انجیل لوقا

فصل دهم

خدمت هفتاد نفر

۱بعد از این، عیسی خداوند، هفتاد نفر دیگر را تعیین فرمود و آنها را دو نفر دو نفر پیشاپیش خود به شهرها و نقاطی که در نظر داشت از آن ها دیدن نماید فرستاد. ۲به آنها فرمود: «محصول فراوان است اما کارگر کم، پس از صاحب محصول تقاضا کنید که کارگرانی برای جمع آوری محصول بفرستد. ۳بروید و بدانید که من شما را مثل بره ها در بین گرگها می فرستم. ۴هیچ کیسه یا خرجین یا بوت با خود نبرید و در بین راه با کسی سلام و علیک نکنید. ۵به هر خانه ای که داخل می شوید اولین کلام شما این باشد: «سلام بر این خانه باد.» ۶اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد: سلام شما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. ۷در همان خانه بمانید و از آنچه پیش شما می گذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید. ۸وقتی به شهری وارد می شوید و از شما استقبال می کنند، غذایی را که برای شما تهیه می کنند بخورید. ۹بیماران آنجا را شفا دهید و بگوئید: «پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.» ۱۰وقتی به شهری وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند به داخل کوچه های آن شهر بروید و بگویید: ۱۱«خاکی را هم که از شهر شما به پاهای ما چسبیده است، پیش روی شما پاک می کنیم ولی این را بدانید که پادشاهی خدا نزدیک شده است.» ۱۲بدانید که روز آخر برای سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای آن شهر.

نکوهش شهرهای نا توبه کار

(همچنین در متی ۱۱: ۲۰ - ۲۴)

۱۳وای بر تو ای خورَزین، وای بر تو ای بیتسَیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون می شد مدتها پیش از این، خطِ بینی کشیده، خاکستر نشین می شدند، و توبه می کردند. ۱۴ولی روز داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۱۵و اما تو ای کَپَرناحوم، می خواستی سر به آسمان بکشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد. ۱۶هرکه به شما گوش دهد، به من گوش داده است؛ هرکه شما را رد کند مرا رد کرده است و هرکه مرا رد کند فرستندۀ مرا رد کرده است.»

بازگشت از خدمت

۱۷آن هفتاد شاگرد، خوش و خرم بازگشتند و عرض کردند: «خداوندا، با ذکر نام تو حتی ارواح ناپاک تسلیم ما می شوند!» ۱۸عیسی جواب داد: «من دیدم چطور شیطان مانند برق از آسمان سقوط کرد. ۱۹من به شما قدرت داده ام که مارها و گژدم ها و تمام قوای دشمن را پایمال نمائید و هرگز هیچ چیز به شما صدمه ای نخواهد رسانید، ۲۰ولی از این که ارواح تسلیم شما می شوند خوشی نکنید، بلکه شاد باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.»

شادمانی عیسی

(همچنین در متی ۱۱: ۲۵ - ۲۷ و ۱۳: ۱۶ - ۱۷)

۲۱در آن لحظه روح القدس خوشی بزرگی به عیسی بخشید و عیسی گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان نموده به کودکان آشکار ساختی، بلی ای پدر، ارادۀ تو چنین بود.

۲۲پدر همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر کیست و همچنین فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به آنها آشکار سازد می دانند پدر کیست.»

۲۳عیسی رو به شاگردان خود کرد و بطور خصوصی گفت: «خوشابحال آن چشمانی که آنچه را شما می بینید، می بینند. ۲۴بدانید پیامبران و پادشاهان بسیاری آرزو می کردند که آنچه را شما می بینید ببینند، اما ندیدند و آنچه را شما می شنوید بشنوند اما نشنیدند.»

مَثَل سامری نیکو

۲۵روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: «ای استاد، چه باید بکنم تا وارث زندگی ابدی شوم؟» ۲۶عیسی به او فرمود: «در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می کنی؟» ۲۷او جواب داد: «با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند، خدای خود را دوست بدار و همسایه ات را مانند خودت محبت نما.» ۲۸عیسی فرمود: «درست جواب دادی. این کار را بکن که زندگی خواهی داشت.» ۲۹اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی غرضی است به عیسی گفت: «همسایۀ من کیست؟» ۳۰عیسی چنین جواب داد: «مردی که از اورشلیم به اریحا می رفت، به دست راهزنان افتاد. راهزنان او را برهنه نمودند و لت و کوب کردند و بحال نیم مرده انداختند و رفتند. ۳۱اتفاقاً کاهنی از همان راه می گذشت، اما وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رفت. ۳۲همچنین یک لاوی (خادم کاهن) به آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور کرد. ۳۳پس از آن یک مسافر از قوم سامری به او رسید و وقتی او را دید دلش بحال او سوخت. ۳۴نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شست و بر آن ها روغن مالید و بست. بعد او را برداشته سوار چهار پای خود کرد و به کاروانسرایی برد و در آنجا از او پرستاری کرد. ۳۵روز بعد دو سکۀ نقره درآورد و به صاحب کاروانسرا داد و گفت: «از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج کردی وقتی برگردم به تو می دهم.» ۳۶به عقیدۀ تو کدامیک از این سه نفر همسایۀ آن مردی که به دست دزدان افتاد به حساب می آید؟» ۳۷جواب داد: «آن کسی که به او دلسوزی کرد.» عیسی فرمود: «برو مثل او رفتار کن.»

در منزل مرتا و مریم

۳۸در جریان سفر آن ها، عیسی به دهکده ای آمد و در آنجا زنی به نام مرتا او را در خانۀ خود پذیرفت. ۳۹آن زن خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به سخنان او گوش می داد. ۴۰در این وقت مرتا به خاطر کارهای زیادی که داشت پریشان بود. پس پیش عیسی آمد و عرض کرد: «خداوندا، هیچ در فکر این نیستی که خواهر من مرا در کار پذیرایی تنها مانده است؟ آخر به او بگو بیاید به من کمک کند.» ۴۱اما عیسی خداوند جواب داد: «ای مرتا، ای مرتا، تو برای چیزهای بسیار پریشان و ناراحت هستی. ۴۲اما فقط یک چیز لازم است: آن چه مریم انتخاب کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.»

مطالب مرتبط

ریا کاری

ریا کاری (لوقا برای همه)
مثل اجتماع کمپاین انتخاباتی هزاران نفر جمع شده بودند. از کی باید ترس داشته باشید. حتا او شمار مو‌های سر شما را می‌داند. کسیکه مرا نمی شناسد او را فرشتگان خدا هم نخواهد شناخت. وقتی به محاکمه برده شدید نگران نباشید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

چه قسم باید دعا کرد؟

چه قسم باید دعا کرد؟ (لوقا برای همه)
مثل صحبت کردن دوست با دوست! داشتن رابطهٔ نزدیک و صمیمانه با پدر آسمانی به ما کمک می‌کند تا در دعا با او مثل یک دوست نزدیک صحبت کنیم. وقتیکه ما به زبان مادری خود دعا می‌کنیم آیا خدا دعای ما را می‌شنود؟ با جدیت دعا کردن!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۶ (۳۰ دقیقه)

همسایه من و شما کیست؟

همسایه من و شما کیست؟ (کلام خدا برای شما )
حکایت سامری نیکو محبت عیسی را نسبت به ما نشان می‌دهد. ما مانند آن مسافر زخمی و درحال مرگ بودیم که کاری برای نجات خود انجام دهیم. اما عیسی ظاهر شد و ما را به محل شفا برد. نجات ما نتیجه کار او و از فیض رایگان اوست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵-۳۷ (۳۰ دقیقه)

تقاضای معجزه

تقاضای معجزه (لوقا برای همه)
وقتی یک چراغ در نیمهٔ شب داخل ساختمان بزرگ و تاریک شد همه جا را روشن کرد. معجزهٔ یونس پیغمبر. عکس العمل مردم نینوا در برابر آن. شستن درون مهم تر از شستن بیرون است. کسیکه بیرون را ساخته است درون را هم ساخته است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵-۳۷ (۳۰ دقیقه)

شریعت پرستان

شریعت پرستان (لوقا برای همه)
وای بحال‌ها. برای خود نمایی، شریعت را زره زره عملی می‌کنند، اما از اجرای عدالت و محبت سر باز می‌زنند. قانون سازان قانون را رعایت نمی کنند. گذاشتن بار‌های سنگین بر دوش مردم در حالیکه خود شان به آن انگشت هم نمی زنند. دلیل مخالفت آن‌ها با انجیل!

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۸-۴۲ (۳۰ دقیقه)

شریک کردن برکات خداوند از طریق رادیو

شریک کردن برکات خداوند از طریق رادیو (باشما)
مطابق حکم عیسی مسیح، این بر تمام پیروان او واجب است که پیام نجات بخش عیسی مسیح را برای مردمی که این پیام را نشینده اند، برسانند. صرف اعلان کنند، بالای کسی به زور تحمیل نکنند. کسانیکه این پیام را می‌‌‌پذیرند از سلامتی خدا برخوردار می‌‌‌شوند و از زندگی خدا پسندانه لذت می‌‌برند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۱۲ (۲۸ دقیقه)

همسایهٔ خود را چطور دوست داشته باشیم؟

همسایهٔ خود را چطور دوست داشته باشیم؟ (باشما)
چطور می‌‌توانیم محبت خود را به خدا نشان دهیم؟ دوست داشتن خدا به معنی اطاعت کردن از اوست. اگر از خدا اطاعت نکنیم، او را دوست نداریم. اطاعت گواه و نشانۀ محبت ما است. حکم عیسی این است که همسایه خود را مثل خود دوست داشته باشیم. محبت ما نسبت به خدا باید در محبت ما نسبت به مردم جلوه گر شود. چگونه باید همسایۀ خود را دوست بداریم؟ همچون نفس خود. هر چه که برای خود می‌‌خواهیم، باید برای همسایۀ خود نیز بخواهیم. یک مسیحی باید همسایه خود را بیش از خود دوست بدارد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۵-۳۶ (۲۸ دقیقه)

روز سبت کدام روز است؟

روز سبت کدام روز است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۷ (۲۹ دقیقه)

چه باید بکنم تا زندگی ابدی داشته باشم؟

چه باید بکنم تا زندگی ابدی داشته باشم؟ (باشما)
آیا قربانی کردن،نماز خواندن و اعمال نیکو را انجام دادن، باعث این میشود که زندگی ابدی را به دست بیاوریم؟ پس چه باید بکنیم که زندگی ابدی را بدست بیاوریم؟ از شما خواهش میکنیم که به این برنامه گوش بدهید تا طریق بدست آوردن زندگی ابدی را بدانیم. تشکر

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵-۲۷ (۲۸ دقیقه)

لوقا ۱۰: ۳۸ ـ  رقابت دو خواهر۴۲

لوقا ۱۰: ۳۸ ـ رقابت دو خواهر۴۲ (لوقا برای همه)
سرحدات سنتی بین اختیارات و حقوق مردان و زنان! مریم سنت شکن و مرتای محافظه کار! تعلیم گرفتن از عیسی با ارزش است و یا کار کردن در آشپز خانه! اعتراض مریم او مرا تنها گذاشته است.آیا انتخاب مریم درست بود و یا از مرتا؟ عیسی به سفر خود به طرف اورشلیم ادامه داد.

فصل کتاب شامل آیه ۳۸-۴۲

یک خانم از طریق تیلفون به عیسی مسیح ایمان آورد

یک خانم از طریق تیلفون به عیسی مسیح ایمان آورد (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۸-۴۲ (۲۹ دقیقه)