انجیل متی

فصل یازدهم

قاصدان یحیای تعمید دهنده

(همچنین در لوقا ۷: ۱۸ - ۳۵)

۱عیسی این اوامر را به شاگردان خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم دهد و موعظه نماید. ۲وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده ۳پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید، یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟» ۴عیسی در جواب گفت: «بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید به یحیی بگویید: ۵کوران بینایی خود را باز می یابند، لنگان به راه می افتند و جذامیان پاک می گردند، کِران شنوا و مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده داده می شود. ۶خوشا بحال کسی که در مورد من شک نکند.»

۷در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می رفتند عیسی دربارۀ یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که از باد می لرزد؟ ۸پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای چنین کسانی در قصر های سلطنتی است. ۹پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی، به شما می گویم که او از یک نبی هم بالا تر است. ۱۰او کسی است که دربارۀ وی نوشته شده است: «اینست رسول من که او را پیش روی تو می فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.» ۱۱بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. باوجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. ۱۲از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. ۱۳همۀ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارۀ پادشاهی خدا پیشگویی کرده اند. ۱۴اگر اینها را قبول دارید، بدانید که یحیی همان الیاس است که باید می آمد. ۱۵اگر گوش شنوا دارید بشنوید.

۱۶اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ۱۷«ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید! ناله کردیم، گریه نکردید!» ۱۸وقتی یحیی آمد نه می خورد و نه می نوشید، ولی همه می گفتند: «او روح ناپاک دارد!» ۱۹وقتی پسر انسان آمد که می خورَد و می نوشد مردم می گویند: «ببینید، او یک آدم پُر خور، میگسار و دوست جزیه گیران و گناهکاران است!» باوجود این، درستی حکمت خدا بوسیلۀ نتایج آن به ثبوت می رسد.»

شهرهایی که ایمان نیاوردند

(همچنین در لوقا ۱۰: ۱۳ - ۱۵)

۲۰آنگاه عیسی دربارۀ شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آن ها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند سرزنش نموده ۲۱گفت: «وای بر تو ای خورَزین و وای بر تو ای بیتسَیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون انجام می شد مدت ها پیش از این خط بینی کشیده، خاکستر نشین می شدند و توبه می کردند. ۲۲اما بدانید که در روز قیامت برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۲۳و اما تو ای کپرناحوم که سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. ۲۴اما بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.»

بیایید نزد من

(همچنین در لوقا ۱۰: ۲۱ - ۲۲)

۲۵در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. ۲۶بلی ای پدر، خواست تو چنین بود. ۲۷پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد، بجز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ۲۸ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. ۲۹یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، ۳۰زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»

مطالب مرتبط

به انسان توکل نکن

به انسان توکل نکن (باشما)
انسان آگاه و عاقل به خدا توکل و اتکا می‌‌‌‌‌کند. زیرا خدا خالق و آفریننده‌ای ماست. روی برگرداندن از خدا و توکل نمودن به انسان، اساس گناه است. انسان فانی است، بقا ندارد. همانطور که از خاک سرشته شد، دوباره به خاک بر می‌‌‌‌گردد. انسان ناتوان و ضعیف است و قادر به نجات خود نیست. انسان راه حل مشکلات زندگی را نمی‌داند؛ فقط خداوند پاسخگوی نیاز انسان است. وقتی ما توکل خود را بر او قرار می‌‌‌‌‌دهیم، احساس آرامش و اطمینان می‌‌‌‌کنیم. کسی که به خدا توکل و باور دارد، مثل درختی خواهد بود که در کنار دریا روییده است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۱-۶ (۲۸ دقیقه)

جشن تولد منجی عالم عیسی مسیح در کریسمس

جشن تولد منجی عالم عیسی مسیح در کریسمس (آرامش و شادی در مسیح)
کتاب مقدس به ما می‌گوید عیسی مسیح؛ تجسم خدای زنده که پر از فیض و سلامتی است؛ از آسمان به زمین بسوی ما آمد تا منبعد او در قلب‌های ما تولد یابد و بوسیله او نجات ابدی را دریافت کنیم. تولد عیسی در ایام کریسمس یادآور به دنیا گمشده ای است که خدای پدر چقدر ما انسانها را دوست دارد که پسر یگانه ای خود را به ما بخشید. عیسی خدای دردمندان و دلشکستگان از آسمان آمد تا مرگ و هلاکت را ریشه کن کند در عوض انسان حیات جاویدان یابد.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸-۳۰ (۳۰ دقیقه)

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده (آرامش و شادی در مسیح)
کریسمس با خود خدا و فعل و عمل او آغاز می‌شود. در مذهب؛ خدا مفعول فعل انسان واقع می‌شود و انسان کوشش می‌کند خود را به خدا برساند او را راضی کند. اما؛ برعکس در ایام کریسمس خدا به نزد انسان می‌آید و در دنیای ما قدم می‌گذارد. پیام کریسمس پیام قدرت محبت خدا به دنیا ما است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

امید در ناامیدی‌ها

امید در ناامیدی‌ها (باشما)
ناامیدی با خود غم و افسردگی به همراه دارد. می‌‌‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام می‌‌آورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. به خاطری مشکلات و سختیها ناراحت نباشیم. تمام اندیشۀ خود را به خدا بگذاریم. اگر اندیشه و نگرانیهای خود را به خدا بگذاریم شاید از سختیها رها نشویم، ولی مطمئناً از غصه و دلهره رهایی خواهیم یافت. لازم است که تمام اندیشه‌های خود را به خدا بسپاریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟ (باشما)
برای اینکه از عیسی مسیح پیروی کنیم، فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای تمامی گناهان ما قبول کنیم و اینکه کاملاً و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم. مسیحی شدن تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است و این رابطه شخصی با عیسی مسیح ،از طریق ایمان است که شخص را مسیحی می‌‌کند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی (رنگ زندگی )
در ولایت غزنی در سه ماه نخست امسال ۳۳ نفر و در ولایت دایکندی ۱۶ نفر که جوانان بودند، اقدام به خود کشی کردند که از جمله ۴ نفر، جان شان را از دست دادند. فقر، مشکلات خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، ایجاد محدودیت برای جوانان در خانواده‌ها از جمله عوامل خودکشی این جوانان خوانده می‌‌‌‌شود. در ولایت غزنی آمار دخترانی که اقدام به خودکشی می‌‌‌‌کنند نسبت به پسران بیشتر است. خداوند از قتل و خون ریزی نفرت دارد. ولی خواست خدای متعال از ما و شما در زندگی چیست؟ خواست خدای متعال و مهربان از هر یک ما و شما این است که ارادی او را در زندگی خود انجام دهیم. پس از شما خواهش می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

صلح با طبیعت، حیوانات و پرنده‌گان

صلح با طبیعت، حیوانات و پرنده‌گان (باشما)
عشق و توجه به محیط زیست در زند‌ه‌گی انسان از اهمیت و جایگاهی برخوردار است، که باید به آن پابند باشیم. استفاده‌ی درست از منابع طبیعت به خصوص معادن، جنگلات و توجه به حیوانات و پرند‌ه‌گان از وظایف هر انسان در روی زمین است. تمام چیزهای را که خداوند برای استفاده‌ی ما خلق کرده است، نه تنها که به خاطر آن شکرگزار باشیم بلکه از آن مواظبت نیز نماییم. در صید حیوانات و پرند‌ه‌گان اسراف نکنیم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۳۰ دقیقه)

صلح با همنوع ما

صلح با همنوع ما (باشما)
همانطور که پدر یا مادر، خود را وقف خدمت به فرزندانش می‌‌‌کند، ما نیز باید آماده‌ای وقف خود به دیگران باشیم. یک مسیحی باید همۀ انسانها را دوست بدارد، باید دیگران را به همان نحوی محبت کند که مسیح ما را محبت نمود. کسی که محبت دارد، به دیگران احترام می‌‌‌گذارد و کسی که برادر یا خواهر خود را محبت می‌‌‌کند، عزت و احترام ایشان را حفظ خواهد نمود. باید همیشه دیگران را بهتر از خود بشماریم. اگر به این اصل ساده عمل نماییم، هرگز شقاق و جدایی در بین ما و خانواده‌ها نخواهد بود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

صلح با خدا

صلح با خدا (باشما)
در زند‌ه‌گی انسان‌ها، گاهی اوقات حوادثی رخ می‌‌‌دهند که بالای زند‌ه‌گی روزمره‌ای انسان تاثیر می‌‌‌گذارند و باعث دیگرکونی زند‌ه‌گی انسان می‌‌‌گردند. بعضی اوقات شخص علت این حوادث در زند‌ه‌گی خویش را نیمداند و فکر می‌‌‌کند که این از جانب خدااست و یا خدا باعث این حادثه شده است و همین جاست که با خدا جنگ و دعوا را شروع می‌‌‌کند و خدا را ملامت قرار می‌‌‌دهد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

آیا خدا واقعن در فکر ما نیست؟

آیا خدا واقعن در فکر ما نیست؟ (باشما)
خدا، قادر مطلق است. او دانای مطلق و حاظر مطلق است. هر گاه می‌‌‌‌‌‌گوییم که خدا در فکر ما نیست، یا خدا کجاست که ما را ببیند، شاید مشکل در خود ما باشد. مشکل در شیوی زند‌ه‌گی ما باشد. شاید گناهان ما و طرز زند‌ه‌گی ما باعث شده که روی او را از ما برگشتانده است. هر کجا که خداوند به نظر دور و برکات او به نظر اندک می‌‌‌‌‌‌‌آید، ما ضرورت داریم که برای یافتن علت به خودی ما نگاه کنیم: این گناهان خود ماست که ما را از خداوند جدا می‌‌‌‌‌‌‌سازد.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

شام خداوند

شام خداوند (باشما)
خدا در عهد جدیدی که با قوم اسرائیل بست، به تمامی کسانی که ایمان آورند، بخشایش و نجات را وعده داده است. ارمیای نبی آن را پیشگویی کرده بود. عیسی مسیح آمد تا ان عهد را به انجام برساند، و با خون خود بر آن صحه گذارد. این خون عهد است، خون عیسی که به جهت بسیاری ریخته شد، یعنی برای تمام کسانی که ایمان دارند. و هنگامی که ما به همراه نان در پیالۀ شام خداوند سهیم می‌‌‌شویم، به طریقی بار دیگر در رنج و مرگ عیسی سهیم می‌‌‌گردیم، و مجدداً به یاد می‌‌‌آوریم که وی چگونه جان خود را برای ما داد تا ما آمرزش گناهان و حیات ابدی را دریافت داریم. خون عهد عتیق تنها برای یهودیان ریخته می‌‌‌شد. اما خون عهد جدید، برای بسیاری، یعنی برای تمامی جهان.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۳۰ (۲۸ دقیقه)

قضاوت از آن خداست

قضاوت از آن خداست (باشما)
پولس رسول به همه هشدار می‌‌‌دهد که از حکم کردن و قضاوت نمودن دربارۀ اعمال دیگران پرهیز نمایند. آه که چقدر در حکم کردن به دیگران اشتیاق داریم و عجله می‌‌کنیم! و آه که چقدر در نظر خود عادل و زاهد و پاک و منزه می‌‌‌باشیم و چه در اشتباهیم زمانی که فکر می‌‌‌کنیم که آنقدر حکیم و پاک و زاهد و عابدیم، که به خود اختیار اجازۀ قضاوت دربارۀ اعمال و افکار دیگران را می‌‌دهیم! حقیقت این است که ما با اقدام به قضاوت کردن اعمال دیگران یک حقیقت را ثابت می‌‌‌کنیم و آن اینست که چشمان ما نسبت به گناهان دیگران بینا و نسبت به گناهان بیشمار خود کور می‌‌‌باشند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

زلزله در مناطقی جنوب شرقی کشور

زلزله در مناطقی جنوب شرقی کشور (باشما)
باید یاد آور شد که در میان یک بحران بشری همزمان با رکود اقتصادی، فقر و گرسنگی کم‌سابقه، افغانستان دچار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی یعنی زلزله نیز شد. زلزله چهارشنبه اول سرطان در ولایت‌های دور افتاده‌ای پکتیکا و خوست، در اولین ساعات تابستان که صد‌ها نفر را هنگام خواب غافلگیر کرد، بدترین زمین‌لرزه در کشور بود. بسیاری با صدای فرو ریختن سقف و دیوارهای خانه خود از خواب بیدار شدند. زندگی صدها خانواده در چند دقیقه زیر و رو شد. در نتیجه 1500 نفر کشته و 2000 نفر دیگر زخمی شدند که شامل کودک، زن و مرد می‌‌باشد. در نتیجه‌ای این زلزله 900 خانه ویران شده است. در این زلزله کودکان زیادترین صدمه را دیده اند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۳۰ (۲۹ دقیقه)

تنها امید برای افغانستان

تنها امید برای افغانستان (پیام محبت)
ما روزانه برای مردم خود و برای کشورمان افغانستان دعا می‌‌کنیم. در حالی که نمی‌دانیم آینده چه خواهد شد، این را می‌‌دانیم که عیسی برای نجات بشر به جهان آمد. و تنها عیسی مسیح امید واقعی برای مردم ما است.

ویدئو درباره آیه ۲۸ (۲ دقیقه)

شایعات در مورد کرونا

شایعات در مورد کرونا (باشما)
با شیوع ویروس کرونا، شایعه پراکنی و شایعه باوری در مورد کرونا نیز زیاد شد. در نخستین روزهای آغاز شیوع ویروس، در محافل خصوصی شایعه‌ای داغ دهان به دهان می‌‌چرخید: قرآن را باز کنید و جستجو، در بین آن یک تار مو ظاهر شده، آن را پیدا کنید و بجوشانید، آب این دم ‌کرده را بنوشید تا از کرونا در امان بمانید.بسیاری این تارهای مو را یافتند و جوشاندند و خوردند به امید این که دیگر ویروس به آنها نخواهد رسید. شبی خبری بسیار سریع در شبکه‌های اجتماعی و از طریق تلفن‌ها در بسیاری از نقاط افغانستان پیچید. گفتند کودکی به دنیا آمده و حرف زده و گفته برای این که کرونا با شما کاری نداشته باشد، چای سیاه بنوشید. ولی واقعیت این است که هیچ کدام از این شایعات حقیقت ندارد. صرف دستورالعمل وزارت صحت را عملی کنید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۳۰ دقیقه)

مرگ در نخستین لحظاتی زندگی

مرگ در نخستین لحظاتی زندگی (باشما)
در حمله ای ترورستی بر شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی ۲۴ تن کشته شدند و ۱۶ تن دیگر زخم برداشته اند. بیشترین تعداد قربانیان این رویداد، زنان باردار و نوزادان هستند. در این رویداد حمله کنندگان به نوزادانی که تازه چشم شان به دنیا باز شده بود وهنوز آغوش مادر را لمس نکرده بودند، شلیک کرده و بسیاری از مادران را هنگام زایمان به قتل رسانیده اند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

چرا دانشکاه‌های خصوصی مخالف دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته‌ طبی هستند؟

چرا دانشکاه‌های خصوصی مخالف دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته‌ طبی هستند؟ (رنگ زندگی )
مسوولان اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي تاکيد دارند که با اقدام وزارت تحصيلات عالي مبني بر وضع مقرره جديد که بر مبناي آن امتحان ورودي دانشگاه‌هاي خصوصي از سوي اداره ملي کانکور گرفته مي‌شود، مخالف هستند. آنچه اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي در راستاي استقلاليت اين دانشگاه‌ها، برمبناي قانون اساسي به آن تاکيد دارند، دقيق است، اما تا آن‌جايي که مشخص است در 18 سال گذشته که صدها دانشگاه و مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي در پايتخت و ولايت‌هاي کشور ايجاد شده است، شمار اندکي اين نهادها با معيارهاي تحصيلات عالي خود را مهيا ساختند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

دعوت عیسی از شما

دعوت عیسی از شما (باشما)
عیسی به تمامی گناه‌کاران و گرانبارانی که توبه کنند و به سوی او بیایند، وعده آرامش می‌‌‌دهد. وی بار گناه ایشان را بر می‌‌‌دارد. آرامش او روحانی است، صلحی است باطنی. آرامش او آزادی از ترس و اضطراب است. این آرامش تا ابد دوام خواهد یافت. انسانهای دنیوی آرامش و صلح را در مناسک و مراسمی مذهبی و اعمال نیکو جستجو می‌‌‌کنند، لیکن آن را نمی‌یابند. برای یافتن آرامش و صلح حقیقی، ضروری است که به سوی بخشندۀ آرامش حقیقی یعنی عیسی بیاییم. آرامش و صلح حقیقی را در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت مگر در عیسی مسیح. آرامشی که عیسی می‌‌‌دهد، دست کشیدن از فعالیت نیست؛ این آرامش مملو از شادی و تسبیح، محبت و صمیمیت است؛ مملو از حضور خود خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰-۲۴ (۲۹ دقیقه)

دعوت عیسی از شما

دعوت عیسی از شما (باشما)
عیسی به تمامی گناه‌کاران و گرانبارانی که توبه کنند و به سوی او بیایند، وعده آرامش می‌‌‌دهد. وی بار گناه ایشان را بر می‌‌‌دارد. آرامش او روحانی است، صلحی است باطنی. آرامش او آزادی از ترس و اضطراب است. این آرامش تا ابد دوام خواهد یافت. انسانهای دنیوی آرامش و صلح را در مناسک و مراسمی مذهبی و اعمال نیکو جستجو می‌‌‌کنند، لیکن آن را نمی‌یابند. برای یافتن آرامش و صلح حقیقی، ضروری است که به سوی بخشندۀ آرامش حقیقی یعنی عیسی بیاییم. آرامش و صلح حقیقی را در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت مگر در عیسی مسیح. آرامشی که عیسی می‌‌‌دهد، دست کشیدن از فعالیت نیست؛ این آرامش مملو از شادی و تسبیح، محبت و صمیمیت است؛ مملو از حضور خود خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۳۰ (۲۹ دقیقه)

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. کریسمس یادبود از ایام تولد عیسی مسیح یگانه منجی عالم، خداوند که از آسمان بسوی ما آمد. ظهور نوری که مکاشفه آن حقیقتی خدای جسم پوشیده بر روی زمین می‌باشد

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰ (برنامه‌های خاص)
با رسیدن بهار، طبیعت حریر سبز بر تن می‌کند. بلبلان خوش خوان مثلی کنری، سهره، گل‌سر، سار، هدهد، فاخته، کبک و قمری، نغمه‌ها و سرودهای فرح بخش و روح انگیز سرمیدهند و انسانها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می‌خوانند. بهار، پیام آور عشق و رویش و رُستن است و موسم سُرور و شادمانی و به همین خاطر است که خواستنی است و با آمدنش دل‌ها سرشار از سرور و جان‌ها تازه می‌گردد. بهار، پیام آور تعادل است و این‌که در سایه تعادل، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‌آوریم که چشمه مهر او همواره به سوی ما آدمیان و همۀ موجودات، بی محابا سرازیر است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

در کرسمس خدا فروتن شد 2020

در کرسمس خدا فروتن شد 2020 (برنامه‌های خاص)
واقعیت انکار ناپذیر این است که خدا فروتن نیز هست و از این رو ما را دعوت می‌‌‌کند که افتاده و فروتن باشیم. دو هزار سال پیش از این، در برابر چشمان گیج زده انسان، خدا فروتن شد و در عیسی مسیح افتادگی خود را به آدم‌های خودپسند آشکار کرد. به گفته‌ای دیگر در کرسمس خدا فروتن شد. خدایی که شاه شاهان بود لباس گدا بر تن کرد و در عیسی به میان مردم جهان آمد و محل زایش خود را محقرترین جای ممکن برگزید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

امثال ۱۹: ۱۰- ۱۳، ۱۴-۱۷

امثال ۱۹: ۱۰- ۱۳، ۱۴-۱۷ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵-۲۶ (۳۰ دقیقه)

یافتن حقیقت در کتاب مقدس و یافتن آرامش در عیسای مسیح

یافتن حقیقت در کتاب مقدس و یافتن آرامش در عیسای مسیح (گواهی مسیحیان افغان)
این سوال که چگونه جهان آغاز شده است، مرا برای سالهای زیاد به فکر می‌انداخت. تحصیلات و گذشته مذهبی من نمیتوانست که یک جواب روشن و واضح به این سوال بدهد. وقتی خواندن کتاب مقدس را شروع کردم، متوجه شدم که اولین آیه در پیدایش فصل ۱ آیه ۱ می‌گوید: در ابتدا خدا. یعنی در آغاز خدا جهان را از هیچ چیز خلق کرد. همچنان من در جریان جنگ و خشونت در افغانستان بزرگ شده بودم و زندگی من دو رو داشت. در ظاهر برای دیگران مرد، پدر و شوهر خوب بودم اما در باطن می‌دانستم که گناهکار هستم. این فرق بین ظاهر و باطن را نمیتوانستم تغییر دهم و این وضعیت زندگی و قلب مرا رنج می‌داد. وقتی در متی فصل ۱۱ آیه ۲۸ خواندم که عیسای مسیح می‌گوید همه گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامش می‌دهم. من به خود گفتم که من همان گرانبار هستم که نمیتوانم زندگی خود را تغییر دهم. من به عیسای مسیح منحیث خداوند خود ایمان آوردم و او ظاهر و باطن مرا یکی ساخت تا برای او زندگی کنم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۲۸ (۵۹ دقیقه)