای مسیح چند گروهی را انتخاب کرد که رسولان، پیام رسانان، بشارت دهنده گان، رهبران و معلمان باشند ۱۲ و به این ترتیب ایمانداران را برای کاری که برای خداوند انجام می دهند آماده سازند تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند. ۱۳ در نتیجه همۀ ما به آن وحدتی که در ایمان و شناخت پسر خداست دست می یابیم و به همان اندازه که مسیح کامل است، ما هم انسان کامل می شویم. ۱۴ پس دیگر مانند اطفال نباشیم که با هر موجی به هر طرف پرتاب می شوند و با باد هر تعلیمی که از فریب و نیرنگ مردم بر می خیزد، این طرف و آن طرف می روند و گمراه می شوند. ۱۵ بلکه حقیقت را با روحیۀ محبت بگوییم و در همه بخشهای زندگی در مسیح که سَر کلیسا است، رشد کنیم. ۱۶ به ارادۀ مسیح تمام اعضای مختلف بدن به وسیلۀ مفاصلی که برای آنها فراهم شده، پیوند می شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه منظم کار کند، تمام بدن رشد می کند و خود را در محبت بنا می نماید.

زندگی جدید در مسیح جایگزین طبیعت کهنه

۱۷ پس به نام خداوند این را به تأکید می گویم که شما پس از این نباید مانند قومهای دور از خدا که در افکار بیهوده به سر می برند، رفتار کنید. ۱۸ افکار آنها تاریک شده است. جهالت و سنگدلی در قلبهای شان جا گرفته و آنها را از زندگی یی که خدا به آنها بخشیده است، دور کرده است. ۱۹ آنها شرم خود را از دست داده، خود را تسلیم خودخواهی کرده اند و با اشتیاق تمام به هر کار ناپاک دست می زنند.

۲۰ اما اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید. ۲۱ اگر واقعاً از مسیح با خبر شده و حقیقتی را که در اوست آموخته باشید، ۲۲ باید از رفتار گذشته دست کشیده و طبیعت کهنه را که پُر از خواهشهای نفسانی بود، از خود دور کنید. ۲۳ در روح و ذهن به طور کامل نو شوید. ۲۴ و طبیعت نو را که در عدالت و پاکی حقیقی به صورت خدا آفریده شده است، بپوشید. ۲۵ بنابر این دروغگویی را ترک کرده و همیشه به یکدیگر راست بگویید، زیرا همۀ ما اعضای یک بدن هستیم. ۲۶ اگر عصبانی شدید، گناه نکنید و نگذارید خشم تان تا غروب آفتاب باقی بماند ۲۷ و به شیطان فُرصت ندهید. ۲۸ دزد دیگر دزدی نکند بلکه با دستهای خود کار آبرومندانه انجام دهد تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد. ۲۹ نگذارید که سخنان زشت از دهان تان بیرون آید بلکه گفتار تان بجا، خوب و سودمند باشد تا باعث برکت شنونده گان گردد. ۳۰ روح مقدسِ خدا را غمگین نسازید، زیرا شما به وسیلۀ او تا روز نجات برای خدا مُهر شده اید. ۳۱ هر نوع کینه، قهر، خشم، چیغ زدن و بدگویی و نفرت را از خود دور کنید. ۳۲ نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه که خدا شما را در مسیح بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.

مطالب مرتبط

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟ (باشما)
در عهد جدید، ایمانداران معمولاً با لقب «مقدسین» خطاب گردیده‌ اند. مقدس کسی است که گناهانش توسط عیسی مسیح بخشیده شده و توسط خون مسیح پاک گردیده است. عیسی مسیح، نور جهان است. هرکس که به دنبال او برود، در نور ساکن خواهد بود و از ظلمت نجات می‌‌‌یابد. زمانی که از عیسی پیروی کنیم، نور او از طریق زندگی ما به اطراف ساطع و پخش خواهد شد. پس کسانیکه واقعاً از عیسی مسیح و کلام او پیروی می‌‌کنند، فرزندان نور هستند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱۷ (۲۸ دقیقه)

محبت خدا نسبت به ما

محبت خدا نسبت به ما (نسیم پرستش)
خدای متعال خدای عظیم و متعال است. باید به پرستش و ستایش او بپرداریم. او در همه حالت با ماست. در سختی‌ها و مشکلات او دست ما را می‌گیرد، به خاطریکه او خدای محبت است. باید از دل او را عبادت و پرستش کینم. چقدر زیباست که ای خدای پُرجلال در سختی‌ها و مشکلات ما را با ضعف‌های ما رها نمیکند. او با ما می‌استد و حتی برای ما می‌جنگد و ما را از منجلاب سیاه روزی نجات می‌دهد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۲-۲۳ (۳۰ دقیقه)

صداقت و راستی

صداقت و راستی (نسیم پرستش)
صداقت و راستی از خصوصیات عالی اخلاق انسانی است که در آموزه‌های مسیحی و انسانی از زمینه‌های اساسی ارجمندی و نیک بختی انسان شناخته شده است. زمانیکه به زندگی پیروان عیسی مسیح نگاه می‌‌کینم به خوبی در می‌‌یابیم که پیش آنها صداقت و راستی بهترین و والاترین صفت بوده و راستگویی به عنوان اساس هر نوع اصلاح فردی و اجتماعی در یک جامعه می‌‌باشد. هر کسی که در زندگی صادق و صداقت پیشه بوده زندگی خوب و وجدان راحت داشته است. صادق بودن و صداقت را زندگی کردن، هدف هر فرد خدا دوست و خدا ترس است. برای اینکه بهتر در زندگی صادق و صداقت پیشه باشیم، از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که به ای برنامه گوش دهید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۵ (۲۹ دقیقه)

دشنام دادن و پیامدهای آن در روابط اجتماعی

دشنام دادن و پیامدهای آن در روابط اجتماعی (جوانان)
طوریکه همه می‌‌دانیم دشنام دادن یک عادت بسیار ناپسند است، اما تعداد کسانی که برای ترک دشنام دادن و بد دهنی اقدام می‌‌کنند بسیار محدود است. شاید به این دلیل که آن را بخشی از شخصیت خود دانسته و نیازی برای تغییر نمی‌بینند. بد دهنی می‌‌تواند موجبات دلخوری، درگیری و حتی پرخاش‌های نامناسب شود. افرادی که از این گونه صحبت‌ها برای انتقال پیام استفاده می‌‌کنند معمولا ریشه‌های تخریب شده درونی دارند و باید درمان شوند. تاثیرات مخرب بد دهنی . دشنام دادن در زندگی و روابط اجتماعی نیز ممکن است به افسردگی، مشکلات روحی و روانی و ناامیدی منجر شود.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟ (باشما)
در عهد جدید، ایمانداران معمولاً با لقب «مقدسین» خطاب گردیده‌ اند. مقدس کسی است که گناهانش توسط عیسی مسیح بخشیده شده و توسط خون مسیح پاک گردیده است. عیسی مسیح، نور جهان است. هرکس که به دنبال او برود، در نور ساکن خواهد بود و از ظلمت نجات می‌‌‌یابد. زمانی که از عیسی پیروی کنیم، نور او از طریق زندگی ما به اطراف ساطع و پخش خواهد شد. پس کسانیکه واقعاً از عیسی مسیح و کلام او پیروی می‌‌کنند، فرزندان نور هستند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱ (۲۸ دقیقه)

زندگی شاد در عهد با خدا

زندگی شاد در عهد با خدا (آرامش و شادی در مسیح)
انسانها از دیرزمانی تابحال بخاطر مرتکب شدن به گناه از خدا دور شده می‌روند. برخی افراد آگاهانه نمی توانند گذشته خود را که پر از بدی و زشتی‌ها بوده به آسانی ترک کنند تا تغییری در زندگی شان بوجود آید. پس چطور می‌توان لباس و طبعیت کهنه انسانی خود را از تن خود دور کنیم تا لباس نو بپوشیم. ناممکن است که مسایل خانوادگی زناشوهری و زندگی خود را بدون هدایت‌های کلام خدا و کتاب مقدس حل و فصل کرد. بهتر خواهد بود به این برنامه گوش دهید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷-۲۱ (۳۰ دقیقه)

زبان

زبان (باشما)
زبان کسانیکه در کنترول نیست مثل آتش زیر خاکستر است که قدرت ویرانگر دارد. زبانی که در کنترول نیست همچو آتش خفته است که آهسته آهسته ماحول خود را به آتش می‌‌کشد و ویران می‌‌کند و همه چیز را به خاکستر مبدل می‌‌کند. زبان قدرت بسیار عظیم دارد. یک کلمۀ کوچک می‌‌‌‌تواند باعث بنای فامیل و دوستان ما شود. اما اگر زبان ما در کنترول نباشد، باعث از هم پاشیده‌گی فامیل و دوستان ما می‌‌‌شود. زبانی که در کنترول نباشد، شیطان به آسانی از آن استفاده می‌‌‌کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۹ (۲۸ دقیقه)

کلیسای جهانی

کلیسای جهانی (مردم خدا)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۳ (۲۶ دقیقه)

آیا این درست است یکدیگر را بخاطر مشکلاتی که پیش می‌آید ملامت کنیم؟

آیا این درست است یکدیگر را بخاطر مشکلاتی که پیش می‌آید ملامت کنیم؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲-۳ (۳۰ دقیقه)

هدف مسیحیان از زندگی جدید چیست؟

هدف مسیحیان از زندگی جدید چیست؟ (باشما)
دوستان گرامی ما ضمن تماس‌های تلفونی و ایمیل سوالی را در خصوص زندگی جدید در مسیح پرسیده اند که هدف از زندگی جدید چیست و چه معنی می‌‌‌‌‌دهد؟ از فصل چهارم رسالۀ اِفسُسیان ، از آیۀ 17 الی 32 را می‌‌‌‌‌خوانیم و در مورد چند آیۀ خاص آن صحبت می‌‌‌‌‌کنیم: در آیۀ 21 می‌‌‌‌‌خوانیم:  21 اگر واقعا صدای او را شنیده اید و حقایقی را که در باره خود فرموده است ، درک کرده اید، ۲۲ پس اکنون باید طبیعت کهنه و گناه آلود خود را که بر اثر شهوات فریبنده فاسد و فاسدتر می‌‌‌‌‌شود، از خود بیرون نمایید، ..... دوستان عزیز! بیائید ببینیم که هدف این آیات چیست؟ و کلام خدا چه می‌‌‌‌‌خواهد تا به ما بگوید؟ اگر واقعاً صدای خداوند را شنیده اید و حقایقی را که دربارۀ خود فرموده است، درک کرده اید، پس باید طبیعت شما نو شود. هدف از شنیدن کلام و صدای خدا چیست؟ و اینکه خودش دربارۀ خود فرموده است، در کجا می‌‌‌‌‌توانیم دربارۀ خدا چیزی را بشنویم یا پیدا کنیم که خدا دربارۀ خود فرموده باشد؟ پاسخ به این سوال اینست که ما فقط می‌‌‌‌‌توانیم در کتاب مقدس که کلام خداوند است، صدای خداوند را بشنویم و حقایقی را که دربارۀ خود گفته است، درک کنیم. چرا؟ زیرا از نامش پیداست که کلام خدا و صدای خداوند هست. پس ما می‌‌‌‌‌توانیم صدای خداوند را از طریق کلامش بشنویم و حقایقی را که دربارۀ خود گفت است از کلامش بشنویم و بخاطری که کلام خدا را بتوانیم خوبتر درک کنیم باید برای خواندن کلام خدا وقت صرف کرده آنرا بخوانیم و هضم کنیم. چطور می‌‌‌‌‌توانیم کلام خدا را درک کنیم؟ اکثر اوقات چیز‌های را که می‌‌‌‌‌خوانیم مشکل است که بتوانیم دفعتاً درک نمائیم، شاید سوالاتی برای ما پیدا شوند و آن وقت است که می‌‌‌‌‌توانیم از دوست‌های ما که کمی بیشتر از ما یا کمی بهتر می‌‌‌‌‌فهمند یا تجربۀ بیشتر دارند و یا با آنهایی که همین سوال را دارند یکجا بنشینیم و دربارۀ چیزی که نفهمیده ایم حرف بزنیم و آنوقت است که یکی از ما آنچه را که از کلام خداوند یاد گرفته ایم با دیگران در میان گذاشته می‌‌‌‌‌توانیم. همچنان بعضی وقت‌ها نباید همان یک آیه را بخوانیم و آنرا برای خود تفسیر کنیم و بس. بلکه باید آیات قبلی و بعدی آنرا نیز بخوانیم و شاید بعضی اوقات ضرورت باشد تا همان فصل را به شکل کامل بخوانیم و یا باید تمام آن رساله یا کتاب را بطور مکمل بخوانیم تا موضوع را درک کنیم. بناً کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید که اگر کلام خدا را خوانده یا شنیده اید و درک کرده اید، دگر نمیتوانید که در تاریکی زندگی کنید. تمام زندگی کهنۀ شما، زندگی بد و خرابی که شما داشتید، باید از خود دور کنید و باید زندگی نو یعنی محبت بیکران خدا را در زندگی تان داشته باشید. در آیۀ 25 چنین می‌‌‌‌‌فرماید: ۲۵ دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتارتان همیشه راست باشد، زیرا ما اعضای یکدیگریم و اگر به یکدیگر دروغ بگوییم، در واقع ، به خودمان لطمه می‌‌‌‌‌زنیم. مردم بسیار به یکدیگر دروغ می‌‌‌‌‌گویند. مگر وقتی ما کلام خدا را می‌‌‌‌‌خوانیم و عیسی مسیح را منحیث نجات دهندۀ خود قبول می‌‌‌‌‌کنیم، کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید، دیگر به هم دروغ نگویید، بلکه گفتار تان همیشه راست باشد، یک نکتۀ دریافت زندگی نو دروغ نگفتن است و باید گفتار تان همیشه راست باشد.   ۲۶ اگر عصبانی شدید، اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند. پیش از آنکه خورشید غروب کند، خشم خود را از خود دور کنید، کلام خدا، عیسی مسیح خود این را فرموده است. اگر ما کلام خدا، انجیل مقدس را ببینیم، عیسی مسیح می‌‌‌‌‌فرماید که نباید قهر شویم. نباید به خود اجازه بدهیم تا عصبانیت ما باعث گناه گردد. پس این طبیعت نو و یا زندگی جدیدی را که خداوند برای ما می‌‌‌‌‌دهد اینست که نباید دروغ بگوئیم و عصبانی شویم و بالای اعصاب خود کنترول داشته باشیم و ادارۀ زندگی خود را بدست عیسی مسیح بدهیم. آیۀ 27 می‌‌‌‌‌گوید: ۲۷ زیرا اگر خشمگین بمانید، به شیطان فرصت می‌‌‌‌‌دهید که شما را به گناه وا دارد. بسیاری از دوست‌های ما هستند که بسیار تجربه دارند، زمانی که ما حس انتقام جوی و خشم و کینه را در دل خود جای می‌‌‌‌‌دهیم چه اتفاق می‌‌‌‌‌افتد؟ یعنی شخصی را که با او دشمنی داریم و یا یک حرف خراب دربارۀ ما گفته است، می‌‌‌‌‌خواهیم بکُشیم و کلام خدا می‌‌‌‌‌فرماید، قتل نکن. زمانیکه ما زندگی نو را در عیسی مسیح پیدا می‌‌‌‌‌کنیم، کلام خدا برای ما یاد می‌‌‌‌‌دهد، که دیگر گناه نکن.  ۲۸ اگر کسی از شما قبلا دزد بوده، باید فوراً از این کار دست بکشد و با همان دستها، آبرومندانه کار کند تا بتواند به محتاجان کمک نماید. ۲۹ هیچگاه سخنان بد و زشت بر زبان نیاورید، بلکه گفتار تان نیکو و مفید باشد تا به شنوندگان خیر و برکت برساند.  دوستان عزیز! ما و شما می‌‌‌‌‌بینیم که هدف زندگی تازۀ را که ما درباره اش حرف می‌‌‌‌‌زنیم، مثل اینست که لباس کهنۀ را که قبلاً می‌‌‌‌‌پوشیدیم، از تن خود دور کنیم و لباس نو بپوشیم و در اینجا کلام خدا می‌‌‌‌‌خواهد، فکر، احساس و ارادۀ ما را که کهنه بود، از خود ما و در کنترول خود ما بود، نو بسازد، مثلا دشنام می‌‌‌‌‌دادیم، بدی می‌‌‌‌‌کردیم و از خداوند نا اطاعتی می‌‌‌‌‌کردیم و کلام خداوند می‌‌‌‌‌گوید، دروغ نگو و وقتیکه دروغ می‌‌‌‌‌گویم از کلام خدا نا اطاعتی می‌‌‌‌‌کنیم و نا اطاعتی خودش گناه است. خداوند قدوس هست و انسان گنهکار، پس وقتی که گناه می‌‌‌‌‌کنیم، ما نمیتوانیم تا ارتباط شخصی با خداوند داشته باشیم و وقتیکه ما عیسی مسیح را منحیث نجات دهنده و خداوند زندگی خود قبول می‌‌‌‌کنیم، او زندگی جدیدی را برای ما می‌‌‌‌دهد و تمام چیز‌های خرابی را که پیشتر خواندیم، به قدرت روح خدا از زندگی ما دور می‌‌‌‌سازد زیرا ما نمیتوانیم تمام چیز‌های بد را به قدرت خود از زندگی خود دور بسازیم. باید روح خدا ما را کمک کند و خداوند را اجازه بدهیم تا در زندگی ما کار نماید و وقتیکه ما کلام خداوند را می‌‌‌‌خوانیم نباید به این اکتفا کنیم که من کلام خدا را خواندم و کلام خداوند باید در من کار بکند بلکه باید کلام خدا را وقتی می‌‌‌‌خوانیم به آن ایمان داشته باشیم و آنرا در زندگی عملی خود تجربه، و مطابق کلام خداوند زندگی نمائیم و آنوقت است که ما نتیجۀ کار روح القدس را می‌‌‌‌بینیم و زندگی نو را در عیسی مسیح تجربه می‌‌‌‌نمائیم و اگر دوباره بر گردیم به آیۀ 17 که اینطور می‌‌‌‌گوید: بنابر آن از جانب خداوند برایتان می‌‌‌‌گویم دیگر مانند کسانی که هنوز نجات نیافته اند، زندگی نکنید. دوستان عزیز! وقتی ما به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌اوریم دیگر نباید مثل کسانی که زندگی گناه آلود داشتند، زندگی کنیم. من نمیگویم که ما برتر از سایر مردمان می‌‌‌‌باشیم. نخیر ! ما هم در گناه بودیم و وقتی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌اوریم، خداوند ما را پاک می‌‌‌‌سازد. این محض فیض و برکت خداوند است. پس ما را تبدیل می‌‌‌‌کند و زندگی نو می‌‌‌‌دهد و در اینجا می‌‌‌‌گوید که وقتی شما نجات یافتید و عیسی مسیح را در زندگی تان اجازه دادید تا کار خود را شروع کند، پس از زندگی ای که مثل مردمان نجات نیافته است دوری کنید و زندگی نو داشته باشید. ما که دربارۀ زندگی نو یا تازه در مسیح حرف می‌‌‌‌زنیم، هدف ما اینست که مثل مردمانی که نجات نیافته اند، زندگی نکنیم. بیائید ببینیم که هدف نویسنده چیست و مردمان نجات نیافته چگونه زندگی می‌‌‌‌کنند؟ در ادامۀ آیه می‌‌‌‌خوانیم که می‌‌‌‌فرماید: چون ایشان کور و گمراه هستند و دل سنگ شان پر از ظلمت است. ایشان از حیات خدا دورند. زیرا فکر و دل خود را بر روی خدا بسته اند. در نتیجه نمیتوانند راه‌های خدا را تشخیص دهند و برای شان اهمیتی ندارد که چه کاری خوب است و چه کار بد. در فساد غرق شده اند و برای ارضای شهوتها و هوس‌های خود، دست به هر عمل زشتی می‌‌‌‌زنند و از هیچ کاری روی گردان نیستند. دوستان گرامی و عزیز! ما وقتی دربارۀ زندگی کهنه حرف می‌‌‌‌زنیم هدف ما نیز همین جایست که کلام خداوند برای نشان می‌‌‌‌دهد؛ کسانی که از خدا رویگردان هستند، کسانی که به مسیح دل خود را باز نمیکنند و اجازه نمیدهند که خداوند زندگی شانرا تبدیل کند، کلام خدا می‌‌‌‌گوید که کور و گمراه هستند. ما و شما دروغگویی، جنگ و تباهی و قسم خوردن‌ها را به چشم خود دیده ایم و بناً کلام خدا می‌‌‌‌فرماید؛ کسانی که دل خود را سنگ می‌‌‌‌سازند و در تاریکی می‌‌‌‌خواهند زندگی کنند، چشم دارند نمی بینند و گوش دارند نمی شنوند، نباید ما مثل آنها زندگی کنیم مثلاً آدم می‌‌‌‌کشند تا صاحب ثروت و دارایی شوند. فساد می‌‌‌‌کنند تا خود را ارضا بسازند. تباهی و تمام کار‌ها را بخاطری انجام می‌‌‌‌دهند که دل خود را بروی خدا بسته اند و نمیخواهند تا اراده خدا بفهمند. پس بناً وقتی ما زندگی تازه را در عیسی مسیح پیدا می‌‌‌‌کنیم، آنوقت است که ما زندگی نو را شروع می‌‌‌‌کنیم و از دیدگاۀ الهیاتی وقتی زندگی تازه می‌‌‌‌گوئیم، به این معنی است که دیگر ما مثل مردمی که در گناه زندگی می‌‌‌‌کنند، زندگی نمیکنیم. بلکه همیشه ارادۀ خداوند را می‌‌‌‌خواهیم و طبق خواست و ارادۀ خداوند زندگی می‌‌‌‌کنیم. بلی! زمانیکه ما به خداوند عیسی مسیح ایمان می‌‌‌‌اوریم دیگر آن انسان قدیمی یا سابقه نیستیم و ما برای خداوند زندگی می‌‌‌‌کنیم و روح خدا در ما زندگی می‌‌‌‌کند و خدا را شکر که این همان مرحله ایست که زندگی ما تغییر می‌‌‌‌کند و زندگی ما عوض می‌‌‌‌شود. سوالی دیگری که پیدا می‌‌‌‌شود اینست که چطور ما می‌‌‌‌توانیم این تولد تازه یا زندگی نو را دریافت کنیم؟ در انجیل یوحنا، در فصل سوم، قصۀ بسیار جالبی است که می‌‌‌‌خواهیم اینرا بخوانیم: یک شب یکی از روحانیون بزرگ یهود برای گفت و شنود نزد عیسی مسیح آمد، نام او نیقودیموس و از فرقۀ فریسی‌ها بود. نیقودیموس به عیسی مسیح گفت: استاد ما روحانیون این شهر همه می‌‌‌‌دانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید. دلیلش نیز معجزات شماست. دوستان عزیز! می‌‌‌‌خواهیم این تصویر را در تصور خود داشته باشید که یکی از روحانیون بزرگ یهود که از فرقۀ فریسی بود و ملا‌های بسیار سر سخت بودند به دیدار عیسی مسیح می‌‌‌‌اید و دیگر ملا‌های یهود می‌‌‌‌ترسیدند که عیسی مسیح را استاد و یا خداوند بگویند چرا که در بین خود نقشه‌های داشتند تا خودشان تسلط روحانی بر مردم داشته باشند و بالای شان حکومت کنند. مگر نیقودیموس معجزات عیسی مسیح را دیده بود و از طرف شب بطور پنهانی به دیدن عیسی مسیح می‌‌‌‌اید. طوریکه در شروع خواندیم که یک شب به دیدن عیسی مسیح آمد. او اقرار می‌‌‌‌نماید که ما روحانیون شهر می‌‌‌‌دانیم که شما از طرف خدا برای هدایت ما آمده اید و دلیلش نیز معجزات شماست. دوستان عزیز! شاید شما کلام خداوند را نخوانده باشید ولی دربارۀ معجزات عیسی مسیح شنیده باشید که عیسی مسیح قدرت داشت، عیسی مسیح مرده‌ها را زنده کرد، او زندۀ ابدیست. پس هیچ کس نمیتواند که معجزات و خداوندی عیسی مسیح را پنهان کند. عیسی مسیح به نیقودیموس می‌‌‌‌گوید: اگر تولد تازه پیدا نکنی هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را یعنی پادشاهی خدا را ببینی. این که می‌‌‌‌گویم عین حقیقت است. نیقودیموس می‌‌‌‌دانست و می‌‌‌‌گفت که ایمان دارم که از طرف خدا آمدی و واقعاً استاد هستی و قدرت خدا در تو هست چرا که معجزات می‌‌‌‌کنی پس من به تو ایمان دارم ولی عیسی مسیح به او می‌‌‌‌گوید که تنها ایمان داشتن تو کافی نیست. اگر امروز شما نیز می‌‌‌‌گوید که بلی عیسی مسیح معجزه می‌‌‌کرد، عیسی مسیح زنده است و عیسی مسیح در آخر می‌‌‌اید تا دنیا را داوری کند، تمام این باور‌ها کافی نیست که شما بتوانید نجات ابدی و خوشی و آرامش را در خداوند حاصل کنید. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید که باید شما تولد تازه پیدا کنید و این حرف برای نیقودیموس بسیار جالب است که در آیت چهارم می‌‌‌گوید: منظور تان از تولد تازه چیست؟ چگونه امکان دارد، پیرمردی مثل من به شکم مادرش باز گردد و دوباره متولد شود. وقتی عیسی مسیح دربارۀ تولد تازه می‌‌‌گوید به اصطلاح وطنی ما و شما نیقودیموس شاخ می‌‌‌کشد که چه می‌‌‌گویی ؟!!! همرای این لنگی و چپن در شکم مادرم چطور رفته می‌‌‌توانم تا دوباره تولد شوم؟ و عیسی مسیح در آیۀ پنجم می‌‌‌گوید که : آنچه می‌‌‌گویم عین حقیقت است تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. دوستان عزیز ! خوب متوجه باشید، زندگی جسمانی را انسان‌ها تولید می‌‌‌کنند ولی زندگی روحانی را روح خداوند از بالا می‌‌‌بخشد. ما و شما در جسم تولد شده ایم و زندگی جسمانی داریم مگر وقتی ما و شما در زندگی تازه یا تولد نو پا می‌‌‌گذاریم باید روح خدا این زندگی را به ما بدهد و به قدرت خود ما نمیشود، باید روح خداوند این زندگی تازه و نو را به ما بدهد. عیسی مسیح در ادامه می‌‌‌فرماید : ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می‌‌‌بخشد. درست همانگونه که صدای باد را می‌‌‌شنوی ولی نمیتوانی بگویی از کدام کجا می‌‌‌آید و به کجا می‌‌‌رود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آنرا چگونه عطا می‌‌‌کند. دوستان گرامی! دربارۀ موضوعی که عیسی مسیح صحبت می‌‌‌کند، بسیار زیاد درباره اش توضیح نمیدهد و آنرا باز نمیکند. هدف عیسی مسیح این است که ایمان بیاور، قبول کن و بخواه تا خداوند زندگی ات را تبدیل کند، و خداوند این کار را می‌‌‌کند. همانطوری که شمال یا باد می‌‌‌اید و نمیفهمیم از کجا می‌‌‌اید و کجا می‌‌‌رود، زندگی تازه را نیز خداوند به بسیار زودی برایت می‌‌‌دهد و فقط آنزمان که به عیسی مسیح به روح خدا اجازه بدهی تا در زندگی ات داخل شود و وقتی که روح خدا در زندگی ما آمد، ما را زندگی تازه می‌‌‌بخشد. بعد از آن می‌‌‌بینیم که نیقودیموس سوال‌های دیگری نیز می‌‌‌پرسد که منظورتان چیست؟ و در آیۀ دهم عیسی مسیح برایش می‌‌‌گوید که : نیقودیموس تو از علمای دینی اسرائیل هستی، چگونه این چیز‌ها را درک نمیکنی؟ من آنچه را که می‌‌‌دانم و دیده ام می‌‌‌گویم ولی تو نمیتوانی باور کنی. من دربارۀ زندگی مردم با تو سخن می‌‌‌گویم و تو باور نمیکنی. پس اگر دربارۀ آسمان با تو صحبت کنم چگونه باور خواهی کرد؟ چون فقط من که مسیح هستم از آسمان به این جهان آمدم و باز هم به آسمان باز می‌‌‌گردم. خوانندگان گرامی! عیسی مسیح به نیقودیموس واضح می‌‌‌گوید که من از آسمان آمده ام ولی تو بسیاری چیز‌ها را که در مورد زمین برایت می‌‌‌گویم درک نمیکنی ولی اگر دربارۀ آسمان ، ملکوت و پدشاهی خداوند برایت بگویم، چطور آنرا درک خواهی کرد. عیسی مسیح در اینجا برایش واضح می‌‌‌سازد که از آسمان آمده و پس به آسمان خواهد رفت. در این موارد شاید سوالاتی زیادی مطرح گردد ولی کلام خداوند برایتان زندگی جدید را عطا می‌‌‌نماید و این را وعده نیز می‌‌‌نماید که برایتان زندگی تازه خواهم داد و ضرور نیست که بخاطر بدست آوردن زندگی جدید، هر روز شریعت و این و آن و یا هر کاری را کنید تا رضایت خدا را به دست بیاورید. فقط رضایت خداوند را با ایمان می‌‌‌توانیم به دست بیاوریم و عیسی مسیح زنده هست و می‌‌‌خواهد که زندگی شما را تبدیل کند و زندگی تازه و نو را برایتان بدهد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۷-۳۲ (۳۰ دقیقه)

شاهزاده خانم، داستان کوتاه. قسمت دوم

شاهزاده خانم، داستان کوتاه. قسمت دوم (از هر گل برگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۰ (۲۹ دقیقه)

نوری که از شما در خلقت تازه می‌تابد

نوری که از شما در خلقت تازه می‌تابد (خلقت تازه)
این وعده عیسی مسیح است هر که، او را بپذیرد، مسیح وارد زندگی او شده و زندگی او را روشن خواهد کرد نور بودن‌ به‌ معنی راهنما یا به عباره دیگر قطب نما است. عیسی‌ مسیح خود نور جهان‌ است‌. پیروان‌ او نور وجلال‌ او را منعكس‌ می‌‌كنند. این نور عیسی مسیح چه می‌باشد؟

برنامه رادیویی به آیه ۱۴ (۳۰ دقیقه)