۰:۰۰ / ۰:۰۰

انجیل به گزارش لوقا

فصل دهم

فرستادن هفتاد و دو نفر

۱ بعد از این عیسی هفتاد و دو نفر دیگر را انتخاب کرد و آنها را دو به دو پیشاپیش خود، به شهرها و جاهایی که می خواست از آنها دیدن نماید، فرستاد. ۲ عیسی به آنها گفت: «محصول فراوان است اما کارگر کم. پس، از صاحب محصول خواهش کنید که کارگران بیشتری برای جمع آوری محصول بفرستد. ۳ بروید و بدانید که من شما را مانند بره ها در بین گرگها می فرستم! ۴ با خود خریطه، خورجین و کفش نگیرید و در بین راه به کسی سلام نگویید. ۵ به هر خانه یی که داخل می شوید اولین سخن شما این باشد: «صلح و سلامتی بر این خانه باد.» ۶ اگر کسی اهل صلح و صفا در آنجا باشد، سلام شما بر او قرار خواهد گرفت؛ ورنه آن سلام به خود شما باز خواهد گشت. ۷ در همان خانه بمانید و از آنچه نزد شما می گذارند بخورید و بنوشید، زیرا کارگر مستحق مزد خود است. خانه به خانه نگردید. ۸ وقتی به شهری وارد می شوید و از شما استقبال می کنند، غذایی را که برای شما تهیه می کنند، بخورید. ۹ مریضان آنجا را شِفا دهید و بگویید: «پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است.» ۱۰ وقتی به شهری وارد می شوید و روی خوشی به شما نشان نمی دهند، به داخل کوچه های آن شهر رفته بگویید: ۱۱ «خاکی را که از شهر شما به پاهای ما چسپیده است، پیش روی شما می تکانیم. اما این را بدانید که پادشاهی خدا نزدیک شما شده است!» ۱۲ برای شما اطمینان می دهم که در روز داوری، خدا این شهر را بیشتر از شهر سُدوم جزا خواهد داد!

شهرهایی که ایمان نیاوردند

(همچنان در متی ۱۱: ٢۰ - ٢۴)

۱۳ وای بر تو ای خورَزین! وای بر تو ای بیت صیدا! اگر معجزه هایی که در شهرهای شما انجام شد در صور و صیدون می شد مردم آنجا مدتها پیش لباس ماتم می پوشیدند، روی خاکستر می نشستند و توبه می کردند. ۱۴ ولی روز داوری برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۱۵ و تو ای کپَرناحوم! می خواستی به بهشت برسی؟ اما به دوزخ انداخته خواهی شد!»

۱۶ عیسی به شاگردان خود گفت: «هر کسی به شما گوش دهد به من گوش داده است؛ هر کسی شما را رد کند مرا رد کرده است؛ و هر کسی مرا رد کند فرستندۀ مرا رد کرده است.»

بازگشت از خدمت

۱۷ آن هفتاد و دو شاگرد خوش و شادمان بازگشتند و گفتند: «سَروَرا، وقتی ما به نام تو امر کردیم حتی ارواح شیطانی هم از ما اطاعت کردند!» ۱۸ عیسی جواب داد: «من دیدم چطور شیطان مانند رعد و برق از آسمان سقوط کرد. ۱۹ گوش کنید! من به شما قدرت آن را داده ام که مارها و گژدمها را زیر پا کنید و بر تمام قوای دشمن پیروز شوید؛ هرگز هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. ۲۰ اما از این خوشی نکنید که ارواح شیطانی از شما اطاعت می کنند بلکه از این خوش باشید که نامهای شما در عالم بالا ثبت شده است.»

عیسی زحمتکشان و گرانباران را آرامش می بخشد

(همچنان در متی ۱۱: ٢۵ - ٢۷، ۱٣: ۱۶ - ۱۷)

۲۱ در آن لحظه عیسی در روح مقدس خوشی کرد و گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین! تو را سپاس می گویم که این چیزها را از خِرَدمندان و دانایان پنهان نمودی و به نوآموزان آشکار ساختی. بلی، ای پدر رضای تو چنین بود. ۲۲ پدرم همه چیز را در اختیار من گذاشته است. فقط پدر می داند که پسر کیست؛ و فقط پسر و کسانی که پسر بخواهد، پدر را به آنها آشکار سازد، می دانند که پدر کیست.»

۲۳ عیسی در خلوت رو به شاگردان کرد و گفت: «خوشا به حال آن چشمانی که آنچه را شما می بینید، ببینند! ۲۴ برای تان می گویم که پیامبران و پادشاهان بسیار آرزو می کردند که آنچه را شما می بینید، ببینند اما ندیدند و آنچه را شما می شنوید، بشنوند اما نشنیدند.»

مَثَل سامری نیکو

۲۵ روزی یکی از علمای شریعت آمد و برای آزمایش از عیسی سوال کرد: «استاد، چه باید بکنم تا زندگی ابدی به دست بیاورم؟» ۲۶ عیسی در جواب از او پرسید: «در تورات چه نوشته شده است؟ تو چطور آن را می فهمی؟» ۲۷ آن مرد جواب داد: «خداوند خدای خود را با تمام دل، تمام جان، تمام قدرت و تمام فکر خود محبت کن؛ و همسایه ات را مانند خود دوست بدار.» ۲۸ عیسی گفت: «درست جواب دادی. این کار را بکن که زندگی ابدی خواهی داشت.»

۲۹ اما آن معلم شریعت برای این که خود را بر حق بداند از عیسی پرسید: «همسایۀ من کیست؟» ۳۰ عیسی چنین جواب داد: «مردی از اورشلیم به اریحا می رفت، در راه به دست دزدان افتاد. دزدان او را لت و کوب و لُچ کردند و به حالت نیمه جان رهایش کردند و رفتند. ۳۱ تصادفی یک کاهن از همان راه می گذشت اما وقتی کاهن آن مرد را دید، راه خود را چپ کرد و از طرف دیگر جاده رفت. ۳۲ همچنان یک لاوی به آنجا رسید. وقتی لاوی آن مرد را دید، راهش را چپ نمود و گذشت. ۳۳ پس از آن یک مسافر از قوم سامری از همان راه می گذشت و وقتی آن مرد را دید دلش به حال او سوخت. ۳۴ مسافر نزد او رفت، زخمهایش را با شراب شُست و بر آنها روغن مالید و با تکه یی آنها را بست. پس مسافر آن مرد را برداشت و سوار چهارپای خود کرده به مهمانخانه بُرد و در آنجا از او پرستاری کرد. ۳۵ روز بعد دو سکۀ نقره درآورد و به صاحب مهمانخانه داد و گفت: «از او پرستاری کن و اگر بیشتر از این خرج کردی، وقتی برگشتم به تو می دهم.» ۳۶ به نظر تو کدام یک از این سه نفر همسایۀ آن مرد که به دست دزدان افتاده بود، می باشد؟» ۳۷ معلم شریعت جواب داد: «آن کسی که به او ترحم کرد.» عیسی گفت: «برو و مانند او رفتار کن.»

در خانۀ مرتا و مریم

۳۸ در جریان سفر عیسی و شاگردانش به قریه یی رسیدند، در آنجا زنی به نام مرتا او را به خانۀ خود دعوت و پذیرایی کرد. ۳۹ آن زن، خواهری به نام مریم داشت که پیش پاهای عیسی نشسته به سخنان او گوش می داد. ۴۰ مرتا چون زیاد کار داشت، پریشان شد و نزد عیسی آمده گفت: «سَروَرم، فکر نمی کنی که خواهرم مرا در کارهای خانه تنها مانده است؟ به او بگو بیاید و به من کمک کند!» ۴۱ اما عیسی در جواب گفت: «مرتا، مرتا، تو برای بسیار چیزها پریشان و ناراحت هستی. ۴۲ اما فقط یک چیز مهم است. آنچه مریم انتخاب کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد.»

مطالب مرتبط

خنده شما به ماتم و شادی شما تبدیل به اندوه می‌شود

خنده شما به ماتم و شادی شما تبدیل به اندوه می‌شود (آرامش و شادی در مسیح)
خداوند انسان را دوست دارد و می‌خواهد به وسیلۀ فیض و رحمت خود ما را به سوی خویش دعوت ‌کند. مهم نیست که گناه ما چقدر بزرگ است، زیرا فیض او از بزرگتر بخشنده تر از گناهان ما است. او فیض می‌‌بخشد تا ما بازگشت کنیم و او را دوست بداریم. باید از گناه دوری کرده، توبه کنیم. را ه نزدیک شدن به خدا این است که دلهای خود را ابتدا پاک کنیم و دو دل نباشیم. زیرا که ما فیض و محبت خدا را به اندازه کافی درک نداریم. لازم است که در محبت و فیض بیکران خدا شادی نماییم، ولی باید به خاطر گناهان بی شمار خود از صمیم دل متاسف باشیم، عیسی مسیح فرمود: خوشا بحال ماتمیان، یعنی خوشا به حال آنانی که به خاطر گناهان خود ماتم می‌‌گیرند پارسایی را دریافت می‌کنند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۴۲ (۳۰ دقیقه)

ریا کاری

ریا کاری (لوقا برای همه)
مثل اجتماع کمپاین انتخاباتی هزاران نفر جمع شده بودند. از کی باید ترس داشته باشید. حتا او شمار مو‌های سر شما را می‌داند. کسیکه مرا نمی شناسد او را فرشتگان خدا هم نخواهد شناخت. وقتی به محاکمه برده شدید نگران نباشید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۳ (۳۰ دقیقه)

چه قسم باید دعا کرد؟

چه قسم باید دعا کرد؟ (لوقا برای همه)
مثل صحبت کردن دوست با دوست! داشتن رابطهٔ نزدیک و صمیمانه با پدر آسمانی به ما کمک می‌کند تا در دعا با او مثل یک دوست نزدیک صحبت کنیم. وقتیکه ما به زبان مادری خود دعا می‌کنیم آیا خدا دعای ما را می‌شنود؟ با جدیت دعا کردن!

برنامه رادیویی درباره آیه ۱-۱۶ (۳۰ دقیقه)

همسایه من و شما کیست؟

همسایه من و شما کیست؟ (کلام خدا برای شما )
حکایت سامری نیکو محبت عیسی را نسبت به ما نشان می‌دهد. ما مانند آن مسافر زخمی و درحال مرگ بودیم که کاری برای نجات خود انجام دهیم. اما عیسی ظاهر شد و ما را به محل شفا برد. نجات ما نتیجه کار او و از فیض رایگان اوست.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵-۳۷ (۳۰ دقیقه)

تقاضای معجزه

تقاضای معجزه (لوقا برای همه)
وقتی یک چراغ در نیمهٔ شب داخل ساختمان بزرگ و تاریک شد همه جا را روشن کرد. معجزهٔ یونس پیغمبر. عکس العمل مردم نینوا در برابر آن. شستن درون مهم تر از شستن بیرون است. کسیکه بیرون را ساخته است درون را هم ساخته است.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۵-۳۷ (۳۰ دقیقه)

شریعت پرستان

شریعت پرستان (لوقا برای همه)
وای بحال‌ها. برای خود نمایی، شریعت را زره زره عملی می‌کنند، اما از اجرای عدالت و محبت سر باز می‌زنند. قانون سازان قانون را رعایت نمی کنند. گذاشتن بار‌های سنگین بر دوش مردم در حالیکه خود شان به آن انگشت هم نمی زنند. دلیل مخالفت آن‌ها با انجیل!

برنامه رادیویی درباره آیه ۳۸-۴۲ (۳۰ دقیقه)

شریک کردن برکات خداوند از طریق رادیو

شریک کردن برکات خداوند از طریق رادیو (باشما)
مطابق حکم عیسی مسیح، این بر تمام پیروان او واجب است که پیام نجات بخش عیسی مسیح را برای مردمی که این پیام را نشینده اند، برسانند. صرف اعلان کنند، بالای کسی به زور تحمیل نکنند. کسانیکه این پیام را می‌‌‌پذیرند از سلامتی خدا برخوردار می‌‌‌شوند و از زندگی خدا پسندانه لذت می‌‌برند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۵-۱۲ (۲۸ دقیقه)

همسایهٔ خود را چطور دوست داشته باشیم؟

همسایهٔ خود را چطور دوست داشته باشیم؟ (باشما)
چطور می‌‌توانیم محبت خود را به خدا نشان دهیم؟ دوست داشتن خدا به معنی اطاعت کردن از اوست. اگر از خدا اطاعت نکنیم، او را دوست نداریم. اطاعت گواه و نشانۀ محبت ما است. حکم عیسی این است که همسایه خود را مثل خود دوست داشته باشیم. محبت ما نسبت به خدا باید در محبت ما نسبت به مردم جلوه گر شود. چگونه باید همسایۀ خود را دوست بداریم؟ همچون نفس خود. هر چه که برای خود می‌‌خواهیم، باید برای همسایۀ خود نیز بخواهیم. یک مسیحی باید همسایه خود را بیش از خود دوست بدارد.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۵-۳۶ (۲۸ دقیقه)

روز سبت کدام روز است؟

روز سبت کدام روز است؟ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱۰-۱۷ (۲۹ دقیقه)

چه باید بکنم تا زندگی ابدی داشته باشم؟

چه باید بکنم تا زندگی ابدی داشته باشم؟ (باشما)
آیا قربانی کردن،نماز خواندن و اعمال نیکو را انجام دادن، باعث این میشود که زندگی ابدی را به دست بیاوریم؟ پس چه باید بکنیم که زندگی ابدی را بدست بیاوریم؟ از شما خواهش میکنیم که به این برنامه گوش بدهید تا طریق بدست آوردن زندگی ابدی را بدانیم. تشکر

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵-۲۷ (۲۸ دقیقه)

یک خانم از طریق تیلفون به عیسی مسیح ایمان آورد

یک خانم از طریق تیلفون به عیسی مسیح ایمان آورد (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۳۸-۴۲ (۲۹ دقیقه)