رسالۀ یعقوب رسول

فصل چهارم

علاقه به مادیات

۱علت نزاع ها و دعواهائی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آن ها خواهش های نفسانی شما نیست، خواهش هائی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند؟ ۲شما به چیزهائی که ندارید، چشم می دوزید و برای آن حاضرید دیگران را بکشید. حسد می ورزید، ولی نمی توانید آنچه را که می خواهید به دست آورید، پس با یکدیگر به جنگ و نزاع می پردازید. شما آنچه را که می خواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید. ۳اگر از خدا هم بخواهید، دیگر حاجت شما برآورده نمی شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوسهای خود آن را می طلبید. ۴ای مردمان خطاکار و بی وفا، آیا نمی دانید که دلبستگی به این دنیا دشمنی با خداست؟ هر که بخواهد دنیا را دوست داشته باشد، خود را دشمن خدا می گرداند. ۵آیا گمان می کنید کلام خدا بی معنی است، وقتی می فرماید: «خدا به آن روحی که خود در دل انسان قرار داده، به شدت علاقه دارد و نمی تواند تمایل انسان را به چیزی جز خود تحمل نماید؟» ۶اما فیضی که خدا می بخشد از این هم بیشتر است، چون کلام او می فرماید: «خدا با متکبران مخالفت می کند، اما به فروتنان فیض می بخشد.»

۷پس از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. ۸خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک سازید، ۹ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خندۀ شما به گریه و خوشی شما به غم مبدل شود. ۱۰در پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او شما را سرافراز خواهد ساخت.

داوری نسبت به برادر

۱۱ای برادران، از یکدیگر بد نگوئید. کسی که به برادر خود بد بگوید و یا نسبت به او داوری کند، در واقع از شریعت بد گفته و آن را محکوم ساخته است. اگر نسبت به شریعت داوری کنی تو داور شریعت شده ای و نه بجا آورندۀ آن. ۱۲دهندۀ شریعت و داور یکی است، یعنی همان کسی که قادر است انسان را نجات بخشد یا نابود سازد. پس تو کیستی که دربارۀ همسایه خود داوری می کنی؟

لاف زدن

۱۳ای کسانی که می گوئید: «امروز یا فردا به فلان شهر می رویم و در آنجا تجارت می کنیم و سود فراوان می بریم.» ۱۴ولی نمی دانید فردا چه خواهد شد. زندگی شما مثل بخاری است که لحظه ای دیده می شود و بعد از بین می رود. ۱۵در عوض آن، شما باید بگوئید: «اگر خدا بخواهد ما زنده می مانیم تا چنین و چنان کنیم.» ۱۶شما از خودستایی لذت می برید و این صحیح نیست. ۱۷بنابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند، گناه کرده است.

مطالب مرتبط

برتری ایمان بر شریعت

برتری ایمان بر شریعت (باشما)
"من چه آدم بدبختی هستم!" این ناله‌ی مردی است که از گناهٔ خود آگاه است، و خواهان نجات از دست گناه است. پولس رسول سوال می‌‌‌کند: "کسیت که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟" و در این حالت خود پولس جواب می‌‌‌دهد: "خدا را شکر می‌‌‌کنم" چرا؟ "چون که بوساطت خداوند ما عیسی مسیح از جسم این مرگ رهایی خواهم یافت." رهایی دهندۀ ما عیسی مسیح است. او نه تنها پولس بلکه هر کس را که با ایمان نام او را بخواند نجات خواهد داد. این عیسی مسیح است که بما قدرت پیروزی بر شریعت گناه در جسم را خواهد بخشید. این مسیح است که ما را از مکافات گناهان ما که همان مرگ باشد، نجات خواهد بخشید.

برنامه رادیویی درباره آیه ۶ (۲۹ دقیقه)

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟ بخش دوم

آیا شما از جمله‌ای خوشا به حال‌ها هستید؟ بخش دوم (باشما)
مردم جهان گرسنۀ لذت و خوشبختی و خواهشات زیادی هستند، لیکن ارضاء نمی‌شوند. اگر انسان در جستجوی خوشبختی باشد آن را نخواهد یافت. لیکن اگر ابتداءً عدالت را بجوید، هم عدالت و هم نیکبختی را خواهید یافت. ما باید خود را گرسنۀ عدالت نگاه داریم. هرچه گرسنگی خود را ادامه دهیم، خدا نیز به سیراب کردن ما ادامه خواهد داد. در عدالت است که می‌‌توانیم در برابر گناه ایستاده‌گی کنیم و عدالت را بجا آوریم.

برنامه رادیویی درباره آیه ۷-۱۰ (۲۸ دقیقه)

این اشتباه من نبوده من این کار را نکردیم!

این اشتباه من نبوده من این کار را نکردیم! (آرامش و شادی در مسیح)
خداوند از ما وفاداری کامل می‌خواهد. زندگی کردن برای عیسی باید تمام جنبه‌های زندگی ما را دربر بگیرید از قبیلی افکار ما خواسته‌ها اراده احساسات بدن ما انتخابها و آینده ما. ما چه بپذیریم چه نپذیریم به بخشش از جانب خدا و دیگران نیازمندیم تا در زندگی ما یک رابطه سالم با خداوند ایجاد شود.

برنامه رادیویی درباره آیه ۱۷ (۳۰ دقیقه)

علاقه به مادیات و دنیا

علاقه به مادیات و دنیا (باشما)
لذت ناپاک انسان را به گناه می‌‌‌کشاند. ولی در رسالهٔ خود یعقوب كه برادر عيسی مسيح و رهبر كليسای اورشليم بود فقط دربارهٔ تمایلات بد و پلید سخن نمی‌گوید. بلکه منظور وی آن دسته از آرزوهای به ظاهر پاک و خوبی هستند که از خود خواهی سر چشمه می‌‌‌گیرند. طوری مثال، درس خواندن، شب و روز کار کردند و در پی موفقیت بودن و به دنبال کار و پیشه تلاش کردن، همگی خوب هستند؛ ولی امکان دارد که شخصی این چیز‌ها را از روی خود پرستی و خود خواهی طالب باشد. چرا این تمایلات و آرزوها باعث جدال و نزاع می‌‌‌گردند؟ علت این است که این تمایلات و آرزوها از خود خواهی منشا می‌‌‌گیرند. ما به خاطر نفع خود در پی آنها می‌‌‌باشیم. انگیزه ما از کار و درس و تلاش، رساندن منفعت به خود ما است و در بنای ملکوت خدا و نفع رسانی به دیگران و جلال دادن خدا نمی‌باشیم. آرزوهای به ظاهر پاک ما، تنها نفع شخصی ما را در پی دارند. این خود خواهی است و هر گونه خودخواهی گناه محسوب می‌‌‌شود.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۱-۶ (۲۸ دقیقه)

از خدا اطاعت کنید

از خدا اطاعت کنید (باشما)
ما باید خود را از دنیا و لذات آن دور ساخته، به اطاعت از خدا مشغول شویم. اگر در مقابل شیطان مقاومت کنیم، او از ما فرار خواهد کرد. شیطان همیشه سعی می‌‌کند تا به وسیلۀ لذتهای زودگذر، ما را از خدا دور سازد. پس لازم است که در مقابل او و وسوسه‌های او مقاومت کنیم. ما باید به کمک نیروی مسیح در مقابل شیطان ایستاده شویم. اولین گام در راه مبارزه باشیطان یا ابلیس این است که به یاد داشته باشیم که پیروی از شیطان در حقیقت دشمنی با خداست.

برنامه رادیویی بیشتر در مورد آیه ۷-۱۷ (۲۸ دقیقه)

مسیح راه صلح

مسیح راه صلح
انسان‌ها آرزوی صلح را دارند و برای آن تلاش می‌نمایند. کتاب مقدس در مورد صلح همه چیز را برای ما آشکار می‌کند. تاریخ، داستان درگیری، خشونت و جنگ‌های انسان‌ها را به نمایش می‌گذارد. اما اینطور نیست که قلب انسان آرزوی صلح را نداشته باشد. هستند کسانی که زندگی خود وقف تلاش برای می‌انجیگری درگیری‌ها و ترویج صلح نموده اند. کسانی که بی وقفه برای صلح تلاش می‌کنند باید مورد تشویق قرار گیرند. اما متاسفانه تلاش آنها اغلب بیهوده است.

مقاله شامل آیه ۱

یعقوب ۴: ۱-۱۰ - علاقه به مادیات

یعقوب ۴: ۱-۱۰ - علاقه به مادیات (یعقوب برای همه)
از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمائید تا از شما بگریزد. خود را به خدا نزدیک سازید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را بشوئید. ای ریاکاران، دل‌های خود را پاک سازید، ماتم بگیرید و گریه و ناله کنید. خندهٔ شما به گریه و خوشی شما به غم مبدل شود. در پیشگاه خدا خود را فروتن سازید و او شما را سرافراز خواهد ساخت.

فصل کتاب شامل آیه ۱-۱۰

علاقه به مادیات

علاقه به مادیات (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۴ آیه‌های ۱-۱۰ به ما درس می‌دهد که ریشه حسادت در خواهشهای نفسانی ماست. وقتی ما رد مشکلات زندگی قرار داریم خواهشات نفسانی ما بیشتر از همیشه معلوم می‌شود. بعضی وقتها ما فکر می‌کنیم که با داشتن یک موتر یا کار جدید یا رابطه نو ما صلح و آرامش پیدا می‌کنیم. صلح و آرامش واقعی در ایمان به عیسای مسیح و اطاعت از درسهای او بوجود می‌آید.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱-۱۰ (۶۰ دقیقه)

اتحاد و همبستگی، باعثی کامیابی می‌‌شود

اتحاد و همبستگی، باعثی کامیابی می‌‌شود (رنگ زندگی )
کار و زحمتکشی مایه ای خوشبختی انسان می‌گردد. اگر ما در زندگی برای موفق شدن، بر اساس راستی و اعتماد به خدا تلاش نماییم و هیچ گاه احساس خستگی نه نماییم، آنگاه به رویا‌ها و آرزو‌های خود می‌رسیم و قله‌های کامیابی و خوشخبتی را می‌توانیم یکی پی دیگر، تسخیر نمایم.

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۵ (۳۰ دقیقه)

درمان(نحوه تفکر خود را تغییر بدهیم (قسمت اول)

درمان(نحوه تفکر خود را تغییر بدهیم (قسمت اول) (مقدمه برای غلبه برحسادت)

برنامه رادیویی شامل آیه ۱-۱۸ (۲۹ دقیقه)

پادشاهی خدا در میان اپیدمی جهانی

پادشاهی خدا در میان اپیدمی جهانی
در دوره اپیدمی جهانی، حادثات متعددی در زندگی هر کدام از ما رخ داده و شرایط زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار داده است. در اثر این محدودیت‌ها انسان‌ها خود را تنها احساس می‌نمایند، روابط اجتماعی فلج شده، دوستان به ماه‌ها یکدیگر خود را ملاقات نمی نمایند. اما پیروان مسیح وعده ی از عیسی مسیح دارند: وعده عیسی مسیح به پیروانش این است که : اگر روزهای سختی پیش آمد ، او پیروان خود را در روزهای سخت همراهی می‌نماید و از آنها محافظت می‌کند و آنها را تنها نمیگذارد ولی پیروان عیسی مسیح درین شرایط دشوار کرونا از ملکوت خدا و خانواده‌ها با هم دور نیستند و با هم بیگانه نیستند.

مقاله شامل آیه ۸

فصل چهارم آیات ۱۱-۱۷ - لاف زدن

فصل چهارم آیات ۱۱-۱۷ - لاف زدن (یعقوب برای همه)
یعقوب رسول هم در اخطار‌های خود در مورد موضوعات اخلاقی مثل پشت سر هم ایمانان مسیحی ما بد گویی کردن را سر زنش می‌نماید. یعقوب وقتیکه در مورد تهمت زدن‌ها و سخن چینی‌ها صحبت می‌کند او در ذهن خود مرض کشنده مثل مرض سرطان را در ذهن خود داشته است. وقتیکه مرض کشنده مثل سرطان به وقت تداوی نشود آهسته آهسته تمام جسم انسان را خورده نابود می‌سازد. این امراض اجتماعی نیز اگر بر وقت جلو آن گرفته نشوند، مشارکت ایمان داران مسیحی را از درون می‌خورد و به نابودی برابر می‌سازد. نقطهٔ نظر یعقوب این است:‌ کسانیکه تعلیم می‌دهند که باید «به همسایهٔ خود محبت کرد» آنها هم مثل «کاکا اندریو» و یا به گفتهٔ حافظ شاعر مثل واعظان جلوه گر در محراب و ممبر، فکر می‌کنند که این قانون شرعیت عیسی مسیح بر خود آن‌ها قابل تطبیق نیست و آن‌ها از این قانون بالا و مثتثنی هستند. چون آن‌ها بالا تر از این شریعت و یا در موقعیت بالا قرار دارند از بالا به این شریعت که به نظر شان در پایین و پست قرار دارد، می‌بینند.

فصل کتاب شامل آیه ۱۱-۱۷

قضاوت دیگران و لاف زدن

قضاوت دیگران و لاف زدن (رساله یعقوب: ایمان با عمل)
یعقوب فصل ۴ آیه‌های ۱۱-۱۷ به ما درس می‌دهد که ریشه قضاوت و داوری دیگران در حسادت است. وقتی ما دیگران را قضاوت می‌کنیم در حقیقت خود را بالاتر از فرمان خدا قرار می‌دهیم. خدا کسی است که فرمان را صادر کرده است و مردم خدا تحت فرمان خدا قرار دارند. ما نباید دیگران را قضاوت کنیم در عوض رحیم و مهربان باشیم. لاف زدن هم یک عادت بد دیگر برای پیروان عیسای مسیح است. وقتی ما لاف می‌زنیم و به خدا تسلیم نیستیم در حقیقت ما می‌خوایم کنترول زندگی خود به صورت عام و تام داشته باشیم. تنها خدا قادر مطلق بوده و کنترول همه چیز را همه جا و همیشه به دست دارد. ما باید همیشه بگوییم اگر خدا بخواهد این کار را می‌کنیم یعنی خود و زندگی خود را به خدا بسپاریم.

Tنمایش تلویزیونی شامل آیه ۱۱-۱۷ (۶۰ دقیقه)