رسالۀ پولُس رسول به اِفِسُسیان

فصل پنجم

زندگی در نور

۱پس همچون فرزندانِ عزیز، از خدا سرمشق بگیرید. ۲از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه ای خوشبو تقدیم خدا نمود.

۳و چنانکه شایستۀ مقدسین خداست، در میان شما چیزی دربارۀ زنا و بی عفتی های دیگر و طمع کاری بر زبان نیاید. ۴پسندیده نیست که سخنان رکیک و یا حرفهای بی معنی یا زشت به کار ببرید، بلکه در عوض باید خدا را شکر کنید. ۵خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی عفت یا طمع کار (زیرا طمع کاری یک نوع بت پرستی است)، هرگز در پادشاهی مسیح و خدا حصه نخواهند داشت.

۶اجازه ندهید کسی با دلایل بی معنی خود شما را فریب دهد؛ زیرا به علت این چیزها است که غضب خدا بر مردمی که مُطیع او نیستند نازل می شود. ۷پس با چنین اشخاص کاری نداشته باشید. ۸شما زمانی در تاریکی بودید اما اکنون در خداوند، در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. ۹زیرا هر کجا نور باشد همه نوع خوبی و نیکی و حقیقت نیز به وجود می آید. ۱۰تحقیق نمائید که مایۀ خشنودی خداوند چیست. ۱۱در انجام کارهای بی فایدۀ ظلمت شریک نباشید، بلکه ماهیت آن ها را در برابر نور آشکار سازید. ۱۲حتی ذکر کارهایی که آن ها در پنهانی انجام می دهند مایۀ رسوایی است. ۱۳اما هرگاه چیزی در پیش نور قرار گیرد، کاملاً روشن می شود ۱۴و هرچه کاملاً روشن شود مانند نور آشکار است. به آن سبب است که می گویند:

«ای که در خوابی، بیدار شو، از میان مردگان برخیز و مسیح بر تو خواهد درخشید.»

۱۵پس شما دقت کنید که چگونه زندگی می کنید، مثل اشخاص دانا زندگی کنید، نه مانند نادانان. ۱۶از هر فرصتی که برای شما روی می آورد به بهترین نحو استفاده کنید زیرا این ایام، ایام بدی است. ۱۷پس نادان نباشید، بلکه بفهمید که ارادۀ خداوند چیست.

۱۸مست شراب نشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت می کشاند. بلکه از روح القدس پُر شوید. ۱۹با استفاده از مزامیر، ستایش و سرودهای روحانی با یکدیگر صحبت کنید و با تمام دل برای خداوند بسرائید و آهنگ بسازید. ۲۰به نام خداوند ما عیسی مسیح همیشه برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید.

روابط زنان و شوهران

۲۱به خاطر احترامی که به مسیح دارید، مُطیع یکدیگر باشید. ۲۲ای زنها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می کنید، ۲۳زیرا همان طوری که مسیح سَر کلیسا یعنی بدن خود می باشد و شخصاً نجات دهندۀ آن است، شوهر نیز سر خانم خود می باشد. ۲۴و چنانکه کلیسا مُطیع مسیح است، زنان نیز در هر مورد باید از شوهران خود اطاعت کنند.

۲۵ای شوهران، چنانکه مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، شما نیز زنان خود را دوست بدارید. ۲۶مسیح چنین کرد تا کلیسا را با آب و کلام شسته و آن را پاک و مقدس گرداند ۲۷و کلیسا را با تمام زیبایی اش پاک و بدون عیب و لکه و چین خوردگی یا هر نقص دیگری به خود تقدیم نماید. ۲۸مردان باید همان طوری که بدن خود را دوست دارند زنان خود را دوست داشته باشند، زیرا مردی که زن خود را دوست می دارد، خود را دوست دارد. ۲۹هیچ کس هرگز از بدن خود نفرت نداشته است، بلکه به آن غذا می دهد و از آن توجه می کند ـ یعنی همان کاری که مسیح برای کلیسا می کند ـ ۳۰زیرا ما اعضای بدن او هستیم. ۳۱به این جهت کلام خدا می فرماید: «مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و آن دو، یک تن خواهند شد.» ۳۲یک حقیقت بزرگ در این امر نهفته شده است و به نظر من به مسیح و به کلیسای او اشاره می کند. ۳۳به هر حال هر شوهری باید زن خود را مانند خود دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهر خود را محترم بشمارد.

مطالب مرتبط

زبان

زبان (باشما)
زبان کسانیکه در کنترول نیست مثل آتش زیر خاکستر است که قدرت ویرانگر دارد. زبانی که در کنترول نیست همچو آتش خفته است که آهسته آهسته ماحول خود را به آتش می‌‌کشد و ویران می‌‌کند و همه چیز را به خاکستر مبدل می‌‌کند. زبان قدرت بسیار عظیم دارد. یک کلمۀ کوچک می‌‌‌‌تواند باعث بنای فامیل و دوستان ما شود. اما اگر زبان ما در کنترول نباشد، باعث از هم پاشیده‌گی فامیل و دوستان ما می‌‌‌شود. زبانی که در کنترول نباشد، شیطان به آسانی از آن استفاده می‌‌‌کند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۴ (۲۸ دقیقه)

دختران سیاه پوش در اجتماع

دختران سیاه پوش در اجتماع (باشما)
زنان و دخترخانم‌ها نباید به خاطر کنترول نَفس مردان، سیاه بپوشند و دنیای شان را تاریک بسازند. این مسولیت دینی مردان است که بالای نَفس کنترول داشته باشد. مردان به خصوص طالبان و مجاهدین که می‌گویند "ما به خاطر خدا جهاد می‌کنیم"، باید بالای چشم خود و گوش خود کنترول و حاکمیت داشته باشند. نباید با دیدن موی یک زن و با شنیدن صدای بوت کوری بلند یک زن و دخترخانم، از کنترول خارج شود. انسان اشرف مخلوقات است. حیوان با دیدن جنس مخالف خود، بالای خود حاکمیت و کنترول ندارد. ولی ما انسان هستیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶-۱۵ (۲۸ دقیقه)

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟ (باشما)
در عهد جدید، ایمانداران معمولاً با لقب «مقدسین» خطاب گردیده‌ اند. مقدس کسی است که گناهانش توسط عیسی مسیح بخشیده شده و توسط خون مسیح پاک گردیده است. عیسی مسیح، نور جهان است. هرکس که به دنبال او برود، در نور ساکن خواهد بود و از ظلمت نجات می‌‌‌یابد. زمانی که از عیسی پیروی کنیم، نور او از طریق زندگی ما به اطراف ساطع و پخش خواهد شد. پس کسانیکه واقعاً از عیسی مسیح و کلام او پیروی می‌‌کنند، فرزندان نور هستند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۸ (۲۸ دقیقه)

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟ (باشما)
در عهد جدید، ایمانداران معمولاً با لقب «مقدسین» خطاب گردیده‌ اند. مقدس کسی است که گناهانش توسط عیسی مسیح بخشیده شده و توسط خون مسیح پاک گردیده است. عیسی مسیح، نور جهان است. هرکس که به دنبال او برود، در نور ساکن خواهد بود و از ظلمت نجات می‌‌‌یابد. زمانی که از عیسی پیروی کنیم، نور او از طریق زندگی ما به اطراف ساطع و پخش خواهد شد. پس کسانیکه واقعاً از عیسی مسیح و کلام او پیروی می‌‌کنند، فرزندان نور هستند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵ (۲۸ دقیقه)

مشارکت با دیگر ایمانداران

مشارکت با دیگر ایمانداران (باشما)
کسی که با خدا مشارکت حقیقی دارد همیشه در اشتیاق مشارکت با کسانی است که خدا را دوست دارند. در مشارکت است که ایمانداران در ایمان خود رشد می‌کنند و باعث بنای یک دیگر می‌گردند. مشارکت به ما قدرت بیشتری در رویارویی با دشمن عطا می‌‌‌کند. یکی از حربه‌های شیطان نیز همین است که ایمانداران را از کلیسا و مشارکت دور نماید تا بهتر بتواند او را تضعیف نموده و از پا درآورد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۵-۲۰ (۲۸ دقیقه)

داستان زندگی فرهاد

داستان زندگی فرهاد (رنگ زندگی )
در مشترک زن وشوهر، هر دو باید کوشش نمایند تا یک دیگر خود را بشناسند، دوست داشته باشند، درک نمایند، خودخواهی‌ها و غرور را ازخود دور نموده به حرف‌ها و نظریات یکدیگر خود احترام نموده، به یکدیگر دروغ نگویند ودر تمام مسایل خانه مشترک تصمیم بگیرند. تا باعث نزاع و جدایی شان نشود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۱-۲۲ (۳۰ دقیقه)

زنده گی زن و شوهری از نگاۀ کتاب مقدس

زنده گی زن و شوهری از نگاۀ کتاب مقدس (باشما)
وقتی یک زن و شوهر ایماندار اصول خدا را رعایت می‌‌کنند، نتیجة آن یک ازدواج کتاب مقدسی است. یک ازدواج که بر اساس کتاب مقدس است در تعادلی می‌‌باشد که مسیح سر مرد وزن است. اصل کتاب مقدسی ازدواج در یکی بودن زن و شوهر است که تصویریست از یکی بودن مسیح و کلیسا. وقتی یک زوج زندگی خوب و آرام می‌داشته باشند که نسبت به یکدیگر محبت و احترام داشته باشند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵ (۲۸ دقیقه)

ازدواج فرزانه پس از 25 سال

ازدواج فرزانه پس از 25 سال (رنگ زندگی )
هر انسانی چه مرد و چه زن، برای بهتر زیستن کار، سعی و تلاش می‌‌نماید، و با قبول زحمات بیشمار، وسایل آرامش خانواده و فرزندان خود را تهیه می‌‌کنند. ریس خانواده مسولیت دارد تا ضروریات خانواده اش را فراهم کند. برای درک بیشتر مطلب از شما دعوت می‌‌کنیم که به این برنامه گوش دهید که مطالب خوبی در آن نهفته است. تشکر!

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵ (۲۹ دقیقه)

زنده‌گی نو در مسیح بخش دوم

زنده‌گی نو در مسیح بخش دوم (باشما)
همانطور که مسیح نسبت به ما با محبّت رفتار کرده است ما نیز باید این کار خوب خدا را تقلید کرده، نسبت به برادران و خواهران خود رویۀ محبّت و فیض پیشه کنیم. همانگونه که مسیح ما را محبّت کرد، ما نیز باید دیگران را محبّت نماییم و همیشه کوشش کنیم که محبت ما الهام بخش و تأثیر گذار باشد. مهمترین مسئله ما این است که نحوۀ زندگی ما باید چگونه باشد. ما باید مراقب باشیم و با حکمت زندگی کنیم. زیرا که فقط نادانان و احمقان هستند که به نحوۀ زندگی و رفتار خود اهمیت نمی‌دهند! از اینکه فرزند نور هستیم باید که نور ما دیده شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲۰ (۲۷ دقیقه)

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟

چطور می‌‌‌توانیم مانند مسیح زندگی کنیم؟ (باشما)
در عهد جدید، ایمانداران معمولاً با لقب «مقدسین» خطاب گردیده‌ اند. مقدس کسی است که گناهانش توسط عیسی مسیح بخشیده شده و توسط خون مسیح پاک گردیده است. عیسی مسیح، نور جهان است. هرکس که به دنبال او برود، در نور ساکن خواهد بود و از ظلمت نجات می‌‌‌یابد. زمانی که از عیسی پیروی کنیم، نور او از طریق زندگی ما به اطراف ساطع و پخش خواهد شد. پس کسانیکه واقعاً از عیسی مسیح و کلام او پیروی می‌‌کنند، فرزندان نور هستند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۲ (۲۸ دقیقه)

هویت من در عیسی مسیح - فرزند نور هستم

هویت من در عیسی مسیح - فرزند نور هستم (باشما)
راه رفتن در نور همان ایمان آوردن به نور است. نور مسیح است. کافی نیست که فقط نور را مشاهده کنیم، باید به آن ایمان آوریم و در نور راه برویم. هنگامی که ما نور را می‌‌‌بینیم، باید به آن ایمان بیآوریم. یعنی هنگامی که عیسی را می‌‌‌بینیم باید به او ایمان آورده، از او پیروی کنیم. گل آفتاب پرست از هنگام طلوع تا به غروب آفتاب، به هر سمتی که آفتاب برود، گل آفتاب پرست روی خود را به همان طور می‌‌چرخاند. ما مسیحیان نیز مثل گل آفتاب پرست نور خود را از مسیح بگیرییم.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۸-۹ (۲۸ دقیقه)

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری

حقوق زن در جامعه و زن و شوهری (باشما)
وقتی در عهد عتیق نگاه می‌‌کینم خاطر نشان می‌‌کند که: خوب نیست آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم احتیاج به معاونی داشت زیرا بدون او نمی توانست کاری از پیش ببرد. در اینجا از زن با عنوان معاون مرد یاد می‌‌‌شود، نه وسیله ای برای تامین لذتها و نیازهای جنسی مرد و تمکین کردن از مرد، و نه کشتزاری که تنها برای ازدیاد نسل باید در هر جا و هر مکانی که مرد خواست بر آن و در آن شود. کتاب مقدس زن را حتی تا به جایگاه تاج سر مرد نیز رسانده است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۱-۲۹ (۲۹ دقیقه)

وفاداری فرید

وفاداری فرید (رنگ زندگی )
جنگ‌های داخلی شیرازه ی بسیاری از خانواده‌ها را از هم گسست. فضای گرم بسیاری از فامیل‌ها از اثر این جنگ‌های تنظیمی ، به آشیانه ای بوم و جغد تبدیل شد. اعضای خانواده در فراق دیدن یک دیگر، چشمان شان تار شد و امید دیدن فرزندان خویش را به گورستان بردند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۳ (۲۹ دقیقه)

خانم های که بعد از فراغت از دانشگاه خانه نشین میشوند

خانم های که بعد از فراغت از دانشگاه خانه نشین میشوند (رنگ زندگی )
فضای بسته حاکم در جامعه‎ و ممانعت خانواده‌ها، سبب شده تا شمار زیادی از زنان تحصیل کرده‌، کار خانه را نسبت به بیرون، ترجیح بدهند. این زنان با وجود علاقه‌ی زیاد به کار در بیرون از منزل، به نحوی مجبور به خانه‌ نشینی شده اند. سمیه نوری، بیش تر از سه سال می‌شود که از دانشگاه فارغ شده و با وجود ایکه علاقه زیادی به کار و داشتن استقلال مالی دارد و می‌خواهد در بیرون از خانه کار کند، از طرف خانواده برایش اجازه کار داده نمیشود و از او خواسته شده تا در خانه باشد و کارهای خانه را انجام بدهد. این خانم این طور درد دلش را بیان می‌دارد: "زمانی که به پدرم، مادرم و حتا شوهرم می‌‌گویم من باید کار کنم و باید زحمت بکشم، تا معاش داشته باشم و از این طریق خرج و مخارج زندگی خود را تهیه نمایم، آنها دز جوابم می‌‌گویند، خرجت برایت می‌‌رسد چه نیاز است که یک زن در بیرون از خانه کار کند. زمانی تو نیاز به کار کردن به بیرون از خانه داری که خرجت نرسد. در حال حاضر که همه چیز برایت می‌رسد و تو نیاز نداری به بیرون کار کنی. آنهای که به بیرون کار می‌کنند، آنها دختر نیستند. آنها یا مشکل عقلی دارند یا مشکل مالی دارند و خاواده‌های شان خانواده‌های بی غیرتیست که می‌گذارند که بیرون کار کنند".

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۵ (۳۰ دقیقه)

داستان زندگی فرهاد

داستان زندگی فرهاد (رنگ زندگی )
در مشترک زن وشوهر، هر دو باید کوشش نمایند تا یک دیگر خود را بشناسند، دوست داشته باشند، درک نمایند، خودخواهی‌ها و غرور را ازخود دور نموده به حرف‌ها و نظریات یکدیگر خود احترام نموده، به یکدیگر دروغ نگویند ودر تمام مسایل خانه مشترک تصمیم بگیرند. تا باعث نزاع و جدایی شان نشود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۵ (۳۰ دقیقه)

جنبه های روانی دشمنی(۱)

جنبه های روانی دشمنی(۱) (به سوی صلح)
فرق بین انسان‌های بسیار هستند لیکن خداوند همه کدام ما را آفریده است و همه ما در انسانیت خود با دیگران برابر هستیم. قضاوت نادرست در باره دیگران،مخصوصاً در باره قومیت و نژاد دیگران، یکی از جنبه‌های دشمنی می‌باشد. شما در باره اینکه چگونه می‌توانید با این جنبه دشمنی بجنگید خواهید شنید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۳۴ (۳۰ دقیقه)

شنیده‌ام مسیحیان مردم  شرابخوار هستند و کار‌های غیر اخلاقی می‌‌کنند. آیا این واقعیت دارد ؟

شنیده‌ام مسیحیان مردم شرابخوار هستند و کار‌های غیر اخلاقی می‌‌کنند. آیا این واقعیت دارد ؟ (باشما)
یکی از دوستان ما سوال کردند که، شنیده ام مسیحیان مردمان شرابخوار، زناکار و شهوتران هستند و هر کس هم که بخواهد پیرو عیسی مسیح شود، او را نیز مانند خود شرابخوار، شهوتران و زنا کار می‌‌‌‌‌‌‌‌سازند. آیا این درست است؟ باید بگویم بعد از اینکه خداوند چشمان ما را باز کرد و راۀ حقیقت خود را به ما نشان داد، با مسئولیت و خوشی تمام از اینکه ما پیرو عیسی مسیح هستیم، کدام عمل خلاف از ما سر نزده است. لب ما با مشروبات الکولی تر نشده و چشم ما به مال مردم نمانده و با چشم بد به طرف کسی ندیده ایم و این همه به سبب آنست که خداوند قلب ما را تبدیل کرد ولی فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که دوست ما موضوع را برعکس شنیده اند. جای تأسف اینجاست که مردم عزیز ما تمام شان از بسیاری وقت‌ها به این طرف به چشم سر می‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که از کلام خدا دور نگهداشته شده اند و متأسفانه نمیفهمند که حقیقتاً کلام خدا چه می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید؟ و حتی به ضد کلام خدا هم حرف می‌‌‌‌‌‌‌‌زنند و می‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که از بین رفته و منسوخ شده و یا چیز‌های که در آن است درست نیست ولی ما می‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که این موضوعات همه بخاطر اینست که مردم ما از کلام خدا به دور نگهداشته شده اند و بعضی وقت‌ها فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که مردم ما در دین و مذهب خود بسیار قائم هستند که حتی جان خود را می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند ولی متأسفانه اینکار بخاطر مذهب است نه بخاطر خداوند. بخاطر قانون است نه بخاطر رضایت و خوشنودی خداوند. بلی ! و اصل حرف هم همینجاست که ما بخاطر مذهب اینکار‌ها را کرده می‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم و در قلب خود آتش داریم ولی اگر مردم ما کلام خدا را بخوانند و حقیقت را بفهمند و واقعاً مسیح را بشناسند، فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که صد فیصد آتش زندگی شان برای جلال خداوند قروزانتر خواهد شد و خداوند را صد برابر بیشتر از بسیاری مردمان دیگر جلال داده خواهند توانست. به خاطریکه خداوند برای ما افغان‌ها یک غیرتی خاصی داده است و خدا را شکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که اگر این غیرت را در راۀ درست استفاده کنیم. خداوند را شکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که همانطوری که دوست‌های شخصی ما و یا کسانی که ما را می‌‌‌‌‌‌‌‌شناسند خود شاهد بر این موضوع هستند که ما هیچگونه عملی را که برازندۀ یک ایماندار مسیحی نباشد، انجام نمیدهیم و ضمناً یکی از دوستان من که حال به عیسی مسیح ایمان آورده است قبلاً شخص شرابخوار و زندگی خانوادگی درهم و برهمی داشت ولی از زمانی که عیسی مسیح را در زندگی خود پذیرفت نوشیدن شراب را ترک گفت و واقعاً یک زندگی پیروزمند و پر از خوشی را در خداوند تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. دوستان عزیز! خدا را شکر که ما شهادت می‌‌‌‌‌‌‌‌دهیم و هم مردم دور و پیش ما می‌‌‌‌‌‌‌‌توانند دربارۀ ما گواهی بدهند و خداوند را شکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که از همه بالاتر خداوند را بالای سر خود داریم که زندگی ما را می‌‌‌‌‌‌‌‌بیند. ما می‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم خداوند را با زندگی، رفتار، و کردار خود خوشنود بسازیم و چه خوب است که اگر از کلام خداوند بخوانیم و ببینیم در این مورد چه پاسخی می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. رسالۀ اِفسُسیان فصل پنجم از آیۀ اول الی هژدهم را می‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیم و درباره اش صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که این کلام خداست و زندگی یک مسیحی مربوط به اطاعتش از کلام خدا می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اگر ما مسیحی هستیم پس ما باید از کلام خدا در زندگی خود اطاعت کنیم و حال ببینیم که کلام خدا برای ما مسیحیان، که مردم فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند شرابخوار و این و آن هستند، چه هدایت می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد: ۱. همچنانکه یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، شما نیز در هر امری از خدا سرمشق بگیرید. دوستان عزیز! نظر شما در این رابطه چیست که می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید همچنانکه یک کودک عزیز از رفتار پدرش تقلید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، شما نیز، یعنی ای مسیحیان! در هر امری، در هر کاری از خدا سرمشق بگیرید. پس عزیزان خداوند کدام شرابخوار و شهوتران و یا بوالهوس نیست. خداوند پاک قدوس، مهربان و پر از محبت و راستی است و یک مسیحی نیز مثل یک فرزند عزیز، که واقعاً پدر خود را دوست دارد و از پدر خود تقلید می‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا زندگی درست و خوب داشته باشد. پس شما نیز مثل خداوند، که به او پدر آسمانی خطاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، پاک و قدوس باشید و از رفتار خداوند تقلید کنید و سر مشق بگیرید. ۲. نسبت به دیگران ، پر از محبت باشید. در این زمینه مسیح الگوی شما باشد، که آنقدر ما را دوست داشت که خود را مانند بره قربانی ، به خدا تقدیم کرد تا گناهانمان را پاک سازد. خدا نیز از این قربانی خشنود شد، زیرا محبت مسیح نسبت به ما، در نظر خدا همچون عطر خوشبو بود. چرا در زمینۀ محبت مسیح الگوی ما باشد؟ کلام خدا می‌‌‌‌‌‌‌‌فرماید که همانطوری که مسیح ما را دوست داشت شما نیز یکدیگر تانرا دوست داشته باشید. چیزی که در وطن ما متأسفانه کم است. ما به چشم خود دیدیم که مردم کشتار کردند، تباهی کردند و چه کار‌های بدی نبود که در جنگ‌ها مرتکب نشدند. مگر اینجا به مسیحیان می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که شما باید مثل یک قربانی، زندگی تانرا به مردم، همسایگان، دوست و خویش و اقارب تان بدهید، تا که مردم محبت خدا را در زندگی شما ببینند. نمیگوید که بروید و بکشید و تباه کنید بلکه می‌‌‌‌‌‌‌‌گوید همانطوری که مسیح خود را قربانی کرد تا گناهان ما پاک شود، شما نیز زندگی تانرا در راۀ سایر مردمان بگذارید تا کلام خدا را بشنوند و زندگی ابدی را در مسیح پیدا کنند. ۳. هشیار باشید که گناهانی نظیر طمع ، بی عفتی و شهوت رانی و زنا در میان شما وجود نداشته باشد. چنین گناهان در بین قوم خدا جای ندارد. کلام خدا به کی می‌‌‌‌‌‌‌گوید که هوشیار باشید؟ به من به کسانی که پیرو مسیح هستند و برای شما‌های که مسیحی هستید می‌‌‌‌‌‌‌گوید که طمع، بی عفتی و شهوت رانی و زنا در میان شما وجود نداشته باشد چنان پاک زندگی کنید که هرگز کسی نتواند چنان تهمت‌های به شما بزند. خداوند می‌‌‌‌‌‌‌خواهد که ما پاک زندگی کنیم و باز هم می‌‌‌‌‌‌‌گویم که یک مسیحی طبق کلام مسیح زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کند و در اینجا خواندیم که کلام خدا برای ما می‌‌‌‌‌‌‌گوید تمام چیز‌های را که در بالا خواندیم در زندگی تان نباشد. تا نه تنها مردم دربارۀ تان چیزی بد نگویند بلکه شما فرزندان خدا نامیده می‌‌‌‌‌‌‌شوید، پاک و بدون کثافت زندگی کنید.   ۴. گفتار کثیف ، سخنان زشت و شوخی‌های خلاف ادب، شایستۀ شما نیست. بجای اینها، با یکدیگر درباره نیکویی‌های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. دوستان عزیز ! کلام خدا نه تنها ما را از شهوترانی و شرابخواری و کثافتکاری منع می‌‌‌‌‌‌‌کند بلکه می‌‌‌‌‌‌‌گوید، متوجه باشید تا گفتار تان کثیف نباشد. مزاح‌های خراب و لاابالی با یکدیگر نکنید. بعضی مردم را می‌‌‌‌‌‌‌بینیم که در سر سرک به یکدیگر فحش و دشنام می‌‌‌‌‌‌‌دهند و چهار نفر که در بین خود می‌‌‌‌‌‌‌نشینند، چه مزاح‌ها و فکاهی‌های کثیفی نیست که برای یکدیگر نمیگویند و این چیز‌ها را ما در وطن خود بسیار داریم ولی ببینید که کلام خدا برای یک مسیحی می‌‌‌‌‌‌‌گوید که اگر تو و یا هر کس دیگر زندگی خود را عیسی مسیح می‌‌‌‌‌‌‌سپاری، نه تنها که شرابخور و زنا کار نباشی بلکه حتی گفتارت، مزاح هایت و کردارت را باید خوب متوجه باشی که نباید از همین زبانی که خداوند را جلال می‌‌‌‌‌‌‌دهی، حرف کثیف بزنی. در رسالۀ یعقوب می‌‌‌‌‌‌‌خوانیم که می‌‌‌‌‌‌‌فرماید: از یک چشمه دو قسم آب بیرون نمی آید که هم آب شور باشد و هم شیرین. پس بناً ما نمیتوانیم با زبانی که خداوند را جلال می‌‌‌‌‌‌‌دهیم حتی با آن زبان مزاح خراب کنیم، فحش بدهیم و یا حرف‌های بیهوده بزنیم. پس دوستان عزیز ببینید که این همه تهمت‌های که بر ضد مسیحیان زده می‌‌‌‌‌‌‌شود همه دروغ است. مردم می‌‌‌‌‌‌‌خواهند که چشم و گوش شما را ببندند و برای شما تصاویر خراب را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند تا بگوئید مسیحیان مردم بد هستند ولی ما و شما دیدیم که کسانی که مسیحی هستند، کلام خدا را پیروی می‌‌‌‌‌‌‌کنند و کلام خدا بسیار با جدیت و با قاطعیت اینرا برای ما می‌‌‌‌‌‌‌گوید که متوجه خود باشید. بسیاری از کسانی را دیده ایم که می‌‌‌‌‌‌‌پرسند، پس این فلم‌های را که در تلویزیون می‌‌‌‌‌‌‌گذارند و یا فلم‌های خراب استند، اینها چطور؟ مردم‌ها، همانطوری همه ما و شما می‌‌‌‌‌‌‌بینیم مردمان مختلف هستند و کسانی که آن نقش‌ها را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کنند، مسیحی نیستند ولی مردم هرگاه یک نفر را که صلیب را به گردن خود برای آرایش و یا به مثل زیور انداخته است، می‌‌‌‌‌‌‌بینند فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنند که مسیحی هستند. آنها مسیحی نیستند بلکه فقط بازیکنان فلم هستند. شما نباید خداوند پاک و قدوس را در جسم یک انسانی که گناه می‌‌‌‌‌‌‌کند و صلیبی منحیث زیور در گردن دارد، ببینید و آن شخص را مسیحی بگوئید. اینکار درست نیست زیرا آن مردم مسیحی نیستند و شما صد فیصد مطمئن باشید. کسانی که می‌‌‌‌‌‌‌ایند پیش شما و می‌‌‌‌‌‌‌گویند که مسیحیان مردم خراب هستند و اگر اعتبار نمیکنی بیا و در فلم‌های آمریکایی و یا انگلیسی و این و آن ببین، آنها برای شما دروغ می‌‌‌‌‌‌‌گویند. اگر به هالیوود که یک شرکت بزرگ فلمسازی است و بالیوود که فلم‌های هندی را تولید می‌‌‌‌‌‌‌کند، توجه کنیم می‌‌‌‌‌‌‌بینیم که بازیگران هندو نقش انسان‌های دیگر مذاهب را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کنند، اما اصلاً هندو هستند و یا یکی مسلمان است نقش هندو را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کند و این چیز‌ها را در فلم‌ها اجرا می‌‌‌‌‌‌‌کنند که در چندین فلم شاهرخ خان را دیده ام که در اصل مسلمان هست ولی در فلم‌های خود می‌‌‌‌‌‌‌رود بت‌ها را سجده می‌‌‌‌‌‌‌کند یا دیگر بازیکنان فلم‌های هندی را اگر متوجه شویم که خودش هندو است و می‌‌‌‌‌‌‌نشیند سر جای نماز و همانطور هر کس که یک صلیب را می‌‌‌‌‌‌‌پوشد، او فقط یک رول را بازی می‌‌‌‌‌‌‌کند، متوجه باشید که با این دروغ‌ها، دربارۀ مسیح، خداوند یا مسیحیانی که پیرو مسیح هستند نظر بد نداشته باشید و باید به دوستان عزیز خاطر نشان بسازیم که فلم‌های را که از هالیوود و یا از بعضی از شرکت‌های فلم سازی غربی می‌‌‌‌‌‌‌بینند ، همه فرهنگ غرب را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و هیچ ارتباطی با مسیحیت ندارد و دوم اینکه مسیحیت از غرب نیامده و هر کسی که مسیحی هست، چه در شرق باشد یا غرب مطابق کلام خدا زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کند و زندگی خود را به عیسی مسیح سپرده، خودش، فامیلش، اولادش فقط برای خداوند زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کنند اما آن کسی که مسیحی نیست چه در شرق باشد یا غرب او برای جهان برای این دنیا و شیطان زندگی می‌‌‌‌‌‌‌کند و بسیاری فلم‌ها اصلاً نه شرق را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند و نه غرب را و همه چیز‌های آنها تخیلی می‌‌‌‌‌‌‌باشند و در آنجا هم می‌‌‌‌‌‌‌بینیم که صلیب دارند و یا نمونه‌های مختلف دارند که همه افکار شیطانی استند مگر متوجه باشید که نظر ما باید در بارۀ قدوسیت خدا تغییر نکند. ما مسیح خداوند مردم خدا و مسیحیان را نباید به آن چشمی که فلم را می‌‌‌‌‌‌‌بینیم، ببینیم زیرا کسانی که مسیحی هستند از کلام خدا پیروی می‌‌‌‌‌‌‌کنند.   ۵. این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح، جای اشخاص بی عفت، ناپاک، زناکار و طمعکار نیست ؛ بلی، کسی که به مال و ناموس دیگران طمع دارد، بت پرست است، زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و می‌‌‌‌‌‌‌پرستد. دوستان گرامی ! کلام خدا با قاطعیت می‌‌‌‌‌‌‌گوید که کسی که بی عفت، ناپاک، زناکار و طمعکار به مال و ناموس دیگران است بت پرست است و پادشاهی خداوند از این نوع مردمان نیست. پس مسیحیان را شما نیز متوجه می‌‌‌‌‌‌‌شوید که از این کار‌های بد دوری می‌‌‌‌‌‌‌کنند چرا که پیرو مسیح هستند و عیسی مسیح خداوند این چیز‌ها را دوست ندارد و او نمیخواهد که اینطور مردمان در پادشاهی او باشند. یک چیزی را که می‌‌‌‌‌‌‌خواهم بگویم این  است که شاید کسانی که حال مسیحی هستند، در سابق گناهانی را مرتکب شده باشند ولی تا جائیکه من با هزاران مسیحی روبرو شده و حرف زده ام، شاید سوابق شان تاریک بوده باشد، مگر از روزی که به مسیح ایمان آورده اند و کلام خدا را خوانده اند، زندگی شان تغییر کرده است و ما زندگی خود و دیگر دوستان خویش را می‌‌‌‌‌‌بینیم که قبلاً چه بود و حال چگونه است. ۶. ممکن است بعضی‌ها بکوشند برای اینگونه گناهان بهانه هایی بتراشند. اما شما گول این اشخاص را نخورید، زیرا کسانی که مرتکب چنین گناهانی می‌‌‌‌‌‌شوند، زیر خشم و غضب خدا هستند. کلام خدا می‌‌‌‌‌‌فرماید که کسانی هستند که برای این گناهان بهانه تراشی کنند ولی شما فریب این اشخاص را نخورید زیرا این چنین افراد زناکار و طمعکار و شهوتران زیر خشم و غضب خدا هستند. یک مسیحی بخاطری خداوند را پیروی می‌‌‌‌‌‌کند تا از غضب خدا نجات حاصل کند و زمانیکه به مسیح ایمان می‌‌‌‌‌‌اوریم از خشم و غضب خدا نجات پیدا می‌‌‌‌‌‌کنیم. پس ما نمیتوانیم که شرابخوار و زناکار و کثافتکار باشیم. .۷ با این قبیل افراد، نشست و برخاست هم نکنید! دوستان عزیز ! کلام خدا با وضاحت می‌‌‌‌‌‌گوید که نه تنها که این چنین مردم خراب نباشید بلکه حتی با این قبیل افرادی که در بالا نام بردیم نشست و برخاست هم نکنید. یعنی خداوند این چنین افراد را رد می‌‌‌‌‌‌کند که نباید با اینها نشست و برخاست داشته باشیم. اگر می‌‌‌‌‌‌خواهید پیرو مسیح باشید باید زندگی پاک و قدوس داشته باشید. که آیۀ اول هم اینرا برای ما گفت که باید زندگی پاک داشته باشیم. .۸ درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود؛ اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتار تان باید این تغییر را نشان دهد؛ شاید قبل از اینکه مسیحیان فعلی، مسیحی شوند مردمانی بوده باشند که در تاریکی زندگی می‌‌‌‌‌‌کردند مثلاً خود ما در تاریکی و در دوری از خدا زندگی می‌‌‌‌‌‌کردیم. مگر خدا را شکر می‌‌‌‌‌‌کنم که می‌‌‌‌‌‌گوید وقتی نور عیسی مسیح در زندگی شما آمد همه این چیز‌ها از شما دور شد و شما یک زندگی نو را برای خداوند شروع کرده اید و شما باید مثل نور بدرخشید تا پاکی شما را مردمان دیگر نیز ببینند و خداوند را جلال بدهند. پس دوستان عزیز ! اگر شما اینطور دروغ‌ها را از کسی می‌‌‌‌‌‌شنوید، همین بخش از کلام خدا را از آیۀ اول فصل پنجم اِفسُسیان ، برایشان نشان بدهید و اگر شما فکر می‌‌‌‌‌‌کردید که مسیحیان اینطور هستند، خواهشمندیم که اینوع افکار را از سرتان دور کنید. می‌‌‌‌‌‌خواهم اعتراف کنم که من هم قبل از اینکه مسیحی شوم، همین فکر‌ها را در مورد مسیحیان داشتم و شنیده بودم که بسیار چیز‌های بد در مورد مسیحیان می‌‌‌‌‌‌گفتند و بسیار متوجه هم بودم و بار اول که کلام خدا شنیدم و یک دوست ما گفت که می‌‌‌‌‌‌خواهی با ما به کلیسا بروی؟ گفتم برادر متوجه باشی که من کلام خدا را می‌‌‌‌‌‌خوانم ولی عیسوی‌ها مردم‌های بد هستند. اما همان همسایه ما برایم گفت که جواد جان ! در مورد من ، همسرم و اولاد هایم که هر روز با ما نشست و برخاست داری، چه فکر می‌‌‌‌‌‌کنی؟ ما و شما در یک کاسه نان خورده ایم و تو فکر می‌‌‌‌‌‌کنی که ما مردم بد هستیم؟ من جواب دادم که نی ! شما خوب مردم هستید، مسیحی‌ها بد هستند و او گفت که ما مسیحی هستیم. آن وقت بود که من فرق را دیدم زیرا چندین ماه بود که ما با این همسایه ما دوست شده بودیم، می‌‌‌‌‌‌دیدیم و یکدیگر را شناخته بودیم و زندگی او یک برکت بود و بعداً که دیگر مسیحی‌ها را از طریق او شناختم و دیدم، واقعاً خداوند را شکر کردم و فهمیدم که مردم در مورد مسیحیان چیز‌های غلط می‌‌‌‌‌‌گویند و بعد از آن کلام خدا را برایم نشان داد. نه تنها از این جای کلام خدا که خواندیم بلکه در چندین جای دیگر دربارۀ زندگی پاک و قدوسیت خداوند می‌‌‌‌‌‌توانیم ، بخوانیم. من دعا می‌‌‌‌‌‌کنم که اگر تا امروز هر چیزی در مورد مسیحیان شنیده باشید ، امروز که کلام خدا را خواندید نظر تان در مورد مسیحیان و کلام خدا ، تغییر کرده باشد.   ۹. اگر چنین نوری در وجود شماست ، باید اعمالتان نیک ، درست و راست باشد. ۱۰ بکوشید تا دریابید چه چیزهایی خداوند را خشنود می‌‌‌‌‌‌سازد. ۱۱ در کارهای پوچ شرارت و تاریکی شرکت نکنید، بلکه بگذارید نور شما بر آنها بتابد تا زشتی آنها بر همگان آشکار شود. ۱۲ زیرا کارهای زشتی که خدانشناسان در تاریکی انجام می‌‌‌‌‌‌دهند، حتی ذکرشان هم شرم آور است . ۱۳ اما هنگامی که نور شما بر گناهان ایشان می‌‌‌‌‌‌تابد، زشتی آنها دیده می‌‌‌‌‌‌شود و متوجه می‌‌‌‌‌‌شوند که چقدر در اشتباهند. در اثر همین، ممکن است بعضی از ایشان بازگشت کنند و فرزندان نور گردند. 14 از اینرو است که خدا در کتاب آسمانی می‌‌‌‌‌‌فرماید: “ای تو که خوابیده ای، بیدار شو و از میان مردگان برخیز، و نور مسیح بر تو خواهد درخشید.” ۱۵ پس مراقب اعمال و رفتار تان باشید، زیرا در روز‌های دشواری زندگی می‌‌‌‌‌‌کنیم. ۱۶ به همین جهت، جهالت و نادانی را از خود دور کرده، عاقل و خرداندیش باشید، و از هر فرصتی سود بجویید تا اعمال نیک بجا آورید. ۱۷ بدون تامل دست به کاری نزنید، بلکه سعی کنید خواست و اراده خدا را دریابید و مطابق آن زندگی کنید. ۱۸ از مستی بپرهیزید زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌‌‌‌‌‌کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید. دوستان گرامی! بهترین راه اینست که شما نباید به حرف مردم گوش بدهید زیرا شیطان نمیخواهد که روشنی باشد زیرا در جایی که روشنی باشد شیطان نمیتواند حضور داشته باشد. بناً شیطان همیشه کوشش می‌‌‌‌‌‌کند تا مانع روشنی شود تا او بتواند در تاریکی زندگی خود را پیش ببرد. ما خواهش می‌‌‌‌‌‌کنیم که شما دوستان عزیز کلام حقیقی خداوند را مطالعه بکنید و بعد از آن می‌‌‌‌‌‌توانید قضاوت کنید.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

خودسوزی زنان و دختران

خودسوزی زنان و دختران (رنگ زندگی )
خودسوزی زنان و دختران جوان در ولایات و به خصوص در هرات یکی از پدیده‌های زشت و به شدت قابل لمس در این شهر می‌‌باشد. پدیده ای که همواره قربانیان زیادی را در برگرفته است، این پدیده در هرات یکی از شهر‌های که بیشتر مردمانش در قید سنت‌ها و رواج ناپسندیده می‌‌باشند نسبت به سایر ولایات بیشتر قابل لمس می‌‌باشد. بارها از وسایل اطلاعات جمعی دیده و شنیده ایم که دخترها و زنان در هرات، بیشتر از هر بخشی در افغانستان، با خشونت هایی گونا گون دست و پنجه نرم می‌‌کنند. یکی از همین خشونت‌ها و در نوع خود بزرگترین خشونت علیه زنان، خود سوزی محسوب می‌شود. خودسوزی که ناشی از فشارهای خانوادگی، و ازدواج‌های اجباری می‌باشد.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲ (۲۹ دقیقه)

تسلیم بودن یعنی چی؟

تسلیم بودن یعنی چی؟ (اخلاق زندگی۲)
زن مى‌گويد، "این سرنوشت من است، من باید از شوهرم اطاعت کنم، باید به او احترام بگذارم، گرچه که او هیچ احترام و یا اهمیتی برای من قایل نیست. " و مرد مى‌گويد، "من باید قوی و مستقل باشم و ثابت کنم که قادر به تصمیم گیری هستم. من نباید نقاط ضعف خود را نشان دهم." حداقل این چیزی است که سنت از مردان انتظار داشته است. كتاب مقدس مى‌گويد، بخاطر احترامی که به مسیح دارید، مُطیع یکدیگر باشید. (افسسیان ۵: ۲۱ )

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۲ (۲۹ دقیقه)

ازدواج

ازدواج (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۹ دقیقه)

فرهنگ طلاق گرفتن در هرات

فرهنگ طلاق گرفتن در هرات (رنگ زندگی )
لیلا از شکنجه و لت شوهرش به سطوح آمده است. او می‌گوید که چیزی که من در زندگی ام از دست این آدم کشیدم قابل بیان نیست، فقط می‌خواهم که کمکم کنید تاطلاق بگیرم و از شر این نامرد خلاص شوم. کوچکترین مطلب را بهانه می‌گیرد و مرا لت و کوب می‌کند. شماری از حقوقدانان، طلاق را راه حل مشکلات زنان نمی دانند و آن را چالش بزرگ می‌دانند که باعث به هم ریزی زندگی جوانان می‌شود. یک از وکیلان مدافع می‌گوید:" فرهنگ طلاق یک فرهنگ خوب نیست. باعث بدبختی خانوادها در جامعه می‌شود. بهترین راه اینست که با هم تفاهم کنند از طریق نهاد‌های عدلی با طرفین صحبت شود و به زودی از هم جدا نشوند" این وکیل مدافع از خانواده‌ها می‌خواهد که به بزرگان مراجعه نموده و به زودی تن به طلاق ندهند.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱-۲۵ (۲۹ دقیقه)

چرا مسیحیان، همسران شان را دوست دارند؟

چرا مسیحیان، همسران شان را دوست دارند؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۱ (۲۹ دقیقه)

حمایت از حقوق زنان صرف در حد شعار است

حمایت از حقوق زنان صرف در حد شعار است (رنگ زندگی )
از روز جهانی زن همه ساله در بسیاری از کشورها تجلیل به عمل می‌آید. اما در کشورما افغانستان در رژيم هاي گذشته و فعلی از این روز، با راه اندازي همايش هاي سمبوليک، به صبغه نمايشي تجليل به عمل آمده است. تمام احترام و موقف در مورد زنان و دختران در افغانستان در گپ و ظاهر است. تا وقتی که همه چیز در حد سخن و در روی کاغذ باشد، هيچگاهي به زنان بهشتي و دختران دوست داشتني افغان ارج و احترام گذاشته نخواهد شد. زنان که نیمی از پيکره جامعه کشور را تشکيل می‌دهند، به آنها به نظر کالاها و به مثابه امتعه تجارتي دیده می‌شود .

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵-۲۸ (۲۸ دقیقه)

آیا در کتاب مقدس گفته شده است که زن تان را دوست داشته باشید؟

آیا در کتاب مقدس گفته شده است که زن تان را دوست داشته باشید؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵ (۳۰ دقیقه)

درمان مرض اختلاف

درمان مرض اختلاف
جامعهٔ افغانی ما از گذشته‌ها پُر از تناقضات، اختلافات و تقسیم بندی‌ها بوده است که در بعضی دوران‌ها شدت اختیار کرده است که ترس از فروپاشی افغانستان به حیث یک کشور و یا به حیث یک ملت را بوجود آورده است. ما تا حدی به موضوعات چون: قومی، لسانی، دینی، منطقوی و غیره تقسیم شده با هم سر سازگاری نداریم که به مشکل می‌توانیم خود را به حیث یک ملت خطاب کنیم. با سقوط نظام به نام «جمهوری» و به قدرت رسیدن طالبان این اختلافات و تقسیم بندی‌ها شدت زیادتر اختیار کرده است. مخالفین طالبان آن‌ها را نماینده و وابسته به یک قوم می‌دانند و به خاطر طالبان آن قوم را مورد توهین و سرزنش قرار می‌دهند. این قوم که طالبان را به حیث نمایندهٔ قوم خود قبول ندارند به وارد کننده گان این برچسپ آنها را بیگانه و وارثان سرزمینی بنام افغانستان نمی دانند

مقاله شامل آیه ۲۹-۳۰