Afghan Bibles
English · دری · پښتو

یعقوب

فصل چهارم

علاقه به مادیات

۱علت نزاع ها و دعواهائی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آن ها خواهش های نفسانی شما نیست، خواهش هائی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ ۲شما به چیزهائی که ندارید، چشم می دوزید و برای آن حاضرید دیگران را بکشید. حسد می ورزید، ولی نمی توانید آنچه را که می خواهید به دست آورید، پس با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید. شما آنچه را که می خواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید. ۳اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوسهای خود آن را می طلبید. ۴ای مردمان خطاکار و بی وفا، آیا نمی دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد، خود را دشمن خدا می گرداند. ۵آیا گمان می کنید کلام خدا بی معنی است، وقتی می فرماید: «خدا به آن روحی که خود در دل انسان قرار داده، به شدت علاقه دارد و نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید؟» ۶اما فیضی که خدا می بخشد از این هم بیشتر است، چون کلام او می فرماید: «خدا با متکبران مخالفت می کند، اما به فروتنان فیض می بخشد.»

۷پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. ۸خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک سازید، ۹ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خندۀ شما به گریه و خوشی شما به غم مبدل شود. ۱۰در پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او شما را سرافراز خواهد ساخت.

داوری نسبت به برادر

۱۱ای برادران، از یکدیگر بد نگوئید. کسی که به برادر خود بد بگوید و یا نسبت به او داوری کند، در واقع از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری کنی تو داور شریعت شده ای و نه بجا آورندۀ آن. ۱۲دهندۀ شریعت و داور یکی است، یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که دربارۀ همسایه خود داوری می کنی؟

لاف زدن

۱۳ای کسانی که می گوئید: «امروز یا فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا تجارت می کنیم و سود فراوان می بریم.» ۱۴ولی نمی دانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما مثل بخاری است که لحظه ای دیده می شود و بعد از بین می رود. ۱۵در عوض آن، شما باید بگوئید: «اگر خدا بخواهد ما زنده می مانیم تا چنین و چنان کنیم.» ۱۶شما از خودستایی لذت می برید و این صحیح نیست. ۱۷بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند، گناه کرده است.

Related content

یعقوب ۴: ۱-۱۰ - علاقه به مادیات

یعقوب ۴: ۱-۱۰ - علاقه به مادیات (یعقوب برای همه)
از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران، دل‌های خود را پاک سازید، ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خندهٔ شما به گریه و خوشی شما به غم مبدل شود. در پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او شما را سرافراز خواهد ساخت.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۰

علاقه به مادیات

علاقه به مادیات (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۴ آیه‌های ۱-۱۰ به ما درس می‌دهد که ریشه حسادت در خواهشهای نفسانی ماست. وقتی ما رد مشکلات زندگی قرار داریم خواهشات نفسانی ما بیشتر از همیشه معلوم می‌شود. بعضی وقتها ما فکر می‌کنیم که با داشتن یک موتر یا کار جدید یا رابطه نو ما صلح و آرامش پیدا می‌کنیم. صلح و آرامش واقعی در ایمان به عیسای مسیح و اطاعت از درسهای او بوجود می‌آید.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۱۰ (۶۰ دقیقه)

اتحاد و همبستگی، باعثی کامیابی می‌‌شود

اتحاد و همبستگی، باعثی کامیابی می‌‌شود (رنگ زندگی )
کار و زحمتکشی مایه ای خوشبختی انسان می‌گردد. اگر ما در زندگی برای موفق شدن، بر اساس راستی و اعتماد به خدا تلاش نماییم و هیچ گاه احساس خستگی نه نماییم، آنگاه به رویا‌ها و آرزو‌های خود می‌رسیم و قله‌های کامیابی و خوشخبتی را می‌توانیم یکی پی دیگر، تسخیر نمایم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵ (۳۰ دقیقه)

درمان(نحوه تفکر خود را تغییر بدهیم (قسمت اول)

درمان(نحوه تفکر خود را تغییر بدهیم (قسمت اول) (مقدمه برای غلبه برحسادت)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۲۹ دقیقه)

پادشاهی خدا در میان اپیدمی جهانی

پادشاهی خدا در میان اپیدمی جهانی
در دوره اپیدمی جهانی، حادثات متعددی در زندگی هر کدام از ما رخ داده و شرایط زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار داده است. در اثر این محدودیت‌ها انسان‌ها خود را تنها احساس می‌نمایند، روابط اجتماعی فلج شده، دوستان به ماه‌ها یکدیگر خود را ملاقات نمی نمایند. اما پیروان مسیح وعده ی از عیسی مسیح دارند: وعده عیسی مسیح به پیروانش این است که : اگر روزهای سختی پیش آمد ، او پیروان خود را در روزهای سخت همراهی می‌نماید و از آنها محافظت می‌کند و آنها را تنها نمیگذارد ولی پیروان عیسی مسیح درین شرایط دشوار کرونا از ملکوت خدا و خانواده‌ها با هم دور نیستند و با هم بیگانه نیستند.

مقاله شامل آیه ۸

فصل چهارم آیات ۱۱-۱۷ - لاف زدن

فصل چهارم آیات ۱۱-۱۷ - لاف زدن (یعقوب برای همه)
یعقوب رسول هم در اخطار‌های خود در مورد موضوعات اخلاقی مثل پشت سر هم ایمانان مسیحی ما بد گویی کردن را سر زنش می‌نماید. یعقوب وقتیکه در مورد تهمت زدن‌ها و سخن چینی‌ها صحبت می‌کند او در ذهن خود مرض کشنده مثل مرض سرطان را در ذهن خود داشته است. وقتیکه مرض کشنده مثل سرطان به وقت تداوی نشود آهسته آهسته تمام جسم انسان را خورده نابود می‌سازد. این امراض اجتماعی نیز اگر بر وقت جلو آن گرفته نشوند، مشارکت ایمان داران مسیحی را از درون می‌خورد و به نابودی برابر می‌سازد. نقطهٔ نظر یعقوب این است:‌ کسانیکه تعلیم می‌دهند که باید «به همسایهٔ خود محبت کرد» آنها هم مثل «کاکا اندریو» و یا به گفتهٔ حافظ شاعر مثل واعظان جلوه گر در محراب و ممبر، فکر می‌کنند که این قانون شرعیت عیسی مسیح بر خود آن‌ها قابل تطبیق نیست و آن‌ها از این قانون بالا و مثتثنی هستند. چون آن‌ها بالا تر از این شریعت و یا در موقعیت بالا قرار دارند از بالا به این شریعت که به نظر شان در پایین و پست قرار دارد، می‌بینند.

فصل کتاب شامل آیه ۱۱-۱۷

قضاوت دیگران و لاف زدن

قضاوت دیگران و لاف زدن (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۴ آیه‌های ۱۱-۱۷ به ما درس می‌دهد که ریشه قضاوت و داوری دیگران در حسادت است. وقتی ما دیگران را قضاوت می‌کنیم در حقیقت خود را بالاتر از فرمان خدا قرار می‌دهیم. خدا کسی است که فرمان را صادر کرده است و مردم خدا تحت فرمان خدا قرار دارند. ما نباید دیگران را قضاوت کنیم در عوض رحیم و مهربان باشیم. لاف زدن هم یک عادت بد دیگر برای پیروان عیسای مسیح است. وقتی ما لاف می‌زنیم و به خدا تسلیم نیستیم در حقیقت ما می‌خوایم کنترول زندگی خود به صورت عام و تام داشته باشیم. تنها خدا قادر مطلق بوده و کنترول همه چیز را همه جا و همیشه به دست دارد. ما باید همیشه بگوییم اگر خدا بخواهد این کار را می‌کنیم یعنی خود و زندگی خود را به خدا بسپاریم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۱-۱۷ (۶۰ دقیقه)