انجیل متی

فصل یازدهم

قاصدان یحیای تعمید دهنده

(همچنین در لوقا ۷: ۱۸ - ۳۵)

۱عیسی این اوامر را به شاگردان خود داد و آنجا را ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم دهد و موعظه نماید. ۲وقتی یحیی در زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده ۳پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که قرار است بیاید، یا ما در انتظار شخص دیگری باشیم؟» ۴عیسی در جواب گفت: «بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید به یحیی بگویید: ۵کوران بینایی خود را باز می یابند، لنگان به راه می افتند و جذامیان پاک می گردند، کِران شنوا و مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده داده می شود. ۶خوشا بحال کسی که در مورد من شک نکند.»

۷در حالی که شاگردان یحیی از آنجا می رفتند عیسی دربارۀ یحیی شروع به صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که از باد می لرزد؟ ۸پس برای دیدن چه چیز رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای چنین کسانی در قصر های سلطنتی است. ۹پس شما برای دیدن چه چیز از شهر بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی، به شما می گویم که او از یک نبی هم بالا تر است. ۱۰او کسی است که دربارۀ وی نوشته شده است: «اینست رسول من که او را پیش روی تو می فرستم و او راه را برای آمدن تو آماده خواهد ساخت.» ۱۱بدانید که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است. باوجود این کوچکترین شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است. ۱۲از زمان یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی خدا مورد حملات سخت قرار گرفته و جباران برای دست یافتن به آن کوشش می نمایند. ۱۳همۀ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارۀ پادشاهی خدا پیشگویی کرده اند. ۱۴اگر اینها را قبول دارید، بدانید که یحیی همان الیاس است که باید می آمد. ۱۵اگر گوش شنوا دارید بشنوید.

۱۶اما من مردمان این زمانه را به چه چیز تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند که در بازار می نشینند و با صدای بلند به یکدیگر می گویند: ۱۷«ما برای شما نی زدیم، نرقصیدید! ناله کردیم، گریه نکردید!» ۱۸وقتی یحیی آمد نه می خورد و نه می نوشید، ولی همه می گفتند: «او روح ناپاک دارد!» ۱۹وقتی پسر انسان آمد که می خورَد و می نوشد مردم می گویند: «ببینید، او یک آدم پُر خور، میگسار و دوست جزیه گیران و گناهکاران است!» باوجود این، درستی حکمت خدا بوسیلۀ نتایج آن به ثبوت می رسد.»

شهرهایی که ایمان نیاوردند

(همچنین در لوقا ۱۰: ۱۳ - ۱۵)

۲۰آنگاه عیسی دربارۀ شهرهایی صحبت کرد که اکثر معجزات او در آن ها روی داده بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه توبه نکرده بودند سرزنش نموده ۲۱گفت: «وای بر تو ای خورَزین و وای بر تو ای بیتسَیدا، اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون انجام می شد مدت ها پیش از این خط بینی کشیده، خاکستر نشین می شدند و توبه می کردند. ۲۲اما بدانید که در روز قیامت برای صور و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای شما. ۲۳و اما تو ای کپرناحوم که سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون خواهی شد، زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر تا به امروز باقی می ماند. ۲۴اما بدان که در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل تحمل خواهد بود تا برای تو.»

بیایید نزد من

(همچنین در لوقا ۱۰: ۲۱ - ۲۲)

۲۵در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. ۲۶بلی ای پدر، خواست تو چنین بود. ۲۷پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد و هیچ کس پدر را نمی شناسد، بجز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. ۲۸ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. ۲۹یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، ۳۰زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است.»

مطالب مرتبط

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده

بخش سوم: پیام کریسمس به دنیایی گمشده (آرامش و شادی در مسیح)
کریسمس با خود خدا و فعل و عمل او آغاز می‌شود. در مذهب؛ خدا مفعول فعل انسان واقع می‌شود و انسان کوشش می‌کند خود را به خدا برساند او را راضی کند. اما؛ برعکس در ایام کریسمس خدا به نزد انسان می‌آید و در دنیای ما قدم می‌گذارد. پیام کریسمس پیام قدرت محبت خدا به دنیا ما است.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

امید در ناامیدی‌ها

امید در ناامیدی‌ها (باشما)
ناامیدی با خود غم و افسردگی به همراه دارد. می‌‌‌‌گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام می‌‌آورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است. به خاطری مشکلات و سختیها ناراحت نباشیم. تمام اندیشۀ خود را به خدا بگذاریم. اگر اندیشه و نگرانیهای خود را به خدا بگذاریم شاید از سختیها رها نشویم، ولی مطمئناً از غصه و دلهره رهایی خواهیم یافت. لازم است که تمام اندیشه‌های خود را به خدا بسپاریم.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟

چطور می‌توانم پیرو مسیح شوم؟ (باشما)
برای اینکه از عیسی مسیح پیروی کنیم، فقط باید عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود بپذیریم و مرگ او را بعنوان پرداخت بهای تمامی گناهان ما قبول کنیم و اینکه کاملاً و فقط به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کنیم. مسیحی شدن تشریفات مذهبی، رفتن به کلیسا، و یا انجام و عدم انجام اعمال خاصی نیست. مسیحی شدن رابطه شخصی داشتن با عیسی مسیح است و این رابطه شخصی با عیسی مسیح ،از طریق ایمان است که شخص را مسیحی می‌‌کند.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی

خود کشی جوانان در غزنی و دایکندی (رنگ زندگی )
در ولایت غزنی در سه ماه نخست امسال ۳۳ نفر و در ولایت دایکندی ۱۶ نفر که جوانان بودند، اقدام به خود کشی کردند که از جمله ۴ نفر، جان شان را از دست دادند. فقر، مشکلات خانوادگی، ازدواج‌های اجباری، ایجاد محدودیت برای جوانان در خانواده‌ها از جمله عوامل خودکشی این جوانان خوانده می‌‌‌‌شود. در ولایت غزنی آمار دخترانی که اقدام به خودکشی می‌‌‌‌کنند نسبت به پسران بیشتر است. خداوند از قتل و خون ریزی نفرت دارد. ولی خواست خدای متعال از ما و شما در زندگی چیست؟ خواست خدای متعال و مهربان از هر یک ما و شما این است که ارادی او را در زندگی خود انجام دهیم. پس از شما خواهش می‌کنیم که به این برنامه گوش دهید.

برنامه رادیویی با خواندن آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

قضاوت از آن خداست

قضاوت از آن خداست (باشما)
پولس رسول به همه هشدار می‌‌‌دهد که از حکم کردن و قضاوت نمودن دربارۀ اعمال دیگران پرهیز نمایند. آه که چقدر در حکم کردن به دیگران اشتیاق داریم و عجله می‌‌کنیم! و آه که چقدر در نظر خود عادل و زاهد و پاک و منزه می‌‌‌باشیم و چه در اشتباهیم زمانی که فکر می‌‌‌کنیم که آنقدر حکیم و پاک و زاهد و عابدیم، که به خود اختیار اجازۀ قضاوت دربارۀ اعمال و افکار دیگران را می‌‌دهیم! حقیقت این است که ما با اقدام به قضاوت کردن اعمال دیگران یک حقیقت را ثابت می‌‌‌کنیم و آن اینست که چشمان ما نسبت به گناهان دیگران بینا و نسبت به گناهان بیشمار خود کور می‌‌‌باشند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

زلزله در مناطقی جنوب شرقی کشور

زلزله در مناطقی جنوب شرقی کشور (باشما)
باید یاد آور شد که در میان یک بحران بشری همزمان با رکود اقتصادی، فقر و گرسنگی کم‌سابقه، افغانستان دچار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی یعنی زلزله نیز شد. زلزله چهارشنبه اول سرطان در ولایت‌های دور افتاده‌ای پکتیکا و خوست، در اولین ساعات تابستان که صد‌ها نفر را هنگام خواب غافلگیر کرد، بدترین زمین‌لرزه در کشور بود. بسیاری با صدای فرو ریختن سقف و دیوارهای خانه خود از خواب بیدار شدند. زندگی صدها خانواده در چند دقیقه زیر و رو شد. در نتیجه 1500 نفر کشته و 2000 نفر دیگر زخمی شدند که شامل کودک، زن و مرد می‌‌باشد. در نتیجه‌ای این زلزله 900 خانه ویران شده است. در این زلزله کودکان زیادترین صدمه را دیده اند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸-۳۰ (۲۹ دقیقه)

تنها امید برای افغانستان

تنها امید برای افغانستان (پیام محبت)
ما روزانه برای مردم خود و برای کشورمان افغانستان دعا می‌‌کنیم. در حالی که نمی‌دانیم آینده چه خواهد شد، این را می‌‌دانیم که عیسی برای نجات بشر به جهان آمد. و تنها عیسی مسیح امید واقعی برای مردم ما است.

ویدئو درباره آیه ۲۸ (۲ دقیقه)

شایعات در مورد کرونا

شایعات در مورد کرونا (باشما)
با شیوع ویروس کرونا، شایعه پراکنی و شایعه باوری در مورد کرونا نیز زیاد شد. در نخستین روزهای آغاز شیوع ویروس، در محافل خصوصی شایعه‌ای داغ دهان به دهان می‌‌چرخید: قرآن را باز کنید و جستجو، در بین آن یک تار مو ظاهر شده، آن را پیدا کنید و بجوشانید، آب این دم ‌کرده را بنوشید تا از کرونا در امان بمانید.بسیاری این تارهای مو را یافتند و جوشاندند و خوردند به امید این که دیگر ویروس به آنها نخواهد رسید. شبی خبری بسیار سریع در شبکه‌های اجتماعی و از طریق تلفن‌ها در بسیاری از نقاط افغانستان پیچید. گفتند کودکی به دنیا آمده و حرف زده و گفته برای این که کرونا با شما کاری نداشته باشد، چای سیاه بنوشید. ولی واقعیت این است که هیچ کدام از این شایعات حقیقت ندارد. صرف دستورالعمل وزارت صحت را عملی کنید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۳۰ دقیقه)

مرگ در نخستین لحظاتی زندگی

مرگ در نخستین لحظاتی زندگی (باشما)
در حمله ای ترورستی بر شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی ۲۴ تن کشته شدند و ۱۶ تن دیگر زخم برداشته اند. بیشترین تعداد قربانیان این رویداد، زنان باردار و نوزادان هستند. در این رویداد حمله کنندگان به نوزادانی که تازه چشم شان به دنیا باز شده بود وهنوز آغوش مادر را لمس نکرده بودند، شلیک کرده و بسیاری از مادران را هنگام زایمان به قتل رسانیده اند.

برنامه رادیویی درباره آیه ۲۸ (۲۸ دقیقه)

چرا دانشکاه‌های خصوصی مخالف دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته‌ طبی هستند؟

چرا دانشکاه‌های خصوصی مخالف دولتی شدن کانکور و تعطیلی رشته‌ طبی هستند؟ (رنگ زندگی )
مسوولان اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي تاکيد دارند که با اقدام وزارت تحصيلات عالي مبني بر وضع مقرره جديد که بر مبناي آن امتحان ورودي دانشگاه‌هاي خصوصي از سوي اداره ملي کانکور گرفته مي‌شود، مخالف هستند. آنچه اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي در راستاي استقلاليت اين دانشگاه‌ها، برمبناي قانون اساسي به آن تاکيد دارند، دقيق است، اما تا آن‌جايي که مشخص است در 18 سال گذشته که صدها دانشگاه و مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي در پايتخت و ولايت‌هاي کشور ايجاد شده است، شمار اندکي اين نهادها با معيارهاي تحصيلات عالي خود را مهيا ساختند.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱ (۲۹ دقیقه)

دعوت عیسی از شما

دعوت عیسی از شما (باشما)
عیسی به تمامی گناه‌کاران و گرانبارانی که توبه کنند و به سوی او بیایند، وعده آرامش می‌‌‌دهد. وی بار گناه ایشان را بر می‌‌‌دارد. آرامش او روحانی است، صلحی است باطنی. آرامش او آزادی از ترس و اضطراب است. این آرامش تا ابد دوام خواهد یافت. انسانهای دنیوی آرامش و صلح را در مناسک و مراسمی مذهبی و اعمال نیکو جستجو می‌‌‌کنند، لیکن آن را نمی‌یابند. برای یافتن آرامش و صلح حقیقی، ضروری است که به سوی بخشندۀ آرامش حقیقی یعنی عیسی بیاییم. آرامش و صلح حقیقی را در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت مگر در عیسی مسیح. آرامشی که عیسی می‌‌‌دهد، دست کشیدن از فعالیت نیست؛ این آرامش مملو از شادی و تسبیح، محبت و صمیمیت است؛ مملو از حضور خود خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۰-۲۴ (۲۹ دقیقه)

دعوت عیسی از شما

دعوت عیسی از شما (باشما)
عیسی به تمامی گناه‌کاران و گرانبارانی که توبه کنند و به سوی او بیایند، وعده آرامش می‌‌‌دهد. وی بار گناه ایشان را بر می‌‌‌دارد. آرامش او روحانی است، صلحی است باطنی. آرامش او آزادی از ترس و اضطراب است. این آرامش تا ابد دوام خواهد یافت. انسانهای دنیوی آرامش و صلح را در مناسک و مراسمی مذهبی و اعمال نیکو جستجو می‌‌‌کنند، لیکن آن را نمی‌یابند. برای یافتن آرامش و صلح حقیقی، ضروری است که به سوی بخشندۀ آرامش حقیقی یعنی عیسی بیاییم. آرامش و صلح حقیقی را در هیچ کجای دیگر نمی‌توان یافت مگر در عیسی مسیح. آرامشی که عیسی می‌‌‌دهد، دست کشیدن از فعالیت نیست؛ این آرامش مملو از شادی و تسبیح، محبت و صمیمیت است؛ مملو از حضور خود خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۳۰ (۲۹ دقیقه)

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟

چرا دنیا کریسمس را جشن می‌گرند؟ (کلام خدا برای شما )
روزهای کریسمس یکی از شادترین روزهای تقویم مسیحی و حتی دنیای غیر مسیحی است. کریسمس یادبود از ایام تولد عیسی مسیح یگانه منجی عالم، خداوند که از آسمان بسوی ما آمد. ظهور نوری که مکاشفه آن حقیقتی خدای جسم پوشیده بر روی زمین می‌باشد

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰

نوروز ۲۰۲۱ ۱۴۰۰ (برنامه‌های خاص)
با رسیدن بهار، طبیعت حریر سبز بر تن می‌کند. بلبلان خوش خوان مثلی کنری، سهره، گل‌سر، سار، هدهد، فاخته، کبک و قمری، نغمه‌ها و سرودهای فرح بخش و روح انگیز سرمیدهند و انسانها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می‌خوانند. بهار، پیام آور عشق و رویش و رُستن است و موسم سُرور و شادمانی و به همین خاطر است که خواستنی است و با آمدنش دل‌ها سرشار از سرور و جان‌ها تازه می‌گردد. بهار، پیام آور تعادل است و این‌که در سایه تعادل، زندگی زیبا می‌شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد می‌آوریم که چشمه مهر او همواره به سوی ما آدمیان و همۀ موجودات، بی محابا سرازیر است.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸-۲۹ (۳۰ دقیقه)

دعا برای افغانستان

دعا برای افغانستان (باشما)
این دعا است كه انسان را عوض ميكند و به افراد با ايمان و ‏فداكار مبدل ميسازد. ‎قدرت دعا هيچوقت زوال پذيرنيست. ما زماني در دعا موفق خواهيم شد كه آن چيزي را كه در دعا طلب ميكنيم ‏آمادگي و علاقه اش را داشته باشيم‎ . ما نبايد دعا را يك وظيفه براي خود بدانيم . در اين صورت ارزش ‏آنرا كاسته و قلب هاي ما از مفهوم حقيقي دعا دور خواهد شد. ‎بايد در بهترين ساعات روز خود را به ‏دعا مشغول سازيم و آنرا از هر برنامه روزانه خود مهمتر و موثرتر بدانيم. دعاهاي سطحي و سر سری، باعث مرگ روحاني ما ‏ميشود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۸ (۲۹ دقیقه)

در کرسمس خدا فروتن شد 2020

در کرسمس خدا فروتن شد 2020 (برنامه‌های خاص)
واقعیت انکار ناپذیر این است که خدا فروتن نیز هست و از این رو ما را دعوت می‌‌‌کند که افتاده و فروتن باشیم. دو هزار سال پیش از این، در برابر چشمان گیج زده انسان، خدا فروتن شد و در عیسی مسیح افتادگی خود را به آدم‌های خودپسند آشکار کرد. به گفته‌ای دیگر در کرسمس خدا فروتن شد. خدایی که شاه شاهان بود لباس گدا بر تن کرد و در عیسی به میان مردم جهان آمد و محل زایش خود را محقرترین جای ممکن برگزید.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۲۹ (۳۰ دقیقه)

امثال ۱۹: ۱۰- ۱۳، ۱۴-۱۷

امثال ۱۹: ۱۰- ۱۳، ۱۴-۱۷ (آرزوی دل)

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۵-۲۶ (۳۰ دقیقه)

نوروز خجسته باد

نوروز خجسته باد
سال نو را با فیض، رحمت و آرامش مسیح عیسی شروع نماید هر روز تان نوروز و نوروز تان پیروز و دنیا را برای تان شاد شاد و شادی را برای تان دنیا دنیا تمنا می‌‌نماییم، همیشه سبز وخرم و بهاری در فیض و برکت عیسی مسیح باشید. بهار، نشانه‌اي گويا برای زندگی دوباره است. وقتیکه ما به فصل بهار نگاه می‌‌نماییم بهار، از زنده‌‌شدن دوباره طبيعت ، پس از ماه‌ها سردی و کرختی زندگی دوباره را به ياد مي‌آورد.

مقاله شامل آیه ۲۸-۳۰

نوروز و بهاران خجسته باد

نوروز و بهاران خجسته باد
امید واریم که همه شما عزیزان با شادی ابدی که عیسی مسیح در دل ما قرار داده، در این سال جدید با کمک و فیض روح القدس شیشه‌های زندگی تانرا با نور مسیحا صقیل دهید تا باشد نور و روشنایی مسیح همانطور که شما را منور نمود دیگران را منور نماید. همه ما بهار را بخاطر هوای فرح بخش و تازه اش دوست داریم. نوای پرندگان، شگفتن گلها و رایحه‌های خوش، قلب ما را مملو از آرامش و شادی می‌کند. فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌‌های نو برای آینده است، آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.

مقاله شامل آیه ۲۸-۳۰

سال۲۰۲۲ مبارک

سال۲۰۲۲ مبارک
فرا رسیدن سال ۲۰۲۲ می‌لادی را به عزیزان که آنرا تجلیل می‌نمایند تبریک می‌گویم و امیدوار هستم که سال ۲۰۲۲ سال استقرار صلح در کشور ما و همه جهان باشد، سالی رفع فقر از کشور ما و سالی سرشار از موفقیت و پیروزی برای مردم ما باشد. سال ۲۰۲۱ با تمام تلخی‌ها و کاستی‌ها به سر رسید، اینک سال ۲۰۲۲ از راه می‌رسد. سال تازه ، نگاهی تازه و اندیشه ای نو می‌طلبد. ضمن آرزوی بهترین‌های ممکن برای شما ، امید دارم نوترین‌ها، در هر زمینه ای نصیب تان شود و زیباترین‌ها، در زندگی تان رقم بخورد. پیام مسیحیت مانند سال نو، پیام یک زندگی نو و تازه است. یعنی پیام تولد شدن از نو است. البته تولد از روح نه از جسم. این تولد نو که توسط روح مسیح صورت می‌گیرد از ما یک انسان کاملا نو می‌سازد.

مقاله شامل آیه ۲۸

عیسی مسیح و نجات افغانستان

عیسی مسیح و نجات افغانستان
یک پیرو مسیح رویا بسیار روشن و معنا دار، که حاوی پیام نجات افغانستان بود دیدن، ایشان رویا خود را چنین به تصویر کشیده و با ما شریک نمودن: « اولین بار عکس مردی را دیدم که بر فراز صخرهْ، در فلات کوهستانی افغانستان در حال قدم زدن است که گویا از راه دور آمده است. قلبم به تپیدن شروع کرد و این فکر به ذهنم خطور کرد: " که عیسی مسیح در حال قدم زدن در افغانستان است، درست زمانی که همه سعی دارند از افغانستان از این سرزمین زیبا به خارج بروند ولی عیسی مسیح می‌خواهد به این سرزمین بیایید »

مقاله شامل آیه ۲۸

صلح، سلامتی و آرامش  در مسیح

صلح، سلامتی و آرامش در مسیح
درین روزها مردم ما زیاد تر از گذشته در جستجوی راحتی وآسایش، صلح وسلامتی و آرامش هستند. افغان‌ها در ترس و وحشت زندگی می‌‌کنند. کشور ما در بی‌ثباتی قرار دارد. مردم مضطرب و سراسیمه هستند. مردم ما برای یافتن آرامش گاه به می‌دان هوایی هجوم می‌برند و گاهی به درب سفارتخانه‌ها صف می‌کشند، ولی در هر جا با خشونت و تهدید مواجع می‌شوند. این صلح و سلامتی و آرامش گمشده‌ای است که ما در جستجویش هستیم.

مقاله شامل آیه ۲۸-۲۹

نوروز و بهاران

نوروز و بهاران
نوروز و بهاران، همه زیباست. طبیعت از خواب زمستانی بیدار شده شکوفه می‌اورد در کشور عزیز ما افغانستان اکثر مردم در سراسر کشور، با آمد آمد بهار، آماده‌ی پذیرایی نوروزمی‌باشند امسال ما نوروز را تقریباً پانزده روز قبل از قیام مسیح جشن می‌گیریم پیام نوروز شباهتی به پیام قیام عیسی مسیح دارد. نوروز خبر از احیای دگرباره حیات طبیعت می‌دهد و در قیام مسیح خبر از زنده شدن طبیعت نو انسانها می‌دهد که عیسی مسیح با قیامش برای ما مفت و رایگان بخشید در نوروز خبر از چیزهای تازه و نو داده می‌شود و مسیح نیز در قیام خود چیزهای نو را به ما به ارمغان آورد: زندگی نو، آرزو و امید نو، نیرو تازه، آینده نو.

مقاله شامل آیه ۲۸-۳۰

قسمت ۲- من کور بودم بینا شدم

قسمت ۲- من کور بودم بینا شدم (کلام خدا برای شما )
آن مرد شفا یافته گفت من تنها یک چیز را دریافتم و خوشحالم از آن این که کور بودم بینا شدم همه چیز را راست می‌شنوم و درست دیده می‌توانم. این قدرت شفای عیسی است. شما چی فکر می‌‌کنید آیا به چنین شفای نیاز دارید؟ بطلبید او را خواهید یافت.

برنامه رادیویی شامل آیه ۲۸-۳۰ (۳۰ دقیقه)

جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۱ ثور ۱۳۹۹

جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا - ۱ ثور ۱۳۹۹
این جدیدترین آمار در مورد ویروس کرونا است که دانشگاه جان حاپکینس به دست آورده است. شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید جدیدترین آمار را روزانه در وبسایت ما بخوانید.

مقاله شامل آیه ۲۸-۳۰