انجیل متی

فصل یازدهم

قاصدان یحیای تعمید دهنده

(همچنین در لوقا ۷: ۱۸ - ۳۵)

۱عیسی این اوامر را به شاگردان خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم دهد و موعظه نماید. ۲وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده ۳پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید، یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟» ۴عیسی در جواب گفت: «بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید به یحیی بگویید: ۵کوران بینایی خود را باز می یابند، لنگان به راه می افتند و جذامیان پاک می گردند، کِران شنوا و مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده داده می شود. ۶خوشا بحال کسی که در مورد من شک نکند.»

۷در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می رفتند عیسی دربارۀ یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که از باد می لرزد؟ ۸پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای چنین کسانی در قصر های سلطنتی است. ۹پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی، به شما می گویم که او از یک نبی هم بالا تر است. ۱۰او کسی است که دربارۀ وی نوشته شده است: «اینست رسول من که او را پیش روی تو می فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.» ۱۱بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. باوجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. ۱۲از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. ۱۳همۀ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارۀ پادشاهی خدا پیشگویی کرده اند. ۱۴اگر اینها را قبول دارید، بدانید که یحیی همان الیاس است که باید می آمد. ۱۵اگر گوش شنوا دارید بشنوید.

۱۶اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ۱۷«ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید! ناله کردیم، گریه نکردید!» ۱۸وقتی یحیی آمد نه می خورد و نه می نوشید، ولی همه می گفتند: «او روح ناپاک دارد!» ۱۹وقتی پسر انسان آمد که می خورَد و می نوشد مردم می گویند: «ببینید، او یک آدم پُر خور، میگسار و دوست جزیه گیران و گناهکاران است!» باوجود این، درستی حکمت خدا بوسیلۀ نتایج آن به ثبوت می رسد.»

شهرهایی که ایمان نیاوردند

(همچنین در لوقا ۱۰: ۱۳ - ۱۵)

۲۰آنگاه عیسی دربارۀ شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آن ها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند سرزنش نموده ۲۱گفت: «وای بر تو ای خورَزین و وای بر تو ای بیتسَیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون انجام می شد مدت ها پیش از این خط بینی کشیده، خاکستر نشین می شدند و توبه می کردند. ۲۲اما بدانید که در روز قیامت برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۲۳و اما تو ای کپرناحوم که سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. ۲۴اما بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.»

بیایید نزد من

(همچنین در لوقا ۱۰: ۲۱ - ۲۲)

۲۵در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. ۲۶بلی ای پدر، خواست تو چنین بود. ۲۷پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد، بجز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ۲۸ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. ۲۹یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، ۳۰زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»

مطالب مرتبط

امید در ناامیدی‌ها

امید در ناامیدی‌ها (باشما)
ناامیدی با خود غم و افسردگی به همراه دارد. می‌‌‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام می‌‌آورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. به خاطری مشکلات و سختیها ناراحت نباشیم. تمام اندیشۀ خود را به خدا بگذاریم. اگر اندیشه و نگرانیهای خود را به خدا بگذاریم شاید از سختیها رها نشویم، ولی مطمئناً از غصه و دلهره رهایی خواهیم یافت. لازم است که تمام اندیشه‌های خود را به خدا بسپاریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟ (باشما)
برای اینکه از عیسی مسیح پیروی کنیم، فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای تمامی گناهان ما قبول کنیم و اینکه کاملاً و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم. مسیحی شدن تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است و این رابطه شخصی با عیسی مسیح ،از طریق ایمان است که شخص را مسیحی می‌‌کند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی (رنگ زندگی )
در ولایت غزنی در سه ماه نخست امسال ۳۳ نفر و در ولایت دایکندی ۱۶ نفر که جوانان بودند، اقدام به خود کشی کردند که از جمله ۴ نفر، جان شان را از دست دادند. فقر، مشکلات خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، ایجاد محدودیت برای جوانان در خانواده‌ها از جمله عوامل خودکشی این جوانان خوانده می‌‌‌‌شود. در ولایت غزنی آمار دخترانی که اقدام به خودکشی می‌‌‌‌کنند نسبت به پسران بیشتر است. خداوند از قتل و خون ریزی نفرت دارد. ولی خواست خدای متعال از ما و شما در زندگی چیست؟ خواست خدای متعال و مهربان از هر یک ما و شما این است که ارادی او را در زندگی خود انجام دهیم. پس از شما خواهش می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

زلزله در مناطقی جنوب شرقی کشور

زلزله در مناطقی جنوب شرقی کشور (باشما)
باید یاد آور شد که در میان یک بحران بشری همزمان با رکود اقتصادی، فقر و گرسنگی کم‌سابقه، افغانستان دچار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی یعنی زلزله نیز شد. زلزله چهارشنبه اول سرطان در ولایت‌های دور افتاده‌ای پکتیکا و خوست، در اولین ساعات تابستان که صد‌ها نفر را هنگام خواب غافلگیر کرد، بدترین زمین‌لرزه در کشور بود. بسیاری با صدای فرو ریختن سقف و دیوارهای خانه خود از خواب بیدار شدند. زندگی صدها خانواده در چند دقیقه زیر و رو شد. در نتیجه 1500 نفر کشته و 2000 نفر دیگر زخمی شدند که شامل کودک، زن و مرد می‌‌باشد. در نتیجه‌ای این زلزله 900 خانه ویران شده است. در این زلزله کودکان زیادترین صدمه را دیده اند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۳۰ (۲۹ دقیقه)

تنها امید برای افغانستان

تنها امید برای افغانستان (پیام محبت)
ما روزانه برای مردم خود و برای کشورمان افغانستان دعا می‌‌کنیم. در حالی که نمی‌دانیم آینده چه خواهد شد، این را می‌‌دانیم که عیسی برای نجات بشر به جهان آمد. و تنها عیسی مسیح امید واقعی برای مردم ما است.

ویدئو درباره آیه ۲۸ (۲ دقیقه)

شایعات در مورد کرونا

شایعات در مورد کرونا (باشما)
با شیوع ویروس کرونا، شایعه پراکنی و شایعه باوری در مورد کرونا نیز زیاد شد. در نخستین روزهای آغاز شیوع ویروس، در محافل خصوصی شایعه‌ای داغ دهان به دهان می‌‌چرخید: قرآن را باز کنید و جستجو، در بین آن یک تار مو ظاهر شده، آن را پیدا کنید و بجوشانید، آب این دم ‌کرده را بنوشید تا از کرونا در امان بمانید.بسیاری این تارهای مو را یافتند و جوشاندند و خوردند به امید این که دیگر ویروس به آنها نخواهد رسید. شبی خبری بسیار سریع در شبکه‌های اجتماعی و از طریق تلفن‌ها در بسیاری از نقاط افغانستان پیچید. گفتند کودکی به دنیا آمده و حرف زده و گفته برای این که کرونا با شما کاری نداشته باشد، چای سیاه بنوشید. ولی واقعیت این است که هیچ کدام از این شایعات حقیقت ندارد. صرف دستورالعمل وزارت صحت را عملی کنید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۳۰ دقیقه)

مرگ در نخستین لحظاتی زندگی

مرگ در نخستین لحظاتی زندگی (باشما)
در حمله ای ترورستی بر شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی ۲۴ تن کشته شدند و ۱۶ تن دیگر زخم برداشته اند. بیشترین تعداد قربانیان این رویداد، زنان باردار و نوزادان هستند. در این رویداد حمله کنندگان به نوزادانی که تازه چشم شان به دنیا باز شده بود وهنوز آغوش مادر را لمس نکرده بودند، شلیک کرده و بسیاری از مادران را هنگام زایمان به قتل رسانیده اند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

چرا دانشکاه‌های خصوصی مخالف دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته‌ طبی هستند؟

چرا دانشکاه‌های خصوصی مخالف دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته‌ طبی هستند؟ (رنگ زندگی )
مسوولان اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي تاکيد دارند که با اقدام وزارت تحصيلات عالي مبني بر وضع مقرره جديد که بر مبناي آن امتحان ورودي دانشگاه‌هاي خصوصي از سوي اداره ملي کانکور گرفته مي‌شود، مخالف هستند. آنچه اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي در راستاي استقلاليت اين دانشگاه‌ها، برمبناي قانون اساسي به آن تاکيد دارند، دقيق است، اما تا آن‌جايي که مشخص است در 18 سال گذشته که صدها دانشگاه و مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي در پايتخت و ولايت‌هاي کشور ايجاد شده است، شمار اندکي اين نهادها با معيارهاي تحصيلات عالي خود را مهيا ساختند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

دعوت عیسی از شما

دعوت عیسی از شما (باشما)
عیسی به تمامی گناه‌کاران و گرانبارانی که توبه کنند و به سوی او بیایند، وعده آرامش می‌‌‌دهد. وی بار گناه ایشان را بر می‌‌‌دارد. آرامش او روحانی است، صلحی است باطنی. آرامش او آزادی از ترس و اضطراب است. این آرامش تا ابد دوام خواهد یافت. انسانهای دنیوی آرامش و صلح را در مناسک و مراسمی مذهبی و اعمال نیکو جستجو می‌‌‌کنند، لیکن آن را نمی‌یابند. برای یافتن آرامش و صلح حقیقی، ضروری است که به سوی بخشندۀ آرامش حقیقی یعنی عیسی بیاییم. آرامش و صلح حقیقی را در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت مگر در عیسی مسیح. آرامشی که عیسی می‌‌‌دهد، دست کشیدن از فعالیت نیست؛ این آرامش مملو از شادی و تسبیح، محبت و صمیمیت است؛ مملو از حضور خود خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰-۲۴ (۲۹ دقیقه)

دعوت عیسی از شما

دعوت عیسی از شما (باشما)
عیسی به تمامی گناه‌کاران و گرانبارانی که توبه کنند و به سوی او بیایند، وعده آرامش می‌‌‌دهد. وی بار گناه ایشان را بر می‌‌‌دارد. آرامش او روحانی است، صلحی است باطنی. آرامش او آزادی از ترس و اضطراب است. این آرامش تا ابد دوام خواهد یافت. انسانهای دنیوی آرامش و صلح را در مناسک و مراسمی مذهبی و اعمال نیکو جستجو می‌‌‌کنند، لیکن آن را نمی‌یابند. برای یافتن آرامش و صلح حقیقی، ضروری است که به سوی بخشندۀ آرامش حقیقی یعنی عیسی بیاییم. آرامش و صلح حقیقی را در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت مگر در عیسی مسیح. آرامشی که عیسی می‌‌‌دهد، دست کشیدن از فعالیت نیست؛ این آرامش مملو از شادی و تسبیح، محبت و صمیمیت است؛ مملو از حضور خود خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۳۰ (۲۹ دقیقه)

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. کریسمس یادبود از ایام تولد عیسی مسیح یگانه منجی عالم، خداوند که از آسمان بسوی ما آمد. ظهور نوری که مکاشفه آن حقیقتی خدای جسم پوشیده بر روی زمین می‌باشد

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰ (برنامه‌های خاص)
با رسیدن بهار، طبیعت حریر سبز بر تن می‌کند. بلبلان خوش خوان مثلی کنری، سهره، گل‌سر، سار، هدهد، فاخته، کبک و قمری، نغمه‌ها و سرودهای فرح بخش و روح انگیز سرمیدهند و انسانها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می‌خوانند. بهار، پیام آور عشق و رویش و رُستن است و موسم سُرور و شادمانی و به همین خاطر است که خواستنی است و با آمدنش دل‌ها سرشار از سرور و جان‌ها تازه می‌گردد. بهار، پیام آور تعادل است و این‌که در سایه تعادل، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‌آوریم که چشمه مهر او همواره به سوی ما آدمیان و همۀ موجودات، بی محابا سرازیر است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

در کرسمس خدا فروتن شد 2020

در کرسمس خدا فروتن شد 2020 (برنامه‌های خاص)
واقعیت انکار ناپذیر این است که خدا فروتن نیز هست و از این رو ما را دعوت می‌‌‌کند که افتاده و فروتن باشیم. دو هزار سال پیش از این، در برابر چشمان گیج زده انسان، خدا فروتن شد و در عیسی مسیح افتادگی خود را به آدم‌های خودپسند آشکار کرد. به گفته‌ای دیگر در کرسمس خدا فروتن شد. خدایی که شاه شاهان بود لباس گدا بر تن کرد و در عیسی به میان مردم جهان آمد و محل زایش خود را محقرترین جای ممکن برگزید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

امثال ۱۹: ۱۰- ۱۳، ۱۴-۱۷

امثال ۱۹: ۱۰- ۱۳، ۱۴-۱۷ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵-۲۶ (۳۰ دقیقه)

نوروز و بهاران خجسته باد

نوروز و بهاران خجسته باد
امید واریم که همه شما عزیزان با شادی ابدی که عیسی مسیح در دل ما قرار داده، در این سال جدید با کمک و فیض روح القدس شیشه‌های زندگی تانرا با نور مسیحا صقیل دهید تا باشد نور و روشنایی مسیح همانطور که شما را منور نمود دیگران را منور نماید. همه ما بهار را بخاطر هوای فرح بخش و تازه اش دوست داریم. نوای پرندگان، شگفتن گلها و رایحه‌های خوش، قلب ما را مملو از آرامش و شادی می‌کند. فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌‌های نو برای آینده است، آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

مقاله شامل آیه ۲۸-۳۰

سال۲۰۲۲ مبارک

سال۲۰۲۲ مبارک
فرا رسیدن سال ۲۰۲۲ می‌لادی را به عزیزان که آنرا تجلیل می‌نمایند تبریک می‌گویم و امیدوار هستم که سال ۲۰۲۲ سال استقرار صلح در کشور ما و همه جهان باشد، سالی رفع فقر از کشور ما و سالی سرشار از موفقیت و پیروزی برای مردم ما باشد. سال ۲۰۲۱ با تمام تلخی‌ها و کاستی‌ها به سر رسید، اینک سال ۲۰۲۲ از راه می‌رسد. سال تازه ، نگاهی تازه و اندیشه ای نو می‌طلبد. ضمن آرزوی بهترین‌های ممکن برای شما ، امید دارم نوترین‌ها، در هر زمینه ای نصیب تان شود و زیباترین‌ها، در زندگی تان رقم بخورد. پیام مسیحیت مانند سال نو، پیام یک زندگی نو و تازه است. یعنی پیام تولد شدن از نو است. البته تولد از روح نه از جسم. این تولد نو که توسط روح مسیح صورت می‌گیرد از ما یک انسان کاملا نو می‌سازد.

مقاله شامل آیه ۲۸

عیسی مسیح و نجات افغانستان

عیسی مسیح و نجات افغانستان
یک پیرو مسیح رویا بسیار روشن و معنا دار، که حاوی پیام نجات افغانستان بود دیدن، ایشان رویا خود را چنین به تصویر کشیده و با ما شریک نمودن: « اولین بار عکس مردی را دیدم که بر فراز صخرهْ، در فلات کوهستانی افغانستان در حال قدم زدن است که گویا از راه دور آمده است. قلبم به تپیدن شروع کرد و این فکر به ذهنم خطور کرد: " که عیسی مسیح در حال قدم زدن در افغانستان است، درست زمانی که همه سعی دارند از افغانستان از این سرزمین زیبا به خارج بروند ولی عیسی مسیح می‌خواهد به این سرزمین بیایید »

مقاله شامل آیه ۲۸

صلح، سلامتی و آرامش  در مسیح

صلح، سلامتی و آرامش در مسیح
درین روزها مردم ما زیاد تر از گذشته در جستجوی راحتی وآسایش، صلح وسلامتی و آرامش هستند. افغان‌ها در ترس و وحشت زندگی می‌‌کنند. کشور ما در بی‌ثباتی قرار دارد. مردم مضطرب و سراسیمه هستند. مردم ما برای یافتن آرامش گاه به می‌دان هوایی هجوم می‌برند و گاهی به درب سفارتخانه‌ها صف می‌کشند، ولی در هر جا با خشونت و تهدید مواجع می‌شوند. این صلح و سلامتی و آرامش گمشده‌ای است که ما در جستجویش هستیم.

مقاله شامل آیه ۲۸-۲۹

نوروز و بهاران

نوروز و بهاران
نوروز و بهاران، همه زیباست. طبیعت از خواب زمستانی بیدار شده شکوفه می‌اورد در کشور عزیز ما افغانستان اکثر مردم در سراسر کشور، با آمد آمد بهار، آماده‌ی پذیرایی نوروزمی‌باشند امسال ما نوروز را تقریباً پانزده روز قبل از قیام مسیح جشن می‌گیریم پیام نوروز شباهتی به پیام قیام عیسی مسیح دارد. نوروز خبر از احیای دگرباره حیات طبیعت می‌دهد و در قیام مسیح خبر از زنده شدن طبیعت نو انسانها می‌دهد که عیسی مسیح با قیامش برای ما مفت و رایگان بخشید در نوروز خبر از چیزهای تازه و نو داده می‌شود و مسیح نیز در قیام خود چیزهای نو را به ما به ارمغان آورد: زندگی نو، آرزو و امید نو، نیرو تازه، آینده نو.

مقاله شامل آیه ۲۸-۳۰

قسمت ۲- من کور بودم بینا شدم

قسمت ۲- من کور بودم بینا شدم (کلام خدا برای شما )
آن مرد شفا یافته گفت من تنها یک چیز را دریافتم و خوشحالم از آن این که کور بودم بینا شدم همه چیز را راست می‌شنوم و درست دیده می‌توانم. این قدرت شفای عیسی است. شما چی فکر می‌‌کنید آیا به چنین شفای نیاز دارید؟ بطلبید او را خواهید یافت.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸-۳۰ (۳۰ دقیقه)

جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۱ ثور ۱۳۹۹

جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۱ ثور ۱۳۹۹
این جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا است که دانشگاه جان حاپکینس به دست آورده است. شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید جدیدترین آمار را روزانه در وبسایت ما بخوانید.

مقاله شامل آیه ۲۸-۳۰

خدمت مسیح

خدمت مسیح (سئوالات مهم زندگی)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸ (۹ دقیقه)

چطور در باره ایمانم به مسیح با دیگران صحبت کنم؟

چطور در باره ایمانم به مسیح با دیگران صحبت کنم؟ (باشما)
تعدادی زیادی از دوستان، سوالی را مطرح کردند و گفتند حال که مسیحی شده ایم چطور در بارۀ ایمان خود به مسیح، با دیگران صحبت کنیم؟ آنها می‌‌‌گویند امکان دارد مورد لت و کوب مردم قرار بگیریم و می‌‌‌ترسیدند که اگر کسی خبر می‌‌‌شود چی روزی بر سر ما خواهد آمد؟ می‌‌‌خواهیم در پاسخ به سوالات این عزیزان به کلام خدا و به تجارب شخصی خود مراجعه کنیم. درست است که مردم به سبب پیروی کردن ما از عیسی مسیح مشکلاتی را برای ما به بار می‌‌‌اورند و کاری آسانی نیست. مگر به فیض عیسی مسیح ما می‌‌‌توانیم در این قدمی که می‌‌‌گذاریم استوار بمانیم و خداوند را تا آخر پیروی کنیم. ما می‌‌‌توانیم به دو شکل مختلف، دیگران را از ایمان خود به مسیح بگوئیم. یکی اجازه بدهیم تا خداوند زندگی ما را تبدیل کند، زیرا طرز زندگی، حرکات و اعمال ما بسیار مهم است تا مردم بتوانند آهسته، آهسته تبدیلی را در زندگی ما مشاهده کنند؛ و خودشان دربارۀ تغییر زندگی ما، از ما سوال کنند که چطور این تغییرات در زندگی شما وارد شده است؟ و علت این تبدیلی خوب چیست؟ آن وقت است که آهسته، آهسته دروازه باز می‌‌‌شود و ما می‌‌‌توانیم دربارۀ ایمان خود به مسیح، و اینکه چطور عیسی مسیح زندگی ما را تبدیل کرده است، با آنها صحبت کنیم. دوم اینکه بعضی اوقات ممکن است بسیار خوشحال باشیم و از حکمت استفاده نکنیم و بدون حکمت به هر کس از ایمان خود بگوئیم. البته ما نمیگوئیم این کاری خوب نیست زیرا وقتی ما خوشی را می‌‌‌چشیم، زود می‌‌‌خواهیم که آنرا با دیگران نیز تقسیم کنیم ولی راه درست آن اینست که باید از حکمتی که خداوند برای ما داده و می‌‌‌دهد استفاده کنیم. می‌‌‌خواهم قصۀ دو خانوادۀ را که همرای شان در ارتباط بودم و آنها را می‌‌‌شناسم، برایتان بگویم. یکی خانوادۀ که بود که شوهر، خانم خود را بسیار لت و کوب می‌‌‌کرد، زود قهر میشد و مردی بسیار خشن و خشمگینی بود. بالاخره خداوند از طریقی کار می‌‌‌کند و این مرد به خداوند عیسی مسیح ایمان می‌‌‌اورد و روز به روز کلام خداوند را می‌‌‌خواند و شروع می‌‌‌کند تا طبق کلام خداوند زندگی کند. به مرور زمان خانمش نیز متوجۀ این تبدیلی می‌‌‌شود و می‌‌‌بیند که شوهرش کتاب انجیل مقدس را می‌‌‌خواند. در نتیجه خانم می‌‌‌خواهد که از طریق اطلاع این موضوع به پدر و برادر شوهر خود و به خانوادۀ خود، عقده‌های لت و کوب و نفرتی را که از شوهر دیده بود، خالی کند و به همۀ اقارب بگوید که شوهرم کافر شده و حالی انجیل می‌‌‌خواند. شوهرش این مطلب را درک می‌‌‌کند و با خانم خود صحبت می‌‌‌کند که ما سالهاست با هم زندگی کرده ایم و آیا تو کدام تغییری در زندگی ام می‌‌‌بینی؟ خانمش جواب می‌‌‌دهد که بلی! می‌‌‌بینم. شوهر می‌‌‌پرسد که تبدیلی خوب در زندگی من می‌‌‌بینی یا بد؟ و خانمش می‌‌‌گوید که تبدیلی خوب می‌‌‌بینم که بسیار تغییر کردی و شخص ملایم شدی که مرا لت و کوب نمیکنی ولی مشکل من خوب شدن تو نیست بلکه مشکل با انجیل خواندنت است و به نظر من تو کافر شده ایی. شوهرش می‌‌‌گوید که همین تغییراتی را در من می‌‌‌بینی همه از برکت همین کلام خداوند است و زمانیکه من شخص بدی بودم با من زندگی کردی و حال که کلام خداوند، انجیل زندگی مرا تبدیل کرده است، چرا بر ضد من شده ایی؟ بگیر و یکبار انجیل را خودت نیز بخوان که چه نوشته است؟ و بعد از آن در این مورد صحبت خواهیم کرد و خدا را شکر می‌‌‌کنم که خانمش نیز انجیل مقدس را خواند و از چیز‌های که شوهرش یاد گرفته بود، شنید و امروز زن و شوهر هر دو در خوشی کامل همراه با اولاد‌های خود به سر می‌‌‌برند. بناً دوست‌های عزیز اجازه بدهید تا خداوند زندگی تانرا تبدیل کند و کلام خداوند قادر است که زندگی شما را تغییر بدهد و بگذارید تا مردم دنیا تبدیلیِ را که خداوند در زندگی شما وارد می‌‌‌نماید، ببینند. دوم، پسری جوانی را که من بخوبی می‌‌‌شناختم به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد، بسیار سرحال و خوش به خانه رفت و به مرور زمان اعضای خانواده، فکر می‌‌‌کنم برادرش، متوجه موجودیت انجیل مقدس در نزد وی شد و رفت و به پدر خود اطلاع داد. پدر، پسر خود را خواست و گفت که خبر شده ام که انجیل می‌‌‌خوانی؟ پسر جوان بدون اینکه فکر کند و پاسخی قناعت بخشی به پدر ارائه نماید به عصبانیت گفت که بلی من عیسوی هستم و راۀ بهشت را یافتم و شما کافر هستید نه من و در نتیجه پدر و برادران یکجا شده آنقدر لت و کوبش کردند که حتی پایش شکست و نزدیک بود که کشته شود. باید از خود پرسید که ما کی هستیم که دگران را کافر بگوئیم؟ کی به ما این حق را داده است که دیگران را کافر خطاب کنیم و پست بشماریم؟ درست است که ما مسیح را داریم و راۀ بهشت و خداوند را پیدا کرده ایم. مگر ما نیز گنهکار بودیم و ما نسبت به دیگران بلند تر و یا برتر نیستیم پس هیچ غروری در خود نمی بینیم. تمام خوبی و نجاتی را که داریم محض فیض خداوند است و تمام غرور ما باید در خداوند باشد زیرا خود ما هیچ چیزی نیستیم. وقتی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌اورید ما از شما خواهش می‌‌‌کنیم که روز به روز کلام خدا را بخوانید و اجازه بدهید تا قدرت و کلام خداوند زندگی شما را تبدیل کند و در وجود تان کار کند تا مردم دیگر نیز ببینند. ما به هیچ صورتی حق نداریم که دیگران را بد بگوئیم. پس دوستان عزیز زمانیکه شما به مسیح ایمان می‌‌‌اورید بیشتر از کلام خدا مطالعه کنید و لطفاً اجازه بدهید تا طبق کلام خدا زندگی شما تبدیل شود و زمانیکه تبدیلی واقعی در زندگی شما نمودار شد و مردم دیدند که طرز زندگی و رفتار تان بهتر شده می‌‌‌رود، آنگاه اگر از شما سوال می‌‌‌کنند، شما دلیلی برای گفتن می‌‌‌داشته باشید عیناً مثل همان زن و شوهر که داستان شان را در بالا خواندیم. شما می‌‌‌توانید بگوئید که کافر نیستید. بلکه شما انجیل را که کلام مقدس خداوند است، می‌‌خوانید. شما از مسیح که خداوند است و تمام دنیا را دوست دارد، پیروی می‌‌کنید. پس دوستان، خواهران و برادران عزیز! لطفاً متوجۀ این نکته باشید و اگر ما انجیل مقدس را بخوانیم، در کلام خدا در انجیل متی فصل 11 آیۀ 28 نوشته شده است که : » بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. « عیسی مسیح می‌‌خواهد که ما نزدش برویم و در عیسی مسیح آرامش بیابیم. می‌‌خواهیم در بارۀ سه نکته صحبت کنیم. اول اینکه عیسی مسیح می‌‌فرماید: نزد من بیائید تا آرامش پیدا کنید و تا وقتی که ما آرامش پیدا نکنیم چطور می‌‌توانیم از آرامش خداوند به دیگران بگوئیم؟ اصلاً نمیتوانیم. دوم، در انجیل یوحنا فصل پانزده آیۀ چهارم عیسی مسیح می‌‌فرماید که: » در من بمانید، و من در شما. هم چنانکه شاخه نمی‌تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نمانَد، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. « زمانیکه ما به مسیح ایمان می‌‌آوریم باید در عیسی مسیح بمانیم یعنی باید کلام خداوند را با دقت کامل مطالعۀ کنیم، دعا کنیم و اجازه بدهیم که خداوند زندگی ما را تبدیل کند. طوری که گفته اند : با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی. اگر ما در کلام خداوند بمانیم، رشد می‌‌کنیم، روز به روز طبق کلام خداوند رفتار خواهیم کرد، محبت ما نسبت به دیگران زیاد می‌‌شود. سوم ، در انجیل متی فصل 28 آیات 18 تا 20 چنین می‌‌خوانیم: »پس عیسی پیش آمده و به ایشان خطاب کرده گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته همۀ امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح‌ القُدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کرده‌ام، حفظ کنند و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همرای شما می‌‌باشم. « عیسی مسیح به شاگردان خود، به کسانی که تقریباً سه و نیم سال همراۀ او یکجا بودند و کلامش را آموخته و عیسی مسیح را شناخته بودند، می‌‌گوید که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. عیسی مسیح این حرف را هوایی نمیگوید بلکه شاگردان مسیح دیدند که او توفان را آرام کرد، مرده‌ها را زنده کرد، کور‌ها را شفا داد و بناً آنها دیده بودند که عیسی مسیح از حقیقت سخن می‌‌زند و شاگردان صد فیصد ایمان داشتند، دیده بودند و می‌‌فهمیدند. عیسی مسیح فرمود: بروید و همه امت‌ها را شاگرد بسازید و در اینجاست که به نکتۀ سوم بر می‌‌خوریم که باید برویم و از عیسی مسیح به دیگران بگوئیم. شاگردان نزد عیسی مسیح آمدند و در عیسی مسیح ماندند و وقتی همه چیز را دیدند و فهمیدند و شناختند؛ رفتند و دربارۀ عیسی مسیح به دیگران گفتند و امروز از برکت آنهاست که می‌‌لیون‌ها می‌‌لیون انسان به عیسی مسیح ایمان آوردند و عیسی مسیح را می‌‌شناسند؛ که این پیام خوش انجیل در افغانستان عزیز ما نیز رسیده است و ما نیز خداوند را شکرگزار هستیم که خداوند را دیدیم، چشیدیم در خداوند مانده ایم و در کمال فروتنی این پیام خوش را به دیگر دوستان و هموطنان ما می‌‌رسانیم، مگر با حکمتی که خداوند برای ما می‌‌دهد. طوری که در کلام خدا می‌‌خوانیم که ”مثل مار هوشیار و مثل کبوتر بی آزار باشید“ زیرا وقتی با مردم مواجه می‌‌شویم و می‌‌خواهیم پیام خوش انجیل را به آنها برسانیم، باید هوشیار باشیم و بدانیم که کلام خدا را در کجا و با کی در میان بگذاریم زیرا خداوند ما عیسی مسیح فرموده تا مروارید‌ها را نباید در پیش خوک‌ها بریزیم و ما باید بفهمیم که این خبر خوش را برای کی باید بگوئیم. عیسی مسیح آمد تا گنهکاران را نجات بدهد و باید پیام او را به کسانی که به او ضرورت دارند و تشنۀ کلام او هستند و در جستجوی خداوند هستند، برسانیم. یعنی درست نیست که بر سر چهار راهی ایستاد شویم و با هرکس مطرح کنیم، ببینیم که کی قلب شنیدن کلام خدا را دارد؟ و کی می‌‌خواهد که واقعاً زندگی اش تغییر کند؟ و مهمترین چیز تبدیلی زندگی ماست که هر کس این تبدیلی را می‌‌بیند، آنوقت می‌‌توانیم که بهتر کلام خداوند را به آنها برسانیم نسبت به آنهایی که می‌‌خواهند بر ضد شما باشند و می‌‌خواهند شما را لت و کوب کنند و شما ایستاد شوید و بدون اینکه حکمت خداوند را مد نظر بگیرید، هر چی که بر زبانتان آمد، بگوئید. نخیر ! این اشتباه است و لطفاً کلام خداوند را به همان پاکی و قدوسیت اش که به شما رسیده است، به دیگران برسانید و زندگی تان باید نمونۀ عالی زندگی مسیحی باشد. زیرا عیسی مسیح می‌‌فرماید که شما نور و نمک این جهان هستید. پس ما باید واقعاً نور و نمک باشیم و باید برای مردمان دور و پیش، دوستان و خانوادۀ خود نور مسیح را به بهترین شکل آن، منعکس بسازیم. زیرا اگر مردم در زندگی ما کار‌های خوبی را مشاهده می‌‌کنند ، طبیعی است که کوشش خواهند کرد با ما نزدیک شوند و هر حرف ما برایشان با اهمیت جلوه کند تا بشنوند. اما اگر ما از کلام خدا برای مردم می‌‌خوانیم و گپ می‌‌زنیم ولی خود ما عمل برعکس آنرا انجام می‌‌دهیم، بهتر است که از کلام خدا به کسی نگوئیم و بهتر است خود ما اول از کلام خدا سرشار شویم تا خداوند تغییر عمیقی را در زندگی ما بوجود بیاورد و این خبری خوشی را که ما به مردم ، خانواده ،دوست و همسایۀ خود می‌‌رسانیم باید از روی ایمان باشد نه از روی احساسات. شاید بعضی اوقات بدون آنکه مفهوم کلام خدا را بگیریم از روی احساسات سخن بزنیم اما بهتر اینست که ما اول به کلام خدا، خود ما ایمان داشته باشیم و به آن رفتار کنیم و بعد به دیگران این پیام را برسانیم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸ (۳۰ دقیقه)

نوروز ۱۳۹۸/۲۰۱۹

نوروز ۱۳۹۸/۲۰۱۹ (باشما)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)